גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יגרמן, גבעוני והבי יפצו בעשרות מיליוני ש' את קופת פויכטונגר

פרק נוסף בפרשת פלד-גבעוני: השופט גרוסקופף קיבל את התביעה האזרחית של רו"ח חן ברדיצ'ב, ורואה בשלושה אחראים לנזקים אדירים לפויכטונגר, כיום אפקון תעשיות

טל יגרמן / צילום: תמר מצפי
טל יגרמן / צילום: תמר מצפי

נושאי המשרה לשעבר בחברת פויכטונגר תעשיות מקבוצת פלד-גבעוני אחראים לנזקי החברה וקריסתה ויפצו את קופת הפירוק של החברה בעשרות מיליוני שקלים בגין הנזקים שנגרמו לחברה במסגרת "פרשת פלד-גבעוני" - כך קבע הבוקר (א') בית המשפט המחוזי מרכז, בתום הליך משפטי מורכב וסבוך שנמשך כ-8 שנים, וראשיתו באירועים שהחלו לפני כ-17 שנים.

בכך קיבל השופט השופט עופר גרוסקופף את התביעה האזרחית שהגיש רו"ח חן ברדיצ'ב, הנאמן על הסדר הנושים של חברת פויכטונגר תעשיות (היום אפקון תעשיות), נגד מי שהיו נושאי משרה בחברה - טל יגרמן, אריה גבעוני ודוד הבי.

פרשת פלד-גבעוני התפוצצה ב-2002, כאשר קבוצת של 8חברות ציבוריות, שנשלטה על-ידי פלד, יחד עם קבוצת משקיעים, ובהם גבעוני, הבי ויגרמן, קרסה והותירה אחריה בור של חובות בהיקף של יותר מ-800 מיליון שקל.

גבעוני, הבי ופלד שימשו בתפקידים שונים בחברות, ובין היתר היו בעלי השליטה בחברות הציבוריות משב תעשיות, פויכטינגר תעשיות ופויכטינגר השקעות. יגרמן, שנחשב רשמית ליועץ של החברות, היה המוציא והמביא בקבוצה, ולפי ההרשעה הוא זה שהגה את התוכנית הפלילית בפרשה.

הבי, גבעוני ויגרמן הורשעו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בכך שנטלו במרמה עשרות מיליוני שקלים מכספי הקבוצה, באמצעות העברות כספים לחברות הפרטיות, כספים שחלקם הגדול נועד לממן את רכישת השליטה בחברות נוספות או באלה שנרכשו קודם לכן. הם הורשעו בעבירות של גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות.

המפכ"ל לשעבר רפי פלד לא הואשם וגם לא הורשע במעשים עצמם, אך הורשע במחוזי בעבירות של מירמה והפרת אמונים בתאגיד. זאת מכיוון שכיו"ר דירקטוריון פויכטינגר תעשיות ומשב תעשיות קירור, הוא ידע על המעשים, או היה אמור לדעת עליהם, אך לא דיווח עליהם לחברות בזמן ולא פעל בצורה מספיקה כדי לעצור אותם.

בינואר השנה דחה בית המשפט העליון פה-אחד את הערעורים שהגישו גבעוני, יגרמן, לד והבי, בפרשה, הן ביחס להכרעת הדין והן ביחס לחומרת העונש שהוטל עליהם. ההרכב, שכלל את השופטים יורם דנציגר, נעם סולברג ודפנה ברק-ארז, קיבל בנוסף את הערעור שהגישה המדינה בעניין עונשם של פלד ויגרמן והחליט להחמיר בעונשו של האחרון, כך שיושת עליו עונש של 6 שנות מאסר בפועל (במקום 4 שנים), וכן להגדיל את הקנס שיושת על פלד, כך שיעמוד על-סך של 200 אלף שקל, במקום 100 אלף שקל. כמו כן, נדחה ערעור המדינה על עונשם הבי וגבעוני, והם ירצו עונשי מאסר בפועל של שנה (הבי) ושנתיים (גבעוני), בצד מאסר על-תנאי וקנס כספי שהושת עליהם בבית המשפט המחוזי.

במקביל להליך הפלילי התנהל לאורך השנים הליך הפירוק של קבוצת פלד גבעוני, ואחת החברות בקבוצה שספגה את הנזק הקשה ביותר הייתה פויכטונגר. במסגרת הסדר נושים שאושר ב-2003, הסמיכה השופטת ורדה אלשיך את נאמן הקבוצה, רו"ח חן ברדיצ'ב, להגיש תביעה נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה לשעבר.

ב-2009 הגיש הנאמן את התביעה בסך 75 מיליון שקל נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה לשעבר בחברה ונגד כלל חברה לביטוח על הנזקים שנגרמו במסגרת פרשת פלד-גבעוני, והבוקר, כאמור, היא התקבלה. השופט גרוסקופף קבע כי נושאי המשרה אחראים לנזקים בסך עשרות מיליוני שקלים בגין כספים שהוצאו שלא כדין מהחברה.

במהלך ההליך התקשר הנאמן בהסדר פשרה עם חלק מנושאי המשרה הנתבעים - ובהם גם רפי פלד - במסגרתו הוסכם על תשלום פיצוי של כ-7 מיליון דולר. כעת קבע השופט גרוסקופף כי את יתרת הנזקים, בסך של יותר מ-23 מיליון שקל (בתוספת ריבית והצמדה), ישלמו יגרמן, גבעוני והבי. חלק מהסכומים שישלמו בהתאם לפסק הדין יועברו לקופת הסדר הנושים של החברה, ויתחלקו בין נושיה השונים.

במקביל להליך שנוהל כנגד מורשעי פרשת פלד-גבעוני, התנהלה התביעה האזרחית גם כנגד בעלי השליטה בחברת פויכטונגר - עזריאל פויכטונגר וחברת סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ שבשליטתו. הנאמן של החברה העלה במסגרת ההליך טענות בנוגע לתפקודו ואחריותו של פויכטונגר בפרשה, לאחר שזה המשיך לכהן כמנכ"ל החברה למשך מספר חודשים לאחר מכירתה, תחת הקבוצה הרוכשת, וזאת עד אשר נסתיימה העסקתו. בעניינו - התביעה נדחתה באופן מוחלט, ובית המשפט אף חייב את הנאמן בתשלום הוצאות לטובתו בסך של 500,000 שקל.

פסק הדין דן על פני עשרות עמודים בשאלת אחריותו של עזריאל פויכטונגר ביחס לשתי טענות מרכזיות: האחת - הטענה כי מדובר ב"מכירה חובלת", המהווה הפרה של החובות שחב מר פויכטונגר, כבעל שליטה וכנושא משרה בקבוצת פויכטונגר בכלל, ובחברה התובעת בפרט; השנייה - התנהלותו של מר פויכטונגר לאחר החתימה על העסקה, עת המשיך לשמש כמנכ"ל החברה התובעת.

במסגרת זו נטען כי לאור העובדות שהתגלו למר פויכטונגר לאחר מכירת השליטה, יש לקבוע כי מעשיו ומחדליו, ובכלל זה עזיבתו את החברה מבלי להתריע על הסכנה הצפויה מבעלי השליטה החדשים, מהווה הפרה של חובות האמון והזהירות החלות עליו בתור נושא משרה.

בית המשפט דחה טענה זו, ובין היתר נקבע כי "התובע לא הוכיח את התקיימות אף אחד מהיסודות הדרושים על-מנת לשכנע כי אירעה מכירה חובלת: הוא לא עמד בנטל להוכיח כי אדם סביר במקומו של מר פויכטונגר היה צופה כי קבוצת פלד-גבעוני תנהג באופן פסול ותפר את חובותיה כלפי החברה התובעת, ואף לא בנטל להוכיח כי רכישת השליטה בחברה התובעת על-ידי קבוצת פלד-גבעוני הייתה צפויה לגרום לחברה התובעת נזק משמעותי. חשוב מכך, השתכנעתי כי מר פויכטונגר לא ידע על הסכנות האורבות לקבוצת פויכטונגר ואף לא היה אדיש להן, אלא עשה עסקה שנראתה לו בשעתן סבירה וראויה".

עוד נקבע כי "לא הוצגו ראיות לכך שמדובר היה בעסקה שתכליתה אינה לגיטימית, ואף לא ניתן לקבל את הטענה כי מר פויכטונגר ידע על פגם בכוונת הרוכשים או פעל בפזיזות" וכן כי "כלל לא ברור שבפועל כוונותיהם של הרוכשים עצמם היו פסולות במועד הרכישה."

כן נדחתה הטענה השנייה שהעלה הנאמן, אשר נוגעת לסיום תפקידו של פויכטונגר כמנכ"ל החברה ולחובות האמון והזהירות שלפי הטענה הפר. נקבע כי פויכטונגר לא יכול לא צריך היה לראות את הקטסטרופה העתידה להתרחש כשמכר את החברה; כאשר נוכח כמנכ"ל כי התנהלות קבוצת פלד גבעוני אינה מקובלת עליו מבחינה מקצועית, התריע על כך בפני הרשות הממונה עליו (יו"ר הדירקטוריון), וכשהתרשם כי הדבר אינו מועיל, עשה את הצעד המתבקש ועזב את החברה. בכך מילא, בשים לב למכלול נסיבות העניין, אחר החובות המוטלות עליו כמנכ"ל, ועל כן אין הוא נושא באחריות משפטית לאירועים שהתרחשו לאחר שעזב את תפקידו בחברה.

"בדיעבד כולנו חכמים ויודעים את אשר קרה וכיצד ניתן היה למנוע אותו. ואולם, אחריות משפטית יש להטיל על-פי המידע שצריך היה להיות בידי נושא המשרה בזמן אמת. על-פי מבחן זה אין להטיל על מר פויכטונגר אחריות לנזקים שגרמה קבוצת פלד-גבעוני לחברה לאחר עזיבתו", נכתב בפסק הדין. 

את הנאמן על הסדר הנושים ייצגו עורכי הדין נדב ויסמן, לירן בר-שלום, אדם שפירא ועדי קופל-אביב ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל; את דוד הבי ייצג עו"ד אלי סומך; את טל יגרמן יצג עו"ד אילן מוריאנו; ואת עזריאל פויכטונגר ייצגו עורכי הדין בעז בן-צור ואברהם אברהמוף ממשרד בעז בן-צור ושות' ועוה"ד ד"ר ליפא מאיר ושי תמר ממשרד ליפא מאיר ושות'.

עוד כתבות

אזרחות איראניות לובשות מסכות מגן / צילום: Ebrahim Noroozi, AP

חולים שכבר נרפאו מהווירוס בעיר ווהאן נשלחים לבידוד נוסף

מיום שבת, כל החולים שהחלימו והשתחררו נאלצו להישלח להסגר ומעקב רפואי נוסף ● כ-200 ישראלים לפחות מצויים תחת סגר עצמי בשל החשד לאינטראקציה קרובה עם התיירים מקוריאה ● מספר הנדבקים בנגיף הקורונה באיטליה זינק ל-157 בני אדם ומספר המתים עלה לארבעה

פסל השור המפורסם בוול סטריט/ צילום: רויטרס, CARLO ALLEGRI

"השווקים לא מתמחרים נכון את הנזק שעלול לגרום נגיף הקורונה. ההתאוששות לא תהיה מהירה כמו אחרי הסארס"

הכלכלן פרופ' סטיבן רואץ', בכיר לשעבר במורגן סטנלי ומומחה עולמי לכלכלת אסיה, מזהיר כי ההתאוששות ממשבר הקורונה לא תהיה מהירה כמו בסארס, ולא מבין מדוע השווקים שברו שיאים עד לאחרונה, אבל מציע לשמור על פרופורציות ● "כשאתה בתוך המשבר, הוא נראה תמיד יותר קשה ממה שהוא באמת"

גרטה טונברג/ צילום: רויטרס

כך קרס הניסיון הבינלאומי להתמודד עם משבר האקלים

המומחים מזהירים שמשבר האקלים מסכן את עתיד האנושות, ובעתיד הלא רחוק נסבול מחום קיצוני, רעב ומלחמות בסדר גודל שטרם חווינו ● האם ייתכן שללא הקפטיליזם לא נצליח לגבש קואליציה כלכלית שתציל את כדור הארץ? ● האזינו

אבי בן טל / צילום: ynet

צפירת הרגעה במשבר בין עובדי חדשות 13 לבין ההנהלה

לפני מספר ימים ועל רקע המעבר הצפוי לאולפנים החדשים בבר אילן, הכריז ועד החדשות 13 על סכסוך עבודה ● בסוף השבוע הכין הוועד את העובדים לקראת נקיטת צעדים ארגוניים, החל ממחר ● היום הוסר האיום בנקיטת צעדים ארגוניים

קונדיטוריה בצרפת/  צילום: Michel Euler AP

הסוף ל־1.99 אירו: האיחוד האירופי רוצה להיפטר ממטבעות של סנט ושני־סנט

הנציבות האירופית מבקשת להיפטר מהמטבעות, שעלות הייצור שלהם גבוהה מערכם הנקוב ומספרם רק הולך ועולה

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 23 בפברואר

אתמול באיכילוב: 5 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

בהלת הקורונה צבעה את הבורסה באדום בוהק: ת"א 90 צלל ב-3.3%, פתאל צנחה 7%

באיטליה עלה מספר הנדבקים ל-100 איש ● כל מניות ת"א 35, מלבד פריגו, נצבעו באדום בוהק; ת"א 35 איבד 2.3%, מדד הבנקים צנח ב-2% ● מחר הודעת הריבית של בנק ישראל; לידר: "קיים סיכוי לא מבוטל להורדה"

המטוס הדרום קוריאני שנחת בבן גוריון וחזר על עקבותיו / צילום: דוברות רשות שדות התעופה

מכה קשה בכנף: לפי ארגון התעופה, הפגיעה בענף היא 29 מיליארד דולר

הפגיעה מתרחבת לכל ענפי התיירות - תעשיית הכנסים, מלונות, הסעות ועוד ● עיקר הנזק - ביטול טיסות בקווים לסין ובתוך המדינה ● ההפסדים עלולים לגדול ככל שהנגיף יתפשט בעולם ויבוטלו טיסות ליעדים נוספים ● גוברות הקריאות לממשלות לסייע לעסקים

אילן בירנפלד, יו"ר ומנהל עסקים ראשי Deloitte ישראל / צילום: יח"צ

פירמת הייעוץ ורואי החשבון Deloitte ישראל תאפשר לעובדיה לעבוד יום מהבית

ככל הידוע, מדובר בפירמת ייעוץ וראיית חשבון הראשונה מקרב חמשת הפירמות המובילות בארץ המודיעה באופן רשמי על האפשרות של עובדיה לבחור לעבוד מהבית

היועמ"ש אביחי מנדלבליט מטקס הפרידה מפרקליט המדינה היוצא שי ניצן / צילום: רפי קוץ

מנדלבליט: "אני משוכנע כי ממלא מקום פרקליט המדינה לא פעל משיקולים פוליטיים בפרשת המימד החמישי"

היועץ המשפטי לממשלה אמר את הדברים בכנס ירושלים של קבוצת בשבע ● מנדלבליט התייחס גם לקביעתו של שר המשפטים ש"יש מקרים שאין לכבד את פסיקת בג"ץ" ואמר: "ישנו אך ורק מוסד אחד שאת הכרעותיו חובה על הכול לקבל, וזהו בית המשפט העליון"

בורסת מילאנו / צילום: רויטרס

מחריפות הירידות באירופה; סטוקס 600 נחתך ב-3%, מילאנו צוללת 4%, החוזים בניו יורק צוללים

צעדים חריפים של ממשלת איטליה בעקבות מקרה מוות רביעי במדינה כתוצאה מהנגיף ● החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על צלילה של 600 נקודות בדאו ג'ונס ● סיאול צללה ב-4% לאחר שרמת ההתראה בקוריאה הדרומית הועלת ל"דרגה הגבוהה ביותר"

טראמפ ומודי / צילום: 	Aijaz Rahi, AP

טראמפ בהודו: "לא מקבלים יחס טוב מהודו אבל אני מחבב את מודי מאוד"

הקשר בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי מתחזק על רקע החשש המשותף של המדינות מטרור, מהגירה ומעליית סין כמעצמת על ● במקביל, מחלוקת סחר מעיבה על מערכת היחסים בין המדינות

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשהם: "לא זזים עד שמשלמים" / צילום: תמונה פרטית

הפגנת פועלים נגד דניה סיבוס בשוהם: "החמורים עבדו קשה ולא קיבלו כסף"

כמה עשרות פועלים, מרביתם עובדים זרים מטורקיה, מקיימים הפגנה בפתח פרויקט מגורים בטענה כי חלק ממשכורתם לא שולמה ● דניה סיבוס: "מדובר בעובדים של קבלן משנה שקיבל את מלוא התשלום המגיע לו"

סנדרס באירוע בחירות בתיכון בקליפורניה / צילום:AP Damian Dovarganes

פרשנות: הסיכויים של ברני סנדרס? "7 מתוך 10"

נצחון מוחץ במקדימות של נבאדה מעמיד אותו גבוה בפיסגה - הישג מדהים בשביל סנאטור זקן ממדינה צפונית קטנטנה ● האם מישהו עדיין מסוגל לעצור אותו? מעידת מייקל בלומברג בוויכוח הטלוויזיוני בשבוע שעבר מקטינה מאוד את הסיכוי

יו"ר חברת חשמל יפתח רון טל / צילום: איל יצהר

הצד החיובי של המשבר: חברת החשמל קונה גז מוזל

זאת במחיר הזול ביותר אי פעם ● מצפה לחיסכון של עשרות מיליוני דולרים

 

 

עלא הינו / צילום : קרן הרמן

"אני מהראשונים בכפר שהיה להם מחשב"

עלא הינו, בן 43, מהנדס תוכנה בכיר בחברת Gong.io ● טווח שכר: 35-40 אלף שקל

ברני סנדרס/  צילום: רויטרס

סנדרס: "לא אגיע לאיפא"ק, הוועידה נותנת במה לגזענות"

סנדרס, המתמודד המוביל במירוץ על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, הודיע אתמול כי לא ישתתף בוועידה ● "אני מוטרד מכך שהשדולה מספקת במה לנואמים שמשמיעים דעות קדומות ומתנגדים לזכויות הבסיסיות של הפלסטינים"

תושבים תופסים מחסה בזמן אזעקות באשקלון / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

התחדש ירי הרקטות מרצועת עזה לעבר ישראל

(עדכון): כ-15 רקטות נורו אל אשקלון והיישובים בסביבתה. לא היו נפגעים ● ככל הנראה מדובר בירי של מחבלי הג'יהאד האיסלמי, בתגובה לאירוע הבוקר בגבול הרצועה שבו נהרגו שניים מאנשי הארגון

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

משחקי כבוד? הנהלת חדשות 13 בישרה על הבנות; הוועד טוען: אין הסכם

למרות הצהרות הנהלת חדשות 13 על הבנות בדרך להסכם, כך נכתב במייל לעובדים שהוציא ועד עובדי חדשות 13: "חשוב לנו להבהיר: בניגוד למה שנכתב בהודעה לתקשורת שהנהלות רשת וחברת החדשות הוציאו, טרם נחתם איתנו כל הסכם"

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ

אלקטרה מתגאה כי לא תייקר את המותגים שהיא מייבאת מאירופה בחודשיים הקרובים

אלקטרה מוצרי צריכה הייתה החברה הראשונה שהעלתה מחירים על המזגנים שלה, והיום היא מתגאה כי את מוצרי החשמל של המותגים הבינלאומיים שהיא משווקת, היא דווקא לא צפויה לייקר ב"חודשיים הקרובים"