רווחי הראל בחציון הראשון של 2017 זינקו ב-950% ל-437 מ' ש'

הכנסות הראל משירותים פיננסיים ירדו בחציון ב-25% ■ מניית הראל הגיבה היום לדוחות בעלייה של 5%

קבוצת הביטוח הראל, שנמצאת בשליטת משפחת המבורגר, סיכמה את המחצית הראשונה של 2017 עם זינוק של 950% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-437 מיליון שקל. לשם השוואה, במחצית הראשונה אשתקד רשמה קבוצת הביטוח הגדולה במשק רווח כולל, המשקלל רווח נקי בשקלול רווחי השקעה שנזקפו להון, בהיקף של כ-42 מיליון שקל.

ברבעון השני בלבד רשמה הראל רווח כולל של כ-184 מיליון שקל - גידול של כ-560% ביחס לרבעון המקביל.

לדברי מנכ"ל הראל, מישל סיבוני, "הראל ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל בענף ולהציג איתנות פיננסית גבוהה, שבאה לידי ביטוי גם בעודפי ההון שמציגה החברה". מניית הראל  הגיבה בעלייה של כ-5% לדוחות.

גידול של 14% בפרמיות הביטוח

בשורה העליונה, הפרמיה מעסקי הביטוח של הראל הסתכמה במחצית הראשונה של השנה בכ-6.4 מיליארד שקל, לעומת יותר מ-5.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה - גידול של כ-14%. סך הפרמיות שהוכנסו ודמי הגמולים בגמל ובפנסיה גדלו במחצית בכ-14% והצטברו לכ-11.1 מיליארד שקל. בהראל ציינו כי "הגידול בפרמיה המורווחת נובע בעיקר מעלייה בהפקדות החד-פעמיות לחיסכון במגזר חיסכון ארוך-טווח".

העלייה ברווח הכולל של הראל נבעה מכמה סיבות, ובראשן עלייה בריבית חסרת הסיכון לטווח הארוך, המשמשת לבחינת נאותות העתודות, שבעקבותיה הקטינה הראל ביטוח את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך-טווח בתקופת הדוח.

עוד הסבר לעלייה ברווח הוא שבתקופה המקבילה אשתקד נפגעו תוצאות מגזר הביטוח הכללי בשל המלצות הוועדה הבין-משרדית בראשות אליהו וינוגרד בעניין שיעור הריבית המשמשת להיוון גמלאות בגין פגיעת עבודה על-פי תקנות הביטוח הלאומי. נוסף על כך, ב-2016 בוצעה מחיקה בגין קרנות הנאמנות של קבוצת הראל.

כמו כן, במחצית הראשונה של 2017 חל גידול במרווח הפיננסי של הראל ונרשמה גם עלייה בדמי הניהול המשתנים שנגבו על-ידי החברה. נוסף על כך, הראל נהנתה מרווח לאחר מס של 62 מיליון שקל כתוצאה משערוך נדל"ן בשימוש עצמי. מצד שני, הראל גם דיווחה על "גידול בתביעות בענף הביטוח הסיעודי" ועל "גידול בתביעות בענף רכב חובה".

ההכנסות משירותים פיננסיים בהראל פיננסים בתקופת הדוח נחתכו בכ-25%, בשל ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות ובתיקים המנוהלים, והסתכמו בכ-100 מיליון שקל, לעומת כ-134 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא יומן קורונה?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988