ניתוח "גלובס": ביטוחי הסיעוד בקופות החולים מתייקרים

ניתוח הפרמיות של שתי קופות החולים הגדולות במדינה, מכבי וכללית, מלמד כי המבוטחים המבוגרים יספגו במיוחד את העלייה במחירי ביטוחי הסיעוד

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר, הצהירה לא אחת מאז כניסתה לתפקיד שהורדת מחירי הביטוח והחיסכון היא מטרה עליונה מבחינתה. והיא אכן יכולה לרשום כמה הצלחות, בתחום הפנסיה לדוגמה. אבל ניתוח של פוליסות הסיעוד הקבוצתיות של שתי קופות החולים הגדולות במדינה מלמד על מגמה הפוכה בתחום הביטוח הסיעודי - התייקרות בשיעורים ריאליים ניכרים, של אפילו יותר מ-6% בשנה.

שתי קופות החולים הן מכבי שירותי בריאות, שהפוליסה בה היא של כלל ביטוח, ושירותי בריאות כללית, שהפוליסה בה היא של הראל. בשתי הפוליסות, שיצאו לדרך ביולי השנה, תקופת הביטוח היא כרגע עד סוף 2018, ודמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן.

טבלאות הפרמיות של הפוליסות מפרטות את הפרמיות הצפויות עד שנת 2031, בהתאם לגיל המבוטח. אמנם ההתייקרויות שהן מלמדות עליהן הן באוויר כרגע, אבל הן נותנות אינדיקציה על מה שצפוי וגם מגלות למעשה מהי התייקרות "נורמטיבית" בביטוחים סיעודיים בעיני הפיקוח, מעין שיעור רצפה להתייקרות נדרשת.

הנתונים שאספנו מלמדים שמדובר בשיעור ייקור שנתי ריאלי של הרבה יותר מ-4% בממוצע שנתי, צמוד למחירים. עד 2031, הייקור המצטבר יעמוד על 82% ו-91% במכבי ובכללית, בהתאמה. כלומר, מדובר בהתייקרות ריאלית עקבית, בעיקר עבור קבוצות הגיל המבוגרות יותר, שכבר סובלות מבעיות בריאות ו"כלואות" בביטוח שכבר יש להן. במכבי, שיעור ההתייקרות הגבוה ביותר צפוי בקבוצות הגיל 26-29 ו-56-70 - בין 5% ל-6% בשנה. בכללית, שיעור ההתייקרות הגבוה ביותר הוא בגילאי 46-80 - יותר מ-5% בשנה בין 2017 ל-2031. 6.9% בשיא.

מחיר לא סופי

הייקור הזה בביטוחי הסיעוד אינו ייקור "רגיל" שהולך לכיסי חברות הביטוח. הוא תוצאה של אופיים הייחודי של הביטוחים הקבוצתיים של קופות החולים, שכוללים רכיב הדדי דרך קרנות שנועדו להבטיח את איתנותם לאורך שנים. מה זה אומר? לדוגמה, בקופת חולים כללית, הסיכון הביטוחי כולו נופל על כתפי המבוטחים, והראל היא מעין חברה מנהלת של הביטוח (בדומה לקרן פנסיה). במקרה שחסר כסף בקרן שמממנת את התשלומים למבוטחים, יש שתי אופציות: הפחתת הכיסוי או העלאת הפרמיות (תרחיש סביר בהרבה). במכבי, יש גם קרן כמו בכללית וגם התחייבות של חברת כלל ביטוח, שנושאת בסיכון הביטוחי. לפיכך, ההתייקרות אינה נובעת רק מעיבוי העתודות של חברת הביטוח כי אם בעיקר מעיבוי האיתנות של הקרנות בקופות.

לסוגיה הזאת יש משמעות רבה לאור התארכות תוחלת החיים, שמתבטאת בגידול במספר החולים הסיעודיים ובהארכת חיי החולים כסיעודיים. סביר להניח שמבחינת סלינגר, הייקור שעליו מלמדות הטבלאות הוא מינימלי וקשור לאופי המיוחד והכמו-מלכ"רי של ביטוחי הקופות, כך שתיתכן בעתיד התייקרות חריפה אף הרבה יותר - הרבה מעל האינפלציה ה"רגילה" במשק הישראלי.

הפרמיות המפורטות בטבלאות אינן סופיות בהכרח, כפי שנכתב בפוליסה של הראל לחברי הכללית: "הפרמיות המפורטות בנספח זה אינן סופיות ועשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם להסכמות בין החברה המבטחת לקופת החולים, ובכפוף לאישור המפקח על הביטוח". גם אין התחייבות של המבטחת ו/או קופת החולים שחברת הביטוח הנוכחית תאריך את תקופת הביטוח הקבועה בפוליסה.

מרשות שוק ההון נמסר: "הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים מושתתים על קרן הדדית לטובת תשלום התביעות לחברי הקבוצה. כל קופת חולים מנהלת את קרן המבוטחים שלה. לאחרונה סיימו קופות החולים, יחד עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעדכן את תחזיות קרנות המבוטחים בהתאם למחקר עדכני שבוצע. המחקר הצביע על גידול במספר המבוטחים שצפויים להפוך לסיעודיים וכן על משך הזמן שהם צפויים לשהות במצב סיעודי. בהתאם לכך, עודכנו דמי הביטוח כך שיתאימו לתחזית החדשה. התוספת שנדרשה בעקבות התחזית נפרסה על פני 15 שנה".

תחום הביטוחים עוד רחוק מאיזון

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לספק תמיכה כלכלית לאדם שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50%) מהפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהתנייד, ובמקרים מסוימים של תשישות נפש. הפוליסות של קופות החולים נותנות תגמול סיעודי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת הביטוח, אך אין קשר בין הסכום לגיל המבוטח בעת האירוע. כן יש קשר בין גיל המבוטח במועד ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי של קופת החולים לסכום הביטוח.

הדוח השנתי של רשות שוק ההון מגלה שב-2016 הסתכמו דמי הביטוח בביטוח הסיעודי לפרט בכ-1.34 מיליארד שקל, בעוד שדמי הביטוח בביטוח הסיעודי הקבוצתי עמדו על 2.2 מיליארד שקל. עוד מגלה הדוח שבסוף 2016 היו בישראל 5.69 מיליון פוליסות ביטוח סיעודי, כ-4 מיליון מהן בביטוחים הקבוצתיים של קופות החולים, כ-690 אלף בביטוח סיעודי פרט והיתרה, כמיליון, פוליסות קבוצתיות במקומות עבודה - תחום בעייתי בפני עצמו, משום שגם הרגולטורים הבינו שיש להעלות את תעריפי הביטוח או לקצץ בכיסויים הניתנים בהם, כדי שיהיו יציבים לאורך שנים. טרם נמצא המנגנון שיפתור את הבעיה בביטוחים הללו ויהיה מוסכם על הרגולציה, הכנסת ולשכת שר האוצר.

אופי הביטוחים הסיעודיים בישראל משתנה תדיר בשנים האחרונות, וטרם הגיע לנקודת האיזון, בעיקר בתחום הביטוח הסיעודי הקבוצתי שאינו דרך קופות החולים. מצד אחד, לא פעם התבררו הביטוחים הללו כבעייתיים בכל הנוגע ליכולת לממש את זכויות המבוטח, ומנגד התארכות תוחלת החיים וריבוי החולים הסיעודיים מעוררים חשש ליציבות הביטוחים.

הפרמיות מטפסות למעלה
 הפרמיות מטפסות למעלה

התפלגות מבוטחים לפי גיל
 התפלגות מבוטחים לפי גיל

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988