מוטי בן משה יצליח להציל את דירוג החוב של אלון רבוע כחול?

בן משה מגדיל את הזרמת ההון לחברת ההחזקות שלו ■ חברת אקסטרה שבבעלותו תעביר לאלון רבוע כחול נכסים בשווי של 200-300 מיליון שקל, ובנוסף תעמיד לה אשראי של עד 200 מיליון שקל

מוטי בן משה  / צילום:תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום:תמר מצפי

איש העסקים מוטי בן משה הודיע הבוקר על כוונתו להגדיל את היקף הנכסים שיעביר לחברת ההחזקות אלון רבוע כחול שבבעלותו, לקראת יישום הצעתה לרכישת מניות השליטה (56%) בחברת אפריקה נכסים תמורת 1.4 מיליארד שקל. לפי בן משה, תעביר חברת אקסטרה שבבעלותו נכסים בשווי של 200-300 מיליון שקל לידיה של אלון רבוע כחול, וזאת במטרה לחזק את ההון העצמי שלה.

בנוסף, הודיע בן משה כי יעמיד אשראי של עד 200 מיליון שקל לאלון רבוע כחול באמצעות אקסטרה, וזאת לאחר שלפני כשבועיים ציין בן משה כי הנושא ייבחן. העמדת האשראי תיעשה בדרך של השתתפות בהלוואות או בהנפקת אגרות חוב ללא שעבודים, כששאר עסקת הרכישה עצמה אמורה להתבצע עד סוף יוני השנה.

הודעתו של בן משה מהיום, הגיעה לאחר שאתמול דיווחה חברת מידרוג על הכנסת אגרות החוב של אלון רבוע כחול לבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות. הכנסת האג"ח לבחינה נעשתה לצורך בדיקת ההשפעה של רכישת השליטה באפריקה נכסים על סיכון האשראי של אלון רבוע כחול. עם זאת, במידרוג מדגישים כי השלכות בחינת הדירוג עשויות להוביל לשינוי לשלילה של אופק הדירוג בלבד, תוך שקיימת גם סבירות מסוימת להורדת הדירוג שעומד כיום על Baa1.

יתר המימון: מגיוס חוב

אלון רבוע כחול מחזיקה כיום ב-57% ממניות חברת רבוע כחול נדל"ן בעלות שווי בורסאי של כ-1 מיליארד שקל, וכן ב-70% ממניות חברת תחנות הדלק דור אלון, בעלות שווי בורסאי של כ-560 מיליון שקל. כמו-כן, מחזיקה אלון רבוע כחול גם בבעלות מלאה על רשת חנויות כלי הבית נעמן, שנמחקה מהמסחר בבורסה לפי שווי של 95 מיליון שקל. כנגד נכסים אלה יש לאלון רבוע כחול חוב של כ-970 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב מסדרה ד' שלה.

קודם להודעה היום על הגדלת הזרמת ההון ועל ההשתתפות בגיוס החוב, כלל מתווה העסקה לפי מידרוג הזרמת מזומן של 150 מיליון שקל מבן משה לאלון רבוע כחול, לצד העברת נכסים נוספים בהיקף של 150-230 מיליון שקל כנגד הנפקת שטרי חוב נדחים. יתר המימון צפוי לדברי מידרוג לנבוע בעיקר מגיוס חוב על-ידי אלון רבוע כחול.

פגיעה בגמישות אלון רבוע כחול?

במידרוג ציינו אתמול, כי "הכנסת הדירוג לבחינה עם השלכות שליליות משקפת את הגידול המשמעותי הצפוי בחוב הפיננסי לצורך מימון העסקה, במידה המעלה להערכתנו את סיכון האשראי של החברה. עליית החוב ועימה גם עלייה במינוף ימותנו בחלקן בשל ההשפעה החיובית של הרחבת פורטפוליו הנכסים ופיזור עסקי גבוה יותר בין שלוש מוחזקות עיקריות (רבוע כחול נדל"ן, דור אלון ואפריקה נכסים). זאת, לעומת הריכוזיות הגבוהה המאפיינת את תיק ההחזקות ערב עסקה".

להערכת מידרוג, יחסי שירות החוב של אלון רבוע כחול יישחקו לאחר השלמת רכישת מניות אפריקה נכסים, וזאת בין השאר בשל התלות בתזרים הדיבידנדים העתידי הצפוי מאפריקה נכסים, לצד הדיבידנדים מההחזקות הקיימות. למרות זאת, מדגישה מידרוג כי יחסי שירות החוב ימשיכו להיות מושפעים לטובה ממרכיב גבוה של תשלום קרן הנדחה לטווח ארוך, המקבל דווקא ביטוי שלילי בדירוג, בהיותו חשוף לסיכון מהותי של מימון מחדש.

להערכת מידרוג, רמת המינוף של אלון רבוע כחול אינה צפויה לחרוג לאחר השלמת הרכישה מהטווח שהציבה מידרוג במסגרת הדירוג הקיים. טווח זה עומד על יחס חוב פיננסי לשווי החזקות (LTV) של 55%-65%. עם זאת, הגידול החד בהיקף החוב והנכסים, מעלה לדברי מידרוג את החשיפה לתנודות בשערי המניות, ומצר את גמישותה הפיננסית של אלון רבוע כחול.

צרו איתנו קשר *5988