גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רישיון הנהיגה אינו בתוקף - האם אני לא מבוטח?

תקלה בדואר, מעבר דירה או סיבות טכניות אחרות שבגינן נהג לא ידע שרישיונו נשלל - כל אלה עשויים להוות טיעונים מספקים בביהמ"ש לזכותם של נהגים סוררים

משרד הרישוי / צילום: איל פישר
משרד הרישוי / צילום: איל פישר

פוליסות ביטוח הרכב (נזקי גוף או רכוש) מחייבות קיומו של רישיון נהיגה תקף בישראל כתנאי מהותי למתן כיסוי ביטוחי. רישיון הנהיגה עלול לפקוע עקב מספר סיבות, מהותיות או פרוצדורליות. כך למשל, כאשר מוטלת על רישיון הנהיגה הגבלה בהליך של הוצאה לפועל, או לחלופין כאשר רישיון הנהיגה פוקע עקב אי-חידוש או אי-תשלום אגרה. הסיבות הללו הן דוגמאות "טכניות" להיעדר רישיון נהיגה בתוקף.

ככלל, כאשר מתרחשת תאונה, ונגרמים נזקי גוף או רכוש, רישיון נהיגה שאינו בתוקף עקב סיבה "טכנית" אינו שולל את הכיסוי הביטוחי. מנגד, קיימות גם סיבות מהותיות להיעדרו של רישיון נהיגה, כגון צבירת נקודות עקב עבירות תנועה משמעותיות או פסילתו על-ידי בית המשפט.

האם חברת ביטוח שנתנה כיסוי ביטוחי לרכב מסוים, חייבת לשלם תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה, גם כאשר נוהג הרכב מצוי בשלילה עקב צבירת נקודות?

פלוני הוא נהג משאית ומשווק מזרנים במקצועו ("התובע"). באחד הימים, עת נהג התובע במשאית שבבעלות ש' ("הנתבעת"), ואשר מבוטחת על-ידי חברת ביטוח, אירעה התנגשות חזיתית עם משאית אחרת, בעקבותיה נגרמו לתובע נזקי גוף אשר לא שולמו לו. לפיכך הגיש הנהג תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד הנתבעת וכנגד המבטחת, וביקש לקבל פיצוי בהתאם לנזקי הגוף שנגרמו לו.

המבטחת טענה כי התובע אינו זכאי לפיצוי משום שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה בתוקף, הואיל והוא הותלה על-ידי משרד הרישוי. נטען כי לתובע נשלחה הודעת זימון לקורס נהיגה, בדואר רשום, מאחר שצבר נקודות. למרות זאת, התובע לא ביצע את הקורס ואף המשיך לנהוג ללא רישיון נהיגה בתוקף. המבטחת הוסיפה כי די בכך שהודעת משרד הרישוי נשלחה לכתובתו הרשומה של התובע על-מנת לקבוע שהוא קיבל אותה.

התובע טען כי במועד התאונה הוא החזיק ברישיון נהיגה תקף. לטענתו, הזימון לקורס הייעודי, בשל שיטת הניקוד, לא הגיע לידיו. משכך, התובע לא ביצע את הקורס וכלל לא ידע שרישיון הנהיגה שלו הותלה.

בנוסף, נטען כי הניקוד שהצטבר לחובתו הוא ניקוד מוטעה, ולכן, אף אם נשלחה הודעה בדבר התליית הרישיון, הרי שהיא לא נעשתה כדין. בכל מקרה, אין להסתפק במשלוח ההודעה, אלא יש להביא את תוכן הדברים בפועל לידיעת התובע. הואיל והמבטחת לא הוכיחה כי התובע היה מודע לכך שרישיונו הותלה, אין להורות על דחיית התביעה.

בית המשפט המחוזי ציין כי במקרה דנן תוקפו של הכיסוי הביטוחי ייקבע בהתאם למודעותו של התובע להתליית רישיון הנהיגה שלו. ככל שהתובע לא היה מודע בפועל להתליית הרישיון, כי אז הכיסוי הביטוחי תקף. מנגד, ככל שהמידע הגיע לידיעתו של התובע, אין לחייב את המבטחת בתשלום תגמולי ביטוח או פיצויים.

נדגיש כי נהיגה בעת פסילת רישיון היא עבירה פלילית חמורה, שהעונש בגינה הוא 3 שנות מאסר או קנס. בית המשפט המחוזי ציין כי "הן בתחום הפלילי וכך גם בהקשר האזרחי, נדרשת הודעה של ממש אודות הפסילה, כדי שפסילת רישיון הנהיגה תשתכלל. גרימת תאונה במהלך נהיגה בזמן פסילת רישיון עלולה להיות בעלת השלכות דרמטיות - חשיפה לכך שהנהג ייאלץ לשאת מכיסו בנזקיו שלו ואף של ניזוקים אחרים, ולכן הנהג חייב להיות מודע להתליית/פסילת רישיונו. הדרישה היא לגבי ידיעתו של הנהג אודות הפסילה, וזאת על-מנת שהפסילה תיכנס לתוקפה".

בית המשפט המחוזי הוסיף כי כאשר קיים מידע על משלוח הודעה מסוימת, ובעל רישיון הנהיגה נמנע מליטול את דבר הדואר, הוא ייחשב כמי שקיבל את ההודעה. עם זאת, מדובר בחזקה אשר ניתן לסתור אותה.

בית המשפט המחוזי בחן את הראיות שהוגשו בתיק וקבע כי התובע לא ידע בעת התאונה על התליית רישיונו. זאת ועוד, הוכח כי מסירת מכתבים באזור מגוריו של התובע היא דבר "מורכב", הואיל והכתובות אינן מסודרות באותו אזור.

בית המשפט המחוזי שוכנע כי היעדר קבלת ההודעה בדבר התליית הרישיון לא נבעה מסיבות שתלויות בתובע. לפיכך קבע בית המשפט המחוזי כי רישיונו של התובע היה בתוקף במועד התאונה, והתוצאה הישירה לכך היא כי הכיסוי הביטוחי תקף במלואו, ועל המבטחת לשלם לו פיצויים (בית המשפט המחוזי מרכז, 63182-01-14).

עברתי כתובת - אני אשם?

במקרה אחר התרחשה תאונת דרכים בה נגרמו נזקים לכלי רכב שהיה מבוטח על-ידי חברת ביטוח. חברת הביטוח שילמה למבוטח שלה תגמולים ולאחר מכן הגישה תביעת שיבוב כנגד הנהג בכלי הרכב הפוגע ("הנתבע") וכנגד בעלת הרכב הפוגע, שהשכירה לנתבע את הרכב ("הנתבעת").

המבטחת טענה להיעדר כיסוי ביטוחי, מן הטעם שהנתבע נהג ברכב הפוגע בזמן שרישיון הנהיגה שלו נשלל. עוד נטען כי ביום התאונה שינה הנתבע את כתובתו, במטרה לטעון כי השלילה לא הגיעה לידיעתו.

הנתבע טען כי הוא הופתע לגלות שרישיון הנהיגה שלו נפסל על-פי שיטת הניקוד, וכי הדבר הגיע לידיעתו רק לאחר התאונה. לטענתו, מעולם לא נמסר לו מידע אודות השלילה. לטענתו, בדיעבד הסתבר לו כי משרד הרישוי שלח לכתובתו הקודמת, בה הוא אינו מתגורר כבר שנים רבות, זימון לקורס נהיגה מונעת פעם אחת בלבד. לפיכך נטען כי אין לקבלת את עמדת המבטחת, לפיה הכיסוי הביטוחי אינו בתוקף.

בית המשפט ציין תחילה כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על הנתבע, ואין על כך מחלוקת. ככל שייפסק כי הכיסוי הביטוחי תקף, תחויב המבטחת בשיפוי התובעת.

עוד צוין כי לשם קבלת טענות המבטחת עליה להראות שהנתבע ידע אודות פסילת רישיון הנהיגה שלו. כלשונו של בית המשפט: "מדובר בתנאי מהותי בלעדיו אין". המבטחת לא הוכיחה כי הנתבע ידע על שלילת רישיון הנהיגה שלו. הואיל והמבטחת העלתה טענה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי, כי אז עליה הנטל להוכיח את התקיימות התנאים להיעדר הכיסוי.

בית המשפט הוסיף כי אף אם הנתבע עדכן את כתובתו במשרד הפנים, אין בכך כדי לקבוע שבמועד התאונה הנתבע ידע שרישיון הנהיגה שלו נשלל. לשם כך היה על המבטחת לצרף אסמכתאות ממשרד הרישוי על אופן משלוח הזימון לקורס נהיגה מונעת וכן על הודעת השלילה שנשלחה לכתובתו הקודמת של הנתבע. המבטחת לא פעלה כאמור, למרות שעמד לרשותה זמן רב. בנוסף, כאשר נשלחים מכתבים בעלי תוכן מהותי כגון הודעה בדבר זימון לקורס נהיגה מונעת וסנקציה של שלילת רישיון, יש לשלוח את המכתבים לכתובת העדכנית של הנמען, אף אם הוא לא פעל לעדכן אותה.

בית המשפט קבע כי הכיסוי הביטוחי תקף, ועל המבטחת לשפות את התובעת (בית משפט שלום בתל-אביב, 35826-01-16).

אם כן, ככל שחברת הביטוח תטען להיעדר כיסוי ביטוחי בשל התליית רישיון נהיגה עקב שיטת הניקוד, עליה להוכיח כי הנהג היה מודע לכך.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 / צילום: תמר מצפי, גלובס

עם רוח גבית מהריבית הנמוכה והצמיחה במשק: ריט 1 מפרסמת דוחות טובים ומעלה תחזיות

הקרן הציגה ברבעון שחלף גידול של 30% ברווח הנקי שהגיע לרמה של כ-80 מיליון שקל ● המנכ"ל שמואל סייד: "התוצאות החזקות נובעות מרכישת נכסים מניבים במהלך השנה בהיקף של כ-700 מיליון שקל יחד עם שיפור ב-NOI מנכסים זהים"

חווה לגידול קנאביס בצפון הארץ/  צילום: רויטרס

הערכות: משרד הבריאות בוחן אפשרות להוצאת ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים אפילו אם לא תהיה ממשלה

משרד הבריאות פרסם הנחיות קנאביס לתקופת המעבר ● בין היתר: צמצום מספר הבדיקות, הקלות ביצור, התרת היצוא מנקודת המבט של משרד הבריאות ● התקנות אינן מתייחסות לייבוא אולם משרד הבריאות פרסם קול קורא ליבואנים כדי להתגבר על המחסור

נאסד"ק / צילום: רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות מינוריות שהספיקו למדדים כדי לקבוע שיאים חדשים

המדדים התקשו לטפס לאחר שגורמי ממשל סיניים צוטטו כמי שמגלים פסימיות לגבי סגירת עסקת סחר עם ארה"ב ● פולקסווגן הנמיכה תחזיות בצל חולשה בביקוש לרכבים מסחריים גדולים ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת, הפוטסי טיפס ב-0.1%

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

הצלחה בהנפקת יוחננוף: ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל

החברה הבטיחה את הסכום שביקשה לגייס, כ-460 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.85 מיליארד שקל "לפני הכסף"

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

הרשימה המשותפת ליועמ"ש: לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בשל הסתה

בפניה של הרשימה המשותפת וארגון עדאלה נכתב כי התבטאויותיו הרבות של נתניהו בתקופה האחרונה מחייבות פתיחה מיידית בחקירה בעבירות הסתה לגזענות לפי סעיף 144 לחוק העונשין ● אמש אמר נתניהו כי חברה הרשימה המשותפת "רוצים להשמיד את המדינה"

עובד חברת החשמל על מנוף / צילום: תמר מצפי

תעריף החשמל צפוי לרדת ב-4% החל מה-1 בינואר

כפי שנחשף ב"גלובס", התעריף צפוי לרדת בעיקר כתוצאה מירידה בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל ובראשם הפחם והגז הטבעי ● ההחלטה על ההורדה כפופה לשימוע ציבורי

טילי ספייק בשימוש חיילים גרמנים / צילום: רפאל

רפאל תמכור לגרמניה אלפי טילים נגד טנקים בכ-200 מיליון אירו

את העסקה בגרמניה הובילה חברת הבת של רפאל באירופה, Eurospike והיא נחתמה באחרונה ● במסגרת העסקה, במהלך השנים הקרובות רפאל תספק לצבא גרמניה אלפי טילי ספייק על דגמיהם השונים ועוד מאות משגרים מותאמים מסוג ICLU

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

סמוטריץ': "נסגור אחת ממסילות הרכבת בנתיבי איילון למשך שישה שבועות"

זאת לצורך ביצוע עבודות חשמול הרכבת ● עוד אמר סמוטריץ' ש"אם נעבוד רק בלילות, ייקח שנה וחצי לסיים את הפרויקט" ● "אנחנו נערכים לכך שיהיו רכבות שיבוטלו. תהיה התקוממות. לי יש את האומץ ואני אצטרך ואבקש את הגיבוי שלכם" ● כשנשאל לגבי עבודות בשבת אמר "אם אפשר שלא - אז לא"

שרון גל / צילום: דור מלכה

תחקיר הליסטריה של "תוכנית חיסכון" פגע ברייטינג של שרון גל

תוכנית ההשקה של "שווה כסף" בהגשת שרון גל הביאה לרשת 13 רייטינג של 5.4% - לעומת 15.4% ל"תוכנית חיסכון" ששודרה ממול בקשת 12 וחשפה כי נמצאו חיידקי ליסטריה בארומה ת"א ובלנדוור בקניון עזריאלי

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

מזכיר המדינה האמריקאי פומפיאו: "ההתנחלויות לא מפרות את החוק הבינלאומי"

כתגובה להחלטת בית הדין האירופי לסמן מוצרים המיוצרים בהתנחלויות, מייק פומפיאו הודיע היום כי ארה"ב מרככת את עמדתה ביחס להתנחלויות ישראליות בגדה המערבית ● מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס ברביעי הקרוב לדיון בעקבות הצהרת ארה"ב

מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמל / צילום: איל יצהר, גלובס

מיקו צרפתי, סמנכ"ל: הג'וב החדש והמפתיע שמסתמן עבור יו"ר ועד עובדי חברת החשמל

צרפתי, יו"ר המזכירות הארצית של ועד עובדי חברת החשמל, אמר כי אינו פוסל התמודדות על התפקיד שהתפנה בעקבות עזיבתו של עמית אוברקוביץ' לבנק הפועלים ● "כרגע זה לא רלוונטי. אם יפורסם מכרז, אהיה בדילמה קשה"

יעקב ליצמן / צילום: אמיל סלמן

יוצאת לדרך: התוכנית לשיקום המכונים להתפתחות הילד

במסגרת התוכנית, יבוטלו החל מאפריל ההחזרים שסיפקה המדינה עבור טיפולים פרטיים • בחוזר סמנכ"ל שנשלח היום לקופות-החולים צוינו יעדים לצמצום תורי ההמתנה לטיפולים, שכיום מגיעים עד חודשים ארוכים ● הקופות יתוקצבו ב-80 מיליון שקל בשנה עבור שיפור השירות

נתיבות / צילום: איל יצהר

בית המשפט ביטל את תוכנית הותמ"ל בנתיבות: "כאוס תכנוני"

התוכנית שנדחתה ממוקמת בחלקה המערבי של העיר נתיבות וממזרח לנחל בוהו ● טענת העותרים העיקרית היא שסוגיית גבולותיה המוניציפליים של נתיבות נדונה כבר כמה פעמים בעבר בוועדת הגבולות של משרד הפנים ובקשותיה להרחיב את שטחה נדחו

קיילי ג'נר / צילום: שאטרסטוק

קיילי ג'נר מוכרת 51% מחברת הקוסמטיקה שלה ב-600 מיליון דולר

ענקית היופי והטיפוח קוטי היא הרוכשת של Kylie Cosmetics ● ג'נר, שהקימה את החברה ב-2015, תמשיך להוביל את הפעילות הקריאייטיבית

חיים גרון/  צילום: איל יצהר

בכיר לשעבר במשרד התקשורת בביקורת חריפה על מדיניות המשרד

סמנכ"ל הטכנולוגיות לשעבר חיים גרון בתגובה למדיניות המשרד בנושא הסיבים האופטיים: "קיים כשל אנושי מובנה בהנחה לפיה חבורת פקידים, בכירים ומוכשרים ככל שיהיו, יצליחו לחזות על סמך תחזיות ותרחישים תיאוריים את התנהגות השוק בתגובה למהלכי אסדרה שיינקטו על ידם"

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

התפרסמה רשימת זוכי ההגרלה התשיעית ב"מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר את רשימת הזוכים בהגרלה האחרונה של מסלול "מחיר למשתכן" ● יותר מ-20 אלף משקי בית השתתפו בהגרלת מחיר למשתכן שפורסמה בספטמבר, מתוכם יש 3,316 זוכים

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

בהשפעת ירידת המדד: רווחי מזרחי טפחות נשחקו ב-7%; המניה בשיא

הבנק מחלק דיבידנד של כ-170 מיליון שקל ● בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה קפצו רווחי הבנק ב-40% ל-1.4 מיליארד שקל, בשל השפעת החקירה בפרשת הלבנת ההון בתקופה המקבילה

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: לע"מ, קובי גדעון

שינו את הטון: לאחר פגישה בין ליברמן לרה"מ, בליכוד התחילו לפרגן

לאחר שהפגישה בין ליברמן לראש הממשלה הסתיימה בצורה חיובית, דיברו הבוקר מספר שרי ליכוד בכלי התקשורת ופרגנו לראש ישראל ביתנו במילים חמות ● ליברמן, כך מסתמן, מתפקד כמתווך בין נתניהו לגנץ

מימין לשמאל: בירנצוייג, מנכ"ל וייסייטס, שייר, סמנכ"ל פיתוח עסקי, פולק, מדען ראשי, רוטשילד, סמנכ"ל מוצרים, עכאוי, סמנכ"ל טכנולוגיות / צילום: רוית תורקיה

סטארט-אפ הווידאו-אנליטיקס ויסייטס גייס 10 מיליון דולר

החברה הוקמה ב-2015 ומעסיקה 15 עובדים במשרדיה בת"א ● המערכת שפיתחה ויסייטס מסוגלת לזהות התנהגויות של אנשים מקטעי וידאו ולהתריע על אירועים חריגים כמו קטטות רחוב

פרימור/  צילום: יחצ

"סימני עובש": ריקול למשקה תות-בננה של פרימור

חברת גניר, יצרנית פרימור, הודיעה על ריקול של משקה תות-בננה, המסומן בתאריכים אחרונים לשיווק בין 27.4.2020-26.4.2020