גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יגרמן, גבעוני והבי יפצו בעשרות מיליוני ש' את קופת פויכטונגר

פרק נוסף בפרשת פלד-גבעוני: השופט גרוסקופף קיבל את התביעה האזרחית של רו"ח חן ברדיצ'ב, ורואה בשלושה אחראים לנזקים אדירים לפויכטונגר, כיום אפקון תעשיות

טל יגרמן / צילום: תמר מצפי
טל יגרמן / צילום: תמר מצפי

נושאי המשרה לשעבר בחברת פויכטונגר תעשיות מקבוצת פלד-גבעוני אחראים לנזקי החברה וקריסתה ויפצו את קופת הפירוק של החברה בעשרות מיליוני שקלים בגין הנזקים שנגרמו לחברה במסגרת "פרשת פלד-גבעוני" - כך קבע הבוקר (א') בית המשפט המחוזי מרכז, בתום הליך משפטי מורכב וסבוך שנמשך כ-8 שנים, וראשיתו באירועים שהחלו לפני כ-17 שנים.

בכך קיבל השופט השופט עופר גרוסקופף את התביעה האזרחית שהגיש רו"ח חן ברדיצ'ב, הנאמן על הסדר הנושים של חברת פויכטונגר תעשיות (היום אפקון תעשיות), נגד מי שהיו נושאי משרה בחברה - טל יגרמן, אריה גבעוני ודוד הבי.

פרשת פלד-גבעוני התפוצצה ב-2002, כאשר קבוצת של 8חברות ציבוריות, שנשלטה על-ידי פלד, יחד עם קבוצת משקיעים, ובהם גבעוני, הבי ויגרמן, קרסה והותירה אחריה בור של חובות בהיקף של יותר מ-800 מיליון שקל.

גבעוני, הבי ופלד שימשו בתפקידים שונים בחברות, ובין היתר היו בעלי השליטה בחברות הציבוריות משב תעשיות, פויכטינגר תעשיות ופויכטינגר השקעות. יגרמן, שנחשב רשמית ליועץ של החברות, היה המוציא והמביא בקבוצה, ולפי ההרשעה הוא זה שהגה את התוכנית הפלילית בפרשה.

הבי, גבעוני ויגרמן הורשעו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בכך שנטלו במרמה עשרות מיליוני שקלים מכספי הקבוצה, באמצעות העברות כספים לחברות הפרטיות, כספים שחלקם הגדול נועד לממן את רכישת השליטה בחברות נוספות או באלה שנרכשו קודם לכן. הם הורשעו בעבירות של גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות.

המפכ"ל לשעבר רפי פלד לא הואשם וגם לא הורשע במעשים עצמם, אך הורשע במחוזי בעבירות של מירמה והפרת אמונים בתאגיד. זאת מכיוון שכיו"ר דירקטוריון פויכטינגר תעשיות ומשב תעשיות קירור, הוא ידע על המעשים, או היה אמור לדעת עליהם, אך לא דיווח עליהם לחברות בזמן ולא פעל בצורה מספיקה כדי לעצור אותם.

בינואר השנה דחה בית המשפט העליון פה-אחד את הערעורים שהגישו גבעוני, יגרמן, לד והבי, בפרשה, הן ביחס להכרעת הדין והן ביחס לחומרת העונש שהוטל עליהם. ההרכב, שכלל את השופטים יורם דנציגר, נעם סולברג ודפנה ברק-ארז, קיבל בנוסף את הערעור שהגישה המדינה בעניין עונשם של פלד ויגרמן והחליט להחמיר בעונשו של האחרון, כך שיושת עליו עונש של 6 שנות מאסר בפועל (במקום 4 שנים), וכן להגדיל את הקנס שיושת על פלד, כך שיעמוד על-סך של 200 אלף שקל, במקום 100 אלף שקל. כמו כן, נדחה ערעור המדינה על עונשם הבי וגבעוני, והם ירצו עונשי מאסר בפועל של שנה (הבי) ושנתיים (גבעוני), בצד מאסר על-תנאי וקנס כספי שהושת עליהם בבית המשפט המחוזי.

במקביל להליך הפלילי התנהל לאורך השנים הליך הפירוק של קבוצת פלד גבעוני, ואחת החברות בקבוצה שספגה את הנזק הקשה ביותר הייתה פויכטונגר. במסגרת הסדר נושים שאושר ב-2003, הסמיכה השופטת ורדה אלשיך את נאמן הקבוצה, רו"ח חן ברדיצ'ב, להגיש תביעה נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה לשעבר.

ב-2009 הגיש הנאמן את התביעה בסך 75 מיליון שקל נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה לשעבר בחברה ונגד כלל חברה לביטוח על הנזקים שנגרמו במסגרת פרשת פלד-גבעוני, והבוקר, כאמור, היא התקבלה. השופט גרוסקופף קבע כי נושאי המשרה אחראים לנזקים בסך עשרות מיליוני שקלים בגין כספים שהוצאו שלא כדין מהחברה.

במהלך ההליך התקשר הנאמן בהסדר פשרה עם חלק מנושאי המשרה הנתבעים - ובהם גם רפי פלד - במסגרתו הוסכם על תשלום פיצוי של כ-7 מיליון דולר. כעת קבע השופט גרוסקופף כי את יתרת הנזקים, בסך של יותר מ-23 מיליון שקל (בתוספת ריבית והצמדה), ישלמו יגרמן, גבעוני והבי. חלק מהסכומים שישלמו בהתאם לפסק הדין יועברו לקופת הסדר הנושים של החברה, ויתחלקו בין נושיה השונים.

במקביל להליך שנוהל כנגד מורשעי פרשת פלד-גבעוני, התנהלה התביעה האזרחית גם כנגד בעלי השליטה בחברת פויכטונגר - עזריאל פויכטונגר וחברת סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ שבשליטתו. הנאמן של החברה העלה במסגרת ההליך טענות בנוגע לתפקודו ואחריותו של פויכטונגר בפרשה, לאחר שזה המשיך לכהן כמנכ"ל החברה למשך מספר חודשים לאחר מכירתה, תחת הקבוצה הרוכשת, וזאת עד אשר נסתיימה העסקתו. בעניינו - התביעה נדחתה באופן מוחלט, ובית המשפט אף חייב את הנאמן בתשלום הוצאות לטובתו בסך של 500,000 שקל.

פסק הדין דן על פני עשרות עמודים בשאלת אחריותו של עזריאל פויכטונגר ביחס לשתי טענות מרכזיות: האחת - הטענה כי מדובר ב"מכירה חובלת", המהווה הפרה של החובות שחב מר פויכטונגר, כבעל שליטה וכנושא משרה בקבוצת פויכטונגר בכלל, ובחברה התובעת בפרט; השנייה - התנהלותו של מר פויכטונגר לאחר החתימה על העסקה, עת המשיך לשמש כמנכ"ל החברה התובעת.

במסגרת זו נטען כי לאור העובדות שהתגלו למר פויכטונגר לאחר מכירת השליטה, יש לקבוע כי מעשיו ומחדליו, ובכלל זה עזיבתו את החברה מבלי להתריע על הסכנה הצפויה מבעלי השליטה החדשים, מהווה הפרה של חובות האמון והזהירות החלות עליו בתור נושא משרה.

בית המשפט דחה טענה זו, ובין היתר נקבע כי "התובע לא הוכיח את התקיימות אף אחד מהיסודות הדרושים על-מנת לשכנע כי אירעה מכירה חובלת: הוא לא עמד בנטל להוכיח כי אדם סביר במקומו של מר פויכטונגר היה צופה כי קבוצת פלד-גבעוני תנהג באופן פסול ותפר את חובותיה כלפי החברה התובעת, ואף לא בנטל להוכיח כי רכישת השליטה בחברה התובעת על-ידי קבוצת פלד-גבעוני הייתה צפויה לגרום לחברה התובעת נזק משמעותי. חשוב מכך, השתכנעתי כי מר פויכטונגר לא ידע על הסכנות האורבות לקבוצת פויכטונגר ואף לא היה אדיש להן, אלא עשה עסקה שנראתה לו בשעתן סבירה וראויה".

עוד נקבע כי "לא הוצגו ראיות לכך שמדובר היה בעסקה שתכליתה אינה לגיטימית, ואף לא ניתן לקבל את הטענה כי מר פויכטונגר ידע על פגם בכוונת הרוכשים או פעל בפזיזות" וכן כי "כלל לא ברור שבפועל כוונותיהם של הרוכשים עצמם היו פסולות במועד הרכישה."

כן נדחתה הטענה השנייה שהעלה הנאמן, אשר נוגעת לסיום תפקידו של פויכטונגר כמנכ"ל החברה ולחובות האמון והזהירות שלפי הטענה הפר. נקבע כי פויכטונגר לא יכול לא צריך היה לראות את הקטסטרופה העתידה להתרחש כשמכר את החברה; כאשר נוכח כמנכ"ל כי התנהלות קבוצת פלד גבעוני אינה מקובלת עליו מבחינה מקצועית, התריע על כך בפני הרשות הממונה עליו (יו"ר הדירקטוריון), וכשהתרשם כי הדבר אינו מועיל, עשה את הצעד המתבקש ועזב את החברה. בכך מילא, בשים לב למכלול נסיבות העניין, אחר החובות המוטלות עליו כמנכ"ל, ועל כן אין הוא נושא באחריות משפטית לאירועים שהתרחשו לאחר שעזב את תפקידו בחברה.

"בדיעבד כולנו חכמים ויודעים את אשר קרה וכיצד ניתן היה למנוע אותו. ואולם, אחריות משפטית יש להטיל על-פי המידע שצריך היה להיות בידי נושא המשרה בזמן אמת. על-פי מבחן זה אין להטיל על מר פויכטונגר אחריות לנזקים שגרמה קבוצת פלד-גבעוני לחברה לאחר עזיבתו", נכתב בפסק הדין. 

את הנאמן על הסדר הנושים ייצגו עורכי הדין נדב ויסמן, לירן בר-שלום, אדם שפירא ועדי קופל-אביב ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל; את דוד הבי ייצג עו"ד אלי סומך; את טל יגרמן יצג עו"ד אילן מוריאנו; ואת עזריאל פויכטונגר ייצגו עורכי הדין בעז בן-צור ואברהם אברהמוף ממשרד בעז בן-צור ושות' ועוה"ד ד"ר ליפא מאיר ושי תמר ממשרד ליפא מאיר ושות'.

עוד כתבות

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

2019 הייתה שנה טובה לבתי ההשקעות - ובעיקר לאלטשולר שחם

בית ההשקעות, שהנפיק השנה בהצלחה את חברת הגמל שלו, מציג רווחים אדירים של 213 מיליון שקל מתחילת השנה - ונהפך לבעל היקף הנכסים השני בגודלו בשוק ההון הישראלי

צילום: איל יצהר. צולם במפעל חלל של התעשייה האווירית

הישראלית הבכירה בתחום החלל ממליצה לישראל לשגר אישה לירח

ד"ר דגנית פייקובסקי, מהדמויות הבכירות בתחום האסטרונאוטיקה בעולם, מסבירה למה כדאי להשקיע בחלל, ולמה מומלץ למדינת ישראל שהאדם הבא שתשלח לחלל יהיה דווקא אישה

שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה/ צילום: אילן מלסטר , המשרד להגנת הסביבה

שמן תעשיות: השריפה בחוף שמן הותירה הפסד של יותר מ-10 מיליון שקל

את הרבעון השלישי של השנה סיכמה שמן, העוסקת בייצור ושיווק של שמנים, בהפסד של 8.5 מיליון שקל ● זאת בעקבות הוצאה חד-פעמית של יותר מ-10 מיליון שקל בקשר לשריפה

גיל אגמון / צילום: איל יצהר

גיל אגמון רוכש מקבוצת דלק עוד 7.5% ממניות דלק רכב בפרמיה של 20% על מחיר השוק

העסקה, בהיקף של 135 מיליון שקל, היא שלב נוסף של קבוצת דלק למכירת החזקות שאינן בתחום האנרגיה ● המניה הגיבה בזינוק של 15%, ובסך הכל עלתה בחודש האחרון בכ-40%

דקטלון תל אביב / צילום: יחצ

ענקית הספורט הצרפתית דקטלון מקימה מרכז לוגיסטי בישראל

בין המועמדות להקמת המרכז: החברה לפיתוח קיסריה • דקטלון חתמה חוזים לפתיחת שלוש חנויות נוספות בארץ

אמיר אוחנה, שלמה (מומו) למברגר, אביחי מנדלבליט / צילומים: רפי קוץ, לשכת עורכי הדין

משפט שלמה של אוחנה ומנדלבליט: העימות של שר המשפטים והיועמ"ש על ממלא-המקום של שי ניצן

אמיר אוחנה מאמין ששלמה למברגר יכול לכהן כמ"מ פרקליט המדינה ● אבל למברגר הוא המועמד המועדף של היועמ"ש, ולאוחנה חשוב להראות שהוא הבוס ● למה ליאת בן-ארי לא מועמדת להחליף את שי ניצן? יכול להיות שהתשובה נמצאת בכלל אצל בודהא ● פרשנות

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

חמישה דברים שאתם חייבים להתייחס אליהם לפני ששבוע המסחר מתחיל

תאריך הטלת המכסים של ארה"ב על סין מתקרב בצעדי ענק ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה מתרחקות ● הבריטים שוב ילכו לקלפיות ● והאם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

לקראת הפתיחה בתל אביב: האם העליות בשוק יימשכו

נתוני תעסוקה חיוביים בארה"ב דחפו את השווקים לעליות ביום שישי האחרון ● אתמול בתל אביב דלק רב בלטה בזינוק חד על רקע הגדלת ההחזקות הצפויה של בעל השליטה גיל אגמון בחברה כשירכוש 7.5% נוספים מהון מניותיה של דלק רכב מקבוצת דלק

מודעה לשירותי ליווי בפייסבוק / צילום: צילום מסך

כובע צמר לתינוק, מצעים למיטה וזנות: בניגוד ולמרות החוק - פייסבוק מפרסמת שירותי ליווי

בימים האחרונים קודם בפייסבוק פוסט בתשלום תחת הכותרת "נערות ליווי במרכז", שמפנה לוואטסאפ המעביר לאתר ייעודי ולצ'ט בטלגרם שמבטיח היכרויות, דיסקרטיות ושירות מהיר

תמר יסעור וצבי זיו  / צילום: תמר מצפי

תמר יסעור מונתה ליו"רית מעגל ידידי בת שבע

וגם: משה ברקת מחפש אקטוארים בצפון אמריקה

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

ת"א ננעלה בעליות: סלקום זינקה ב-11%, דלק רכב ב-14%

מגה אור השתתפה בהנפקה של אפי נכסים כשרכשה מניות ב-83 מיליון דולר; ביג רכשה מניות בהיקף של 407 מיליון שקל ● שיכון ובינוי הגישה הצעה לרכישת השליטה בתהל ● גיל אגמון הגיע להסכמות עם קבוצת דלק לרכישת מניות דלק רכב, 7.5% מהון המניות, בכ-135 מיליון שקל

אודי אדירי/ צילום: דוד פרץ

ישראל מתנגדת לפיתוח מאגר הגז אפרודיטה בקפריסין

המהלך הישראלי מסכל למעשה את האפשרות שהמאגר יפותח ללא הסכם בין המדינות, כך לפחות טוענים בשותפות 'ישי' המחזיקה בזכויות על החלק הישראלי של המאגר

ריאנאייר / צילום: שאטרסטוק

אפקט בואינג: ריאנאייר תסגור את הקו לנירנברג בחודש מרץ הקרוב

חברת הלואו קוסט מנמקת את המהלך בעיכוב בקבלת מטוסי הבואינג 737 מקס 10 ● המשמעות – ביטול הקו הישיר מת"א לנירנברג שבגרמניה הפועל כיום בתדירות של שתי טיסות שבועיות

ראובן הריסון (מימין) ורובי כיטוב, מייסדי חברת תופין (Tufin), בבורסת ניו יורק / צילום: יח"צ

הגדילו את המימוש: קרנות ההשקעה המחזיקות בתופין הישראלית מכרו מניות ביותר מ-70 מיליון דולר

שתי הקרנות עשויות להגדיל את היקף המכירה אם חתמי ההנפקה יבחרו לרכוש מהן עוד מניות ● במקרה שמרקר תממש את אופציית החתמים, היא תרד להחזקה של 12.3% מהחברה, וקטליסט תהפוך לבעלת המניות הגדולה בתופין

סטודנטים מהמכללה האקדמית כנרת בסיור בתחנת הכוח אורות רבין / צילום: ראמי אבוריש

מי יתחזק את הרכבת הקלה? המסלול שמהנדסי חשמל בורחים ממנו

בשנים הקרובות ישראל תזדקק להרבה מהנדסי חשמל המתמחים במערכות הספק, כדי לקדם מעבר לכלי תחבורה חשמליים וייצור חשמל פרטי, אבל רק סטודנטים מעטים בוחרים במסלול הזה, ויש מחסור במרצים ● במשרדי הממשלה נערכים ליום בו המהנדסים, עולי בריה"מ לשעבר, יפרשו

רונן ניר, שותף בויולה ונצ'רס / צילום:

"למה קמים פחות סטארט-אפים? כי אנחנו לא יודעים איך ייראה עידן המכונות"

רונן ניר, שותף בקרן ההון סיכון ויולה ונצ'רס, מסביר בראיון ל"גלובס" כיצד הולך ומשתנה מודל האקזיט המוכר, למה ענקיות הטכנולוגיה דורשות מהמשקיעים לחשב מסלול מחדש, ומה קורה מאחורי הקלעים של הסטארט-אפים: "לכל משקיע יש ברגע נתון שתי חברות במשבר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

מלחמת גרסאות עם וושינגטון: סיפוח הבקעה עלה או לא עלה בשיחה עם פומפיאו?

ראש מחלקת המזרח התיכון בבית הלבן נשאל על כך ביום שישי במסגרת תדרוך עיתונאים בוושינגטון, והכחשתו הייתה גורפת ● למרות זאת, נתניהו מתעקש היום: "והעליתי את הנושא בפני פומפיאו, ואני מתכוון להעלותו בפני ממשל טראמפ"

עם הפנים ל–2030 / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

עם הפנים ל-2030: מה יאפיין את המגמות בשוק הדיור בשנים הקרובות

אחרי שנה בלי ממשלה קבועה, הביקוש לדירות המשיך לעלות, וההיצע לא גדל מספיק ● הריבית הנמוכה מתדלקת עוד ועוד את הביקושים, ונראה שרק ב-2021 יוצגו תוכניות חדשות שיוכלו להשפיע על שוק הדיור

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

נתניהו וריבלין / צילומים: איל יצהר ורויטרס

המתווה שלא היה: איך הפיל הליכוד על ריבלין הצעה לרוטציה

במערכת הפוליטית שוב עולות הקריאות לכבד את "מתווה הנשיא", וחוזרת המנטרה: שנה-שנתיים-שנה • אלא שריבלין מעולם לא הזכיר רוטציה ולא הציע שנתניהו ישוב לשנת הכהונה הרביעית • כיצד נולד הספין, איך הוא התגלגל, ואיך נראית רוטציה אמיתית? ● המשרוקית של גלובס