רשות המסים | לפני כולם

התוכנית המלאה למיסוי הכלכלה השיתופית בישראל

שבוע לפני שמשה אשר מסיים את תפקידו כמנהל רשות המסים, הוא מסמן ליורשו ערן יעקב את היעד הבא במאבק בהון השחור - הכלכלה השיתופית ■ צוות פנימי ברשות ממליץ למסות הכנסות שיתופיות בשיעור מס אחיד ומופחת של 15%-20% ולבצע אכיפה לאיתור מעלימי המס בזירה זו

AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס
AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס

בעוד שבוע בדיוק פורש מנהל רשות המסים, משה אשר, מתפקידו, אך רגע לפני הוא מספיק לסמן למחליפו, ערן יעקב, את היעד הבא במאבק בהון השחור: הכלכלה השיתופית. ל"גלובס" נודע כי השבוע קיבל אשר לידיו דוח סודי הממליץ כיצד על רשות המסים להתמודד עם אתגרי המיסוי של "הכלכלה השיתופית".

עיקר ההמלצות: גיבוש חקיקה הקובעת מיסוי אחיד בשיעור מופחת על הכנסות פרטיות בפלטפורמות-שיתופיות; זאת, עד תקרה של 25 אלף שקל בשנה. במקביל, ועל-מנת לאכוף את המס, תפעל הרשות בפן האכיפתי על-מנת לאתר את מעלימי המס בזירה השיתופית.

ההמלצות גובשו על-ידי צוות שעבד תחת הרדאר בחודשים האחרונים על-מנת למצוא פתרונות לבעיות אי-הדיווח של הפועלים בזירה השיתופית הצומחת כל העת, אל מול הביורוקרטיה והקשיים בדיווח לרשות המסים של אלה המדווחים. בראשות הצוות עמד מנהל המחלקה המקצועית, רו"ח (משפטן) רונלד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר במחלקה המקצועית ברשות המסים, יחד עם עובדים מהמחלקה.

המונח "כלכלה שיתופית" הפך לשם כולל ורחב (אולי מדי) למגוון תופעות, אך הבסיס של כולן זהה: כל אדם יכול לייצר לעצמו הכנסה בזמנו הפנוי ותוך שימוש במשאבים ובנכסים הפרטיים שלו. בין היתר, תחת הכותרת הזאת הוקמו בשנים האחרונות מגוון חברות המהוות פלטפורמות אינטרנטית לביצוע עסקאות בין קונים ומוכרים תמורת תשלום. Airbnb, למשל מאפשרות השכרת נכסים; Task Rabbit, Upwork Handy gigster, freelancer ואחרים מאפשרים מכירת שירותי עבודה במגוון תחומים; אובר המאפשרת שירותי תחבורה ושירותים נוספים, ו-וויז ופלטפורמות נוספות המאפשרות איסוף "טרמפיסטים" בתשלום בדרך לעבודה וחזרה או בדרכים בכלל. 

מי על המוקד
 מי על המוקד

האינטרנט כמקור עבודה

על-פי חוקי המס, כל ההכנסות של נותני השירותים באמצעות הפלטפורמות הללו, ובכלכלה השיתופית בכלל, חייבות במס גם היום. מדובר בהכנסות מ"יגיעה אישית", הכנסות מעבודה, המצטרפות להכנסה החייבת של אותו נותן שירות ממשכורתו כשכיר או מהעסק שהוא מנהל ביום-יום.

שיעורי המס החלים על ההכנסות הנוספות שמופקות ב"זמן הפרטי" ובאמצעות "הרכוש הפרטי" הוא אותו שיעור מס החל על ההכנסות מעבודה/עסק של אותו אדם - מס שולי או מס עסק. אז מדוע בעצם נדרש צוות מיוחד ברשות המסים לעסוק בנושא? למה נדרשת חקיקה נוספת? כי הרשות רוצה לתפוס ברשת את אותן הכנסות, שרובן כיום לא מדווחות לה. כדי לעשות זאת, היא תנסה להקל על הדיווח על ההכנסות, תעניק שיעור מס "אטרקטיבי" יותר משיעורי המס הרגילים; ומנגד, תפעיל מכבש לחצים אכיפתיים - מבצעים, פשיטות ורכישות סמויות - על השוק הזה כדי לחשוף את מעלימי המס בו.

גורם ברשות המסים המעורב בגיבוש כללי המיסוי החדשים שיחולו על הזירה השיתופית מסביר, כי "כל אזרח במדינה יכול עם המשאבים הפרטיים שלו, והזמן הפרטי שלו והנכסים הפרטיים שלו להפיק הכנסות נוספות. זה מצטרף להכנסות שיש לו מהמשכורת או מעסק. לא מדובר במובטלים בדרך-כלל. מדובר בשכירים או בעצמאים שעושים עוד קצת כסף, בסכומים לא מאוד גבוהים, בנוסף להכנסות הקבועות שלהם.

"לדוגמה: 'הום שרינג' - כשאני יוצא לחו"ל ואני מפרסם באתר כזה או אחר שאפשר להשתמש בבית שלי בתמורה לסכום איקס. זה לא שהבית שלי הפך לבית מלון או ל'ביזנס' שלי או שזו דירה להשקעה. זה הבית הפרטי, שבזמן שאני לא משתמש בו, אני מהפיק ממנו הכנסה נוספת; או שאני בדרך לעבודה יכול לקחת טרמפיסטים בכסף, ובזמן הזה אני מרוויח כמה שקלים; או אם אני בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית עושה משלוח של חבילה כמעין חברת שליחויות, אז שוב אני מפיק הכנסה קטנה. ברוב המקרים העבודות הפרטיות הללו ייעשו באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות שמשמשות כמתווכים בין נותן השירות למקבל השירות".

הגורם ברשות מציין כי הבעיה מתחילה בכך שאותם אנשים פרטיים לא מדווחים על ההכנסות הפרטיות. לדבריו, "רוב האנשים שמפיקים הכנסות באמצעות הפלטפורמות השיתופיות לא מדווחים לרשות המסים על ההכנסות הללו. זאת, לדבריו, למרות שעל-פי דיני המס היום מדובר בהכנסה שחייבת במס. "זו הכנסה עסקית או 'עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי'. חלק מהאנשים האלה שכירים שנמצאים מעל סף המס, ולכן ההכנסה הנוספת שלהם חייבת במס לפי המס השולי, בהתאם למדרגות המס שחלות עליהם.

"זו הכנסה מעבודה לכל דבר ועניין - הכנסה שחייבת בדיווח. לצערנו, לא הרבה מדווחים עליה, והיא מזינה את הכלכלה השחורה. לכן, אנחנו רוצים להקל על אנשים לדווח על ההכנסה, ולא להיות עברייני מס, להכניס את הכסף הזה מהכלכלה השחורה לכלכלה המדווחת, באמצעות מיסוי אחיד וברור".

שיעור מס אחיד וקבוע

בהתאם למטרה זו, עיקר המלצות הצוות ברשות המסים נוגעות לשיעור המס האחיד שיחול. הצוות ממליץ לאשר להסדיר את הנושא בחקיקה, כך שיחול שיעור מס אחיד וקבוע בשיעור שינוע בין 15% ל-20% מהמחזור שמתקבל ממתן השירות בזירה השיתופית. מסלול זה נועד לאנשים פרטיים שהכנסתם בזירה השיתופית לא עולה על 25 אלף שקלים בשנה. זהו המבחן הראשון שקבע הצוות שגיבש את ההמלצות: מבחן ההכנסה.

אדם שיבחר לדווח לרשות המסים במסלול זה, יידרש לדיווח פשוט באמצעות אתר האינטרנט על המחזור שלו מהפעילות וישלם את המס הנגזר מכך. לדברי גורם ברשות המעורב במהלך, "המטרה היא ליצור שיעור מס נמוך יחסית למדרגות המס הרגילות, עם דיווח פשוט לרשות המסים, בדומה לשיעור של 10% מס על הכנסות מהשכרת דירה פרטית.

"זה מסלול שלא מקזזים בו הוצאות, שיעור המס המדובר יעמוד על 15%-20%, וכמובן שמי שירצה, יוכל להגיש דוח מלא עם כל ההכנסות וההוצאות וההפסדים, כמו שהוא יכול לעשות זאת גם היום. אבל אנחנו רוצים לפשט את זה ולתת מענה למיסוי הכלכלה השיתופית".

המודל הוא מודל דומה למודל המיסוי של הכנסות משכר דירה על דירות פרטיות. בפני המשכירים עומדים מספר מסלולי מיסוי: מסלול ראשון כולל הגשת דוחות ודיווח על ההכנסה נטו, לאחר קיזוז הוצאות ופחת - במקרה זה המס שיחול עליו הוא מס שולי, כחלק מכל הכנסתו החייבת במס; המסלול השני, והפשוט יותר, הוא בחירה לשלם 10% מס על הכנסות השכירות, ללא כל קיזוז.

הכנסה שאינה קשורה למקצוע

בנוסף ל"מבחן ההכנסה" לצורך מיסוי הכנסה מכלכלה שיתופית, המבחן השני שיחול על הכנסות מהזירה השיתופית - כך על-פי המלצות הצוות המקצועי - הוא "מבחן המקצוע". מעבר להגבלת תקרת ההכנסות עד 25 אלף לשנה, הצוות ממליץ כי המס האחיד יחול רק על אנשים פרטיים שהכנסותיהם בזירה השיתופית אינם חלק מהמקצוע או העסק שלהם. "המסלול הפשוט והאחיד מיועד לאנשים שההכנסות הנוספות אינן קשורות לעסק שלהם. זה לא המורה השכיר בבוקר, שנותן שיעורים פרטיים בערב, ואומר שזה כלכלה שיתופית; או נהג הסעות בבוקר שמסיע 'טרמפיסטים' בתשלום בערב", מסביר גורם ברשות המסים.

על-פי המלצות הצוות, אדם שלא עומד בשני המבחנים - מבחן הסכום ומבחן המקצוע - יידרש לדווח לרשות המסים על-פי מסלול אחר: מסלול מס שולי על-פי שיעורי המס הרגילים החלים עליו. במסלול זה אין קיצורי דרך ביורוקרטיים ועל נותן השירות שהפיק את ההכנסה להגיש לרשות המסים דוח כספי שנתי.

"במסלול המקוצר אין צורך ברואי חשבון. חלק מהאנשים שפועלים בזירות השיתופיות מרוויחים עוד 1,000-2,000 שקל בחודש, ואם הם יידרשו לשכור רואי חשבון ולהגיש דוח מלא, הם יצטרכו להיפרד מחצי מההכנסה הזאת רק עבור הטיפול בדוח. במסלול המקוצר שמתגבש בימים אלה יהיה ניתן יהיה למלא באינטרנט את הטפסים באופן עצמאי, ולסיים בכך את הדיווח לרשות המסים", מסביר הגורם המעורב בגיבוש החקיקה בעקבות המלצות הצוות.

המטרה: האזרח הפרטי שמפיק הכנסה "קטנה" נוספת לא יהיה עבריין מס

המס האחיד שמתגבש בימים אלה למיסוי הכנסות בזירה השיתופית לא מיועד לאנשים שהפכו את הכלכלה השיתופית למקור הכנסה מרכזי או כאלה שעשו מזה עסק. המטרה היא שהאזרח הפרטי שמפיק הכנסה "קטנה" נוספת לא יהיה עבריין מס, אך גם לא יידרש לשלם מס גבוה מדי או להוציא נתח משמעותי מההכנסה עבור רואי חשבון ומנהלי חשבונות שימלאו עבורו את הדיווחים המסובכים והתיאומים לרשות המסים.

רוב האנשים הללו לא מדווחים היום על הכנסותיהם לרשות כלל. הם חוסים בחשכה נטולת המס של הכלכלה השחורה. הכי קל להם להעלים את השקלים הבודדים שנתן להם הטרמפיסט המזדמן שאספו בדרך לעבודה או את ההסכום של 1,000-2,000 שקל שקיבלו על "שיתוף" הדירה שלהם כששהו חודש בחו"ל. מה יגרום להם להחליט פתאום שהם רוצים להיחשף לאור השמש המסנוור של רשות המסים?

החקיקה הזאת לא תופיע בשוק בריק. הרעיון מאחורי החקיקה החדשה הוא להוסיף עוד כלי למיגור הכלכלה השחורה, בדמות של תמריץ מס וביורוקרטיה פחותה; אך בצד הגזר יהיה גם מקל.

בצד גיבוש החקיקה בתחום, רשות המסים מתכוונת לשים זרקור על הזירה השיתופית בזווית האכיפתית. המשמעות היא יותר מבצעי אכיפה וגבייה בתחום, ביצוע קניות סמויות והזמנות שירותים וחשיפת מעלימי המס.

במסגרת המבצעים הללו מסמנת כבר היום רשות המסים את הפלטפורמות האינטרנטיות שמאפשרות את הסחר מכר בשירותים פרטיים, ודרכן ניתן להגיע לאזרחים שמשחקים בזירה.

"אנחנו מחפשים את הפלטפורמות שבהן אנשים משתמשים כדי להיכלל בכלכלה השיתופים, פונים לפלטפורמות וכך נגיע לאנשים. זה יהיה מהלך חקיקתי יחד עם מהלך אכיפתי. כרגע אנחנו מעבדים את ההמלצות ומתרגמים אותם לחקיקה, ובהמשך נראה גם את מבצעי האכיפה בתחום", אומר גורם ברשות ל"גלובס".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988