בנק ישראל: מגמת ההתקררות בפעילות שוק הדיור נמשכת

פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל: המשק נמצא בקרבת סביבת תעסוקה מלאה; התחלות הבנייה מצויות ברמה גבוהה, אך מוקדם לקבוע אם חלה תפנית בשוק הדיור

בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

בנק ישראל מפרסם היום את פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה, ומציין כי ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1% התקבלה פה אחד.

חברי הוועדה המוניטרית דנו בהרחבה בסביבת האינפלציה הנמוכה. החברים הסכימו כי סביבת האינפלציה הנוכחית איננה מעידה על חולשה בביקושים, וכי היא משקפת בין היתר את הייסוף המתמשך בשער החליפין. הם ציינו כי התפוגגה השפעתן הזמנית של הירידה במחירי האנרגיה (ובחודשים האחרונים הם אף תרמו לעליית האינפלציה השנתית) ושל הוזלות המחירים המוסדיות.

בדיוניהם על הפעילות הכלכלית המקומית התמקדו חברי הוועדה ברבעון הראשון של 2017. הם העריכו כי גם ברבעון זה המשיך המשק לצמוח בשיעור נאה (בניכוי השפעתן התנודתית של רכישות כלי הרכב), וכי ייתכן שקצב הצמיחה אף עלה מדרגה. כחיזוק לכך הם ציינו את הממצאים הראשוניים של סקר החברות, היות שעולה מהם כי מאזן הנטו מצוי ברמה גבוהה יחסית, ואת מדד מנהלי הרכש.

חברי הוועדה הסכימו כי המשק נמצא בקרבת סביבת תעסוקה מלאה, שכן שיעור האבטלה נמוך והשכר עולה בהתמדה. הם אמרו כי השיפור הרוחבי בכלכלה העולמית ובסחר העולמי תורמים משמעותית לשיפור בפעילות, בפרט ביצוא. מנגד הם הביעו חשש מפגיעה ביצוא כתוצאה מהמשך הייסוף וחשש מהאטה אפשרית בקצב התרחבותו של האשראי הבנקאי, האטה שעלולה לפגוע בהתרחבות הצריכה הפרטית.

לגבי שוק הדיור ציינו חברי הוועדה כי מגמת ההתקררות בפעילות נמשכת, על רקע העלייה המתמשכת בריבית על המשכנתאות, והדבר בא לידי ביטוי בירידה מתמשכת בהיקפי העסקאות והמשכנתאות. עוד הם ציינו כי התחלות הבנייה מצויות ברמה גבוהה. הם הסכימו כי מוקדם לקבוע אם חלה תפנית בשוק זה. אמנם בחודשיים האחרונים נרשמה יציבות במדד מחירי הדירות, אך במונחים שנתיים הם עדיין ממשיכים לעלות בקצב גבוה.

אשר לסביבה העולמית, חברי הוועדה דנו בשיפור שחל בסחר העולמי ובנתוני הצמיחה של מרבית המשקים המפותחים והמתפתחים. אמנם במשק האמריקאי התאפיין הרבעון הראשון בחולשה יחסית, אך חברי הוועדה העריכו כי נתון זה משקף בעיקר גורמים זמניים ועל כן אין להסיק ממנו על תפנית לרעה.

חברי הוועדה הסכימו כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית - בהתחשב במצב השורר בעולם הן מבחינת הפעילות הכלכלית והן מבחינת ההתפתחויות המוניטריות במשקים המובילים - וכי היא תומכת בהחזרת האינפלציה ליעדה. שלושה מחברי הוועדה סברו כי יש מקום לשנות את נוסח ההכוונה לגבי העתיד שהוועדה מוסרת לציבור, ולציין שבכוונת הוועדה להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988