גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרקליטו של הירשזון: "מדיניות קיזוז ההפסדים פוגעת בנישומים"

העליון קבע באחרונה כי שר האוצר לשעבר, שהורשע בגניבה, לא יוכל לקזז את ההפסדים שנגרמו לו - מהשבת כספי הגניבה לקורבנותיו - מרווחיו בשנים קודמות ■ עו"ד זיו שרון: "כל מגבלה על קיזוז הפסדים מעלה את שיעור המס האפקטיבי המוטל על נישומים"

עו"ד זיו שרון/צילום: ישראל סאן
עו"ד זיו שרון/צילום: ישראל סאן

על המחוקק לבחון מחדש את השאלה כיצד יש למסות כספים גנובים, אשר הוחזרו לקורבנות הגניבה, והאם יש להתיר קיזוז של הפסדים שנגרמו לגנב עקב השבתם לבעליהם - כך מבקש מוועדת הכספים של הכנסת בא-כוחו של שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון, מוועדת הכספים בכנסת.

במכתב ששיגר מומחה המס עו"ד זיו שרון ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני, קורא זיו להקמת ועדה לבחינת מדיניות קיזוז ההפסדים. זאת, בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון שלפיו הירשזון, שהורשע בגניבה, לא יוכל לקזז את ההפסדים שנגרמו לו - מהשבת כספי הגניבה לקורבנותיו - מרווחיו בשנים קודמות.

יצוין כי בכך ביטל בית המשפט העליון את האפשרות של קיזוז הפסדים לאחור, אשר עוגנה בהלכה קודמת שיצאה תחת ידיו.

לטענת עו"ד שרון במכתבו, "כל מגבלה על קיזוז הפסדים, מעלה למעשה את שיעור המס האפקטיבי המוטל על נישומים, לעומת שיעור המס הנקוב בפקודת מס הכנסה".

בספטמבר השנה קבע בית המשפט העליון כי הירשזון שהורשע בגניבה מהסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל), שבעבר כיהן כיו"ר שלה; וכן מורשעת נוספת, אילנה דמארי, שהורשעה בגניבה מקופת-חולים מכבי - לא יוכלו לקזז מרווחיהם בשנים קודמות את הפסדיהם, בגין השבת הכספים הגנובים לקורבנות העבירה.

הירשזון ודמארי הורשעו בפרשיות פליליות שונות, בגניבת כספים בסכומים משמעותיים. כספי הגניבה הושבו לקורבנות העבירה במהלך ההליכים הפליליים. בהליך שניהלו מול רשות המסים טענו השניים כי אין לראות בכספים שגנבו, אך השיבו בהמשך, כהכנסה חייבת במס, ואם רואים בהם ככזאת, יש לאפשר להם לנכות את המס שנגבה בגינם כהוצאה, או לקזזם (את הכספים שהשיבו) כהפסד (גם אם הושבו מאוחר) מרווחים בשנים קודמות - היינו, לבצע קיזוז רטרואקטיבי.

לפתור מקרים קשים בלי סטייה מהדין

המחלוקת הגיעה לבית המשפט העליון, שקיבל בסיבוב הראשון, ב-2015, את עמדתם של הירשזון ודמארי. אולם רשות המסים לא ויתרה - והגישה בקשה לדיון חוזר בסוגיה. בית המשפט העליון נעתר לבקשת הרשות לקיים דיון נוסף בהרכב של שבעה שופטים. בסיום הדיון הפכו שופטיו - ברוב דעות - את ההחלטה הקודמת בעניין, וקבעו כי לא ניתן לקזז הפסדים בגין כספי הגניבה שהושבו. זאת, חרף העובדה שמדובר בכספים שלא העשירו את כיסם של הירשזון ודמארי.

הנשיאה דאז מרים נאור - שדעתה התקבלה על-ידי חמישה מתוך ששת שופטי ההרכב הנוספים - ציינה בפסק הדין כי השאיפה לפרשנות צודקת ראויה, אך היא אינה גוברת על עקרונות היעילות, הוודאות והיציבות. "עלינו לשאוף לפרשנות שתגשים צדק, מידתיות והגינות בכל עניין, ובדיני המס בפרט". נאור הוסיפה כי "עם זאת, וכפי שציינתי בעבר, לצד עקרונות אלה - המהווים כולם מאפיינים של התכלית בדבר מס אמת - ניצבות גם תכליות אחרות, ובהן יעילות, יציבות ו-ודאות בדיני המס".

נאור הוסיפה כי "פריצת הגבולות הלשוניים של הסדר קיזוז ההפסדים", במקרים שבהם הטלת המס תהיה בלתי צודקת, "מתעלמת מן העובדה שבחירתו של המחוקק באשר לאי-התרת קיזוז הפסדים לאחור, הייתה מודעת ומכוונת".

עוד הוסיפה נאור כי אף אם הייתה סבורה שלפניה מקרה קשה המעורר תחושה, שלפיה נגרם לנישומים (הירשזון ודמארי) עוול - והיא אינה משוכנעת כי יש מקום לתחושה זו - לא היה בכך כדי לשנות מעמדתה. "ידועה המימרה, שלפיה 'hard cases make bad law' ('מקרים קשים יוצרים הלכה רעה') - כך בענפי משפט שונים, כך גם בדיני המסים. אולם מקרים קשים יש לפתור בגדרו של הדין, ולא תוך סטייה ממנו, שכן 'מקרה קשה יוצר הלכה קשה', אך באותה מידה, הלכה קשה עושה מקרה קשה".

לא ניתן להפקיע זכות הקניין מאדם

במכתב ששיגר עורך דינו של הירשזון ליו"ר ועדת הכספים, טוען עוד שרון כי על המחוקק לבחון את שינוי החקיקה בתחום, בעיקר נוכח העובדה כי אינה רלוונטית רק למקרים של השבת כספי גניבה, אלא בעלת השפעת רוחב על מקרים רבים, אשר עלולים להוביל לאי-צדק מיסויי.

לדברי עו"ד שרון, "בית המשפט היה ער לכך כי מדיניות קיזוז ההפסדים המופיעה כרגע בפקודת מס הכנסה פוגעת בנישומים בין שיחידים ובין שחברות, אך קבע במפורש כי על המחוקק לעסוק בכך". שרון מציין עוד כי המשנה לנשיאה (בדימ') השופט סלים ג'ובראן, אף קרא למחוקק לעסוק בנושא, כאשר ציין בפסק הדין של הירשזון כי "הקשיים שמעוררים המקרים שלפנינו, והדעות השונות שהובעו לאורך ההליכים שהתנהלו בבית משפט זה, ראוי שיובילו לבחינה מחודשת של סוגיה נכבדה זו מצידה של הרשות המחוקקת".

עו"ד שרון מדגים במכתבו מספר מקרים שבהם "הלכת הירשזון" - וליתר דיוק: החקיקה בתחום קיזוז הפסדים - מובילה לאי-צדק כלפי נישומים, בלי קשר למקרים של החזרת כספי גניבה לקורבנות.

כך למשל, במקרה של אדם שהשקיע בשתי חנויות; חנות אחת מניבה לו רווח, אך בחנות השנייה הוא סופג הפסדים הגבוהים מרווחיו בחנות הראשונה. לטענת עו"ד שרון, אותו אדם עשוי לשלם מס באותה שנה אף שכלכלית ברור שהפסיד בה.

דוגמה נוספת לעיוות מביא שרון מערוב החיים העסקיים של אדם או חברה. "המדינה כמייצגת הציבור, שכל השנים שבהן הצליח עסקו של אותו אדם, שלשלה לכיסה נתח נכבד מהרווח, והייתה שותפתו למעשה לרווחיו, לא נמצאת שם בנפילתו. ברגע שהנישום נכנס לקשיים, המדינה תורמת לנפילתו. זאת, מכיוון שבהפסד הנישום, במקום שהמדינה תתרום את חלקה, אשר הרוויחה בעבר ותשיב חלק מן המסים, וכך תסייע לנישום להבריא את עסקו, המדינה, בשונה מנושים אחרים אינה משתתפת בנטל הנחלק בין הנושים, אלא הופכת ל'נושה מועדפת' הפוגעת בשאר הנושים ובסיכויי השיקום של אותו עסק".

עוד לטענת שרון, הזכות הקניינית היא זכות חוקתית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; ולכן הפגיעה בה צריכה להיעשות באופן מפורש ומידתי ולא ניתן להפקיע זכות זו מאדם, ללא הוראה מפורשת בחוק. "תכלית ראויה הינה לאפשר לעוסק לקזז הפסדים באופן שאינו מגביל את העוסק", מסכם עו"ד שרון.

אברהם הירשזון

נולד: 1941, תל-מונד

בממשלה ה-30: שר התיירות ושר התקשורת מטעם הליכוד

בממשלה ה-31: שר האוצר מטעם קדימה

כיהן כיו"ר ההסתדרות הלאומית: בין 1995 ל-2005

אביב 2007: נחקר בחשד למעורבות במעילה בהסתדרות, השעה עצמו מתפקיד שר האוצר, ובהמשך התפטר

הרשעה: ב-2009, בגין כ-2 מיליון שקל שגנב מההסתדרות מאז 1998 ועד תום כהונתו בה

גזר הדין: כ-5.5 שנות מאסר; קנס של 450 אלף שקל

העבירות בהן הורשע: גניבה בידי מנהל, מירמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון בפרשות התשלומים החודשיים שהתקבלו במעטפות מזומנים, כספי הנסיעות לחו"ל, מענקי החגים וכספי התרופות; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בפרשות החזרי ארוחות היוקרה במסעדות ואלה שבמזנון הכנסת

שוחרר ממאסר: ינואר 2013, לאחר ניכוי שליש

עוד כתבות

מיקי זהר / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

כיף לקבל סיקור חיובי. אבל האם בזה מאשימים את נתניהו?

האישום נגד נתניהו לא חדש בעולם, ולא בארץ, ולא נקרא "סיקור חיובי" ● המשרוקית של גלובס

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות ● הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון

אנטנה סלולרית/ צילום: תמר מצפי

דיווח: משרד הביטחון מתנגד להשתתפות חברות סיניות בחברות תקשורת

כרגע היחידה שממתינה להיתר שליטה בפרטנר שמתמודדת במכרז הדור החמישי בסלולר היא האצ'יסון – תאגיד הונג קונגי ששלט בעבר בחברה

משרדי JFrog, אחת מחברות הפורטפוליו של אינסייט /  צילום: שלומי יוסף, פליקר

רוצים לדעת איך לצלוח את המשבר? תבינו מה עבד נכון ב-2008

המשבר פוגע בתעשיית ההייטק? באינסייט האמריקאית, הקרן הכי דומיננטית בהייטק הישראלי, סבורים כי חברות התוכנה יתאוששו די מהר, ואף ירוויחו ממנו ● כדי שזה יקרה, הן צריכות לקצץ, להתמזג ולדעת לנצל הזדמנויות

בדיקות קורונה במעבדה בסין  / צילום: Thomas Peter, רויטרס

מדענים סינים דוחים את ההאשמות: אין סיכוי שהקורונה הגיעה ממעבדה או משוק החיות

בצל המתקפה האמריקאית על סין כאחראית להתפרצות הקורונה, אומר מנהל המכון הווירולוגי בווהאן כי הנגיף החדש שונה מכל ווירוס שנחקר במעבדות ● מומחה מגפות בכיר טוען כי השוק הוא "אחד מקורבנות המגפה"

עו”ד אילן סופר  / צילום: שלומי יוסף

"עסקים רבים יינזקו באופן שאינו בר-תיקון בשל המדיניות המבולבלת של הממשלה"

עו"ד אילן סופר: "לא נעים לי להגיד, אבל התקופה של הקורונה הייתה נחמדה מאוד עבורי, בעיקר מבחינה משפחתית"

יפתח רון טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

יו"ר חברת חשמל: "נדרוש מתמר להוזיל את הגז ב-35% לפחות"

לאחר הבהרת פומפאו כי ארה"ב לא רואה בעין יפה פעילות סינית בישראל, יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל מצהיר כי החברה לא תמנע מרוכשים סיניים להשתתף בקבוצה שתרכוש תחנת כוח

מארק צוקרברג מציג בקונגרס האמריקאי את פרויקט ליברה של פייסבוק  / צילום: Erin Scott, רויטרס

זוהי הסיבה לכך שפייסבוק משנה את שם הארנק הדיגיטלי שלה

הארנק הדיגיטלי קליברה, שהושק לפני פחות משנה, ייקרא מהיום "נובי" ● פייסבוק מתמודדת עם לא מעט קשיים רגולטוריים סביב פרויקט המטבע הדיגיטלי ליברה, וארגונים כמו ויזה, מאסטרקארד ואיביי נטשו אותו חודשים ספורים לאחר השקתו

עודד פורר/ צילום: איל יצהר

טיפול במובטלים? הח"כים מעדיפים להתקוטט על איוש ועדות הכנסת

למעלה משבוע אחרי השבעת הממשלה, ובראש הוועדות הכלכליות עדיין יושבים יו”רים זמניים - דבר הפוגע בהזרמת כספים לנפגעי הקורונה

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

אושרה תוכנית המדינה לתמרץ מוסדיים להשקיע בהייטק

המדינה נותנת הגנה של עד 40% מירידת ערך של השקעות המוסדיים ● המדינה מקווה שהמוסדיים יזרימו סכום של 2 מיליארד שקל

מימין: מפעל ספאנטק בארה"ב, עובד במפעל של אבגול ומפעל של עלבד / צילום: איל יצהר, עינת לברון ורון שטיינבלט

המניות מזנקות: כך הפיחה הקורונה חיים ביצרניות המגבונים הלחים

אף שהן עוד רחוקות עשרות אחוזים מרמות השיא של 2017, בחודשיים האחרונים נהנו המניות של חברות הבדים הלא-ארוגים מעליות מרשימות, בעיקר בזכות הביקושים הגוברים למגבונים

בורסת וול סטריט / צילום: Richard Drew, Associated Press

נעילה ירוקה בוול סטריט למרות היחלשות לקראת הסיום

דאו ג'ונס זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.2%, והנאסד"ק התחזק ב-0.2% ● מדד אמון הצרכן בארה"ב עלה במאי יותר מהצפוי ● מדד מחירי הדיור בארה"ב עלה במרץ ב-4.4% ● חברת נובהוואקס מתחילה בניסוי הקליני בחיסון לקורונה ומספקת אופטימיות למשקיעים

יעקב הלפרין /    צילום:  יהונתן הלפרין

קניון הזהב נגד אופטיקה הלפרין: תביעה של למעלה מחצי מיליון שקל על סירובה לפתוח את החנות בקניון

ככל הידוע, מדובר בתביעה ראשונה מסוגה מאז הפתיחה המחודשת של הקניונים ומתחמי המסחר עם החזרה לפעילות מחודשת בצל משבר הקורונה לפני כשלושה שבועות, בגין סירוב בית עסק לפתוח את החנות בקניון

משאבת נפט בטקסס / צילום: Eric Gay, Associated Press

מזקקות הפסדים: הירידה החדה במחירי הנפט הובילה את בזן ופז להפחתות מלאי ולהפסדים כבדים

בזן הציגה ברבעון הראשון השנה הפסד של כ-146 מיליון דולר, ואצל פז הסתכם ההפסד ב-97 מיליון שקל - החלה לבחון דרכי היפרדות מבית הזיקוק ● שתי חברות הזיקוק ביצעו ברבעון הראשון הערכות שווי לבתי הזיקוק שבבעלותן, שהיו גבוהות מהשווי הרשום בספריהן, ולכן הן לא נדרשו לבצע הפחתות בגין פעילות הזיקוק

מדפים מלאים בסחורה לאחר חידוש המלאי / צילום: שני אשכנזי, גלובס

מגמה מעורבת בבורסה; דיסקונט קופצת ב-4.2% לאחר הדוחות

שופרסל דיווחה על קפיצה של 87% ברווח הנקי, דיסקונט על ירידה של 31% ברווח ● הממשלה אישרה  הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים בישיבה במקום, אך עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים ● גזית גלוב פרסמה דוחות והכריזה על רכישה בחזרה של מניותיה בכ-400 מיליון שקל

מטוס של אל על ממריא משדה תעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

ועד עובדי רש"ת: "אם אל על לא תפרע חובותיה מיידית, לא תקבל שירותים בנתב"ג"

אל על נדרשת לפרוע באופן מיידי חוב של 63 מיליון שקל לרשות שדות התעופה שהצטבר מאז פברואר ● בוועד מאיימים כי אם החברה לא תעביר את החוב, היא לא תוכל להמריא מנתב"ג החל מיום שלישי הבא

דנה ויס / צילום : יחצ אייל בן יעיש

חדשות 12 ודנה ויס בתביעה נגד יאיר נתניהו: "התבטאויות חמורות"

השבוע כתב בנו של ראש הממשלה בטוויטר: "מישהו יודע איך דנה ויס קיבלה תפקיד כה בכיר בערוץ 2? רהוטה? לא. חכמה? לא. מעניין..." ● תביעת הדיבה תוגש בימים הקרובים

חנן פרידמן / צילום: רפי דלויה

השפעות הקורונה על לאומי: זינוק בפיקדונות ומעבר להפסד ברבעון

בנק לאומי רשם הפסד חריג של 232 מיליון שקל ברבעון הראשון למרות גידול בהכנסות מעמלות ● שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור קפץ ל-1.2%

אלכס לנדסברג / צילום: שלומי יוסף

סנו: גם תחום מוצרי הניקוי נהנה מביקושים חזקים בקורונה

לפי סנו, "התפשטות הנגיף הובילה לעלייה בביקוש למוצרי החברה", הכוללים מוצרי ניקוי ואחזקת הבית, מוצרי נייר, טואלטיקה, קוסמטיקה ועוד

חומוס כספי בזמן הסגר / צילום: שני מוזס, גלובס

הממשלה אישרה: מסעדות וברים יחזרו לפעול החל ממחר

עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים ● עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות, בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות