המשנה ליועמ"ש: אסור לרשויות המדינה לעודד ביצוע פוליגרף

הבהרת המשנה ליועמ"ש פורסמה על רקע דוח מבקר המדינה שפורסם באחרונה, ולפיו השרה מירי רגב לא מנעה מעובדי משרדה לעבור בדיקות פוליגרף, כשאותם עובדים ביקשו להוכיח כי לא הדליפו שיחות בה השתתפה

דינה זילבר / צילום: איל יצהר
דינה זילבר / צילום: איל יצהר

אסור לרשויות המדינה לעודד ביצוע בדיקת פוליגרף, אפילו אם המועמד לבדיקה מסכים לביצועה, אלא אם כן הבדיקה היא לצורך קביעת התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או לצורך משרה בסיווג ביטחוני (כמו בשב"כ) - כך מבהירה היום (א') עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מינהלי), במכתב ששלחה למשרדי הממשלה וליחידות הסמך שלהם.

זאת, על רקע דוח מבקר המדינה שפורסם באחרונה, ולפיו שרת התרבות והספורט מירי רגב לא מנעה מעובדי המשרד לעבור בדיקות פוליגרף, כשאותם עובדים ביקשו להוכיח כי לא הדליפו שיחות בינה לבין ראש המטה המוניציפלי שלה לשעבר.

שני מקרים נוספים בהם הבדיקה תותר, על-פי ההבהרה שפרסמה עו"ד זילבר, הם בדיקה במסגרת הליכי חקירה (פלילית או משמעתית) לשם הפרכה או לאימות של חשד קונקרטי; וכן בדיקה "לשם הגנה על אינטרס ציבורי חיוני, שלא במסגרת הליך חקירה סטטוטורי". בדיקה מהסוג האחרון תותר "רק במקרים מיוחדים ובהתקיימו של אינטרס ציבורי חיוני המצדיק זאת", ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את ביצועה.

בשלושת סוגי המקרים בהם תותר בדיקה שכזו, היא צריכה להיעשות על-פי התנאים שבהנחיית היועץ המשפטי לממשלה - הנחיה מספר 31102 - שעניינה שימוש בבדיקות פוליגרף על-ידי רשויות המדינה.

במכתבה מציינת עו"ד זילבר כי בנוסף לאמור, "נדרש שהנבדק ייתן את הסכמתו, מדעת ומרצון חופשי, לביצוע הבדיקה; וכי היא תיעשה רק בהעדר דרך חקירתית אחרת, בהתגבש חשד ממוקד".

בהתייחס לבדיקות שעברו עובדי משרד התרבות שהיו מעוניינים בכך, מצטטת המשנה ליועמ"ש את אותה הנחיית יועץ, ולפיה "ככלל, בדיקה של הדלפה מגוף ציבורי לאיתור המדליף אינה, כשלעצמה, בגדר 'המקרים המיוחדים' כאמור".

נזכיר כי אמנם המבקר ציין בדוח כי לא נפל פגם בהתנהלותה של רגב, שכן היא לא דרשה את הבדיקה, אך נוכח נסיבות העסקת העובדים במשרות אמון, כתב, "טוב הייתה עושה השרה אילו הייתה נוקטת עמדה נחרצת יותר על-מנת להניא את עובדי לשכתה מביצוע בדיקות גלאי שקר ביוזמתם" .

עו"ד זילבר הדגישה במכתבה כי "בדיקת פוליגרף כרוכה בפגיעה של ממש בזכויות יסוד ובפרט בגרעין הקשה של זכות האדם לפרטיות, העלולה לעלות גם כדי פגיעה בכבוד האדם"; כי הסכמת העובד לבדיקה "אינה מקימה לרשות סמכות לבצע את הבדיקה"; וכי מצב זה לא ישתנה גם אם הבדיקה תבוצע בפועל על-ידי מכון בדיקה פרטי.

בפירוט הפעולות האסורות נכתב כי אסור למשרד ממשלתי או יחידת סמך שלו "להנחות, להציע, לעודד וכמובן שלא לשדל, בין במפורש ובין במשתמע, עובד (או מועמד) לבצע בדיקת פוליגרף, או ליצור או לעודד את הרושם כי טוב יהיה אם יעשה כן, על-מנת להפריך חשש או חשד שהתעורר, למשל במקרה של הדלפה או משבר אמון".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988