עובדי טבע בכפר-סבא עתרו נגד ביטול הבונוסים שלהם

ועד העובדים פנה לביה"ד לעבודה כדי להסדיר את נושא הבונוסים לשנים 2017 ו-2018 ■ לדברי הוועד, טבע "פועלת בחוסר תום-לב קיצוני, בניגוד לחובותיה במערכת יחסי עבודה קיבוציים, עת היא עורכת שינויים חד-צדדיים ללא כל הידברות"

יו"ר ועד עובדי טבע כפר-סבא, אלירן קוזליק / צילום: תמר מצפי
יו"ר ועד עובדי טבע כפר-סבא, אלירן קוזליק / צילום: תמר מצפי

עובדי טבע בכפר-סבא דורשים לקבל את הבונוס השנתי לשנת 2017 ולהורות לחברה להימנע מכל שינוי חד-צדדי בקריטריונים לתשלום בונוס 2018. ועד עובדי טבע כפר-סבא, בראשות היו"ר אלירן קוזליק, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו עתירה נגד טבע בנושא. העובדים בכפר-סבא מאוגדים בהסתדרות הכללית ומיוצגים בעתירה על-ידי עורכי הדין אהוד שילוני ויעל שילוני.

"המשיבה (טבע) החליטה באופן חד-צדדי ובניגוד להסדר קיבוצי בין הצדדים ותנאי העבודה של כל עובד ועובד, לבטל לעובדיה את הבונוס בגין שנת 2017. אין לכך הסכמה", נכתב בעתירה.

העותרים מזכירים את מינויו של קאר שולץ למנכ"ל ואת העובדה שקיבל כמענק חתימה 20 מיליון דולר במזומן. "גם זכויות השכר (של שולץ) להמשך הן זכויות נאות - כשחלקן תלויות ביצועים, קרי: בחיסכון שיניב לחברה... והנה, החלטתו בדבר מחיקת הבונוס בגין השנה שקדמה - 2017, לכלל העובדים. ודוק: ההנהלה הבכירה קיבלה את מלוא זכויותיה. גם הוא קיבל את מלוא זכויותיו. קודמו, יצחק פטרבורג, קיבל 9.2 מיליון דולר ב-8 חודשים. ארז ויגודמן, שקדם לו והוביל למכלול ההחלטות שהביאו את הקונצרן למצב הנוכחי, קיבל עד יומו האחרון גם כן את זכויותיו החוזיות המלאות, אשר כללו מעל חצי שנה של שכר מלא בהודעה מוקדמת (ללא עבודה), בעלות יומית בסך 110 אלף שקל ובסך-הכול כ-5 מיליון שקל באותה תקופה לבדה, ועוד 2 מיליון שקל לאחר סיום העסקתו!!!", מדגישים העותרים.

לדבריהם, הבקשה מוגשת לאחר שפניותיהם לטבע העלו חרס, וטבע לא מצאה לנכון אף לזכות את נציגות העובדים בתשובה בכתב. לטענתם, טבע אף שינתה בהחבא את הקריטריונים ביחס לחלוקת הבונוס ל-2016 לעובדי מינהלת האתר ומתכננת לשנות את נוסחת הבונוס ל-2018, ללא הסכמת נציגות העובדים.

"על הצדדים חלים שורה של הסכמים קיבוציים וכלליים. לענייננו, בין הצדדים קיים הסדר קיבוצי, המעגן את הסכמותיהם בנושא הבונוס", הם מזכירים. הם מוסיפים כי מדי סוף שנה נערכת בדיקה על ביצועי כל עובד, בשים לב ליחידה העסקית בה הוא משויך ותוך בחינה של ביצועי היחידה ולא רק מול ביצועי כלל החברה. זאת, על-פי הסכם שנחתם ב-2007.

בכל הקשור לבונוס של 2016, העותרים מציינים כי בתחילת 2017 עובדי המינהלות באתר כפר-סבא קיבלו מענק "שניכר היה שאינו משקף את הביצועים של אותה שנה, ונמוך באופן ניכר מהמצופה", כשהיקף הירידה נאמד ככזה הפוגע ב-40% בגמול. לטענתם, עלתה תרעומת לפיה "משחקים עם הנתונים" בחוסר שקיפות. כל זאת למרות שהאתר התייעל ועמד לדבריהם בכל היעדים.

"לאחר בירורים ובדיקות יצא המרצע מן השק, והתברר כי מבלי להודיע לעובדי מינהלת האתר וללא ידיעת נציגות העובדים, החליטה המשיבה, באופן חד-צדדי, למדוד חלק מהפרמטרים לא לפי ביצוע היחידה הרלוונטית (אתר כפר-סבא) - אלא לפי הישגים בינלאומיים של כלל עובדי המטות בעולם. יש לציין כי מדובר ב-18 עובדים, כאשר לגבי כל יתר העובדים באתר כפר-סבא, המשיכה המשיבה לשלם לעובדים בונוס לפי הנוסחה הקבועה בהסדר הקיבוצי, תוך שיוכם לפרמטרים האתריים".

לאחר פניות מצד העובדים, טבע סירבה לקיים דיון בנושא, ולבסוף, לאחר השעיית דיונים שנפתחו בנושא, לא הגיעו הצדדים לסיכום.

נושא שני הוא כאמור שינוי חד-צדדיים בגין בונוס 2017. "למען הסר ספק, מדדי וביצועי העובדים באתר כפר-סבא היו מעולים בשנת 2017", נכתב בעתירה. לדבריהם, הם פנו לטבע מספר פעמים בכתב ובעל-פה, ללא הועיל, וטבע לא מצאה לנכון לנמק או להצדיק את הפעולה.

"אם לא די באמור לעיל, לאחרונה פרסמה המשיבה כי שינתה את שיטת הבונוס לשנת 2018. לא קדם לכך שיג ושיח למול נציגות העובדים", נכתב. הבונוס השנתי יתבסס בין היתר על עמידה ביעדי הרווח למניה ותזרים המזומנים של החברה. העותרים מציינים כי תקרת הבונוס הוגבלה לשתי משכורות, בעוד שבעבר לא הייתה הגבלה קבועה, ובפועל היא הייתה גבוהה מכך לעיתים.

לטענת העותרים, "הלכה היא כי אין מעסיק רשאי להודיע, חד-צדדית וללא היוועצות, בחוסר תום-לב וללא הסכמת נציגות העובדים, על שינוי בתנאי עבודתם. הדברים הם קל וחומר ביחס לתנאי עבודתם ושכרם של העובדים הקבועים בהסדר קיבוצי, שמעמדו כשל הסכם קיבוצי". לפיכך, לדבריהם, ההחלטה בטלה. טבע, לדבריהם, "פועלת בחוסר תום-לב קיצוני, בניגוד לחובותיה במערכת יחסי עבודה קיבוציים, עת היא עורכת שינויים חד-צדדיים ללא כל הידברות".

כאמור, העובדים מבקשים להורות לטבע לשלם את הבונוס ל-2017 ולשלם לעובדי המינהלה את הבונוס של 2016 בהתאם לקריטריונים שנהגו בשנים עברו. עוד הם מבקשים להורות לטבע להימנע משינוי חד-צדדי ביחס לקריטריונים לבונוס ל-2018. 

מטבע נמסר בתגובה: "מצבה הפיננסי של טבע חייב אותה לנקוט צעדים דרסטיים, לרבות סגירת מפעלים ופיטורי אלפי עובדים ברחבי העולם. בשים לב למצבה של החברה ולאי-עמידתה ביעדים שנקבעו לשנת 2017, נמצא כי אין מקום לתשלום בונוס בגין שנה זאת. החלטה זו נוגעת לכלל עובדי ומנהלי החברה ברחבי העולם. על רקע זה, מצערת העובדה שוועד העובדים במפעל החברה בכפר-סבא בחר שלא להכיר במציאות והגיש הליך לבית הדין לעבודה". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988