גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מהם המקרים השונים בהם ניתן לפסול צוואה?

מהי אי-כשירות לעריכת צוואה, האם ניתן לבטל אותה, מי אחראי לבחינת תוקפה, מהם הפגמים השונים שעשויים להתגלות בה, וכיצד יש לנהוג אם הצוואה אינה מובנת?

ביהמ"ש נוטה לקיים צוואות, גם אם יש להן מתנגדים / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ביהמ"ש נוטה לקיים צוואות, גם אם יש להן מתנגדים / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הכתבה בשיתוף משפטיפ

האפשרות של כל אדם לכתוב ולערוך צוואה, שבה יפרט כיצד יחולק הרכוש אותו צבר בחייו (עיזבונו), מהווה זכות אנושית בסיסית השמורה לו, ורצון אחרון זה הוא בעל חשיבות יתרה. כתיבת צוואה מבטאת בראש ובראשונה את רצונו של המנוח לחלוקת רכושו וממונו ומיועדת, כמובן, לעשות סדר ולמנוע מאבקים בין היורשים.

חשוב לציין כי לא בכל מקרה כתיבת צוואה מביאה למניעת סכסוכים או מונעת מחלוקות בין היורשים, ובכל מקרה על-מנת שצוואה תקוים ותהיה ברת-תוקף, היא צריכה לעמוד במספר כללים.

את הצוואה אפשר להוציא לפועל ולחלק את הרכוש על-פי ההוראות שבה רק לאחר שניתן צו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. בטרם הוצאת צו קיום צוואה, היא אינה תקפה. אם אדם לא הותיר אחריו צוואה, הרי שהעיזבון מתחלק על-פי הוראות חוק הירושה, כלומר את המחצית מכלל העיזבון יורש בן הזוג, והמחצית השנייה מחולקת בין ילדי המנוח.

ביטול צוואה

קיימים מקרים בהם ניתן להביא לביטול הצוואה, והם שונים ומגוונים: למשל, אם המוריש (בעודו בחיים) מורה לבטל את צוואתו. בעיקרון ביטול שכזה יכול להיעשות באותה דרך בה נעשתה הצוואה המקורית, או בהשמדת הצוואה. דרך אחרת לבטל צוואה היא באמצעות עריכת צוואה חדשה ומאוחרת יותר המבטלת את הצוואות הקודמות, בין אם הדבר מצוין במפורש בצוואה החדשה ובין אם לאו.

העדר כשירות לעריכת צוואה

מקרה אחר בו צוואה לא תהא בת-תוקף הוא כאשר המנוח לא היה כשיר לביצוע פעולה משפטית במועד בו ערך את הצוואה, ולא הייתה לו יכולת שכלית/קוגנטיבית לקבל החלטה בנוגע לממונו ורכושו. אנו מתקלים לא פעם ולא פעמיים בקשישים אשר "מטפל" מתלבש עליהם, מבודד אותם מבני המשפחה וגורם לעריכת צוואה לטובתו.

היו מקרים בהם בית המשפט ביטל את הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת ובשל היות הקשיש תלוי בצורה מהותית במטפל, והיו מקרים בהם התרשם בית המשפט שזה היה הרצון החופשי והממשי של המנוח, ובכך הוא גמל למטפל שטיפל בו יותר טוב מאשר ילדיו בימיו האחרונים. כל מקרה לגופו שונה ממקרה אחר.

השפעה בלתי הוגנת

מקרה נוסף אופייני בפסיקה הוא קיומה של השפעה בלתי הוגנת של הנהנה מן הצוואה על המנוח. למשל, כאשר המנוח היה תלוי בצורה משמעותית בנהנה מן הצוואה, והאחרון השפיע עליו לכתוב צוואה לטובתו, בה הוא יורש את כל או מרבית הרכוש, והמנוח לא יכול היה להתנגד לכך.

ישנם ילדים, שכאשר הם נוכחים שההורים או מי מהם מצויים בערוב ימיהם, הם מנסים להשפיע עליהם להוריש לאחד מהם נתח גדול יותר. ילד כזה יכול לעבור לגור בבית ההורה ולהעביר אותו שטיפת מוח, עד אשר ההורה, התלוי בבן/בת המטפלים בו, יטה לערוך צוואה לטובת מי שהתקרב אליו.

יצוין כי בית המשפט אינו בודק האם הצוואה הוגנת או הגיונית, אלא אך ורק האם היא מבטאה את רצון המנוח בצורה חופשית ללא כפייה, אילוץ, השפעה בלתי הוגנת או עושק.

מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה

עוד אפשרות בה דנים פסקי הדין היא כאשר מי שנהנה מן הצוואה - כלומר הזוכה - התערב בעריכתה. לדוגמה כאשר מדובר בנהנה על-פי הצוואה, אשר לא רק יצר את הקשר בין המצווה לבין עורך הדין ושידך ביניהם, אלא ממש הכתיב את תוכן הצוואה, היה נוכח במעמד עריכתה והעביר את התוכן הרצוי לו לעורך הדין שערך את הצוואה.

בחינת תוקף הצוואה

ראשית יש להבהיר כי רק בית המשפט מוסמך לקבוע כי צוואה שהותיר אחריו מנוח אינה תקפה, וכי לא יינתן צו קיום צוואה. רשם הירושות עוסק בנושאים טכניים, ולעומת זאת נושאים מהותיים כגון קיומה או אי-קיומה של צוואה ושאלת תקפותה נידונים בבית משפט לאחר שמיעת ראיות בעניין שבמחלוקת.

התנגדות לצוואה

יורש פוטנציאלי, שחש נפגע מצוואת מנוח, יכול להגיש התנגדות לצוואה לאחר שזו מוגשת לרשם לענייני ירושה. בית המשפט יכול להיעתר להתנגדות או לדחות אותה לאחר ששמע את כל הראיות הרלוונטיות של הצדדים להליך.

התנגדות לקיומה של צוואה יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד פרסום בעיתונות דבר הגשתה של בקשה למתן צו קיום צוואה.

אדם יכול בכל עת להיכנס לאתר של רשם הירושות באינטרנט ולבדוק האם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה או מתן צו ירושה.

פגמים מהותיים ופגמים טכניים בצוואה

חוק הירושה מפרט כיצד אפשר להתייחס לפגמים טכניים ולתקנם ומהם פגמים מהותיים שיש קושי רב לתקנם בצוואה. כך למשל, כפגמים ברי-ריפוי ייחשבו: פגם בחתימת המצווה; פגם בחתימת אחד העדים או שניהם; פגם בתאריך הצוואה; היעדר אישור שני העדים לצוואה באותו מעמד וכיוצ"ב. כל אלה ייחשבו תחת הגדרה של פגם טכני שהוא בר-ריפוי, ואילו, למשל, צוואה שנחזית להיות צוואה בכתב-יד שלא נכתבה על-ידי המצווה עצמו אלא רק נחתמה על-ידו, תיחשב כצוואה הסובלת מפגם מהותי אשר צריך הרבה יוזמה של בית המשפט כדי לרפאו, אם בכלל.

בית המשפט ינסה ככל שניתן להתחקות אחר רצון המנוח, ואם שוכנע שלמרות פגמים משמעותיים בצוואה היה זה רצון המנוח, ורצונו בא לידי ביטוי בצוואה - הרי שבית המשפט יטה לרפא את הפגמים ולקיים את הצוואה.

צוואה סתומה

לא פעם נתקלים היורשים ובית המשפט ב"צוואה סתומה" - צוואה שאינה ברורה, שעל-מנת לקיימה מנסה בית המשפט להבין ולאמוד לעומק את המנוח. זאת באמצעות פנייה למי שמסוגל לפרש את דעתו של המנוח, על-מנת שבית המשפט והיורשים יוכלו לקיים את הצוואה.

מה קורה כאשר בית המשפט קובע כי הצוואה אינה תקפה? 

כאשר בית המשפט קובע כי יש לקבל את ההתנגדות לצוואה, הרי שיכול הוא להחליט על מתן צו קיום צוואה לצוואה קודמת או מאוחרת של המנוח. אם אין צוואה אחרת - בית המשפט יקבע כי העיזבון יחולק על-פי עקרונות החלוקה שבחוק הירושה.

בית המשפט יכול גם לקבוע כי רק חלק מן הצוואה תקף, וחלקה האחר אינו תקף. כך למשל, אם מוריש קובע בצוואתו כי הוא מנחיל לבן או לקרוב משפחה חלק מהירושה, בתנאי שיתגרש מאשתו - הוראה זו לא תקוים, בהיותה נוגדת את תקנת הציבור. תנאי מעין זה, המתנה הורשה בגירושים או בביצוע פעולה בלתי מוסרית, לא יהיה תקף וייפסל על-ידי בית המשפט.

כך גם אם מנוח יתנה הורשה בפעולה בלתי חוקית - ודאי שבית המשפט יפסול תנאי זה ולא יאפשר ביצוע פעולה שכזו.

ככלל, אפשר לומר שלרוב בית המשפט מקיים צוואות שהוגשו לקיום, גם אם ישנם מתנגדים להן. אולם חלק קטן מן הצוואות נפסל בעיקר בשל אי-כשירות לצוות, בשל מעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה ובשל השפעה בלתי הוגנת. כאמור, פגמים לא מהותיים יתוקנו על-ידי בית המשפט, אם זה השתכנע כי הצוואה מבטאת את רצון המנוח.

עו"ד ומגשרת אלינור ליבוביץ עוסקת בגירושים, דיני משפחה צוואות וירושות ובעלת ניסיון של 30 שנה בתחום.

הטור לעיל הוא על דעת מערכת משפטיפ והכותבת, ואין בו משום תחליף לקבלת ייעוץ משפטי כנדרש.

עוד כתבות

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

משפחת גינדי יוצאת מהאופנה: במו"מ מתקדם למכירת חלקה בקניון TLV למוטי בן משה

בן משה מחזיק כיום במחצית ממניות הקניון המדשדש באמצעות רבוע כחול נדל"ן ● מכירת חלקה של משפחת גינדי, המחזיקה במחצית השנייה של הקניון ופרויקט המגורים הצמוד לו, צפויה להחזיר לידיה הלוואות בעלים של מאות מיליוני שקלים ● הבנקים המממנים כבר אישרו את העסקה

יוסי ורשבסקי, אבי צבי וגולן יוכפז / צילום: איל יצהר, גלובס

מסמכי המיזוג של רשת ועשר נחשפים: "יש את חדשות 2 וזהו. מי שלא אוהב את 2 הולך לחדשות עשר"

המעמד של חדשות עשר והפורמט בו תפעל בערוץ הממוזג היוו חלק משמעותי מהדיונים שערכו הרגולטורים לפני אישור המיזוג ● "גלובס" חושף את התחייבויות שהציגו מנהלי רשת וערוץ עשר בשימוע ● בין הבטחות בעלי המניות: "לחברת החדשות יהיה מנכ"ל שהוא גולן יוכפז"

קורנפלקס של אלופים / צילום: תמר מצפי

ארבע שנים לרפורמת הקורנפלקס: איך קרה ששינויי המחירים לא התגלגלו לכיס של הצרכנים

דוח של משרד הכלכלה שהגיע לידי "גלובס" בוחן מהן תוצאות הרפורמה להוזלת יבוא מוצרי מזון לישראל ● העלויות של מוצרים כמו קורנפלקס אכן הוזלו, אך ביד השנייה מוצרי חלב ובשר התייקרו ● "הרגולציה על המזון הרגיש נותרה בעינה, באופן המוסיף להכביד על העסקים בתחום"

מייקל היידן / צילום: יח"צ

הצלחה להנפקת חברת התרופות 89bio של יוצאי טבע; גייסה 85 מיליון דולר, והמניה זינקה

מניית 89bio עלתה 30% ומשקפת שווי חברה של 238 מיליון דולר ● 89bio, המפתחת תרופה לכבד שומני,  הוקמה על בסיס טכנולוגיה שפותחה במקור ע"י טבע

חיפוש נפט וגז/ צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

ניצחון לארגוני הסביבה: חיפוש פצלי שמן באורון ירד מסדר היום

מועצת מקרקעי ישראל דחתה את הדיון בנוגע לאישור חיפוש פצלי שמן באתר אורון בנגב למועד לא ידוע ● המשרד להגנת הסביבה: "לקידום העסקה יהיו השלכות שליליות על מדינת ישראל והמשק"

אודי סגל / צילום: אביב חופי

טלטלה בחדשות 13? בחברה שוקלים להעביר את אודי סגל להגשת המהדורה המרכזית

על רקע נתוני הרייטינג הבעייתיים, הכוונה לערוך שינויים במהדורת החדשות עומדת על סדר היום של מנהלי רשת 13 כבר תקופה ארוכה ● חדשות 13 בתגובה: "תמר איש-שלום תמשיך להיות המגישה המרכזית"

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

למה החמאס יושב בצד ולא מצטרף לג'יהאד?

ישראל רושמת בינתיים הצלחה, כשהיא מצליחה לבודד את הג'יהאד האסלאמי שיכולותיו לפגוע קטנות יחסית

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

ריבלין ייפגש עם ראשי כחול לבן והליכוד במטרה להבהיר את המתווה שהוא מציע

ב"גלובס" פרסמנו כי במסגרת המגעים מאחורי הקלעים יש הסכמה לעצם המתווה אך חילוקי דעות על אופי יישומו ובין השאר על מועד היציאה לנבצרות, אותם ריבלין מקווה להבהיר לשתי המפלגות

ניסים ברכה /  צילום: מתן נעים

טוגדר תגדל קנאביס עבור בעלי "גרין סמוק" לשעבר תמורת 192 מיליון שקל; יוניבו בדרך לרכוש בית מרקחת

ההסכם אמור להניב לטוגדר סכום של 192 מיליון שקל על פני חמש שנים, כש-5 מיליון שקל מתוכם ישולמו מיד ● בעקבות ההודעה זינקה מניית החברה בכ-24% לשווי של 195 מיליון שקל

מהדורת החדשות של ערוץ 12, אמש / צילום: צילום מסך

מרתון שידורי הטלוויזיה: זה לא סיקור, זה דברור

כשהתותחים רועמים, כל ערוצי הטלוויזיה מתגייסים לדובר צה"ל ומשאירים את הצופים עם שידורים חוזרים • התקשורת לא מעזה לבקר את פעילויות הצבא ואת מדיניות הביטחון של ממשלת ישראל, כל ממשלה, באופן מהותי • על התקשורת להיות ביקורתית ועניינית יותר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

משרד החוץ האמריקאי: מוטרדים מאוד מהחלטת בית הדין של האיחוד האירופי

מחלקת המדינה בוושינגטון (המקבילה למשרד החוץ בארץ) שיגרה היום התייחסות רשמית להחלטת בית הדין האירופי בנוגע לסימון מוצרים ישראלים: "הנסיבות בנוגע לדרישת הסימון במקרה של יקב פסגות, כפי שהוצגו בפני בית המשפט, מראות שהיתה כאן הטיה נגד ישראל"

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: "בתוך זמן קצר אוכל להיות ראש הממשלה בישראל"

נשיא ארה"ב אמר ליהודים אורתודוכסים בניו-יורק: "אצלנו לפחות יודעים מי הבוס; הישראלים בוחרים שוב ושוב ואיש לא נבחר" ● "98% מהישראלים תומכים בי" ● מחיר הכרטיס לנאום – 25 אלף דולר

הסמל של גוגל כיום / צילום: רויטרס

גוגל נכנסת לבנקאות דיגיטלית: תציע חשבונות עובר ושב

מדובר בשיתוף פעולה של גוגל, בנק Citigroup ואיגוד אשראי קטן באוניברסיטת סטנפורד שיצא לפועל בשנה הבאה ● גוגל התחייבה שלא תמכור את המידע הפיננסי של המשתמשים בשירות

בקבוקוני טואלטיקה של רשת המלונות הייאט / צילום: הייאט

גם רשת הייאט נרתמת למאבק בפלסטיק: תוציא את בקבוקוני השמפו מחדרי המלון

רשת בתי המלון הכריזה כי תוותר על בקבוקוני הפלסטיק שהיא מחלקת לאורחים בחדרים (שמפו, סבון, קרם גוף וכו') ותחליפם בבקבוקים גדולים, בדומה למהלך שרשתות אחרות הצהירו כי יישמו

משה ממרוד / צילום: סיון פרג'

חם לכם? שיא במכירות המזגנים של תדיראן והמניה מגיבה בהתאם

בסיכום הרבעון השלישי עלו הכנסות החברה ב-16% והגיעו ל-270 מיליון שקל ● עוד טרם פרסום הדוחות העלתה חברת מידרוג את הדירוג של תדיראן "נוכח שיפור נמשך בביצועים העסקיים תוך שמירה על פרופיל פיננסי בולט לטובה"

איי הבתולה/ צילום:  Shutterstock א . פ קריאייטיב

חברות האוף-שור מחפשות בית חדש: האם ישראל תצליח לנצל את ההזדמנות הכלכלית?

בימים אלה מחילים מקלטי מס רבים בעולם כללים חדשים, שגורמים לחברות אוף-שור לאבד מהאטרקטיביות שלהן ● המשמעות - משקיעים וחברות מחפשים מקום מבטחים במדינות מסודרות ● הבעיה: המשבר הפוליטי מעכב את הניסיונות של ישראל להביא לכאן חברות זרות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.בי פתוח: הפסד של 154 מיליון שקל ברבעון השלישי

החברה מעדכנת על תוצאות מקדמיות לרבעון השלישי של השנה, וכי קבלה לידיה שליש מהזרמות הבעלים שהבטיח אלשטיין ● אין חדש לגבי הערת עסק חי אותה יבחנו רואי החשבון בסמוך לפרסום הדוחות

אוריאל לין / צילום: תמר מצפי

אוריאל לין על המהלך של אמזון: "מבצע טורפני שנועד להשמיד מתחרים"

נשיא איגוד לשכות המסחר פנה לממונה על התחרות בנוגע למבצע החדש של אמזון, המציע משלוח חינמי ברכישה מעל 49 דולר ● ככל הנראה לין לא באמת מוטרד מהצעת הערך במבצע הנקודתי הנוכחי, אלא מבטא חשש כללי מהשיטה בה אמזון נוהגת לכבוש נתחי שוק

בורחים למקלט,/ צילום:רויטרס

על החרדה: המחיר הסמוי של החיים במלחמה מתמדת בדרום

תושבי הדרום מתמודדים כבר שנים ארוכות עם חרדה שעלולה להופיע גם בזמני חירום וגם בזמני רגיעה, ולשבש באופן מוחלט את חייהם של הסובלים ממנה • מה ההשלכות על הנפש של מבוגרים וילדים שאינם מכירים חיים במציאות נורמלית

הנשיא טראמפ ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי/צילום: רויטרס

אימפיצ'מנט הנה הוא בא: אין כמעט ספק שטראמפ יזוכה

היום מתחילים הדמוקרטים בבית הנבחרים של ארה"ב את תהליך הגשת כתב אישום נגד הנשיא טראמפ על שוחד ועל "פשעים חמורים" נגד החוקה ● זה ייקח כנראה חודש וחצי ● בינואר יועמד הנשיא למשפט הסנאט, ואין כמעט ספק שיזוכה ● אבל זה מה שרצו מנסחי החוקה לפני 230 שנה