פטרוכימיים: הקופה ריקה וצריך לפרוע חובות של 300 מ' ש'

לאחר שני הסדרי חוב בפחות משנתיים, מציגה חברת ההחזקות הערת "עסק חי", גירעון של 61 מיליון ש' בהון העצמי והיעדר אמצעים לפרוע חובותיה השנה

בורסה / צילום: תמר מצפי
בורסה / צילום: תמר מצפי

חברת ההחזקות מפעלים פטרוכימיים, שבשליטת דיוויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, פירסמה את תוצאותיה ל-2016 כשלדוחות הכספיים ממשיכה להיות מוצמדת הערת "עסק חי". מדוחות החברה, שהחזקתה היחידה היא ב-16.3% ממניות בתי הזיקוק בחיפה (בזן), עולה כי שערוך שלילי של 213 מיליון שקל עקב ירידת ערך של החזקתה בבזן והוצאות מימון של כ-110 מיליון שקל, הובילו אותה להפסד של 222 מיליון שקל לעומת רווח גדול של 786 מיליון שקל ב-2015 שנרשם הודות להסדר החוב שהושג באותה שנה. על רקע ההרעה בתוצאות העסקיות, עברה פטרוכימיים בסוף 2016 להון עצמי שלילי של כ-61 מיליון שקל.

פטרוכימיים  נסחרת בשווי זניח של כ-25 מיליון שקל לאחר ירידה של קרוב ל-30% בערך מניותיה בשנה האחרונה, למרות עלייה מקבילה של 11% במניות בזן באותה תקופה. בחודש שעבר מכרה החברה 4.1% ממניות בזן שהיו ברשותה, כחלק מהסדר לפריסת חובותיה לבנק הפועלים ולקרן המנוף בראשית, שני גופים שלהם היא הייתה חייבת קרוב ל-470 מיליון שקל. החברה הגיעה בתחילת 2017 להסדר מול הבנק והקרן, לאחר שהייתה אמורה לפרוע בתחילת השנה הלוואה בהיקף של 318 מיליון שקל לבנק הפועלים, והלוואה נוספת, בהיקף של 148 מיליון שקל מקרן המנוף, עמדה לפירעון ב-1 בפברואר.

לאחר המכירה וההחזר החלקי, עומדות יתרות החוב של החברה לבנק ולקרן על 155 מיליון שקל ועל כ-101 מיליון שקל, בהתאמה. בהתאם להסדר החוב, פטרוכימיים אמורה למחזר את יתרת החוב לבנק הפועלים עד לסוף חודש יוני השנה, ויתרת החוב לקרן בראשית עד סוף חודש יולי.

נזכיר עוד כי בינואר השנה זכתה פטרוכימיים להזרמת מזומנים של 64 מיליון שקל, לאחר שבעלי מניות בזן (בה היא שולטת לצד החברה לישראל) אישרו חלוקת דיבידנד של 85 מיליון דולר, מה שעזר לה ולצמצם את החוב מול שני הגופים. בסוף 2016 היו בקופתה מזומנים של 137 אלף שקל בלבד. חובות החברה הסתכמו בסוף 2016 בקרוב ל-2 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.5 מיליארד שקל לבעלי האג"ח שלה (לחברה 4 סדרות).

רואי החשבון של הפטרוכימיים מדגישים בדוחות כי "התחייבויויות החברה שעליה לפרוע בשנת 2017, על סך 300 מיליון שקל, הינן לאחר העברת התמורה ממימוש מניות בזן והדיבידנד שהתקבל מבזן לבנק הפועלים, קרן בראשית ובעלי אג"ח ד', בהתאם למתווה לדחיית החוב. לחברה אין מקורות כספיים לתשלום התחייבויות פיננסיות אלו והנכס היחיד שבבעלותה הינו מניות בזן. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה ולאחר ביצוע המתווה לדחיית החוב, החברה אינה יכולה להעריך קבלת דיבידנד נוסף מבזן, בעתיד הנראה לעין, או אפשרויות למחזור החוב, שיאפשרו לה לפרוע את ההתחייבות הפיננסית הנ"ל".

נזכיר כי במסגרת הסדר חוב שהושלם ביוני 2015, קיבלו בנק הפועלים, קרן בראשית ומחזיקי האג"ח של החברה את האפשרות לבחור בין קבלת מניות בזן לפי תרחיש תיאורטי של פירוק החברה, לבין דחיית תשלומי החוב מתוך ציפייה לשיפור בתוצאות הכספיות של בזן. בניגוד לבנק הפועלים וקרן בראשית, מחזיקי האג"ח בחרו להמתין להתאוששות בזן ותשלום החוב אליהם נדחה ברובו לפירעון רק בסוף 2023.

צרו איתנו קשר *5988