גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תעודות הסל: ירידה בנכסים, עלייה בהכנסות ורווחיות גבוהה

בעוד שהקרנות המחקות גדלות, תעודות הסל פודות מאז אפריל 2015 ■ קסם של אקסלנס, תכלית של מיטב דש, פסגות סל והראל סל - מציגות תוצאות חזקות בהכנסות וברווח

הבורסה בת"א, בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי
הבורסה בת"א, בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

למרות קיטון בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי ארבע חברות תעודות הסל בישראל בשנת 2016, בהמשך לקיטון בשנת 2015, נרשמה בשנה שעברה מגמה גורפת של עלייה ברווחיות החברות הללו, שממשיכות להציג שיעורי רווחיות תפעולית גבוהה, שככל הידוע עולה על 40% מההכנסות ברמת הענף.

כך עולה מניתוח דוחות הפניקס, דוחות מיטב דש, דוחות הראל ונתונים נוספים שאסף "גלובס", שממנו עולה כי קסם, שמנוהלת על-ידי אבנר חדד, ונמנית עם פעילויות בית ההשקעות אקסלנס שבבעלות הפניקס; תכלית, שמנוהלת על-ידי איל סגל ונמנית עם בית ההשקעות מיטב דש; פסגות סל, בניהול גיל שפירא; והראל סל בניהול אורי שור, הכניסו ב-2016 סך כולל של כ-473 מיליון שקל, על נכסים בהיקף כולל של כ-93 מיליארד שקל.

מדובר בגידול נאה בהכנסות, בהיקף של כ-14.3% ביחס ל-2015, שבה דווקא הייתה הרעה בנתוני הרווחיות במרבית החברות, למרות שבשנה זו חל גידול של כ-2.5% בהכנסות הענפיות ביחס ל-2014. כמו כן, מנתוני הנכסים המנוהלים וההכנסות של ארבע החברות עולה, כי דמי הניהול ה"אפקטיביים" ששולמו לחברות ניהול תעודות הסל, עמדו על שיעור של 0.42% מהנכסים הממוצעים ל-2016 עד 0.59%, ולעומת רמה נמוכה יותר שנרשמה ב-2015, אז ההכנסות היו קטנות יותר, ושווי הנכסים שהיו אז בתעודות הסל היה גבוה יותר.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי אין מדובר בדמי ניהול רגילים, מאחר שלחברות תעודות הסל מגוון מקורות הכנסה. כך, חלק משמעותי מרווחיות תעודות הסל נגזר מגורמים שאינם דמי ניהול, ואשר תלויים במצב בשווקים, כגון ריביות בחוזים העתידיים המשמשים לגידור, ריבית פיקדונות, פער ריביות בין השקל למטבע נכס המעקב בתעודות מנוטרלות, עלויות גידור קוואנטו בתעודות מנוטרלות מטבע וגם השאלות של ני"ע (שתורמות הכנסות של מיליוני שקלים מדי שנה לכל אחת מארבע חברות ניהול תעודות הסל).

ואולם, אומר גורם בענף תעודות הסל, "אם מסתכלים על 2016 ביחס ל-2014, הרי שחל שיפור ברווחיות, אך לא כה דרמטי, אצל כל החברות. מבחינת רמת הרווחיות בחברות תעודות הסל במשך מספר שנים, עוד לפני 2014, אפשר להסיק שהרווחיות בענף לא נסקה".

אגב, בהקשר זה נסביר כי סיבה מרכזית לכך שהרווחיות ב-2016 גדולה מזו שהייתה בשנת 2015 - שהייתה נמוכה מזו שנרשמה בשנת 2014 - הנה עלויות הקוואנטו (עלות גידור המטבע בתעודות מנוטרלות המטבע, שבהן ההתחייבות ללקוח היא התשואה של המדד הזר בשקלים, ולא במטבע המקור של המדד) הגבוהות יחסית, שהיו בתעודות מנוטרלות העוקבות אחר מדדים באירופה, כמו הדקס והסטוקס 600.

הרווחיות הגבוהה, כאמור, מאוימת לא מעט מקיטון בהיקפי הכספים שמנוהלים בתעודות הסל. למול זאת, נציין, חל גידול בהיקף הנכסים בקרנות הנאמנות המחקות - שהנן תחליפיות לתעודות הסל. כך, בסוף 2016 נוהלו בקרנות המחקות כ-27.6 מיליארד שקל, לעומת כ-96.2 מיליארד שקל בתעודות הסל, לעומת סך של כ-24.5 מיליון שקל בקרנות המחקות בסוף 2015 ו-103.5 מיליארד שקל בתעודות הסל באותו מועד (כיום, נציין, מדובר בכ-27.9 מיליארד שקל וב-93.3 מיליארד שקל, בהתאמה).

כך, בעוד שתעודות הסל מצטמקות במספר אחוזים בשנים האחרונות במונחי נכסים מנוהלים, הרי שהקרנות המחקות גדלו. אגב, סך שוק הניהול הפסיבי בישראל (תעודות סל וקרנות מחקות) מציג ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידיו, מ-128 מיליארד שקל בסוף 2015 ל-123.7 מיליארד שקל בסוף 2016 ולכ-121.2 מיליארד שקל כיום.

מדובר במגמה די ייחודית לישראל, היות שבעולם שוק הניהול הפסיבי צומח. מדוע? אחת הסיבות היא המדדים בישראל, טרום רפורמת המדדים שהובילה הבורסה, שנחשבים בעייתיים. זאת בגלל משקלים גבוהים מדי לחלק מהחברות ולסקטורים מסוימים, וגם בגלל המגמה הפסולה שהייתה נפוצה, ושבמסגרתה הוכנסו לבורסה המקומית - ולמדדים - מניות של חברות לא ראויות, ובראשן מנקיינד. התנהלות זו פגעה עוד באמון המשקיעים במדדים כמדדים, ושלחה אותם לחפש חלופות אקטיביות שבוררות מניות. נציין, כי שוק תעודות הסל פודה כבר מאז אפריל 2015, בעוד ששוק קרנות הנאמנות כבר שב לגייס.

בכל אופן, אין לזלזל בתוצאות של חברות ניהול תעודות הסל. קחו למשל את קסם, שהציגה ב-2016 וגם ב-2014 רווח תפעולי של למעלה מ-70 מיליון שקל, והיוותה חלק משמעותי מתוצאות בית ההשקעות אקסלנס. גם היתר מרוויחים לא מעט - תכלית של מיטב דש עם כ-60 מיליון שקל בכל אחת מהשנתיים הללו, וגם הראל סל החלה להרוויח סכומים מרשימים ביחס להיקף הנכסים שהיא מנהלת. לצד זאת, ככל הידוע גם פסגות סל מציגה כ-69 מיליון שקל ב-2016 בשורת ה-EBITDA (שאינה שקולה לרווחיות התפעולית, ומנטרלת שורה של הוצאות).

בכל אופן, הנתונים של חברות תעודות הסל רלוונטיים לימים שכבר ברור שבקרוב יהפכו להיסטוריה. זאת מאחר שרשות ני"ע, שמפקחת עליהן (ועל קרנות הנאמנות), מובילה שינוי משמעותי ואף דרמטי, שיהפוך את תעודות הסל לקרנות סל. מדובר בתיקון 27, שככל הנראה ייכנס לתוקף במהלך 2018, ושכנראה (בסבירות גבוהה) יביא לכך שהרווחיות של ארבע חברות תעודות הסל תיפגע, אולי אפילו במידה משמעותית, עקב העובדה שההכנסות של החברות שינהלו את קרנות הסל העתידיות ינבעו מדמי ניהול בלבד (הן מדמי ניהול קבועים והן מדמי ניהול משתנים), ולא יכללו מנועי הכנסה נוספים שכיום נעשה בהם שימוש. כעת מדובר על תחילת השינוי האמור כבר באפריל 2018, עוד פחות משנה מהיום.

מדובר בשינוי חקיקתי שבמסגרתו יהפכו תעודות הסל מאג"ח לקרנות נאמנות מחקות סגורות (קרן סל), שיהיו כפופות לכללים החלים כיום על קרנות נאמנות, ולחברות תהיה האפשרות לבחור בין הפיכתן לקרן מחקה או לקרן סל (האחרונה היא מוצר עוקב מדד שאין לו מחויבות להשיא את התשואה של המדד). מנהל קרן לא יהיה רשאי להציע יחידות של שתי קרנות סל או של שתי קרנות מחקות פתוחות על אותו נכס מעקב.

כמו כן, יורשו החברות המנהלות להתחיל לגבות דמי ניהול משתנים, הנגזרים מתשואת הקרן, ומשקפים את הפער בין תשואת הקרן לבין השינוי בנכס המעקב, באופן שיכלול מול דמי ההצלחה למנהל גם רכיב סימטרי של רצועת ביטחון למשקיע. שיעור דמי הניהול המשתנים משווי נכסי הקרן הנו 0.1%-0.3%, בהתאם לקבוצה שאליה סווגה הקרן.

אגב, ככל הנראה, עוד קודם לשינוי הקבוע כאמור באופי התעודות, נראה שרווחיות ארבע החברות ברבעון הראשון של 2017 תציג פגיעה כתוצאה מהעלייה בריבית הגלומה בחוזים למול הריבית בפיקדונות. ימים יגידו אם זה ישליך על כל 2017.

בכל אופן, הרווחיות המרשימה של תעודות הסל, ובראשן של קסם - אך גם של יתר שלוש החברות המנהלות - הראל, פסגות ומיטב דש, עלולה להשתנות השנה באופן נקודתי, ומ-2018 באופן קבוע. ימים יגידו אם כן ועד כמה.

קרנות

עוד כתבות

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

"מקווה שמחקריו רציניים יותר": מדוע הגיש נשיא התאחדות התעשיינים תלונה לנשיא הטכניון?

חודש וחצי לפני הבחירות לנשיא ההתאחדות, המרוץ בין שמואל דונרשטיין וד"ר רון תומר מתחמם ● הבעת תמיכה בדונרשטיין מצד פרופ' אהוד קינן, נשיא הפקולטה לכימיה בטכניון, מסעירה בימים האחרונים את ההתאחדות והובילה את הנשיא היוצא שרגא ברוש להגיש תלונה נגד פרופ' קינן

עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ה-SEC תובעת יזם בלוקצ'יין ישראלי על הונאה בגיוס 42 מיליון דולר

ערן אייל, מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ Shopin, שפעל באמצעות חברת UnitedData, מואשם ע"י רשות ני"ע האמריקאית כי הונה מאות משקיעים בהנפקת המטבע הדיגיטלי שביצע לפני כשנתיים ● אייל הודה באישומים פליליים בתביעה קודמת שהוגשה נגדו בניו יורק

נורד סטרים 2. צינור הגז של פוטין / צילום: רויטרס

"עימות חזיתי בים הבלטי": ארה"ב בדרך לסנקציות על צינור הגז "נורד סטרים 2"

בית הנבחרים האמריקאי החל בהליך הטלת סנקציות על חברות המעורבות בהקמת צינור הגז "נורד סטרים 2" מרוסיה לאירופה, בניסיון לטרפד את הפרויקט ● ארה"ב פותחת חזית כפולה: מול רוסיה - אך גם מול בעלות בריתה באירופה, ובמיוחד גרמניה

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ת"א צמצמה את הירידות בנעילה לאחר הציוץ של טראמפ

המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה הירוקה לאחר יום אדמדם ● טראמפ צייץ כי ארה"ב וסין קרובות ל"הסכם סחר גדול" ● לאומי פרטנרס במגעים לרכוש 20% מחברה בת של פוקס, מנייתה של חברת האופנה זינקה ביותר מ-7%

סקר הסקרים

סקר הסקרים: כחול לבן מגדילה את הפער, אבל עדיין לא תצליח להקים ממשלה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

דודו זבידה / צילום: איל יצהר

אחרי מיזוג מבני תעשיה וכלכלית ירושלים: גם החברה הבת דרבן יוצאת מהבורסה

דרבן תבצע בסוף דצמבר פדיון מוקדם מלא של האג"ח שלה, בהיקף של 250 מיליון שקל, ותסיים את חייה כחברה מדווחת

מטוס אל על בשדה התעופה רמון / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

היסטוריה? מטוס אל על נחת ברמון אבל רק לביקור קצר

מזג האוויר קיצוני שתפס את המטוס של אל על עם חזרתו ארצה מרומא לא אפשר את הנחיתה בנתב"ג והמטוס הופנה לנחיתה ברמון

יאיר נתניהו והוריו בנימין ושרה / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גיל ההתבגרות זז בכמה שנים": למה המילניאלז לא עוזבים את ההורים?

שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים ● אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים, היום זה ממש לא המצב ● ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● האזינו לפודקאסט "הצוללת" - פרק פתיחת העונה

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מרכז הליכוד קבע: בחירות מקדימות ב-26 בדצמבר

הבחירות המקדימות נקבעו לפי דרישה של חבר הכנסת גדעון סער, שהודיע על כוונתו להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו

לארי פייג' / צילום: רויטרס

החיים שאחרי גוגל: לארי פייג' מממן חיסונים בחינם לילדי קליפורניה

פייג', שממוקם במקום השביעי בין עשירי העולם, פרש מוקדם יותר החודש מכסא המנכ"ל של אלפאבית ● פייג' מממן את החיסונים במסגרת ארגון מקומי בשם "Shoo the Flu", שמציעה זריקות חינם בבתי ספר וגני ילדים בעיר

אנדרו אביר / צילום:ליאור מזרחי

אנדרו אביר: "צירוף ישראל למדד WGBI יביא לזרם השקעות של 3-5 מיליארד ד', אין לנו שום בעיה לרכוש את כל הסכום"

על רקע לחצי הייסוף הצפויים מכניסתה של ישראל למדד ה-WGBI, בבנק ישראל מרסנים את הציפיות להתחזקות השקל, לצד המשך גל רכישות המט"ח בשוק מאז הודעת הריבית האחרונה

ניסים ברבי, דנס מנופים / צילום: תמונה פרטית, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ניסים ברבי זכה במכרז רמ"י בתנובות: ישלם עבור הקרקע 61 מיליון שקל

ברבי, מבעלי חברת "דנס מנופים בע"מ" שעוסקת בתום העגורנים, זכה בקרקע שנמצא באזור התעשייה של המושב ושמיועדת לתעשייה ● על הקרקע התמודדו 23 חברות ● בשיחה עם "גלובס" הצהיר כי "טרם החליט מה יעשה בקרקע"

משה כחלון ואביגדור ליברמן /  עמית שאבי - ידיעות אחרונות

פרשנות: הבחירות יורגשו בקרוב מאוד בכיס של כולנו, וגם למה כחלון הוא לא באמת קורבן

המדינה תיכנס בסוף החודש לתקציב המשכי ● זה קרה לא פעם בעבר, אבל הפעם השמיכה קצרה יותר מאי–פעם ● פרשנות

יגאל גלאי / צילום: רפי דלויה

מיזוג בענף יחסי הציבור: גלאי תקשורת וגל תקשורת מאחדים כוחות

החברה החדשה תיקרא גל-גלאי ותנוהל על ידי יגאל גלאי וגל בייסברג

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס Lucas Jackson

הדיווח על הסכם סחר עקרוני בין ארה"ב וסין הזניק את בורסות וול סטריט לשיא

דיווחים על הסכם סחר שמתקרב בין ארה"ב לסין שלחו את מדד S&P 500 לשיא, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת ● ה-ECB בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● תורים ארוכים בקלפיות בבריטניה ● דיווח על צו מניעה מה-FTC נגד פייסבוק הכביד על המניה

זאב רוטשטיין / צילום: תמר מצפי

בכיר במשרד הבריאות: "אין מישהו במערכת שיכול להחליף את רוטשטיין"

אינסידנט שהתרחש באירוע התרמה להדסה בארה"ב הביא למכתב דרישה של ארגון נשות הדסה, שבו הן דורשות להדיח את רוטשטיין ● גורמים במשרד הבריאות ציינו כי לא בטוח שלמכתב יש תוקף משפטי כלשהו, לאור העובדה שהארכת הכהונה כבר אושרה

סקר הסקרים

סקר ראשון אחרי פיזור הכנסת: כחול לבן שומרת על פער של 3 מנדטים מהליכוד

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של סדר גודל של כ-20% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים

מלון הר ציון ירושלים - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: איל יצהר, גלובס

מרד בהרצליה, זעם המתווכים ועזריאלי עולים לי-ם. כותרות הנדל"ן

בכמה מכר שלמה אליהו את מלון הר ציון בירושלים לעזריאלי, למה 300 מתווכים הגיעו השבוע לבית ציוני אמריקה בת"א, פרטים ראשונים על ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן וגם: תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה של קרית ים קיבלה אור ירוק