צרות בצרורות: מידרוג בוחנת הפחתת דירוג לשיכון ובינוי

חברת הדירוג הודיעה על הכנסת כל סדרות האג"ח של שיכון ובינוי לבחינה עם השלכות שליליות, לאחר הפקדת רבע מיליארד שקל בקרן חילוט בשל החשדות לשוחד שבוצע ע"י אנשי החברה ■ בנוסף דיווחה החברה על בקשה לאישור ייצוגית כנגדה בסך של 92 מיליון שקל

צרות חדשות לקבוצת הבניה ותשתיות, שיכון ובינוי . היום (ה') הודיעה חברת מידרוג על הכנסת כל סדרות האג"ח של שיכון ובינוי לבחינה עם השלכות שליליות, לאחר שהחברה דיווחה אתמול על הפקדת 250 מיליון שקל בקרן חילוט בשל חשד לעבירות שוחד.

שיכון ובינוי מדורגת בדירוג A1 בידי מידרוג ובדירוג נמוך יותר בדרגה אחת של A בידי S&P מעלות. לחברה, שבשליטת שרי אריסון, חוב של כ-3.9 מיליארד שקל למחזיקי אגרות החוב שלה ממש הסדרות השונות.

אתמול הודיעה שיכון ובינוי כי נציגיה הגיעו להבנה עם משטרת ישראל על הפקדת סכום בדולרים השווה ל-250 מיליון שקל בקרן חילוט כסכום תפוס, וזאת בשל חקירת המשטרה כנגד בכירים בחברה בחשד לשוחד בפעילותה באפריקה.

להערכת מידרוג, האמור עלול להשפיע לשלילה על דירוג האג"ח וזאת לאור היקף הסכום שהופקד, אשר יש בו כדי להשפיע על תזרים המזומנים של החברה, וכן בשל העלייה ברמת הסיכון שנובעת מההשפעות שעלולות להיווצר לפעילות באפריקה כתוצאה מתהליכי החקירה.

בתוך כך, דיווחה הערב שיכון ובינוי כי היום הוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה, חברי דירקטוריון ומנהליה בעבר ובהווה, וכנגד בעלת השליטה בה.

טענתו העיקרית של המבקש היא כי החברה הפרה, לכאורה, את הוראות חוק ניירות ערך, ובכלל זאת את חובות הגילוי ואת האיסור על הכללת פרטים מטעים בדוחותיה, בנוגע לעבירות מתחום טוהר המידות בפעילות באפריקה, שהינה פעילות מהותית לחברה, וסיכונים שנוצרו לחברה עקב כך.

סכום התביעה הייצוגית המוערך על ידי המבקש כנגד החברה עומד על סך של 92 מיליון שקל. לדברי שיכון ובינוי, היא לומדת את הבקשה, ובכוונתה להגיש את תגובתה לבית המשפט ולהתנגד לה.

צרו איתנו קשר *5988