גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהי כתובה על-פי הדין העברי - וכיצד ניתן לממש אותה?

פעמים רבות בוחר הבעל ביום החתונה לכתוב סכום דמיוני בכתובה, מבלי לדעת כי מדובר בחוזה לכל דבר שייתכן שייאלץ לעמוד בו ■ מהן העילות לתביעת כתובה, האם יש לה תוקף משפטי, והאם קיים קשר בין חלוקת הרכוש בגירושים לסכום הכתובה?

מהי כתובה וכיצד ניתן לממשה? /  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מהי כתובה וכיצד ניתן לממשה? / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הכתבה בשיתוף משפטיפ

פעמים רבות, כאשר זוג מתחתן על-פי הדין העברי ובוחר בחופה וקידושין, מחליט הגבר לכתוב סכום דמיוני בכתובה, מתוך רצון להרשים את כלתו ואת בני משפחתה ומתוך מחשבה כי הדבר לא יעמוד לעולם במבחן המציאות, מאחר שמי שמתחתן לא מעלה על דעתו את אפשרות הגירושים.

מסיבה זו, פעמים רבות החתן רושם סכום לא ריאלי בכתובה, כדי לכבד את רעייתו ולהוכיח בצורה זו את אהבתו אליה.

אולם האם יהא על הבעל ביום מן הימים לשלם את הסכום הגבוה עליו התחייב בכתובה? לצורך הבהרת סוגיה זו נעזרנו בעו"ד אלינור ליבוביץ, העוסקת בדיני המשפחה.

מהי כתובה?

"כתובה היא חוזה לכל דבר ועניין, עליו חותם הבעל המיועד, ולפיו מתחייב הוא לדאוג לשלל צורכי האישה, ביניהם מזונותיה, כלכלתה, פרנסתה, בגדיה ויחסי אישות עימה (עונתה)".

האם לכתובה יש תוקף משפטי?

"בוודאי! כתובה היא מסמך בעל תוקף משפטי לכל דבר, ולכן כאשר הגבר חותם על הכתובה, הוא בעצם חתם על חוזה. במקרה של גירושים יכולה האישה לתבוע את דמי כתובתה, ובחלק מן המקרים יחייבו בתי הדין את הגבר לשלמה, בין אם את כל הסכום הרשום בשטר הכתובה ובין אם חלק ממנו", מסבירה עו"ד ליבוביץ. "במקרים אחרים יקבע בית הדין כי האישה אינה זכאית לכתובה, בשל נסיבות חיי הנישואים ובשל עילות הגירושים העומדות לבעל.

"בית הדין לא ישמע את הסברו של בעל האומר כי הסכום הוא מעל ליכולתו, וכי לא באמת התכוון לו ורשם אותו אך ורק למען הכבוד. אמירה זו עשויה להתפרש כזלזול בחוזה מחייב או בהליך עצמו של כתיבת הכתובה".

מהן העילות לתביעות כתובה?

"תביעות הכתובה נסובות, בדרך-כלל, סביב עילת הגירושים. העילה יכולה לנבוע מסיבות רבות: חוסר תפקוד מיני, אלימות, עקרות, בגידה, עזיבת הבית ועוד".

מה ההבדל בין תביעת הבעל לבין תביעת האישה לגירושים לעניין הכתובה?

"כאשר הבעל הוא מבקש הגט, עליו להוכיח עילת גירושים, וזאת על-מנת שבתי הדין ידונו בבקשתו שלא לשלם לאישה את כתובתה ויפטרו אותו מתשלום הכתובה, הן בשל היותה מורדת (אינה מקיימת עמו יחסי אישות), או בשל העובדה ש'זנתה תחתיו' (בגידתה המוכחת עם גבר אחר)", מסבירה עו"ד ליבוביץ.

"לעומת זאת, אם האישה היא המבקשת את הגירושים ודורשת את דמי הכתובה, יהא עליה להוכיח לבית הדין כי מתקיימת עילה הקשורה בהתנהגות הבעל, בגינה היא זכאית לקבלת כתובתה. אין די בטענות בעלמא, ויש לבסס את עילת הגירושים, בין של הבעל ובין של האישה בראיות ובהוכחות.

"אם שני הצדדים מואסים זה בזו ואינם חפצים בהמשך חיי הנישואים מפני שמערכת יחסים הזוגית הסתיימה, בית הדין לרוב לא יחייב בכתובה - אלא אם כנגד הבעל עומדות ותלויות עילות חזקות שיש בגינן לחייבו בגירושים.

"גם כאשר צדדים עורכים הסכם גירושים בדרך של גישור והסכמות, הכתובה לא משולמת, והאישה מוותרת עליה במעמד סידור הגט, דהיינו - במעמד טקס הגירושים".

דמי הכתובה / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

 

האם קיים קשר בין חלוקת הרכוש לתביעת הכתובה?

"כן. אמנם שתי התביעות מתנהלות בנפרד, אך אם תתקבל תביעת הכתובה במלואה או בחלקה, יתקזז החלק היחסי של האישה בחלוקת הרכוש, כלומר בסכום שהיא זכאית לקבל מן הבעל אגב איזון המשאבים (הרכוש או הכספים הרשומים רק על שמו). וכך אם תזכה האישה בכתובה, יבדוק בית הדין האם הכתובה עולה על חלקה של האישה ברכוש המשותף הרשום על שם הבעל ו/או העומד לזכותו (וחלקה הוא מחצית משווי כלל הנכסים שנצברו במהלך הנישואים). במקרה שדמי הכתובה אכן עולים על מחצית שווי הרכוש המשותף המצריך איזון משאבים - לא תהא האישה זכאית לכתובתה".

יודגש כי אין הכוונה במקרה זה לאישה הדורשת והמקבלת את חלקה בדירה המשותפת. במקרה כזה לא יקוזז שווי הכתובה מהסכום שעליה לקבל בגין מכר הדירה, שהרי מחצית הדירה שלה, ואין היא מקבלת דבר שאינו מגיע לה, אלא שסכום הכתובה יקוזז רק מרכוש שהאישה זכאית לו עקב איזון משאבים, כלומר, מרכוש הרשום על שם הבעל, אף שעל-פי עקרונות השיתוף היא זכאית למחצית משווי הצבירה הכספית או הרכושית.

משמע, אם האישה זכאית לקבל על-פי פסיקת בית המשפט האזרחי מחצית מהצבירות הסוציאליות של הבעל (פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים וכו') - אזי היא לא תזכה גם במלוא הכתובה וגם במלוא הזכויות הכספיות.

בלשון בית הדין הרבני: "אין כפל מבצעים", כלומר אי-אפשר לקבל גם את הכתובה וגם את מחצית הרכוש המשותף במסגרת איזון המשאבים. הכתובה היא מן הדין העברי. לעומת זאת, הזכות לאיזון משאבים היא מן הדין האזרחי. כוונת בית הדין היא שאי-אפשר לקחת את "הצימוקים" מכל אחד משני הדינים, ויש לבחור בין בזה ובין באחר אך לא בשניהם.

חתמתי על כתובה בגובה של מיליון שקל, האם אצטרך לשלמה?

"כל מקרה לגופו", מדגישה עו"ד ליבוביץ, "ישנה פסיקה של בית הדין הרבני הגדול המציב רף עליון של 120 אלף שקל עד 180 אלף שקל, וכל סכום הגבוה ממנו הרי הוא נחשב כ'לא ריאלי', ולכן בתי הדין לא יתייחסו אליו. אולם כלל זה אינו חל על כל המקרים, ובתי הדין בוחנים כל מקרה לגופו.

"אם בית הדין יתרשם כי מצבו הכלכלי של הגבר בעת כתיבת הכתובה איפשר לו לעמוד בסכום הגבוה (יחסית לרכושו), יפסקו כי עליו לשלם את מלוא הסכום, במקרה שהאישה הוכיחה עילות המזכות אותה בקבלת סכום הכתובה במלואו, גם אם מדובר בסכום גבוה. 

"יחד עם זאת, נטיית בית הדין היא לא להתייחס ברצינות לסכומים כגון מיליון שקל או מיליון דולר, גם אם נכתבו בכתובה, מאחר שלמעט במקרים מיוחדים, אם יפסקו סכומים כאלה - יישאר הבעל ללא רכוש וייצא לחיים חדשים עני מרוד - דבר שאינו סביר".

מהו המועד הנכון להגשת תביעת כתובה?

"בשנים האחרונות יותר ויותר תביעות כתובה נדחות ונידונות רק לאחר מתן הגט. בתי הדין מציעים לצדדים להתגרש קודם - ורק לאחר מכן לדון בשאלה האם האישה אכן זכאית לכתובה.

"מדובר בטעות, ועל הנשים התובעות את דמי הכתובה (כמו גם על הגברים המתנגדים לשלם את דמי הכתובה) לכרוך את מתן הגט בבירור תביעת כתובה. אחרת תביעתם לא תקבל עדיפות בטיפול, דבר העלול לגרום לסחבת ארוכה ומיותרת ולעינוי הדין".

לסיכום ממליצה עו"ד ליבוביץ לציין בכתובה סכום הגיוני: "למרות המעמד החגיגי של החתונה, כדאי להתחבר למציאות ולא לנקוב בסכום לא ריאלי רק כדי 'לעשות רושם' במעמד החופה, בה לעתים מכריז הרב את הסכום".

עוד היא מוסיפה כי "לפני תביעת הגירושים יש לפנות לעורך דין העוסק בתחום המשפחה, כדי שידריך אתכם בכל שלב משלבי ההליך ויוודא כי אתם מקבלים את מלוא הזכויות המגיעות לכם כחוק, כמו גם שלא תשלמו סכומים שאין כל סיבה והצדקה לשלם לצד השני, או לוותר עליהם אם יש לכם זכות לקבלם". 

עו"ד ומגשרת אלינור ליבוביץ עוסקת בגירושים, דיני משפחה צוואות וירושות ובעלת ניסיון של 30 שנה בתחום.

*** סוגיית הכתובה רלוונטית רק למי שנישא כדת משה וישראל - ולא למי שמתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל, מתוך בחירה והשקפת עולם או מסיבה של מניעות להינשא בארץ (כגון חסרי דת, זוגות מעורבים וכיוצ"ב).

המאמר לעיל הוא על דעת מערכת משפטיפ והכותבת, ואין בו משום תחליף לקבלת ייעוץ משפטי כנדרש.

עוד כתבות

מימין לשמאל: בירנצוייג, מנכ"ל וייסייטס, שייר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, פולק, מדען ראשי, רוטשילד, סמנכ"ל מוצרים, עכאוי, סמנכ"ל טכנולוגיות / צילום: רוית תורקיה

סטארט-אפ הווידאו-אנליטיקס ויסייטס גייס 10 מיליון דולר

החברה הוקמה ב-2015 ומעסיקה 15 עובדים במשרדיה בת"א ● המערכת שפיתחה ויסייטס מסוגלת לזהות התנהגויות של אנשים מקטעי וידאו ולהתריע על אירועים חריגים כמו קטטות רחוב

יובל שטייניץ, ניידת הבחירות של גלובס / צילום: כדיה לוי

זוכי פרס נובל ומעל ל-100 מדענים לשטייניץ: הפסק לבסס את משק האנרגיה על הגז הטבעי

גילוי דעת ציבורי שנשלח הבוקר לשר האנרגיה מבקש להפסיק את הרחבת תחנות הכוח המופעלות בגז טבעי ולעבור לשימוש מסיבי באנרגיות מתחדשות ● "אנו חוששים שהממשלה לא מבצעת ניתוח מעמיק של כלל האפשרויות ובוחרת בפתרון שנראה נח בטווח הקצר, אך יסב נזקים כלכליים וסביבתיים לישראל בטווח הבינוי והארוך"

אייל רביד ויקטורי / צילום: אבי רוקח

אייל רביד ימשיך להתמקד בעסקי המזון: ויקטורי נסוגה מהשקעתה בחוות קנאביס

ככל הידוע, משרד הבריאות טרם אישר את הקמת חווה הקנאביס המתוכננת ● לצד קיטון ברווח הנקי, רשת הסופרמרקטים של אייל רביד רשמה גידול של 4.8% במכירות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב-447 מיליון שקל

מייק פומפיאו, מזכיר המדינה בארה"ב / צילום: יארה נארדי, רויטרס

ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לירושלים בעקבות הצהרת פומפיאו

"יחידים וקבוצות שמתנגדים להודעת פומפיאו (על ההתנחלויות) עלולים לפגוע במתקני הממשל האמריקאי, במתקנים אמריקאים פרטיים ובאזרחים אמריקאים" ● קוראת לאזרחי ארה"ב להימנע ממחסומים בדרך לגדה או ביציאה ממנה

מונית של גט / צילום: צילומים:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

גט מודיעה על סגירת ג'ונו ועל שיתוף פעולה עם ליפט

גט הודיעה היום על סגירת הפעילות של שירות הנסיעות השיתופיות שלה בארה"ב, שנרכשה תמורת 200 מיליון דולר ב-2017 ● שיתוף הפעולה עם ליפט ייכנס לתוקף ב-2020 ויאפשר ללקוחות העסקיים של גט להזמין נסיעה שיתופית של ליפט

Pret a Manger / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

במקום שתסעו ללונדון: ענקית המזון המוכן Pret a Manger במגעים להגיע לישראל

Pret a Manger פועלת בפורמט שבו הלקוחות אוספים בעצמם מוצרי מזון מוכנים וניגשים לקופה רק לטובת תשלום ● ל"גלובס" נודע כי קבוצת קפה קפה, שנמצאת במגעים עם הרשת הבריטית, שואפת לפתוח עד 70 סניפים שלה בפריסה ארצית בשטח 100 מ"ר כל אחת

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

סמוטריץ': "נסגור אחת ממסילות הרכבת בנתיבי איילון למשך שישה שבועות"

זאת לצורך ביצוע עבודות חשמול הרכבת ● עוד אמר סמוטריץ' ש"אם נעבוד רק בלילות, ייקח שנה וחצי לסיים את הפרויקט" ● "אנחנו נערכים לכך שיהיו רכבות שיבוטלו. תהיה התקוממות. לי יש את האומץ ואני אצטרך ואבקש את הגיבוי שלכם" ● כשנשאל לגבי עבודות בשבת אמר "אם אפשר שלא - אז לא"

טילי ספייק בשימוש חיילים גרמנים / צילום: רפאל

רפאל תמכור לגרמניה אלפי טילים נגד טנקים בכ-200 מיליון אירו

את העסקה בגרמניה הובילה חברת הבת של רפאל באירופה, Eurospike והיא נחתמה באחרונה ● במסגרת העסקה, במהלך השנים הקרובות רפאל תספק לצבא גרמניה אלפי טילי ספייק על דגמיהם השונים ועוד מאות משגרים מותאמים מסוג ICLU

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

התפרסמה רשימת זוכי ההגרלה התשיעית ב"מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר את רשימת הזוכים בהגרלה האחרונה של מסלול "מחיר למשתכן" ● יותר מ-20 אלף משקי בית השתתפו בהגרלת מחיר למשתכן שפורסמה בספטמבר, מתוכם יש 3,316 זוכים

שרון גל / צילום: דור מלכה

תחקיר הליסטריה של "תוכנית חיסכון" פגע ברייטינג של שרון גל

תוכנית ההשקה של "שווה כסף" בהגשת שרון גל הביאה לרשת 13 רייטינג של 5.4% - לעומת 15.4% ל"תוכנית חיסכון" ששודרה ממול בקשת 12 וחשפה כי נמצאו חיידקי ליסטריה בארומה ת"א ובלנדוור בקניון עזריאלי

פרופ' יצחק בין ישראל / צילום: איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

השקעה של 2 מיליארד ש' בשנה בעיר חכמה, בחקלאות ובאקדמיה: כך מתכננת ישראל להפוך למעצמת בינה מלאכותית

"גלובס" מפרסם את המלצות הוועדה לקידום תעשיית הבינה המלאכותית בישראל • בראש הוועדה עומדים הפרופסורים יצחק בן-ישראל ואביתר מתניה ● בן ישראל: "תוך חמש שנים תהפוך ישראל לאחת מחמש המדינות המובילות בעולם בבינה מלאכותית"

איציק שמולי, העבודה–גשר / צילום: תמר מצפי

האם כדי להפיל ממשלת מיעוט הימין יצטרך לארגן ממשלה חדשה?

האומנם אי-אפשר יהיה להפיל את גנץ בלי חבילת טריפל - ראש, קווים וסידור עבודה? עשינו סדר ● המשרוקית של גלובס

משה כחלון / צילום: רפי קוץ, גלובס

שכר הדירה עלה ב-10% בחמש שנים, אך הוא עדיין לא מדביק את קצב עליית מחירי הדירות

לפי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכר הדירה הממוצע עלה בשנה האחרונה ב-1.6% והגיע לשיא של 4,000 שקל ● בראש טבלת המחירים עומדת תל אביב עם שכר דירה ממוצע של 5,865 שקל ובתחתית הטבלה נמצאות הקריות באזור חיפה

עובד חברת החשמל על מנוף / צילום: תמר מצפי

תעריף החשמל צפוי לרדת ב-4% החל מה-1 בינואר

כפי שנחשף ב"גלובס", התעריף צפוי לרדת בעיקר כתוצאה מירידה בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל ובראשם הפחם והגז הטבעי ● ההחלטה על ההורדה כפופה לשימוע ציבורי

קיילי ג'נר / צילום: שאטרסטוק

קיילי ג'נר מוכרת 51% מחברת הקוסמטיקה שלה ב-600 מיליון דולר

ענקית היופי והטיפוח קוטי היא הרוכשת של Kylie Cosmetics ● ג'נר, שהקימה את החברה ב-2015, תמשיך להוביל את הפעילות הקריאייטיבית

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ייפתח על רקע השיאים בניו יורק וחששות הסחר

מגזר התקשורת ימשיך לרכז עניין על רגע הזינוקים במניות הסלולר אתמול ● דיווחים פסימיים בנוגע לאפשרות השגת הסכם בין ארה"ב לסין הקשו אתמול על המדדים בניו יורק, שהסתפקו בעליות מזעריות

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: לע"מ, קובי גדעון

שינו את הטון: לאחר פגישה בין ליברמן לרה"מ, בליכוד התחילו לפרגן

לאחר שהפגישה בין ליברמן לראש הממשלה הסתיימה בצורה חיובית, דיברו הבוקר מספר שרי ליכוד בכלי התקשורת ופרגנו לראש ישראל ביתנו במילים חמות ● ליברמן, כך מסתמן, מתפקד כמתווך בין נתניהו לגנץ

השקות מרובות של שירותים פיננסיים מטעם ענקיות הטכנולוגיה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

חשבון עו"ש בגוגל? מה ענקיות הטק יעשו עם המידע הפיננסי שלנו

על אף שענקיות הטכנולוגיה זוכות ליחס מחמיר וחשדנות מצד רגולטורים, הן לא מהססות להיכנס לתחום הפיננסי, שיאפשר להן להפיק תובנות נוספות ורגישות על המשתמשים ויסייע להן להמשיך לבצר את מעמדן

חיים גרון/  צילום: איל יצהר

בכיר לשעבר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על מדיניות המשרד

סמנכ"ל הטכנולוגיות לשעבר חיים גרון בתגובה למדיניות המשרד בנושא הסיבים האופטיים: "קיים כשל אנושי מובנה בהנחה לפיה חבורת פקידים, בכירים ומוכשרים ככל שיהיו, יצליחו לחזות על סמך תחזיות ותרחישים תיאוריים את התנהגות השוק בתגובה למהלכי אסדרה שיינקטו על ידם"

מחזור סוללת רכב חשמלי במפעל בגרמניה/ צילום: רויטרס

כשהסוללות יסיימות את שירותן ברכבים, הן יכולות לשמש לתעשיית הפאנלים הסולאריים

עבור תעשיית הפאנלים הסולאריים מדובר בצעד ראשון אמנם, אך בבשורה גדולה; כשיהפוך התחום למסחרי יותר, הוא יזדקק לסוללות רבות