גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עליית התשואות בשוק האג"ח תימשך גם בשנה הבאה | צבי סטפק

לאחר היחלשותו של הדולר בשנת 2017, בשנה הבאה הוא צפוי להתחזק ■ כיצד הדבר עשוי להשפיע על שוק האג"ח? ■ למדריך אג"ח

צבי סטפק / צילום: ישראל הדרי
צבי סטפק / צילום: ישראל הדרי

לפני כשבועיים העלה הפד את הריבית בארה"ב בשיעור של 0.25%, פעם נוספת, החמישית במספר מאז תחילת ההעלאות הריבית בסוף שנת 2015. זאת, נוכח המשך השיפור שנרשם בחודשים האחרונים במרבית הנתונים הכלכליים בארה"ב, ובראשם - שוק התעסוקה. בנוסף, הפד עדכן את תחזיות הריבית שלו לעתיד במבט קדימה, המגלמות שלוש העלאות ריבית נוספות בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019.

שוק האג"ח בארה"ב לא נותר אדיש לכך ורשם בשנה האחרונה עליית תשואות ניכרת בחלקים הקצרים-בינוניים של עקום התשואות. עם זאת, השוק עדיין אינו מגלם את אותו תוואי ריבית שצופה הפד, אלא קצב העלאות מתון יותר, של שתי העלאות בלבד בשנת 2018.

שוק המט"ח העולמי ו"יחסי הכוחות" בין המטבעות המרכזיים קשים מאוד לחיזוי ובכל זאת נסתכן בהערכה מסוג זה

- הדולר לאן?

על פי "חוקי הכלכלה", כאשר מדינה כמו ארה"ב נמצאת כבר יותר משנה בתוואי של מדיניות מוניטארית מצמצמת, בשעה שמרבית המדינות בשווקים המפותחים מצויים עדיין ב"מוד" של מדיניות מוניטארית מרחיבה מאוד, כדוגמת ה-ECB באירופה וה-BOJ ביפן, המטבע שלה אמור להתחזק. בפועל, מה שקרה הוא שבשנה האחרונה נחלש הדולר אל מול מרבית המטבעות בעולם. כך לדוגמה, מאז תחילת השנה הדולר נחלש אל מול האירו, הפאונד, והשקל בשיעורים של כ-14%, 9.5% ו-10% בהתאמה, ואל מול סל המטבעות הדולר נחלש בכ-10%.

היחלשותו של הדולר עד לחודש האחרון מקורה באכזבה של המשקיעים מאי ההצלחה של ממשל טראמפ ליישם את הבטחות הבחירות שלו, כדוגמת ביטול "אובמה קר", העברת רפורמת הקיצוץ במסים במתכונת המלאה, וההשקעה המאסיבית בתשתיות. בנוסף, לא רק הכלכלה האמריקאית התחזקה. התאוששות מרשימה נרשמת לאחרונה באירופה. המשקיעים צופים יציאה הדרגתית עד הפסקת הרכישות הכמותיות על-ידי ה-ECB לקראת סוף שנת 2018. מעבר לכך, המשקיעים מעריכים כי מרבית הבנקים המרכזיים בעולם עומדים לאותת בשנה הקרובה, שמדיניותם המוניטארית עומדת להשתנות למרסנת יותר, דבר שמחזק אף הוא את מטבעותיהן.

נזכיר גם שקודם להיחלשות הדולר, הוא ביצע כבר מהלך של התחזקות משמעותית של כ-25% אל מול סל המטבעות, מיולי 2014 ועד לתחילת שנת 2015, כך שהיחלשותו החלה מרמות גבוהות יחסית.

ובכל זאת, אנו מעריכים כי בחצי השנה הקרובה נראה שוב שינוי מגמה והפעם בכיוון של התחזקות הדולר בעולם בגלל מספר גורמים:

■ ראשית, בעקבות העברת רפורמת הקיצוץ במסים בשני בתי הקונגרס, מדיניותו הפיסקאלית של ממשל טראמפ, צפויה להיות מרחיבה ולהגדיל את הגירעון.

אם עד לאחרונה הפד הדגיש באמצעות דובריו שתחזיות הריבית שלו קדימה אינן לוקחות בחשבון את הרפורמה במס, הרי שלאחר שהרפורמה עברה, צפויה תחזית הריבית, הצמיחה והאינפלציה של הפד לשקף את השלכות הרפורמה ולהביא למדיניות מוניטארית אף יותר מרסנת מזו המונהגת כיום או מזו הצפויה ברגע זה, מה שעשוי לתרום להתחזקות הדולר בשנת 2018.

■ שנית, הרפורמה במס עשויה להביא לכך שחברות אמריקאיות רבות, שמטעמי מיסוי השאירו עד כה את רווחיהן מחוץ לארה"ב, בסך של למעלה מ-2.3 טריליון דולר, צפויות להמיר את הרווחים הכלואים בחו"ל, שמוחזקים בחלקם במטבע מקומי, לדולרים ולהזרים אותם לארה"ב - מה שיספק ביקוש לדולר.

ואם צריך עוד גורם אפשרי להתחזקות הדולר, הרי זה התהליך של המשך פתיחת פערי הריביות בין ארה"ב למדינות רבות כדוגמת אירופה, בריטניה ואף ישראל, מה שצפוי להביא לירידה חדה באטרקטיביות הגידור של ניירות דולריים.

אם נבחן לדוגמה את "מערכת היחסים" בין הדולר לבין השקל, הרי שמרבית ההשקעות של הגופים המוסדיים במניות ובאיגרות חוב בחו"ל הן בדולר. בשל העובדה שהתשואה שהמוסדיים מדווחים עליה ונמדדים לפיה, היא שקלית, מרבית הגופים מגדרים חלק מהחשיפה המטבעית שלהם ובכך מנטרלים אותה. באיגרות החוב באירו, בעת ה"גיור" המשקיע מקבל כיום תוספת תשואה מעל איגרת חוב שקלית מקבילה לאותו זמן לפדיון, תודות לפער הריביות החיובי בין ישראל לריבית ה-ECB באירופה. בניגוד לכך, ב"גיור" של אג"ח דולרי לשקל, המשקיע נאלץ כיום לשלם עלויות גידור. קרי, התשואה השקלית שהוא יראה לנגד עיניו לאחר גידור האג"ח לתזרים שקלי, צפויה להיות נמוכה יותר מהאג"ח השקלי לאותו פרק זמן.

כיום עלויות הגידור של הדולר לשקל נמצאות ברמות שיא במונחים שנתיים. כך, למשל, עלות גידור לשנה עומדת סביב 1.85% ולחמש שנים על כ-1.95% במונחים שנתיים.

כעת נבצע חישוב פשוט:

ניקח איגרת חוב של ממשלת ישראל בדולרים לשש שנים (סדרה 2023). זו נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של כ-2.6%. עלות הגידור לתקופה זו הינה 1.95% במונחים שנתיים. התשואה שתיוותר בידי המשקיע לאחר גידור הינה כ-0.6%. תשואת השחר של ממשלת ישראל, שמקבילה לאג"ח הדולרי ושנפדית באותו פרק זמן, הינה כ-0.8%, כך שאנו מקבלים כ-0.2% בכל שנה פחות מאשר השקעה ישירה באיגרת חוב שקלית של מדינת ישראל.

יתר על כן: ככל שהריבית בארה"ב תמשיך ותעלה, כפי שצפוי, כאשר הריבית בישראל תישאר על מקומה, תהליך שיאפיין, לפי כל הסימנים, את 2018, עלות הגידור תתייקר.

להערכתנו, בשל פתיחת פער הריביות, והירידה באטרקטיביות הגידור של ניירות דולריים כפי שציינו לעיל, אנו צפויים לראות עלייה הדרגתית בשיעור החשיפה למט"ח של גופים מוסדיים על חשבון אחוז המט"ח המגודר בדולר, וזהו גורם נוסף שעשוי לתמוך בהתחזקות של הדולר בשנה הקרובה מול השקל.

הדבר נכון גם למשקיעים מוסדיים אירופאים, יפנים ובריטים, שעלויות הגידור שלהם גבוהות וצפויות להמשיך לגדול בשנה הקרובה, מה שיוריד את אטרקטיביות הגידור ואמור לייצר ביקוש לדולרים.

יש לנו, אפוא, מכלול סיבות שנותנות בסיס להנחה שהדולר אכן צפוי להמשיך במגמה של התחזקות בשנה הקרובה, אל מול מרבית המטבעות בעולם, וגם מול השקל.

הדולר יכול להיחלש בשלב מסוים בהמשך השנה כלפי האירו, אם ה-ECB יאיץ את צעדיו ליציאה מהמדיניות המקלה במהלך 2018, כפי שאנו מעריכים. אולם, לדעתנו הדבר אינו צפוי בחודשים הקרובים.

- ומה בנוגע לשוק האג"ח הממשלתי?

המשך עליית התשואות בארה"ב והתחזקות הדולר צפויה להקל על בנקים מרכזיים נוספים באופן שהם לא יצטרכו להמשיך ולבצע הרחבות כמותיות נוספות, ואף יוכלו לצאת בהדרגה מהמדיניות המוניטארית הסופר-מרחיבה שלהם. אירוע שכזה צפוי להביא ללחץ לעליית תשואות בשוקי האג"ח, ובמיוחד באירופה.

לכן כדאי להמשיך לשמור על מח"מ קצר-בינוני בתיקים, לנוכח הערכתנו שתהליך עליית התשואות באפיק הממשלתי צפוי להימשך בשנה הקרובה. בנוסף, כיום הגיוני, להערכתנו, ברמות הנוכחיות של הדולר, להגדיל בצורה הדרגתית החזקה באיגרות חוב שקליות הצמודות לדולר/אג"ח דולריות ללא גידור.

■ הכותבים הם יו"ר בית ההשקעות מיטב דש ומנהל השקעות בקופות הגמל והפנסיה של מיטב דש. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק.

עוד כתבות

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

חלוקת מזון לנזקקים בחג בצל הקורונה  / צילום: כדיה לוי, גלובס

סולידריות במשבר או שינוי לטווח ארוך: האם האחדות החברתית תישאר גם כשהמגפה תחלוף?

החברה הישראלית המורגלת בתקופות משבר מתגייסת גם בימי הקורונה, ויוזמות אזרחיות וולנטריות לסיוע למוחלשים בחברה שוטפות את הארץ ● מומחים מנתחים אם 'ההתארגנות של השטח' תחלוף עם היעלמות הנגיף, או שהאנרגיה הזו תהפוך לתודעה שלפיה סולידריות צריכה להיות מוסדית

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

גנץ: "לא אכנס לממשלת חירום עם הליכוד בכל מחיר"

לדברי גנץ על אף שהיו הסכמות כמעט סופיות וניתן היה כבר לברך על המוגמר, ראש הממשלה נתניהו ביקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ● הליכוד: "ספינים תקשורתיים כוזבים של כחול לבן אינם מקרבים את האחדות אלא מרחיקים אותה"

סימולטור הקורונה של גלובס / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

סימולטור הקורונה של גלובס: בואו לבדוק איך ההתנהגות שלכם תשפיע על התפשטות המגפה

חושבים לנסוע להורים לחג? להחלטות שתקבלו בשבועות הקרובים תהיה השפעה קריטית על החיים של כולנו ● סימולטור הקורונה של "גלובס" מאפשר לבחון את התרחישים האפשריים, בהתאם להתנהגות הציבור ● היכנסו ובדקו מה יכול לקרות בישראל ובשאר העולם ● פיתוח: ירון שמש

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

מענקים מהירים והגנה על השקעות מוסדיים: תוכנית הסיוע של המדינה לתעשיית ההייטק בימי הקורונה

האוצר יעביר לרשות החדשנות באופן מיידי 1.25 מיליארד שקל, כחלק מהתקציב השנתי שלה, שישמשו בעיקר למענקים בתמורה לתמלוגים ● המדינה תספק למוסדיים מנגנוני הגנה במטרה לעודד אותם להשקיע בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל

דגלי בריטניה ודגלי האיחוד האירופי מונפים מול הפרלמנט בלונדון / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מתקרבים להדפסת כסף: בנק אוף אינגלנד יספק מימון זמני לממשלת בריטניה

זאת על מנת לסייע בהתמודדות עם השיבושים בשווקים שגורמת מגפת הקורונה ● בהודעה הרשמית לא פורט סכום המזומן אותו יעביר הבנק אוף אינגלנד לממשלה

מפלס הכנרת עולה? מה אפשר לקנות מסביב לה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מפלס הכנרת בעלייה? איזה נכס אפשר לקנות מסביב לה

קוטג' בן 5 חדרים ב-1.63 מיליון שקל או בית בן 8 חדרים ב-1.2 מיליון

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ועד טייסי ארקיע נגד היו"ר: "מוביל את החברה לפירוק"

הוועד שיגר מכתב חריף ליו"ר ארקיע בו הוא מאשים אותו בהתנהלות שמסבה נזק לחברה ● דורש לקבל את המושכות בדיונים מול משרד האוצר ● חורמרו: "לא אמרתי פירוק, אם המדינה לא תתעורר מהר ארקיע תישאר בהדממה"

עסקה עסקאות ידיים מיזוג לחיצת ידיים חתימת חוזה / צלם: פוטוס טו גו

דעה: האם משבר הקורונה יחשב "כוח עליון" המצדיק השתחררות מכבליו של הסכם אשר נכרת ערב המשבר?

אין בישראל תקדים משפטי רלוונטי ממנו ניתן ללמוד באופן ישיר לגבי המשבר בעיצומו אנו מצויים וזאת אף שנידונו בעבר סיטואציות משבריות שונות ● איך בכל זאת ניתן לפרש את הוראות החוק ולהסיק ממקרים קודמים

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון שוחרר מטיפול נמרץ; יישאר באשפוז בבית החולים

צבא גרמניה יעביר מכונות הנשמה לבריטניה, מרקל הפצירה בציבור הגרמני להישמע להנחיות "למרות מזג האוויר היפה", הרשויות בספרד רואות "סימנים מעודדים" במלחמה בהפצת הנגיף וגם באיטליה שוקלים יציאה הדרגתית מצעדי הסגר

עוברת אורח מסתכלת בנייד כשברקע גרפיטי בבריטניה על ההסטריה בצל הקורונה / צילום: Massimo Paolone/LaPresse, Associated Press

מצבו של ג'ונסון השתפר קלות; בספרד שוקלים לצאת מהסגר ב-26 באפריל

החום ממנו סבל בוריס ג'ונסון במשך קרוב לעשרה ימים ירד, והוא נושם בסיוע חמצן ● ברוב מדינות אירופה מספר הקורבנות ממגפת הקורונה נמצא בירידה, בבריטניה המספר ממשיך לשבור שיאים

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

צעירות עם מסכות בת"א / צילום: Oded Balilty, AP

בעזרת 8200: מאגרי הנתונים שהממשלה פרסמה על הקורונה

קבצי אקסל עם נתונים על כמאה אלף בדיקות, ועל מספר המבודדים, עלו לאתר מאגרי המידע הממשלתיים ● איסוף המידע והנגשתו מבוססים בין היתר על שיתוף הפעולה של הממשלה עם יחידת המודיעין 8200 ● גורמים בתעשייה שבדקו את המאגר: "לא מספיק אבל התחלה טובה"

אתר בניה בבוסטון שעבודתו מושהית עקב התפשטות נגיף הקורונה / צילום: David Goldman, Associated Press

כוח עליון נוסח אמריקה: איך מתמודד ענף הנדל"ן בארה"ב עם הקורונה

בישראל הוחלט בשבוע שעבר שהתפרצות הקורונה בישראל לא תוכר ככוח עליון שיאפשר לקבלנים לאחר במסירה ● ומה קורה בחו"ל?

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

במקום שבו הכל התחיל: הסגר בווהאן נגמר אחרי 77 ימים. כך זה נראה בתמונות

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עומד לנאום על סכנות נגיף הקורונה / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

הצבעה בצל המגיפה: "טראמפ לא יכול לדחות את הבחירות"

האם הבחירות לנשיאות ארה"ב ייערכו במועד ● איך מקיימים פריימריז בזמן מגפה ● ולמה הצבעה במעטפות הפכה לשאלה המכרעת של הקמפיין ● יפתח דיין, פרשן ובלוגר לפוליטיקה האמריקאית, מתארח בפודקאסט ׳המדריך לטראמפיסט׳ כדי להסביר מה עושה נגיף אחד לקמפיין 2020 ● האזינו