גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השופטים יחויבו להגיש הצהרת הון לנציב עד 1 ביולי

הצהרות ההון יוגשו לנציב תלונות הציבור על שופטים - זאת על רקע תיקון חוק, שבו נקבעה לראשונה חובה על בעלי המשרות השיפוטיות להגיש הצהרות הון ■ במסגרת ההצהרה יפורטו הנכסים וההתחייבויות של השופט ושל בת זוגו

אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי
אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי

נכסי השופטים נחשפים: 727 שופטים ועוד 70 רשמים מכהנים, נדרשים לסיים להגיש הצהרות הון לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט העליון בדימוס אליעזר ריבלין, עד 1 ביולי. זאת, בהתאם לתיקון חוק בתי המשפט מנובמבר האחרון שבו נקבעה לראשונה חובה על בעלי המשרות השיפוטיות להגיש הצהרות הון לנציבות תלונות הציבור על שופטים, שמונתה כמפקח על-פי חוק שירות הציבור (הצהרת הון).

ל"גלובס" נודע כי מאות שופטים ורשמים כבר הגישו הצהרות הון, אך לפי ההערכות רבים עדיין לא עשו כן. יצוין כי במשרד המשפטים מסרבים, לפי שעה, להעביר לידי "גלובס" את הנתונים המדויקים בנושא. אם הנתונים לא יועברו בקרוב, "גלובס" ישקול להגיש עתירה לבית המשפט בבקשה לדעת כמה שופטים לא הגישו הצהרות הון. זאת, מאחר שזכות הציבור להיות חשוף לנתונים הללו.

פירוט נכסים והתחייבויות

בחלקו האחרון של דוח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2016 שפורסם לפני כחודש, קרא הנציב ריבלין, לכל השופטים בארץ, לרבות דייני בבתי הדין הדתיים ושופטים בבתי דין צבאיים, לסיים להגיש את הצהרת ההון הראשונה שלהם עד שבוע הבא. ריבלין הדגיש כי בסמכותו להעניק ארכות בהגשת הצהרת ההון, לאחד הצהרות הון, לבחון אם הצהרות ההון ממלאות אחר דרישת החוק ולדווח על אי-קיום הוראת החוק בעניין זה.

בהתאם לחוק, מעתה מחויב כל שופט להגיש הצהרת הון בשלושה מועדים: שופטים חדשים שנבחרו לתפקידם לאחר 1 באפריל 2017, מחויבים להגיש את ההצהרה בתוך 90 יום לאחר ניתוק היחסים הכספיים בינם ובין לקוחותיהם לשעבר; שופטים שכיהנו כשופטים ביום 1 באפריל 2017, יגישו את ההצהרה, כאמור, עד 1 ביולי; עוד קובע החוק כי הצהרת הון נוספת תוגש בכל שש שנים והצהרת הון אחרונה תוגש 90 יום לאחר פרישת השופט; שופטים בדימוס אינם נדרשים, מטבע הדברים, להגיש הצהרות הון. את הצהרת ההון נדרשים להגיש שופטים וכן דיינים, קאדים ורשמים. ההצהרה צריכה לכלול את פרטי הנכסים וההתחייבויות של המצהיר, בן זוגו החי עמו וילדיו הסמוכים על שולחנו.

מהי הצהרת הון עליה נדרשים לחתום השופטים לראשונה? הצהרת הון היא דיווח של אדם על סך הנכסים וההתחייבויות שלו, ומטרתה לאפשר בחינה של מקור נכסיו ואמיתות דוחותיו השנתיים. את הצהרת ההון מגישים לרשות המסים עצמאים או בעלי חברות, ובמקרים מסוימים גם שכירים. בנוסף על כך, בעלי תפקידים במגזר הציבורי, ובכלל זה עובדי המדינה בעלי אחת משתי הדרגות העליונות בכל סולם דרגות, שרים וסגני שרים, ראש רשות מקומית וסגנו ומנהל כללי של חברה ממשלתית, נדרשים להגיש לגורם המופקד על אתיקה או משמעת בארגון הצהרת הון, על-פי רוב עם כניסתם לתפקיד ועם סיום התפקיד או במהלך הכהונה, בנסיבות מסויימות.

בהצהרת ההון יש לכלול את סכומי קצבאות הילדים המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי וכן הכנסה משכר דירה. החוק שעבר בכנסת החיל את החובה להגיש הצהרת הון בשירות הציבורי, כאמור גם על שופטים, וכן בעלי תפקידים בכירים ברשות מקומית ובכירים במשטרה ובשירות בתי הסוהר

אפקט מצנן

יוזם החוק, ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), הסביר בדיון בכנסת במארס 2014 כי "לחשיפת המצב הכספי או הקשרים הכספיים של אדם שמועמד או שמשרת כבר בתפקיד ציבורי יכולות להיות שתי תכליות: הראשונה מתקיימת לפני המינוי ועוזרת לגורמים הממנים, תוך כדי תהליכי המינוי אנו ממפים את הקשרים והאינטרסים ובודקים אם יש לנו פוטנציאל לניגוד עניינים כזה או אחר, או לבעיות לפעמים באמון הציבור; ותכלית שנייה היא לאחר שאדם כבר מכהן בתפקידו ואז התכלית היא בעיקר (לשמש - ח' מ') כאפקט מצנן או מרתיע - אדם יודע שהוא עתיד לתת דין וחשבון, ואנו מרתיעים אנשים מלהתעשר כל מיני התעשרויות לא הוגנות ולא צודקות, וכך אנחנו שומרים כמובן על נקיות הכפיים של עובדי הציבור הנהדרים שלנו.

"אחד העקרונות המנחים אותנו בחוק הזה זה לייצר עד כמה שרק ניתן אחידות... אנו רוצים לייצר אחידות - גם בסוג הדיווח, גם בעיתוי הדיווח, גם בתדירות שבו צריך לעדכן אותו, גם בגורם שאליו הדיווח הזה הולך, ובעיקר במערכת היחסים שבין הגורם הזה לבין אותו גורם שמגיש את הצהרת ההון... אחת המשימות החשובות ביותר של כולנו היום - ולא חשוב כרגע באיזה צד של השולחן אנחנו יושבים - זה לחזק את אמון הציבור, איש איש, במערכת שלו, ואני חושב שלדבר הזה תהיה תרומה גדולה".

הצהרת הון - השאלות

- האם אפשר להסתפק בהצהרת הון לרשות המסים? מה דינו של ידוע בציבור?

בשבועות ובחודשים האחרונים פנו לנציב תלונות הציבור על שופטים, שופט העליון בדימוס, אליעזר ריבלין, שופטים ושופטות שביקשו לברר איך וכיצד עליהם להגיש את הצהרות ההון. באחד המקרים פנתה שופטת לריבלין ושאלה אם ניתן להסתפק בהצהרת הון שהיא הגישה לרשות המסים. השופטת ציינה כי ב-2014 הגישה לרשויות המס הצהרת הון המתייחסת ל-2013 וביקשה לדעת, אם די בהגשת עותק מההצהרה שהוגשה, בצירוף הצהרה כי לא חל שינוי משמעותי מאז הוגשה ההצהרה.

לאחר שניתח את החוק קבע ריבלין כי משטרם חלפו שש שנים מאז שהוגשה הצהרת ההון האחרונה לרשויות המס בשנת 2014, תוכל השופטת להגיש עותק ממנה, ובלבד שתצרף לו הצהרה, לפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן ההצהרה הקודמת . ריבלין קבע כי "בהצהרתה תציין הפונה את המועד המדויק בו הוגשה הצהרת ההון בשנת 2014 לרשויות המס. מועד זה יירשם בספרינו לצורך מניין השנים להגשת הצהרת ההון הבאה שתוגש בתוך שש שנים מיום הגשתה של זו האחרונה".

במקרה נוסף פנתה שופטת שלה בן זוג, ידוע בציבור, והיא ביקשה לדעת אם עליה לחשוף את נכסיו של בן זוגה. השופטת ציינה בפנייתה לנציב ריבלין כי בינה לבין בן זוגה נחתם הסכם ממון המסדיר את הפרדת הרכוש ביניהם, וכי בן הזוג הוא עצמאי המדווח על הכנסותיו למס הכנסה, ו"כאשר הוא נדרש לכך" "הוא מגיש הצהרות הון". השופטת שאלה האם בנסיבות אלה היא פטורה מלהתייחס לנכסים ולחובות האישיים של בן הזוג - לרבות אלה שהופרדו ממנה בהסכם.

הנציב השיב לכך בשלילה. לדבריו, "שופט חב בהגשת הצהרת הון למפקח על הנכסים והחובות שלו ושל בן זוגו ושל ילדיו, ובן- זוג ידוע בציבור בכלל זה. בהנחה שבן זוגו של השופט חי עמו, על השופט להצהיר גם על הנכסים שיוחדו לבן הזוג בהסכם הממון או נכסים אחרים שיש לבן הזוג ובלבד שיש לו ידיעה אישית עליהם או שבאפשרותו לבררם באמצעים סבירים. לדברי ריבלין, מפניית השופטת לא ברור מתי הגיש בן הזוג הצהרת הון מטעמו לרשות המיסים "ולפיכך איני נדרש, בשלב זה, לשאלה מה תהא דינה של הגשת הצהרת הון כזו ככל שהוגשה".

הצהרת הון - הכללים

- שופטים, דיינים, קאדים ורשמים נדרשים להגיש הצהרת הון.

- שופט חדש שנבחר לתפקיד לאחר 1 באפריל 2017, מחויב להגיש את ההצהרה בתוך 90 יום לאחר ניתוק היחסים הכספיים בינו ובין לקוחותיו לשעבר.

- שופט שכיהן כשופט ביום 1 באפריל 2017, יגיש הצהרת הון עד 1 ביולי.

- הצהרת הון נוספת תוגש בכל 6 שנים.

- הצהרת הון אחרונה תוגש 90 יום לאחר פרישת השופט מכס השיפוט.

עוד כתבות

שחקני NBA / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר בין סין לארה"ב מאיימת להטביע גם את ה-NBA

ציוץ אחד של הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס שהביע תמיכה במחאה בהונג קונג נגד השלטון בסין, הביא בן רגע למשבר חמור בין ה-NBA לבין המדינה שבה היא תולה תקוות כלכליות גדולות ● וליגת הכדורסל הטובה בעולם אינה לבד: עולם הספורט מושפע כעת יותר מתמיד מיחסים בינלאומיים ומשברים גיאופוליטיים

רנו / צילום: רג'י דוביגנאו, רויטרס

ב-3% עד 4%: ההכרזה שגרמה למניית רנו לצנוח

לאור ביצועים חלשים, רנו קוצצת בתחזית הרווחים שלה ● רנו גם חתכה את התחזית שלה למרווח התפעולי לאזור ה-5%, לעומת התחזית הקודמת ששמה את המרווח התפעולי ב-6%

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בנימין נתניהו פרסם מתווה לממשלת אחדות

נתניהו פנה לח"כ בני גנץ והציע בין השאר הקפאת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ואימוץ מתווה אטיס לחוק הגיוס

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

בנייני מגורים בשכונת שרלוטנבורג בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

צעדים חסרי תקדים בברלין: שכר הדירה יוקפא לחמש שנים

מלבד הקפאת שכר הדירה כוללים הצעדים הפחתת מחירי השכירות בחוזים חדשים לרמות שנרשמו ב-2012, ומניעת העלאת שכר דירה באמצעות שיפוצים יקרים ● ביום שלישי צפוי הסנאט של ברלין לאשר את ההצעה

דונלד טראמפ ממתין לנאום במליאת האו"ם / צילום: לוקאס ג'קסון, רויטרס

68 אלף סיבות לארדואן לזרוק את המכתב של טראמפ לפח

טראמפ אמר כי הטורקים "עושים הרבה כסף" מייצוא פלדה לארה"ב, אך לפי נתוני משרד הסחר האמריקאי, התמונה נראית אחרת ● מעבר לכך, על התרומה לשוק העבודה האמריקאי של ייצוא הסחורות והשירותים לטורקיה, בהם הייצוא הביטחוני, טראמפ לא היה מעוניין לוותר ● הנה המספרים

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד

משחק ווידאו פורטנייט / שאטרסטוק

פורטנייט - בריאתו מחדש של מותג מצליח

פורטנייט הורידה את השאלטר ללא כל התראה ויצרה אי-ודאות המוני בקרב מיליוני המשתמשים שלה ● המהלך הזה מעיד על הבנה מעמיקה של קהל היעד שלה ● דעה

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ השיב בשלילה להצעת נתניהו: החזר את המנדט, המתווה שלך לא כולל התייחסות לטוהר המידות

גנץ ציין כי במתווה של נתניהו אין התייחסות לנושא טוהר המידות וכי ההצעה היא "דרך לחסינות"

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף

דורי נכנעת, פלס נחשפת, אברהמי רוכשת. כותרות הנדל"ן לסוכות

בית המשפט אישר סופית למכור מגרש ברחוב הירקון לחברת יוסי אברהמי תמורת רבע מיליארד שקל, כיצד קרסה חברת דורי בנייה, באיזה עיר בנו הכי הרבה בתקופת כחלון כשר אוצר, והבתים שרכש אדם נוימן מייסד WeWork

מאיר שמגר / צילום:אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם ● איש לא תרם כמותו לעיצוב מעמד שלטון החוק במדינת ישראל

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

אל-חרירי לא מצליח להרגיע את הפגנות הזעם בלבנון

ראש ממשלת לבנון ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, ובכללה רשימה של מסים חדשים שעוררו את זעם ההמונים - וביניהם "מס הוואטסאפ", שכנראה יבוטל בסופו של דבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"

ג'ראד קושנר ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון/לע"מ

ג'ארד קושנר מגיע לישראל לדון על תכנית השלום

על פי דיווח באמצעי תקשורת אמריקאים, יבחן קושנר את האווירה הפוליטית בישראל בעקבות הבחירות האחרונות ● קושנר מתכנן לתת פומבי לתכנית השלום בין ישראל לפלסטינים

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Simon Dawson, רויטרס

ג'ונסון: "יש הסכם ברקזיט"; הליש"ט עברה לירידות על רקע התנגדות בפרלמנט

ההסכם עדיין טעון אישור של הפרלמנט הבריטי, ולא ברור אם יש לו רוב בעקבות הודעת המפלגת הדמוקרטית הצפון-אירית הבוקר כי אינה מקבלת אותו "במתכונתו הנוכחית" ● אחרי שעלתה בעד 0.9% מול הדולר, הליש"ט עברה לירידות

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

הנשיא טראמפ / צילום: רויטרס

ההסכם עם ארדואן: ממשל טראמפ תקע סכין נוספת בגב הכורדים

ההתקפלות של טראמפ לפני ארדואן היא מהלומת קטלנית על שאיפת הכורדים לבית לאומי ומנציחה את דריסת הרגל הטורקית בסוריה ● מיט רומני: "האם ארה"ב כל כך חלשה עד שטורקיה הצליחה לכופף לה את היד?"  ● האם הנדל"ן של טראמפ בטורקיה שימש אמצעי לחץ בידי ארדואן? ● פרשנות

פרופ' גבריאל זוקמן / צילום: Genevieve Shiffrar

פרופ' גבריאל זוקמן, רק בן 32 וכבר מצליח להסעיר את אמריקה כשהוא דורש מיסוי אגרסיבי על עשירים

בגיל 32 פרופ' גבריאל זוקמן לא רק מסעיר את אמריקה, אלא גם מסייע לעצב את מדיניות המס האגרסיבית של המפלגה הדמוקרטית ● "העובדה שהמיליארדרים בארה"ב משלמים כעת, לראשונה, פחות מס מכל השאר היא כישלון", הוא אומר בראיון בלעדי ל־G

עופר שלח / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עופר שלח: התר"ש לצה"ל לא מעניין את נתניהו כבר שנה שלמה

ח"כ עופר שלח הוסיף בפוסט פייסבוק נוקב במיוחד כי "רק כעת משתמש נתניהו בכך להפעלת לחץ פוליטי על כחול לבן"

לאגר אנד אייל   / צילום: אנטולי מיכאלו

“לאגר אנד אייל", בירות טובות במחיר מצוין. מתברר שאפשר

כשנפתח "לאגר אנד אייל" הייתי בטוח שלא יעברו כמה חודשים והוא ייסגר ● וראה זה פלא, המקום לא רק שורד אלא אף משגשג

נחל הקיבוצים / צילום: יותם יעקובסון

כמעיין המתגבר: פארק המעיינות מציין 60 שנה בפסטיבל חגיגי

פסטיבל המעיינות חוגג השנה עשור להקמתם של פארק המעיינות ושביל המעיינות, וגם 60 שנה לגן השלושה (הסחנה), בשפע של פעילויות, הופעות, תערוכות ואירועים מיוחדים בחול המועד סוכות