גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הניהול עושה את ההבדל, אבל לא בהכרח לטובה

יצאנו לבדוק את הישגי קרנות האג"ח מדינה ומצאנו שהתשואות לרוב נמוכות מאלו של מדדי הייחוס, בין היתר בגלל דמי הניהול ומח"מ קצר מזה של הבנצ'מרק

אג"ח, מטבעות, חיסכון / שאטרסטוק
אג"ח, מטבעות, חיסכון / שאטרסטוק

בהמשך לשתי בדיקות קודמות שעשינו לגבי הישגי קרנות אג"ח מדינה, ושפורסמו במדור זה באוגוסט 2016 ובמאי 2017, אנחנו בוחנים שוב את ביצועיהן בשלושה פרקי זמן: 5 שנים אחרונות, 3 שנים אחרונות, ושנה אחרונה, כולן מסתיימות בדצמבר 2017.

בקבוצה גדולה זו יש 3 קבוצות משנה מרכזיות: קרנות ללא מניות, קרנות עם מניות בשיעור של עד 10% וקרנות עם מניות בשיעור של יותר מ-10%.

הבחינה נעשתה מול מדדי ייחוס רלוונטיים. בקבוצה של קרנות שאינן משקיעות במניות, הבנצ'מרק מורכב מ-85% מדד אג"ח ממשלתיות ו-15% מדד אג"ח קונצרניות; בקבוצה עם עד 10% מניות, הבנצ'מרק מורכב מ-80% מדד אג"ח ממשלתיות, 10% מדד אג"ח קונצרניות ו-10% מדד ת"א 125; ובקבוצה השלישית שבה יש יותר מ-10% מניות, המשקלות הן 75% מדד אג"ח ממשלתיות, 10% מדד אג"ח קונצרניות ו-15% מניות ת"א 125.

יודגש כי גם כאשר הקרן מתמחה באג"ח ממשלתיות, מותר לה להשקיע בשיעור מסוים באג"ח חברות. קרן שמוסיפה לשמה את המילה "מדינה" או "ממשלתי", מתחייבת להשקיע באג"ח ממשלתיות בשיעור של לפחות 75% מנכסיה, וקרן שלא כוללת את המלים הללו בשמה חייבת להשקיע לפחות 50% מנכסיה באג"ח ממשלתיות, וממילא חופשייה להשקיע את היתרה באג"ח קונצרניות.

קרנות אגח

אג"ח מדינה ללא מניות

בפרק הזמן של השנה החולפת (2017) פעלו 46 קרנות שהשיגו בממוצע תשואה של 2.3% לעומת 4% של מדד הייחוס, כאשר גם הקרן הטובה ביותר שהשיגה 3.9%, לא הדביקה את הבנצ'מרק. 3 קרנות השיגו תשואה נומינלית שלילית.

בפרק הזמן של 3 השנים האחרונות, 2015-2017, הפיגור מעמיק. מול מדד הייחוס שעלה ב-7.2%, התשואה הממוצעת של הקרנות הגיעה ל-2.8% בלבד, ורק קרן אחת השיגה יותר ממדד הייחוס, כש-2 השיגו תשואה שלילית.

המצב מחמיר בבדיקה של 5 שנים אחרונות (2013-2017), כאשר התשואה הממוצעת של הקרנות הייתה חצי מתשואת מדד הייחוס: 9.1% לעומת 18.3% בהתאמה, וגם הקרן שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר מבין 22 הקרנות שפעלו בתקופה זו: 15.4%, לא התקרבה למדד.

בכל 3 המדידות האלה, מה שפגע בתשואות של הקרנות היא העובדה שרובן בחרו במח"מ שהיה נמוך מזה של מדד הבנצ'מרק, כאשר בפועל מח"מ ארוך תרם לתשואה יותר מאשר מח"מ קצר או בינוני. בנוסף, דמי הניהול שגובות הקרנות גרעו, כמובן, מתשואותיהן, בה בשעה שמדד הבנצ'מרק הוא "סטרילי".

אג"ח מדינה עם עד 10% מניות

אמנם גם בקבוצה זו נרשם פיגור בתשואות הממוצעות של הקרנות מול מדד הבנצ'מרק, אבל כאן הפיגור קטן הרבה יותר, ככל הנראה, תודות לרכיב המנייתי שתרם לתשואת הקרנות מעבר לבנצ'מרק וקיזז חלק מהאפקט השלילי של המרכיב האג"חי. מכיוון שהפיגור כאן היה קטן יחסית, ותודות לעובדה שסטיית התקן של הקרנות הייתה נמוכה יותר (בממוצע, כמובן), הרי שבכל 3 התקופות, מדדי השארפ של קבוצת הקרנות הזו היו טובים מציון השארפ של מדדי הייחוס.

בנוסף, יותר קרנות הצליחו "להכות" את מדדי הבנצ'מרק.

בפרק הזמן של השנה האחרונה: 5 קרנות מתוך 27 השיגו יותר מ-4.1% (תשואת הבנצ'מרק); בפרק הזמן של 3 השנים האחרונות: 5 קרנות מתוך 20 היכו את הבנצ'מרק; ובתקופה של 5 שנים, כאן היה פיגור עמוק יותר ואף לא קרן אחת מתוך 9 שפעלו במהלך כל 5 השנים האחרונות הצליחה להכות את המדד.

אג"ח מדינה עם יותר מ-10% מניות

בקבוצה זו, התוצאות הן הכי טובות בכל 3 התקופות, הן במונחי תשואות אבסולוטיות, והן במונחים של תשואות יחסיות למדדי הבנצ'מרק. שוב, לפי כל הסימנים, היו אלה המניות שעשו את ההבדל. בקבוצה זו פעלו 10 קרנות בשנה האחרונה. הן פיגרו אחרי מדד הייחוס אך רק בגובה דמי הניהול, ו-2 מהן השיגו יותר מ-4.3% שהוא מדד הייחוס.

בפרק הזמן של 3 השנים האחרונות, הקרנות השיגו בממוצע יותר מאשר הבנצ'מרק: 8.2% מול 6.8%, ו-5 מתוך 7 הקרנות השיגו יותר מאשר הבנצ'מרק.

בפרק הזמן של 5 שנים, הפער היה קטן מאוד: 20.1% ממוצע הקרנות מול 19.9% שהשיג מדד הייחוס, אך זה מייצג רק 3 קרנות שפעלו בתקופה זו.

יתרון לאג"ח הארוכות

לסיכום, התשואות הממוצעות של הקרנות היו ב-7 מתוך 9 מדידות נמוכות מהתשואות של מדדי הייחוס.

ההסבר נעוץ בדמי הניהול שגובות הקרנות, כמו גם מן העובדה שהפוזיציה ההשקעתית שלהן באיגרות חוב הייתה במח"מ קצר יותר מאשר המח"מ של מדדי הייחוס, כאשר האג"ח הארוכות עשו תשואות טובות יותר מהאיגרות הקצרות-בינוניות בכל אחת מהתקופות שנבחנו כאן. זה גם מסביר מדוע סטיות התקן של הקרנות הייתה בכל המדידות, 9 במספר, קטנות יותר מסטיות התקן של מדדי הייחוס.

במונחי תוצאה של תשואה מול סיכון, או במלים אחרות - מדד שארפ, מדד השארפ של הקרנות היה בחלק מן המדידות נמוך ממדד השארפ של המדדים, וזה בולט מאוד בקרנות ללא מניות, שם הפיגור בתשואות היה מכריע, ושם סטיית התקן הנמוכה יותר לא סייעה לקרנות. לעומת זאת, בקרנות עם מניות: עד 10%, או יותר מ-10%, שם מדד שארפ של הקרנות היה גבוה משל מדדי הייחוס, וזה בלט מאוד בקרנות שהשקיעו יותר מ-10% במניות ב-3 שנים וב-5 שנים, שם גם התשואה של הקרנות הייתה גבוהה יותר מאשר מדדי הבנצ'מרק, וגם סטיות התקן היו נמוכות יותר, כך שמדד שארפ שלהן היה כמובן הרבה יותר גבוה.

קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב של המדינה נהנו לא מעט שנים, מאז סוף 2008, מהעליות שנרשמו באג"ח הממשלתיות. נכסיהן הגיעו לשיא בסוף שנת 2014-תחילת 2015 ליותר מ-52 מיליארד שקל. אבל, מאז נכסיהן ירדו באופן חד לרמה של כ-32 מיליארד שקל כיום, כשבדרך הן הגיעו לתחתית של כ-28 מיליארד שקל. הטריגר לירידה היה הזעזוע שפקד את שוק איגרות החוב של ממשלת ישראל במאי-יוני 2015. מאז נפדה סכום של כ-8.2 מיליארד שקל ב-2015, עוד כ-7.6 מיליארד ב-2016, עוד כ-4.2 מיליארד שקל בחצי הראשון של 2017, ורק אז הן החלו להתאושש ולגייס כ-2.7 מיליארד שקל עד לסוף השנה.

■ הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, ואנליסט ונציג קשרי יועצים בקבוצת תכלית (מבית מיטב דש). אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם

עוד כתבות

רן גוראון / צילום: יח"צ

בזק בינלאומי הקימה דאטה סנטר נוסף בהשקעה של 40 מיליון שקל

מדובר במתקן החמישי של החברה בישראל, והוא הוקם בראש-העין על רקע הביקושים המתמלאים באתרים הקיימים

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 9 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 19 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

דאוד גודובסקי/ צילום:שלומי יוסף

פרשת ישראל ביתנו: הפחתה בעונשו של דאוד גודובסקי, שנודע כיד-ימינה של פאינה קירשנבאום

גודובסקי, ששימש כמנהל אגף הארגון של מפלגת ישראל ביתנו ונחשב ליד-ימינה של פאינה קירשנבאום, הורשע בהסדר טיעון בשורת עבירות שוחד ונשלח ע"י המחוזי ל-7 שנות מאסר בפועל ● ביהמ"ש העליון שדן בערעורו הקל בעונשו וקבע כי ירצה 6 שנות מאסר

חגיגות יום הרווקים של עליבאבא / צילום: Aly Song, רויטרס

בלאק פריידיי? שעתיים של רווקים סינים נותנות יותר

חגיגת השופינג בארה"ב מלפני שבועיים רשמה שיאים, אבל אלה מתגמדים לעומת מכירות בהיקף של כ-38 מיליארד דולר ביום הרווקים הסיני ● מהזינוק הזה נהנית מעל כולם ענקית הקמעונאות עליבאבא, שמשתלטת על העולם

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

יעל פינרוב, מנהלת חשבונות עצמאית / צילום: כרמית אורנשטיין

"צריך לדאוג שישלמו לעצמאים בתוך שבועיים"

יעל פינרוב (38) עובדת כמנהלת חשבונות ועצמאית מזה כשנה וחצי "המדינה חייבת להנהיג גישה אנושית יותר כלפי העצמאים"● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

שיווק על ידי משפיענים / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מנהלי שיווק מצייצים בחרו: "ynet" האתר מועדף לפרסום במגזר הכללי, "גלובס" בכלכלי

כך עולה מסקר משותף של קבוצת הפייסבוק "מנהלי שיווק מצייצים" וחברת המחקר Segmanta ● "גלובס" מוביל בהעדפה של המפרסמים לפרסום מתוך כלל האתרים הכלכליים: 25.9% ממשתתפי הסקר ציינו כי יפרסמו בו בשנה הבאה

סטודנטים מהמכללה האקדמית כנרת בסיור בתחנת הכוח אורות רבין / צילום: ראמי אבוריש

מי יתחזק את הרכבת הקלה? המסלול שמהנדסי חשמל בורחים ממנו

בשנים הקרובות ישראל תזדקק להרבה מהנדסי חשמל המתמחים במערכות הספק, כדי לקדם מעבר לכלי תחבורה חשמליים וייצור חשמל פרטי, אבל רק סטודנטים מעטים בוחרים במסלול הזה, ויש מחסור במרצים ● במשרדי הממשלה נערכים ליום בו המהנדסים, עולי בריה"מ לשעבר, יפרשו

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה מסמנת מנועי צמיחה חדשים: בוחנת כניסה לתחום האוכל המוכן

חברת המזון הגדולה בישראל בוחנת הקמת מערך ייצור למזון מוכן בוואקום המיועד לשוק המקצועי ● גובה ההשקעה בקווי הייצור מוערכת בעשרות מיליוני שקלים וצפויה להביא לחברה תוספת מכירות של 150 מיליון שקל בשנה

הנחה בארנונה? רק בפינוי בינוי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי, צילום: יח"צ

ההכנסות מארנונה ברשויות המקומיות צפויות לצמוח בשנת 2020

הסיבה לגידול הצפוי בהכנסות של הרשויות המקומיות מארנונה, היא נוסחת העדכון של משרדי הפנים והאוצר שלפיה המס המוניציפלי יעלה החל משנת 2020 ב-2.58%

העידן החדש של העבאיה הסעודית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עוד צעד של קדמה בסעודיה: בוטלה ההפרדה בין נשים לגברים במסעדות

כך הודיע אתמול בטוויטר המשרד לשלטון מקומי בממלכה ● עד כה חייבו הרשויות בסעודיה את המסעדות לקיים כניסה למשפחות וילדים וכניסה נפרדת לגברים, כך שגבר ואישה זרים זה לזו לא יכלו לשבת יחד במקומות ציבוריים

פינוי תיירים בהתפרצות הר הגעש בניו זילנד / צילום: @SCH, רויטרס

הרוג ופצועים בהתפרצות הר געש באי במזרח ניו זילנד

ראש הממשלה אמרה כי לפחות מאה בני אדם שהו באזור ההר "האי הלבן" השוכן כ-50 ק"מ מרצועת החוף המזרחית, בעת ההתפרצות ● רשות החירום התריעה מפני סכנה באזור ההר, המהווה יעד תיירותי פופולרי במדינה

גל סטאל, יו"ר ובעלים באנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס

אנטרופי ממליצה לדירקטוריון לאומי על דירקטור בבזק לשעבר שתמך בעסקת בזק-yes

מדוח של אנטרופי לקראת האסיפה הכללית של בנק לאומי בעוד כשבועיים, שהגיע לידי "גלובס", עולה כי יצחק (איציק) אילדמן זוכה לתמיכתה של חברת הייעוץ לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בבנק

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

כך פועלת האפליקציה שעוזרת לילדים שלכם לחסוך באופן לא מודע

כולנו יודעים כמה קשה לחסוך, במיוחד לפנסיה ולטווח ארוך ● אבל מסתבר שבעולם הפיננסים אומצו שיטות של הכלכלה ההתנהגותית, כדי לשפר את יכולת החסכון שלנו מבלי שאנחנו בכלל יודעים ● האזינו

בורסת פריז / צילום: Shutterstock

ירידות קלות בבורסות אירופה על רקע נתוני יצוא גרועים בסין

היצוא הסיני צנח בנובמבר חודש רביעי ברציפות, מה שמעיד על הנזק של מלחמת הסחר המתמשכת מול ארה"ב ● כלכלת יפן צמחה בקצב שנתי של 1.8% ברבעון השלישי, הרבה מעל לציפיות לעלייה של 0.2%

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

ת"א ננעלה בעליות: סלקום זינקה ב-11%, דלק רכב ב-14%

מגה אור השתתפה בהנפקה של אפי נכסים כשרכשה מניות ב-83 מיליון דולר; ביג רכשה מניות בהיקף של 407 מיליון שקל ● שיכון ובינוי הגישה הצעה לרכישת השליטה בתהל ● גיל אגמון הגיע להסכמות עם קבוצת דלק לרכישת מניות דלק רכב, 7.5% מהון המניות, בכ-135 מיליון שקל

נכס של אול יר בברוקלין / צילום: מתוך מצגת החברה

אול-יר בוחנת מכירה של נכסים משועבדים ופדיון מלא של אג"ח ג' ו-ה' בהיקף של 1.4 מיליארד שקל

לדעת הנהלת חברת הנדל"ן הזרה ההיתכנות למכירת הנכסים או למימונם מחדש בטווח הקצר קיימת במקרה של פדיון ההלוואות הקיימות על הנכסים לפי ערכן ההתחייבותי (פארי)

מלון הר ציון בירושלים לאחר ההרחבה המתוכננת  / הדמיה: לאה רובננקו אדריכלים בע"מ, View Point

מסבירה פניה לתייר: קבוצת עזריאלי רוכשת את מלון הר ציון תמורת 275 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי תשקיע עוד כחצי מיליארד שקל בהרחבת המלון ובשיפוצו ובכוונתה לנהל את בית המלון בעצמה

יחסי ציבור, קמפיין, מסיבת עיתונאים / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מתכננים לצאת בקמפיין יח"צ? במקום בקבוקי שמפניה וסלבס, כדאי שתכירו גם את האופציה הזו

מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית הדסה מעלה כי השפעה על מניית חברה של גופים עסקיים לאחר השקעה ומימון פרויקטים חברתיים, דומה לזו של פעילות יחסי ציבור או קמפיין שיווקי ● אז מה בכל זאת החסרונות של אג"ח חברתית?

משה כחלון ומשה פדלון / צילום: רפי קוץ ותמר מצפי, גלובס

בעיריית הרצליה מאיימים: "נעצור את כל פעילות הוועדה המקומית"

במכתב ששלח ראש העירייה משה פדלון לשרי האוצר והשיכון, הוא הביע מורת רוח מכך שלדבריו העירייה לא קיבלה תקציבים לתשתיות חיוניות בהתאם להסכם הג ● במאי השנה השמיע פדלון איום דומה, אך בתיווכו של שר האוצר כחלון המשבר נפתר