מיטב דש חתך ביותר מ-20% את שווי פעילויות הגמל והפנסיה

השחיקה בדמי הניהול משפיעה לרעה על כלל השוק, כשגופים אחרים אף רשמו הפסדים בגין מחיקות ■ בפעילויות הגמל אצל בית ההשקעות נוספו סיבות ייחודיות לירידה בשווי, בין היתר בשל תחזיות שלא התממשו

אילן רביב
אילן רביב

בצל הפדיונות שהוא סופג, ועל רקע הפנסיה ברירת מחדל, בית ההשקעות מיטב דש חתך מתחילת השנה את השווי שהוא מצמיד לפעילות הפנסיה והגמל שלו ביותר מ-20%. מיטב דש, שבשליטת משפחת סטפק ואלי ברקת, פרסם עם דוחות הרבעון השלישי, שפורסמו לפני ימים מעטים, בחינה לירידת ערך המוניטין של פעילות הגמל והפנסיה לסוף ספטמבר 2017, שנעשתה על ידי חברת וריאנס. זו העלתה כי הסכום בר-ההשבה של פעילות זו (השווי ההוגן שלה) הסתכם בכ-578.3 מיליון שקל. מדובר על ירידה ניכרת בהשוואה להערכת השווי שבוצעה לחברה נכון לתחילת ינואר 2017, בה "התקבל שווי פעילות בסך של כ-730 מיליון שקל" - קרי ירידה של כ-21% בתוך תשעה חודשים בלבד.

בסביבת מיטב דש מסבירים היום (ב') כי הפער בין הערכות השווי נובע בחלקו הגדול ממגמה בשוק הגמל והפנסיה, כחלק מתופעת השחיקה בדמי ניהול. ואמנם, השחיקה בדמי הניהול משפיעה לא רק על מיטב דש, כי אם על כלל השוק, כשגופים אחרים אף רשמו הפסדים בגין מחיקות בפעילויות הגמל. עם זאת, בהערכת השווי שהתפרסמה עם הדוחות של בית ההשקעות מצוינות עוד סיבות, ייחודיות למדי למיטב דש, לירידה בהערכת השווי.

מדובר ב"היקף פדיונות נטו גבוה מהחזוי" בעיקר בפעילויות הגמל וההשתלמות, וכן בטעות בחיזוי ההכנסות מהפנסיה ברירת מחדל; לאחר שצעד רגולטורי שלו ציפו בבית ההשקעות לא קרה, "כתוצאה, קצב ההצטרפות של עמיתים חדשים לקרנות ברירת המחדל איטי ביחס לתחזיות החברה מחודש ינואר 2017".

עוד סיבה שהשפיעה לרעה על שווי הפעילות היא ה"קיטון בחיסכון בעלויות בגין המיזוג עם איילון פנסיה וגמל". בוריאנס מציינים כי בהערכת השווי לתחילת ינואר 2017 הוערך, בהתאם להנחות ההנהלה, כי הסינרגיה תוביל בין היתר להתייעלות וחיסכון ניכר בהוצאות כוח אדם", ואולם "בפועל, הסינרגיה התרחשה רק בחלקה ועלויות כוח האדם הדרושות לתפעול הפעילות בכלל, וקרן ברירת המחדל בפרט, הינן גבוהות מאשר נחזה על ידי הנהלת החברה". זאת, בעיקר ביחס לתחזית עלויות כוח האדם בעבודה (כלומר, הוצאות), כשבסביבת בית ההשקעות מעריכים כי הסינרגיה האמורה תגיע, גם אם בעיכוב, במהלך 2018.

קצב מצטרפים נמוך מהצפוי

הפעילות האמורה של מיטב דש כוללת את ניהול קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה של בית ההשקעות השני בגודלו במשק. נכון לסוף הרבעון השלישי השנה היקף נכסי הגמל והפנסיה שבניהול מיטב דש גמל נאמד בכ-49.6 מיליארד שקל. אלו כוללים גם את נכסי איילון פנסיה וגמל שמוזגו לתוך מיטב דש בתחילת השנה הנוכחית.

ביחס למהלך הפנסיה ברירת מחדל, שמיטב דש והלמן אלדובי זכו בהן, בוריאנס מציינים כי "נכון למועד ההערכה, כ-40 אלף עמיתים הצטרפו למסלולי קרן הפנסיה ברירת מחדל בניהול מיטב דש (נכון למועד פרסום הדוחות, במיטב דש מדברים על כ-50 אלף מצטרפים במסגרת זו, ר' ש'). הסיבה העיקרית בגינה קצב המצטרפים לקרנות ברירת המחדל עדיין נמוך מהצפוי היא העובדה כי למעסיקים הגדולים במשק, אשר מעסיקים כ-80% מסך השכירים במשק, ניתנה תקופת היערכות של שלוש שנים להצטרפותם להסדרי ברירת המחדל על ידי משרד האוצר. הכנסת ורשות שוק ההון אמורות להידרש לעניין בקרוב, מה שישפר את המצב מבחינת מיטב דש.

בית ההשקעות מיטב דש, המנוהל על ידי אילן רביב, ואשר נסחר לפי שווי של כ-922 מיליון שקל, הינו מהשחקנים הגדולים בשוק הגמל וההשתלמות - פעילויות אותן מובילים מנכ"ל הגמל והפנסיה טדי לין, והיו"ר של החברה הבת, רונן טוב.

כפי שפרסמנו בעבר, מיטב דש מציג צבירה נטו שלילית בפעילויות הגמל וההשתלמות, תוך אובדן נתחי שוק בפעילויות מרכזיות אלה, שיחד עם הפנסיה מניבות כ-40% מהכנסות בית ההשקעות. למיטב דש "למעלה ממיליון לקוחות בתחום", שהניב לו רווח לפני מס של כ-34 מיליון שקל מתחילת השנה.

מספרי פעילות הגמל והפנסיה של מיטב דש

הערכת שווי הפעילות ע"י חברת וריאנס בסוף ספטמבר 2017 - כ-578 מיליון שקל

הערכת שווי הפעילות ע"י וריאנס נכון לסוף ינואר 2017 - כ-730 מיליון שקל

היקף נכסי הגמל והפנסיה שבניהול מיטב דש גמל* בסוף הרבעון השלישי - כ-49.6 מיליארד שקל

*כולל את נכסי איילון פנסיה וגמל שמוזגו למיטב דש בתחילת השנה

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988