מחזיקי מניות דלק אנרגיה: הצעת הרכש של תשובה לא מספקת

במכתב טוענים מחזיקי המניות כי "הצעת הרכש ומבנה התמורה שמציעה קבוצת דלק, אינם אטרקטיבים ואף טומנים בתוכם סיכונים רבים ומיותרים עבר המשקיעים, כל זאת מבלי שמוצעת פרמיה מכובדת"

יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן
יצחק תשובה / צילום ארכיון: גיל יוחנן

הצעת הרכש של קבוצת דלק למניות דלק אנרגיה  שבידי הציבור אינה נדיבה מספיק ולכן יש לדחות אותה. כך כותבים מספר בעלי מניות פרטיים בדלק אנרגיה במכתב שהגיע לידי "גלובס".

בעלי המניות טוענים כי גם הפעם קבוצת דלק של יצחק תשובה לא הפיקה לקח מכישלונה רב השנים בהגשת 5 הצעות רכש ללא פרמיה למשקיעי דלק אנרגיה. לכן, "בכוונתם של מחזיקי מניות דלק אנרגיה מן הציבור לדחות את הצעת הרכש/חליפין במתכונת שהוגשה להם ע"י קבוצת דלק. אין בכוונתינו להעביר את מניותיהם האיכותיות לקבוצת דלק כנגד תמורה מאד מורכבת שאינה כוללת פרמיה מכובדת".

קבוצת דלק  מציעה עבור כל מניה של דלק אנרגיה תמורה המורכבת מתשלום מזומן בהיקף של 38% מסך התמורה (636.4 שקל למניה), והיתרה בנכסים פיננסים: 0.85 ממניית קבוצת דלק ו-45 יחידות השתתפות של דלק קידוחים. 

בעלי המניות טוענים כי שווי סך שלושת המרכיבי התמורה המוצעים עבור מנייתם (נכון ליום שלישי האחרון עם סיום המסחר),  מסתכם ב-1,603 שקל לעומת שווי שוק של 1,620 שקל למניית דלק אנרגיה באותו מועד. כלומר, מוצעת להם עיסקה עם פרמיה שלילית של 1.6%.

ביום רביעי, אגב, נרשמו ירידות חדות בבורסה וגם במניות קבוצת דלק, דלק אנרגיה ויחידות ההשתתפות של דלק קידוחים. 

יתרה מזאת, הם מוסיפים, "מחצית התמורה שמוצעת תמורת מנייתם בנכסים פיננסים הם 45 יחידות השתתפות בשותפות המוגבלת דלק קידוחים, המחלקת לשותפיה, מידי שנה את רווחיה. מחזיקי היחידות מחוייבים להציג רווחים אלו בדוחותיהם לשלטונות המס כרווחים מיגיעה אישית הממוסה בהתאם. מחציתה השניה של התמורה המוצעת תמורת מנייתם בנכסים פיננסים היא : 0.85 ממניית דלק קבוצה - חברה ציבורית מאד ממונפת, שסובלת מתהפוכות רבות בשנים האחרונות, כתוצאה מהתמהיל הבלתי קוהרנתי של נכסיה".

עוד כותבים בעלי המניות כי "הצעת הרכש ומבנה התמורה שמציעה קבוצת דלק, אינם אטרקטיבים ואף טומנים בתוכם סיכונים רבים ומיותרים" עבורם. כל זאת מבלי שמוצעת למשקיעים פרמיה מכובדת ש "אי אפשר לסרב לה" ושתעודד אותם להיעתר להצעת הרכש. "בעלי מניות המיעוט של דלק אנרגיה מודעים היטב לכך כי באחזקתם מניה סולידית, בלתי ממונפת שליבת השקעותיה הן ההחזקה בדלק קידוחים אשר עיסוקה העיקרי הוא פיתוח שדה הגז של ליוויתן - כיום גילוי הגז המבטיח ביותר באגן הים התיכון, וכן שדה הגז אפרודיטה. בנוסף לתמלוגי על ממכירת גז ונפט של שותפות דלק קידוחים".

ההפקה משדה הגז לוויתן צפויה להתחיל כבר בשנה הבאה כאשר יספק גז על בסיס הסכמים חתומים למצרים, ירדן והשוק המקומי. בקרוב יחל ככל הנראה גם פיתוח שדה אפרודיטה, בו שותפה דלק קידוחים. שדות הגז "לוויתן" ו"אפרודיטה" " מתוכננים לספק גז למתקני ההנזלה של חברת "של".

לדלק אנרגיה, צפויות גם הכנסות נוספות עקב אחזקותיה בדלק קידוחים והכנסות התמורה ממכירת כריש ותנין, המתפרסת על פני מספר שנים, ויש לה גם הכנסות ישירות כתוצאה מהזכות שהוקנתה לה לתמלוגי-על מהפקות הגז הנובעות מגילויי שדות הגז של דלק קידוחים. 

הכנות קדחתניות ל"מכירת עור הדוב עוד בטרם צדו אותו"

עוד טוענים בעלי המניות כי קבוצת דלק כבר נמצאת בהכנות קדחתניות ל"מכירת עור הדוב עוד בטרם צדו אותו": עוד טרם הניצעים אמרו את דברם בקשר לרצונם או אי רצונם להיעתר להצעת הרכש, הכל כך לא נדיבה, כבר החלו ההכנות "למכירת השלל" שצפוי לקבוצת דלק כתוצאה מהוצאת המשקיעים והשתלטותה של קבוצת דלק על נכסי דלק אנרגיה. כבר החלו ההכנות הפרוצדורליות להשקה לציבור של חברת תמלוגים ציבורית שאמורה לנהל את כלל תמלוגי-העל מתמר המגיעים כיום לדלק אנרגיה ולקבוצת דלק.

זאת ועוד, "מועד הקיבול להצעת הרכש (10 באפריל) אינו מקרי , הוא נקבע באופן שהוא יתקיים לפני 7 במאי, מועד האספה הכללית של דלק קידוחים, כיון שייתכן כי באספה זו יוחלט על הוספת סעיף לנושאים שבדיון בעניין חלוקת רווחים נוספת לשנת 2017 , שנה בה נמכרו חלק מאחזקותיה בתמר. אם תמומש הצעת הרכש, קבוצת דלק תזכה בחלקם המרבי של רווחים אלו שלא בהכרח יחולקו לבעלי המניות של דלק אנרגיה למשל, במקרה של הפסד. בשעה שחברת דלק אנרגיה אם תשאר כחברה ציבורית תחלק את הרווחים כיון שדלק קבוצה תרצה בהם".

בשורה התחתונה אומרים כותבי המכתב כי "המשקיעים בעלי מניות דלק אנרגיה מן הציבור לא מצאו נימוק כלשהו מדוע כדאי להם להיעתר להצעת הרכש ללא פרמיה כפי שהוצעה להם ע"י קבוצת דלק. היענותם להצעת הרכש גורם לקיטון מיידי בערכו של תיק ההשקעות של כל אחד מהמשקיעים, מאחר והצעת הרכש המוצעת נחשבת ע"י רשויות המס לעיסקת מכירה החייבת במס רווחי הון בגובה 25% מרווח ההון".

נציין כי על פי נתונים שאסף אתר Stockr.co.il, הגופים המוסדיים מחזיקים ב-5.8% ממניות דלק אנרגיה - כלומר ב-49% מהחזקות הציבור (11.8% מההון בסך הכל). הגוף המוסדי בעל ההחזקה הגדולה ביותר הוא קרנות ההשתלמות של המורים והגננות, שמחזיקות ב-2.1% מהחברה. מחזיקים גדולים נוספים הם כלל ביטוח (1.04%), פסגות (0.85%) וילין לפידות (0.75%).

קבוצת דלק הודיעה כי בכוונתה להעביר לחברה ייעודית שתוקם לשם כך ותנפיק את מניותיה בבורסה, את תזרים המזומנים מתמלוגי העל של פרויקט מאגר הגז תמר, שחלק ממנו קלטה עד היום דלק אנרגיה, המחזיקה ב-54% מהיחידות של דלק קידוחים. בדלק, אגב, ציינו כי החלו במגעים עם רשות ני"ע לקראת הנפקה.

תמלוג העל עמד בסוף 2017 על 1.5% מההכנסות עד לכיסוי עלויות הפיתוח ולאחר מכן קפץ לרמה של 6.5% מההכנסות, ובדלק מעריכים שאם תתבצע הנפקה של חברה ייעודית, שווי המינימום שלה יעמוד על 200 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988