גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה הגדרת תפקידו וסמכויותיו של מנהל עיזבון?

במקרים בהם ישנה מחלוקת בין יורשים או קושי בחלוקת רכושו של המנוח, ממונה מנהל עיזבון על-מנת לבצע את רצון המת ■ כיצד עליו לפעול, מהו אורך המנדט שקיבל, וכיצד הוא שומר על הנכסים עליהם הופקד?

מנהל עיזבון דואג לשמור על ערך הנכסים/   צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מנהל עיזבון דואג לשמור על ערך הנכסים/ צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הכתבה בשיתוף משפטיפ

בעת פטירתו של אדם, יועבר רכושו ליורשיו, בין אם על-פי צוואה שערך ובין אם על-פי חוק הירושה, אם המנוח לא הותיר צוואה אחריו. ברוב המקרים חלוקת העיזבון הינה הליך פשוט אשר יטופל על-ידי היורשים עצמם או עורך דין מטעמם. אולם, לעיתים, עולה קושי מיוחד המצריך גורם נייטרלי אשר ינהל את העיזבון, באופן זמני או קבוע. גם עורכי דינם של הצדדים יכולים לשמש במשותף כמנהלי עיזבון אם יש ביניהם מחלוקת ו"דם רע".

מינוי מנהל עיזבון ייעשה על-ידי הרשם לענייני ירושה, או בית המשפט לענייני משפחה, והוא נושא בתפקיד חשוב ומהותי ונתונות בידיו סמכויות רבות ובצידו גם אחריות רבה.

מתי ימונה מנהל עיזבון?

חוק הירושה אינו מונה רשימה סגורה של מצבים אשר בהם ימונה מנהל עיזבון ועל כן ניתן תמיד להגיש בקשה למינוי וזו תדון לגופה, על-פי נסיבות העניין. אחד המקרים בהם יש צורך במינוי מנהל עיזבון הוא כאשר ישנם חובות הרובצים על העיזבון, אז נדרשת מעורבותו של מנהל עיזבון אשר ישמור על זכויות הנושים וידאג לסילוק החובות.

דוגמה נוספת לצורך במינוי מנהל עיזבון היא כאשר ישנה מחלוקת מהותית בין היורשים בדבר אופן הטיפול ברכוש עד לחלוקתו ובאשר לעצם חלוקת הרכוש. במצב מעין זה נדרש מנהל עיזבון אשר ישמור על ערכם של הנכסים וידאג לחלוקת הרכוש בהתאם לרצון המוריש. כך למשל, מנהל עיזבון יכול להשכיר את נכסי המנוח, לטפל בהם, ולתחזק אותם על-מנת לשמור על ערכו של הרכוש.

במסגרת תפקידיו של מנהל העיזבון נכללים גם מכירת נכסים, עריכת הסכמי מכר עם קונים וחלוקת התמורה בין היורשים על-פי חלקיהם בירושה. הוא ממונה, בין היתר, כאשר בין היורשים קיימים קטינים או יורשים, שאין להם את היכולת לדאוג לענייניהם, ואז מנהל העיזבון מטפל ברכוש.

בקשה למינוי עיזבון יכול שתוגש על-ידי כל בעל עניין: יורש, נושה או האפוטרופוס הכללי, כאשר המינוי יכול להיות זמני או קבוע, בהתאם לנסיבות. במקרה שבו ישנה הסכמה בין היורשים בדבר זהות מנהל העיזבון, תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה.

לעומת זאת, אם קיימת מחלוקת בין היורשים, יש לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר יכריע בעניין זהות מנהל העיזבון והוא גם רשאי למנות מנהל עיזבון מטעמו.

נכנס לנעלי המוריש

מנהל העיזבון הוא נאמן של בית המשפט ומשמש כזרועו הארוכה ומשכך עליו לפעול באופן אובייקטיבי ונייטרלי ולמלא את תפקידו במסירות ובנאמנות. הוא אינו רשאי לנקוט עמדה בסכסוך בין היורשים ועליו לבצע את תפקידו ללא משוא פנים.

מהו תפקידו של מנהל העיזבון? ראשית כל, לבצע כינוס של נכסי העיזבון. עליו לאתר את הנכסים וגם לרשום הערה בדבר קיום מנהל עיזבון אם מדובר בנכס מוחשי כגון דירה, משרד, חנות או רכב למשל.

במקרה שבו רובצים חובות על העיזבון, אמור מנהל העיזבון לדאוג לזכויות הנושים ולטפל בפרעון החובות. לאחר מכן, עליו לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, כאשר לעניין זה, נכנס מנהל העיזבון לנעליו של המוריש ועליו לבצע את חלוקת הרכוש, בהתאם לצו קיום הצוואה או צו הירושה.

למנהל העיזבון תפקיד חשוב נוסף: כספי העיזבון אשר אינם נדרשים לצורך מילוי תפקידו השוטף יושקעו כך שערכם הכספי יישמר. כך למשל כאשר מדובר על נכסי נדל"ן, על מנהל העיזבון לדאוג להשכרת הנכסים כדי שניתן יהיה לקבל מהם תשואה ולהפקידה בחשבון הנאמנות של העיזבון. יודגש כי מנהל העיזבון מבצע את תפקידו בכפוף להנחיות בית המשפט וכי חלה עליו חובת דיווח במסגרתה עליו לפרט את הפעולות שנעשו ולהציג אסמכתאות מתאימות.

תפקיד זמני או קבוע

לשם מילוי תפקידו, הוקנו למנהל העיזבון סמכויות רבות. כך למשל, לצורך כינוס נכסי העיזבון רשאי הוא לנקוט בפעולות שונות בכדי לאתר את נכסי המוריש, למשל לזמן עדים ולבצע חקירות, לעשות שימוש בצווים וכיו"ב. כמו כן, למנהל העיזבון ניתנה סמכות לטפל בהליכים משפטיים של העיזבון. כך למשל, אם המוריש פתח לפני מותו בהליך משפטי שטרם הסתיים, או מנגד הוגשה תביעה כנגדו, על מנהל העיזבון להמשיך את ההליך המשפטי ולפעול בשמו של העיזבון.

כמו כן, כשם שעל מנהל העיזבון לדאוג לפרעונם של חובות הרובצים על העיזבון, היה וישנם כספים המגיעים לעיזבון, רשאי הוא לפתוח בהליכי גבייה על-מנת לקבלם. כמו כן, אם הוגשה תביעה נגד העיזבון, על מנהל העיזבון להתגונן בפניה.

לעניין סמכויות מנהל העיזבון יש להבחין בין מינוי זמני לקבוע. במקרה הראשון, מסתיים תפקידו של מנהל העיזבון לאחר ביצוע הפעולה שלשמה מונה, כגון תשלום חובות העיזבון או ניהול הליך משפטי בשמו. בהיעדר קביעה אחרת, מינוי זה אורכו כשישה חודשים אשר בית המשפט יכול להאריך מעת לעת.

לעומת זאת, כאשר מדובר על מינוי מנהל עיזבון קבוע, זהו תפקיד ארוך טווח. מינוי מנהל עיזבון קבוע נעשה למשל עת שישנו בצוואה אינטרס ציבורי, או כאשר אחד היורשים הוא קטין או בלתי כשיר, ואין חלופה אחרת לפיקוח, או כאשר יש ריבוי של יורשים או שבין היורשים יש נעדרים. בהיעדר קביעה אחרת, מינוי זה אורכו כשנתיים. בית המשפט כמובן רשאי לקצר או להאריך תקופה זו.

מנהל העיזבון והיורשים יכולים להגיע להסכם בין יורשים, ולקבוע את דרך חלוקת העיזבון, אף בשונה מהקבוע בצו הירושה או בצוואה.

המנהל אחראי על ניהול העיזבון כולו עבור כל היורשים, ולא ניתן למנות מנהל עיזבון רק לחלק או לחלקים של העיזבון, או מנהל עיזבון שיפעל רק מטעמם של חלק מן היורשים.

בשורה התחתונה, חשוב לזכור כי בכל מקרה של מינוי מנהל עיזבון מומלץ ליורשים להתייעץ עם עורך דין הבקיא בחוקי הירושה, על-מנת שיפעל למענם וינהל את ההליך על הצד הטוב ביותר.

עו"ד ומגשרת אלינור ליבוביץ עוסקת בגירושים, דיני משפחה, צוואות וירושות, ובעלת ניסיון של 30 שנה בתחום.

עוד כתבות

אביב כוכבי צילום: ארז חרודי – עושים צילום

מי מוסמך להחליט על פעולות צבאיות שעלולות להצית עימות נרחב?

יש לברך על הבאת הפעולה לאישור הקבינט במקרה הזה, אולם גבולות הסמכות אינם ברורים ותהליכי קבלת החלטות הרות גורל אינם מעוגנים כראוי בחוק • הבלבול הזה אינו בריא למדינה השואפת להתנהל בצורה מתוקנת ● דעה

צה"ל הפציץ בשכונת שג'אעיה בעזה את ביתו של בכיר בג'יהאד האסלאמי / צילום: REUTERS/Mohammed Salem

יותר מ-200 רקטות לאורך היום; פיקוד העורף: ניתן לקיים לימודים בגוש דן ובשפלה

מטחים כבדים נורו מעזה במהלך היום, בעקבות חיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי ● צה"ל תקף ברצועה ● שליח האו"ם יגיע מחר לאזור ● לא יתקיימו מחר לימודים ביישובים שנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה

ישראל כ"ץ בעצרת האו"ם / צילום: Eduardo Munoz, רויטרס

משרד החוץ מגיב להחלטת בית הדין האירופי: בית הדין האירופי נגרר לקמפיין פוליטי נגד ישראל

יקב פסגות: החלטת בית הדין נגועה באפליה נגד ישראל, גאים בתרומתנו למאבק נגד ההחלטה

 

 

עובדים במפעל הרכבת רכב של טאטא ההודית/ צילום: רויטרס

שני העולמות הכלכליים של הודו לא מצליחים להיפגש ומאיטים את צמיחתה

מיתון שהחל בכלכלה השחורה פוגע בניסיונותיה של המדינה להעביר עובדים ממנה אל הכלכלה המודרנית

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

גנץ: "החלטה נכונה מבצעית ומדינית. לא תהיה השפעה על תהליכים פוליטיים"

בבוקר שלאחר החיסול בעזה הוכרזה כוננות שיא בעוטף ובמרכז, והרוחות הפוליטיות סוערות ● גנץ "מגבה כל פעילות נכונה למען ביטחון ישראל" והדגיש כי "לפעולה זו לא תהיה השפעה על התהליכים הפוליטיים המתקיימים"

סטיבן שוורצמן / צילום: רויטרס

משנה מבנה, משפר שווי: הרפורמה במיסוי החברות בארה"ב

ענקיות ניהול הנכסים האמריקאיות נהגו להתאגד כשותפויות, אולם מבנה זה הקטין את הביקושים להשקעה בהן והביא לכך שנסחרו בדיסקאונט משמעותי ● רפורמת מיסוי החברות בארה"ב יצרה הזדמנות עבורן להציף שווי באמצעות הפיכה לחברה בע"מ ● חלק ממנהלי הנכסים כבר ניצלו את ההזדמנות ואחרים בוחנים אותה

גירושין / צילום: שאטרסטוק

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

הריסות תחנת הטלוויזיה של החמאס בעזה / צילום: רויטרס Suhaib Salem

פעולה מקיפה של צה"ל בעזה הפכה לבלתי נמנעת

השאלה המכרעת היא אם חמאס יצא ידי חובתו בפעולה מוגבלת או שייאלץ לפעול בהיקף נרחב • אם יסתפק בתגובה סמלית, יהיה בכך הישג למדינת ישראל

משתמשת בפייסבוק / צילום: שאטרסטוק

צ'ק דרך הוואטסאפ? פייסבוק משיקה שירות תשלומים חדש

השירות "פייסבוק פיי" יאפשר ביצוע תשלומים דרך כל אפליקציות החברה ● השירות יהפוך לזמין בפייסבוק ומסנג'ר בארה"ב במהלך השבוע הקרוב ובהמשך יהיה זמין במדינות נוספות

אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

גורם המעורה בעבודת היועמ"ש: "מנדלבליט מקדיש את כל זמנו להחלטה בתיקי נתניהו"

היועמ"ש הודיע כי ייעדר מכנס חיפה למשפט השבוע • עושה מאמץ לסיים את ניתוח טענות ההגנה בשימוע ולפרסם החלטה לכל המאוחר באמצע דצמבר

בניין נובולוג / צילום: נובולוג, יח"צ

נובולוג רוכשת מעופר עמר, מנכ"ל מדיקוויפ, את יתרת מניות החברה תמורת כ-31 מיליון שקל

חברת שירותי הבריאות רוכשת כעת את מניות המיעוט, בשיעור של 30%, לאחר שרכשה לפני כשנתיים את מניות השליטה, בשיעור של 70%, תמורת 45.5 מיליון שקל ● מדיקוויפ מספקת שירותי בריאות וציוד מבוססי טכנולוגיה לשיפור איכות חיי המטופלים בביתם, ומניעת אשפוזים מיותרים בבתי החולים

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל / צילום: איל יצהר, גלובס

"השקעה של 40 מיליארד ש' בשיפור פריון העבודה תביא תועלת עצומה"

כך אמר מנכ"ל בנק ישראל חזי כאלו בוועידה של הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● "אני קורא מעל במה זו למועמדים ערבים לבוא לבנק - אנחנו רוצים משפטנים, כלכנים, רואי חשבון וגם אנשי הייטק"

אנשים מתגוננים בעת אזעקה בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

ההחלטה הכלכלית היקרה של פיקוד העורף

מפקד פיקוד העורף קיבל החלטה שעלותה נאמדת במיליארדי שקלים - השבתת העבודה מתל אביב ודרומה • מי ישלם את החשבון: קופת המדינה, המעסיקים או העובדים? • ההסלמה במצב הביטחוני חייבת להוות נקודת מפנה ביחס לחקיקה הקיימת בתחום ● דעה

מוחמד ברכה / צילום: איל יצהר, גלובס

"ללא תכנון אורבני, היישובים הערביים יהפכו למחנות עובדים"

כך אמר  מוחמד ברכה, ראש ועדת המעקב של החברה הערבית, בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● יו"ר בנק הפועלים, עודד ערן: "בשל מצוקת הדיור בחברה הערבית, השקנו מוצר המאפשר לצעירים ערבים לרכוש דירה, גם כשלא ניתן לרשום משכנתא בטאבו"

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: השווקים והכלכלה היו במצב טוב אף יותר לולא הטעויות של הפד

נשיא ארה"ב נאם בפני המועדון הכלכלי של ניו יורק והשתלח בבנק המרכזי ● טראמפ התייחס לעליות במדדי המניות המובילים מאז בחירתו ואמר כי "אם היה לנו פדרל רזרב שהיה עובד אתנו, יכולנו להוסיף עוד 25% לכל אחד מהמספרים האלה ● טראמפ חידש את המתקפה על סין ואמר כי היא רימתה את ארה"ב בנושאי סחר אך אמר כי ארה"ב קרובה לחתימה על "שלב ראשון" בעסקת סחר ● הנשיא תקף גם את האיחוד האירופי: "מחסומי סחר גרועים יותר מסין"

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

החיסול והתגובה: האם אנחנו הולכים לקראת רגיעה או הסלמה?

השאלה לאן הולכים מהחיסול ומטחי הטילים, לרגיעה או הסלמה, תלויה בעיקר בתגובת חמאס שמנהל מו"מ שיבטיח לו ולתושבי הרצועה הטבות כלכליות • בינתיים, במערכת הפוליטית תוהים האם ההסלמה תסלול את הדרך לממשלת אחדות

רינת גזית  / צילום: פנאקסיה

נכנסים לקנאביס: בכירים נוספים מצטרפים לתעשייה

רינת גזית מונתה לדירקטורית בלתי תלויה בפנאקסיה ישראל, מפעל ייצור הקנאביס בלוד ● טוגדר, המגדלת קנאביס רפואי וקיבלה לאחרונה אישור להתחיל בגידול לצרכים מסחריים, הודיעה על מינוי יואב אליישוב למנהל תחום הפארמה בחברה

בני גנץ, בנימין נתניהו / כדיה לוי, מאיר אמירי

השיקול היחיד שעמד ברקע החיסול היה ביטחוני, אך תוצאותיו מקרבות הקמת ממשלת אחדות

לח"כ בני גנץ אין בשלב הזה שום גיבוי ציבורי ופוליטי להקים ממשלת מיעוט עם מפלגות השמאל בתמיכה של הרשימה המשותפת, משמע האפשרות שעל הפרק היא רק הקמתה של ממשלת אחדות ● פרשנות

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

יום נוסף של שיאים בוול סטריט, בהובלת פייסבוק ודיסני

הנאסד"ק עלה ב-0.25% לשיא חדש, מדד S&P 500 טיפס ב-0.13% לאחר שקבע שיא תוך-יומי חדש ואילו הדאו ג'ונס ננעל ללא שינוי ● בנאומו במועדון הכלכלי של ניו יורק טראמפ תקף את הפד, האשים את סין ברמאות ואמר כי מחסומי הסחר של האיחוד האירופי גרועים משל סין ● דיסני עלתה לאחר שהשיקה שירות סטרימינג חדש ● פייסבוק עולה לאחר שהודיעה על שירות תשלומים חדש ● מדד דקס עלה ב-0.8%, בלונדון עלה הפוטסי 100 ב-0.7% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.5%

עו"ד פיאד טמיש, פישר בכר חן וול אוריון ושות' / צילום: איל יצהר, גלובס

"יש לי חלום שלכל אזרח ערבי במדינת ישראל תהיה דירה ובית"

כך אמר יוסי חדד, מנהל אגף מיעוטים במשרד השיכון, בפאנל בנושא משכנתאות ומצוקת הדיור בחברה הערבית במסגרת ועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● "שני שליש מהאוכלוסייה הערבית לא מחזיקה בקרקע פרטית. נדרשת בנייה קבלנית שמסוגלת להעמיד פתרון לזוג צעיר"