תוכנית הסיעוד החדשה תצא לפועל רק ב-2019, אם בכלל

איך הגענו ממשבר הביטוחים הקולקטיביים לתוכנית החדשה? ■ על אילו מטופלים היא תשפיע ■ האם היא פוטרת את המגזר הפרטי מהצורך לעשות ביטוח סיעודי ■ ומי לא ימצא בה אף בשורה?

תכנית הסיעוד הממלכתית  יצחק כהן יעקב ליצמן משה כחלון ואבי ניסנקורן / באדיבות דוברות ההסתדרות
תכנית הסיעוד הממלכתית יצחק כהן יעקב ליצמן משה כחלון ואבי ניסנקורן / באדיבות דוברות ההסתדרות

- האם מדובר בביטוח סיעודי ממלכתי?

תוכנית הסיעוד הלאומית שעליה הכריזו אתמול שרי האוצר והבריאות ויו"ר ההסתדרות, איננה תוכנית לביטוח סיעודי ממלכתי. זו תוכנית שמרחיבה ומחזקת את מערך התמיכה במטופלים סיעודיים, מוסיפה תקציבים ומייעלת תהליכים, אך לא פוטרת מהצורך לעשות ביטוח סיעודי במגזר הפרטי.

- מה יש בתוכנית?

הסעיפים הבולטים בתוכנית הם הרחבת שעות הסיעוד למעוטי הכנסה במימון הביטוח הלאומי ותוכנית לסבסוד טיפולי שיניים לבני 75 ומעלה. החלקים הפחות מוכרים בתוכנית הם סעיפים משניים מבחינה תקציבית, אך לא פחות חשובים מבחינת החולים ובני משפחותיהם - שסובלים כיום מטרטורים אינסופיים ומטיפול לקוי של הרשויות. מדובר בין היתר בהקמת מערך לשיקום בבית ובקהילה ומערך לביקורי בית של רופאים ואחיות - שני המערכים האלה צפויים לחסוך אשפוזים רבים במערכת הבריאות הקורסת.

הבשורה הגדולה בתוכנית היא שלא יהיה יותר צורך בעריכת מבחני הכנסה לילדיו של מטופל סיעודי לשם קביעת שיעור ההשתתפות העצמית שלו בהוצאות אשפוז במוסד סיעודי. הדרישה הזו, שהעלתה את ההשתתפות העצמית של מאושפזים ב-300 עד 1,000 שקל לחודש בסך הכול, הובילה להתפרקותן של לא מעט משפחות ולמניעת טיפול הולם לסיעודיים שלא הצליחו לשכנע את ילדיהם לחשוף את הכנסותיהם לצורך ההליכים.

בשורה חשובה אחרת בתוכנית היא מתאמי טיפול, גורם מקצועי שיגיע לבתי הסיעודיים וילווה אותם בסבך הביורוקרטיה. בנוסף, מתוכנן מבחן תפקוד אחיד וטופס אחד לכל הערוצים שדרכם הופך חולה לסיעודי. חולה יכול להפוך לסיעודי דרך המערכות של הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, קופות החולים והמשרד לשוויון חברתי - וכיום נאלצים חולים רבים לעבור מבחנים כפולים ומשולשים.

- מתי תתחיל התוכנית?

התוכנית אמורה להיכנס לתוקף בארבע פעימות החל משנת 2018. אולם כרגע אין לתוכנית מקור תקציבי ב-2018, כיוון שכבר היום הרזרבה מחולקת במלואה לצרכים קודמים לפיכך השנה הראשונה שבה תופעל התוכנית באופן מלא תהיה 2019. השאלה הגדולה - שלאף אחד אין עליה תשובה - היא האם תקציב 2019 יאושר.

מועד הבחירות הקבוע בחוק הוא נובמבר 2019, אך בפועל כמעט תמיד מקדימים את הבחירות במספר חודשים לפחות. נתניהו וכחלון נערכו מראש והחליטו להקדים את אישור תקציב 2019 בכנסת ב-7 חודשים, לפסח 2018. הניסיון משנים קודמות לא מפיח אופטימיות בסיכויים שזה באמת יקרה: ממשלות מתקשות להעביר את התקציב האחרון שלהן.

- כמה עולה התוכנית?

העלות הכוללת של התוכנית תעמוד בשנה הראשונה (2019) על מיליארד שקל ותגדל בהדרגה ל-1.6-1.7 מיליארד לשנה. ההוצאה תגדל בשנים הבאות ביחד עם הגידול במספר החולים הסיעודיים, בקצב שעומד על 5% לשנה. סעיפי ההוצאה העיקריים בתוכנית הם הגדלת ההקצאה המרבית של שעות טיפול שבועיות לחולים סיעודיים מ-18 שעות (עובד זר) ל-26 שעות או מ-22 שעות ל-30 שעות, במקרה של עובד ישראלי. מכיוון שאת השעות של עובד זר ניתן להמיר בכסף, מדובר על הגדלת התשלום החודשי מ-3,500 ל-5,000 שקל (בעלות של כ-500 מיליון שקל), תוכנית טיפולי השיניים לבני 75 ומעלה (בעלות של כ-400 מיליון שקל) והקמת מערכי שיקום וטיפולי בית במימון קופות החולים (מאות מיליוני שקלים לשנה).

- מה הקשר בין תוכנית הסיעוד לבעיית הביטוחים הקולקטיביים?

מה שהחל את כל הפרשה הנוכחית הוא החלטתה של הממונה על רשות שוק ההון, דורית סלינגר, שלא להאריך את תוקף תוכניות הביטוח הקולקטיביות שבהן מבוטחים כמיליון עובדים בישראל. עבור עובדים אלה נתפר פתרון נקודתי-חלקי: מבוטחים בני 60 ומעלה יעברו לתוכניות הביטוח הסיעודי של קופות החולים, שמעניקות תשלום חודשי של עד 3,500 שקל. הקופות לא יוכלו לסרב לקבל את המבוטחים האלה - והם מצדם יידרשו לשלם את הפרמייה המקובלת לבני גילם המבוטחים בקופות - 100-150 שקל לחודש, לעומת סכום נמוך בהרבה כיום.

- מה לגבי מבוטחים בביטוחים הקולקטיביים שגילם נמוך מ-60?

לקבוצה הזו, המונה כ-800 אלף איש, אין בתוכנית החדשה שום בשורה, רק שבאוצר טוענים שאין בכך כל רע. לפי הנתונים שבידי האוצר, כמחצית מתוך 800 אלף המבוטחים מחזיקים ממילא ביטוח בקופת חולים בנוסף לביטוח הסיעודי הקולקטיבי שיבוטל - קבוצה זו לא אמורה להיפגע מכך שתישאר מעתה רק עם הביטוח של קופת החולים. ל-400 אלף המבוטחים הנותרים, שיש בידיהם רק ביטוח סיעודי קולקטיבי, עומדת כמובן האפשרות להצטרף לביטוח של קופות החולים. באוצר אומרים שכיון שמדובר במבוטחים צעירים ובריאים יחסית - הם לא יידרשו להגדיל משמעותית את ההפרשה החודשית.

הקבוצה האחרונה, והבעייתית ביותר, היא של מבוטחים שיש בידיהם רק ביטוח קולקטיבי וקופות החולים מסרבות לקלוט אותם (אינם עוברים חיתום בעגה המקצועית). הקבוצה הזו מונה להערכת האוצר אחוזים בודדים מכלל המבוטחים. הפתרון שעומד בפני אנשים אלה, טוענים באוצר, הוא לעבור לביטוחי פרט של חברות פרטיות, בהתאם לסעיפים בביטוח הקולקטיבי המאפשרים זאת. חברות הביטוח מחויבות להעניק למבוטחים אלה ביטוח סיעודי בהנחה של עשרות אחוזים בפרמיה, וזאת בתנאי שיעשו זאת בתוך שלושה חודשים מיום ביטול הביטוחים.

דרגות סיעוד

■ התוכנית: יוגדרו שש דרגות למצב החולה באופן שיתאים טוב יותר לצורכיו. יונהג מבחן תפקודי אחיד וטופס אחד

■ המצב כיום: קיימות 3 דרגות

טיפולים בבית

■ התוכנית: חולים סיעודיים יהיו זכאים לביקורי בית שוטפים של אחות ורופא באמצעות קופות החולים. יוקם מערך שיקומי שמותאם לסיעודיים ויאפשר שיקום בקהילה ובבית

■ המצב כיום: תוכניות כאלה מופעלות במתכונת מצומצמת

טיפולי שיניים

■ התוכנית: טיפולים למניעה ולשימור שיניים יוענקו לבני 75 ומעלה ללא תשלום. טיפולים לשיקום יוענקו בהשתתפות עצמית ששיעורה יקבע בהתאם להכנסת הקשיש

■ המצב כיום: אין סבסוד

ביטול מבחני הכנסה

■ התוכנית: שיעור ההשתתפות העצמית בעלויות אשפוז במוסד סיעודי ייקבע רק על פי הכנסתו של המטופל וללא צורך במבחן הכנסה לילדיו

■ המצב כיום: נבדקות גם הכנסות ילדיו של המטופל

מתאם טיפול

■ התוכנית: גורם מקצועי ילווה חולים סיעודיים ובני משפחותיהם. הוא יסביר להם מהן זכויותיהם, מסלולי טיפול אפשריים וכיצד לממש אותן

■ המצב כיום: מבוצע רק כפיילוט

בתקציב 2018 אין כסף לתוכנית הסיעוד הלאומית
 בתקציב 2018 אין כסף לתוכנית הסיעוד הלאומית

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988