ת"א: הופקדה תוכנית המתייחסת לפגיעה בשל הרכבת הקלה

התוכנית אמורה לאפשר שמירה על הזכויות למרות הפגיעה של עבודות הרכבת הקלה ■ עם זאת התוכנית מתייחסת ל"שמירה ככל הניתן של היקף שטחי הבנייה שהותר לבנות בהם טרם אישורן של תכניות לקווי מתע"ן", כלומר עשויה להיות פגיעה בזכויות בחלק מהמגרשים

הרכבת הקלה תחנת אלנבי / צילום: תמר מצפי
הרכבת הקלה תחנת אלנבי / צילום: תמר מצפי

מתכוננים להפקעות ולתוצאות הלוואי של העבודות על הרכבת הקלה. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו אישרה היום (ד') להפקדה תכנית משלימה לקווים הסגול והירוק בתכנית הרכבת הקלה. מדובר בתוכנית שנועדה לשמור על היקף זכויות הבנייה ברחבי העיר במגרשים העלולים להיפגע מתוכניות הרכבת הקלה. מדובר בכ-1,500 מגרשים בכל רחבי העיר.

בחודשים הקרובים צפוייה חברת נת"ע להתחיל בהליכי הפקעה ולפרסם הודעות לשם רכישת הזכויות במקרקעין הדרושים לצורך הקמת מערכת התחבורה. תכניות אלה כוללות שינוי ייעוד במגרשים שונים לאורך התוואי, כאשר שינוי היעוד של חלק מהמגרש משפיע במקרים רבים על היקף זכויות הבנייההמוקנה למגרש, כמו גם על מיקום הבינוי המותר בו. עקב כך עשויות התכניות לקווים אלו להקטין את היקף זכויות הבנייה במגרשים או להקשות על מימושן. עקב כך הוחלט על קידום התוכנית האמורה שתכליתה לקבוע מה יהיה שיעור הזכויות מאוחר יותר.

מעיריית תל אביב נמסר היום כי מטרת התוכנית היא "להקטין באופן משמעותי את הפגיעה במגרשים אלו, שמספרם מוערך בעד כ-1,500 בכל רחבי העיר. התכנית תאפשר שמירה מירבית על היקף שטחי הבנייהשהותר לבנות בהם טרם אישורן של תכניות קווי הרכבת, קביעת הוראות בנוגע לקווי הבניין והתכסית שיחולו במגרשים אלה וקביעת הוראות ספציפיות בנוגע למגרשים שקיימים בהם בניינים לשימור והכלולים בתכנית השימור". כאמור, מדובר בניסיון להקטין ככל האפשר את הפגיעה, ולשמור ככל הניתן על הזכויות, מה שעשוי להעיד כי בחלק מהמקרים גם חישוב זכויות מחודש על פי התוכנית לא תוכל להשיב את מלוא הזכויות.

על פי מסמכי התוכנית שאושרה להפקדה: "מטרתה של תכנית זו הינה להקטין באופן משמעותי את הפגיעה במגרשים שיועדו בחלקם לשימושים שונים הנדרשים למתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) בתכניות שייעדו קרקע למתע"ן (כגון התת"לים). זאת, באמצעות שמירה ככל הניתן של היקף שטחי הבנייהשהותר לבנות בהם טרם אישורן של תכניות לקווי מתע"ן; קביעת הוראות בנוגע לקווי הבניין והתכסית שיחולו במגרשים אלה; וקביעת הוראות ספציפיות בנוגע למגרשים שקיימים בהם בניינים לשימור והכלולים בתכנית השימור, ששונה הייעוד של חלק מהם לצורכי מתע"ן כאמור".

על פי הוראות התוכנית, תקבע הוועדה המקומית זכויות בנייה במגרשים שיועדו בחלקם למתע"ן, באופן שזכויות הבנייהבמגרשים כאמור יהיו לפי הזכויות שהיו קיימות באותו מגרש, ערב אישורן של התכניות למתע"ן. עוד קובעת התוכנית כי רשות הרישוי תהייה רשאית להתיר הקמת בנין עד לקו בנין אפס ותהייה רשאית להתיר במגרש החדש תכסית בנייהגדולה יותר מהתכסית המותרת על פי התכנית המפורטת התקפה החלה עליו, אם ראתה שנוכח יעוד חלק מהמגרש למתע"ן, שיקולים תכנוניים מצדיקים הגדלת התכסית. עוד על פי התוכנית, יקבעו הוראות למתן היתרי בנייהבמגרשים שיועדו בחלקם למתע"ן כמו גם הוראות לחישוב זכויות בנייהבמגרשים שיועדו בחלקם למתע"ן אשר קיימים בהם בניינים לשימור, הכלולים בתכניות תקפות לשימור, שיאפשרו ככל הניתן שמירת הזכויות שהיו קיימות בהם ערב אישורן של התכניות למתע"ן.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988