גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תאונה עם רכב שכור: כאב הראש של חברת ההשכרה?

בתי המשפט חלוקים בסוגיית הפיצוי במקרה של תאונה שבה מעורב רכב שכור ■ במקרים מסוימים יופתע הנהג השוכר לגלות כי גם הוא עשוי להיתבע במקרה של נזק לרכוש

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

בכבישי הארץ נעים אלפי כלי רכב שכורים. גם רכבים אלה מוצאים את עצמם מעורבים בתאונות דרכים, במהלכן נגרמים נזקי רכוש שונים. כאן עולה סוגיה מהותית הדורשת הכרעה חד-משמעית: האם חברה להשכרת רכבים חייבת בתשלום פיצוי לאדם שרכבו נפגע על-ידי רכב שכור, או שמא שוכר הרכב עצמו?

באחד הימים התרחשה תאונת דרכים, במהלכה נפגע רכב המבוטח באמצעות חברת ביטוח, על-ידי רכב של חברה להשכרת רכבים ("הנתבעת"). הוסכם כי האחריות לאירוע מוטלת על שוכר הרכב. המבטחת שילמה למבוטח שלה בגין הנזקים שנגרמו לרכבו באירוע והגישה תביעה כנגד הנתבעת, לשיפוי בגין הכספים ששילמה למבוטח שלה. במסגרת הדיון עלתה מחלוקת בשאלה האם על המבטחת היה להגיש תביעה כנגד שוכר הרכב או כנגד הנתבעת.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי דין חברה להשכרת רכבים כדינו של מעין מבטח. לפיכך, ככל שניתן לייחס אשם לשוכר הרכב, רשאי הניזוק לתבוע את נזקיו ישירות מחברת ההשכרה. עוד נקבע כי על-פי הדין, חברות השכרת רכבים חייבות לבטח את כלי הרכב שלהן. צוין כי הביטוח הדרוש, בנוסף לביטוח חובה, הינו ביטוח נזקי צד ג'. ככל שהנתבעת אכן ביטחה את הרכב השכור בביטוח צד ג', הרי שבאפשרותה לתבוע כל סכום שתשלם ישירות מחברת הביטוח. אם הרכב השכור לא בוטח, הרי שהנתבעת פעלה בניגוד לדין, ולכן יש לראותה כמעין מבטחת, עליה מוטלת החבות. בית המשפט קיבל את התביעה והורה לנתבעת לשפות את המבטחת (בית משפט השלום, ירושלים 8712-12-15).

הנתבעת הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. בכתב הערעור נטען כי אין לראות בנתבעת כאחראית לנזקים שנגרמו על-ידי שוכר הרכב. עוד נטען כי בכתב התביעה שהגישה המבטחת קיימים פגמים שבגינם יש לדחות את התביעה.

בפתח פסק הדין ציין בית המשפט המחוזי כי טענות הנתבעת כנגד כתב התביעה שהגישה המבטחת מוצדקות, הואיל וכתב התביעה לא הציג ביטוי מינימלי לחיוב הנתבעת, ודי בכך על-מנת לקבל את הערעור. בית המשפט המחוזי לא עצר כאן והחליט לבחון האם ראוי להטיל אחריות על הנתבעת, בהיותה משכירת הרכב שאחראי לאירוע.

בית המשפט המחוזי הדגיש כי בסוגיה זו אין הכרעה של בית המשפט העליון, והפסיקה בערכאות הנמוכות יותר אינה עקבית. לדוגמה, בפרשה אחרת שהגיעה לבית המשפט המחוזי נפסק כך: "...מצב בו לא תוטל אחריות על בעליו של רכב, כאשר נגרמו באמצעות רכבו נזקים לאדם אחר, מנוגד לכל הגיון. אי הטלת אחריות על בעל הרכב רק משום שהנוהג ברכב בפועל לא אותר, עלול ליצור מצב בו כל מי שנפגע מרכב בו נהג אדם שאיננו בעל הרכב, יישאר ללא תרופה כאשר לא אותר הנהג. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברת השכרה; חברות השכרה שעיסוקן בהשכרת רכב מודעות לכך שלעתים השוכר שגרם נזק לרכב השכור או לצד שלישי אינו ניתן לאיתור. לפיכך, מחובתן לבטח עצמן מפני מקרים מסוג זה, שהרי כבעלים של הרכב הן אחראיות לכל נזק שנגרם באמצעותו...".

בית המשפט המחוזי סקר פסיקה ענפה וציין כי הסתירות שבין פסקי הדין השונים מובילות למספר שאלות, ובראשן, האם ראוי ונכון להטיל אחריות על חברת השכרת רכבים לנזקיו של צד שלישי. בהקשר זה נקבע כי עצם העובדה שחברות השכרת רכבים נוהגות לבטח את הרכבים בבעלותן בפוליסת ביטוח רכוש, אין המשמעות שאותן חברות השכרה נושאות באחריות לנזקי רכוש כאמור.

קבלת גרסת המבטחת חורגת מתפיסות משפטיות מקובלות, ואין זה מתפקידו של בית המשפט לקבוע כי על חברת השכרת רכבים לשאת בנזקי רכוש או לבטח נזקים שייגרמו לצדדים שלישיים. תפקיד כאמור מצוי בסמכותו של המחוקק.

עוד צוין כי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה 985, קובע שתנאי למתן רישיון לחברה להשכרת רכבים הינו קיומו של כיסוי ביטוחי לגבי אותם כלי רכב, שברשות החברה. לדעתו של בית המשפט המחוזי, הכוונה בסעיף זה הינה לביטוח חובה (כיסוי בגין נזקי גוף) להבדיל מביטוח רכוש.

בית המשפט המחוזי סיכם את פסק הדין וציין כך: "...מצב בו נוהגים בכבישי ישראל אלפי נהגים במכוניות שכורות, חלקם - תיירים, שאין סיכוי רב לאכוף עליהם את אחריותם גם לאחר שגרמו לנזקם של אחרים, אינו מניח את הדעת. אחריותם לוטה בערפל, עובדה שמקבלת את ביטויה פעם אחר פעם בפסיקות סותרות של בתי המשפט, והבהרת הנורמה המחייבת, נצרכת". בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי הנתבעת, בהיותה חברה להשכרת רכבים, אינה אחראית לנזקים שנגרמו על-ידי אדם ששכר ממנה רכב (בית המשפט המחוזי, ירושלים, 22850-06-16).

אין עקביות בפסיקה

במקרה אחר, חברה מסוימת ("התובעת") הגישה תביעה כנגד חברה להשכרת רכבים ("הנתבעת"), בגין נזקי רכוש שנגרמו במהלך תאונת דרכים. הנתבעת טענה כי אין לייחס לה כל אחריות, מאחר שהגורם שנהג ברכבה לא משתף עמה פעולה. נטען כי על התובעת לפנות בדרישות למזיק, להבדיל מפנייה לנתבעת, שאינה מבטחת את הרכב שבבעלותה, אלא רק השכירה אותו לגורם אחר.

מי אחראי לנזקים? בית המשפט ציין תחילה כי הנתבעת כשלה בכך שלא הציגה מסמכים רלוונטיים, והיא לא הוכיחה שאין לייחס לה כל אחריות לתאונה. למרות זאת צוין כי אף אם היו מוצגים המסמכים הדרושים, התוצאה המשפטית הייתה כנראה זהה. נקבע כי בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, ולפי הוראת המפקח הארצי על התעבורה, על חברות להשכרת רכבים לפעול באחת החלופות הבאות: עריכת ביטוח לנזקי צד שלישי באמצעות חברת ביטוח; נטילת התחייבות עצמית לכיסוי נזקי צד שלישי. משלא נערכה פוליסת רכוש לרכב השכור, על הנתבעת (חברת ההשכרה) לשאת בחבות בגין הנזקים שנגרמו לתובעת (בית משפט השלום, תל אביב, 37932-04-16).

אם כן, בתי המשפט אינם פוסקים באופן עקבי במחלוקות שעולות לעניין שאלת החבות של חברות להשכרת רכבים, במקרים בהם מתרחשות תאונות בהן מעורבים רכבים שכורים. הדבר המעניין הוא, שההחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי, במסגרת האירוע הראשון שנסקר בכתבה, התקבלה יום לפני ההחלטה שניתנה בבית המשפט השלום, באירוע השני שנסקר בכתבה. סביר להניח כי אי הוודאות המשפטית תימשך עד שהסוגיה תוכרע בחקיקה, או לחלופין בבית המשפט העליון. כך או כך, המצב הנוכחי מחייב את ציבור שוכרי הרכב לוודא שהרכב השכור מבוטח הן בביטוח חובה והן בביטוח רכוש.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

עמית דרור / צילום: ננו דיימנשן

עמית דרור, נשיא ומנכ"ל ננו דיימנשן, פורש מתפקידו; יואב שטרן יחליפו

דרור יישאר בחברה, ויעבור לתפקיד של Customer Success Officer, וימשיך לכהן גם כדירקטור

אלשטיין. “ישראלים רוצים לדעת את התוכניות שלך מראש ולעשות שורטים" / צילום: כפיר זיו

אדוארדו אדלשטיין לא כועס על נוחי דנקנר ולא מתחרט שהשקיע מיליארדים בישראל. למרות ההפסדים

"אין שום מקום אחר בעולם שבו יש לך 55% מהמניות ולא מזמינים אותך לישיבת דירקטוריון" ● למרות ההפסדים, החובות, החיכוכים עם הרגולטורים והעזיבות של מקורביו, יו"ר אי.די.בי אדוארדו אלשטיין בטוח שהוא במקום הנכון: "העסקים שקניתי הם כמו יצירת אמנות שמשאירים לדורות הבאים"

שר החוץ ישראל כ"ץ לצד מקבילו הרוסי, שר החוץ סרגי לברוב / צילום: סטאפנו מלוני

שר החוץ ישראל כ"ץ ביקש מעמיתו, שר החוץ הרוסי לברוב: שהנשיא פוטין יתן חנינה לנעמה יששכר

עוד ביקש כ"ץ מלברוב לאפשר יותר ביקורים לבני משפחתה של יששכר ● בתחילת אוקטובר בית המשפט ברוסיה גזר על יששכר עונש של 7.5 שנות מאסר בשל החזקת סמים קלים

מרצדס A180 / צילום: יח"צ

אם כבר לזחול ב-15 קמ"ש, אז לפחות לעשות את זה בסטייל

הגרסה הזולה ביותר של מרצדס בישראל לא מציגה ביצועים מלהיבים אך מחפה על כך עם סביבת מחייה מסוגננת

 

 

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

דעה: ראשי הערים ממשיכים להתנער מהסכמי הגג, ובצדק

הסכמי הגג בראשון לציון ובקריית ביאליק הם דוגמאות מצוינות לפער שבין הדיבורים המפליגים על פתרון בעיות הדיור לבין המציאות העלובה בשטח

לוגו הבנק הלאומי של אוסטרליה / צילום: רויטרס

בנק באוסטרליה לא יספק הלוואות לעסקים הפוגעים ברווחת בעלי החיים; האם ישראל הבאה בתור

הבנק האוסטרלי הלאומי (NAB) הודיע כי לא יספק הלוואות לעסקים המפרים סטנדרטים של רווחת בעלי חיים ● עמותת 'אנימלס': "יש לקוות שגם בישראל המגזר העסקי יפנים שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים ויותר תאגידים יאמצו מדיניות הכוללת התחייבות לשיפור הגנת בעלי-חיים"

ביטקוין /צילום: רויטרס

משקיעים מוסדיים נסוגים משוק הקריפטו: כמעט 70 קרנות גידור בתחום נסגרו ב-2019

מחקר חדש מצביע על ירידה משמעותית במספר הקרנות המשקיעות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים  ● לפי ממצאי הדוח, רק 140 קרנות בתחום הושקו מתחילת השנה - פחות מחצי ממספר הקרנות שהושקו בשנת 2018

אנגלה מרקל צילום: רויטרס, Hannibal Hanschke

לראשונה בכהונתה, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מבקרת באושוויץ

מרקל צפויה לבקר  באושוויץ, בו תחלוף מתחת לשער הכניסה הנושא את הסיסמא הנאצית "Arbeit macht frei" ולהניח זר ליד "קיר המוות", ששימש להוצאות להורג ● לאחר מכן תקיים גם סיור בבירקנאו הסמוך

אהרון ברק/ צילום: איל יצהר

דעה: "פרשת אפרופים" - לא מחלוקת פרשנות, מלחמה על הנרטיב

הוויכוח בפרשת אפרופים לא היה מחלוקת על פרשנות חוזים אלא מלחמה על נרטיב פוליטי ושבטי • לא במקרה רוב הימין תמך בניתוח שלי, ולא באורח פלא השמאל התנגד לו

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

ניחושים פיננסיים ועונשם: על הטעות ישלם הציבור הרחב

תופעות רבות שלא היו מוכרות בעבר, כמו ריבית שלילית, מחייבות ניחושים כדי להעריך את השפעותיהן ● ואולם, כשהמנחשים לא נדרשים לשלם מחיר על הניחוש, את מחיר הטעות עוד ישלם הציבור הרחב ● בשנת 2020 כדאי לעקוב באופן שוטף אחרי הפוליטיקה, כי היא זו שתקבע את כיוון השווקים

צדיק אליקים/ צילום: צדיק אליקים אדריכלים

"עירוב שימושים נהיה מנטרה, סוג של קלישאה"

האדריכל צדיק אליקים מתקומם נגד התכנון של השכונות החדשות שנראות כולן אותו דבר, וחסרות זהות מקומית • בראיון ל"גלובס" הוא מסביר איך נוצר ההבדל בין השכונות מעוז אביב ונווה עופר ואיך מתכננים סביבת חיים טובה

ערן פרץ / צילום: תמונה פרטית

"רשימת הקשיים ארוכה. להיות עצמאי זה לחיות תמיד באי ודאות"

ערן פרץ בעל משרד לייעוץ כלכלי ומימוני, הוא בן 36 וחושב שהוא לא יוכל לדעת לעולם מה תהיה ההכנסה שלו בחודש העוקב ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

פינוי בינוי בת ים רחוב ירושלים 5 פינת סוקולוב 14 - שבע כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: כדיה לוי

מחיר הביטול של קו הרכבת וכללי הפינוי בינוי החדשים. כותרות הנדל"ן

מי הצהיר ש"הורדת הרגל מהגז של תוכנית מחיר למשתכן תייצר את משבר הנדל"ן הבא? למה לא הפסיקו לדבר השבוע על המספר 12 מ"ר בהקשר של פינוי בינוי? ומדוע כדאי להצטייד במחצלת בפעם הבאה שעוברים ליד בניין ההסתדרות בתל אביב?

מחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות בצרפת / צילום: Jean-Paul Pelissier, רויטרס

צרפת משותקת: שביתה נרחבת נגד רפורמת הפנסיות שמוביל מקרון

ביומה הראשון של שביתה במחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות, שותקה 90% מתנועת הרכבות ובוטלו 30% מהטיסות הפנימיות ● מחר מאיימים "האפודים הזוהרים" להצטרף למחאה

שאול אלוביץ' / צילום: שלומי יוסף

תיק ניירות הערך שחולט הוליד תביעת מיליונים: שאול אלוביץ' ואחיו תובעים את המדינה

אלוביץ, בעל השליטה בבזק לשעבר ואחיו יוסי תובעים מהמדינה 20 מיליון שקל על חילוט תיק ניירות ערך שהחזיקו במשותף ● נגד אלוביץ תלוי ועומד כתב אישום על מתן שוחד בתיק 4000, אחיו יוסי שגם כספו חולט אינו חשוד או נאשם בפרשה

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

המסחר בבורסה ננעל במגמה מעורבת: ת"א 35 נסוג ב-0.24%, טבע צנחה ב-4.1%

מזרחי טפחות, אופקו ובזק בלטו בצד החיובי; נייס נחלשה ב-1.5% ● טאואר טיפסה ב-2%, אפי נכסים זינקה בכ-4%, אלקטרה עלתה ב-2.3% ופז עלתה בכ-1% ● מחזור המסחר, כולל הפקיעה השבועית, הסתכם ב-3 מיליארד שקל

שר האוצר משה כחלון, ד"ר יפעת שאשא־ביטון, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי בחנוכת פרויקט מחיר למשתכן  / צילום: דביר מלכה

הממשלה תאריך את מחיר למשתכן גם לשנה הבאה; בספטמבר 53% מהדירות החדשות שנמכרו היו במחיר למשתכן

כדי לממן את הארכת מחיר למשתכן יקצה משרד השיכון 36 מיליון שקל מתקציב הפיתוח ומוסדות הציבור

רכב של אובר / צילום: / Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר: כ-6,000 איש ואישה הוטרדו מינית בזמן הנסיעה ו-107 נהרגו בשנים 2018-2017

בחברה הדגישו כי מדובר בשברירי אחוז (0.00002%) מכלל הנסיעות שעמדו בשנים אלה על 2.5 מיליארד נסיעות ברחבי העולם

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 4 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 11 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים