גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למרות שנפתח ללא טופס 4: קניון נעימי בנתניה ימשיך לפעול

ביהמ"ש, שדן בבקשה של הוועדה המקומית לצו סגירה, קבע כי עסקים שכבר נפתחו יוכלו להמשיך לפעול ● הנהלת בתי המשפט: מדובר באיזון ראוי בין עובדות המקרה לבין הפגיעה האפשרית בבעלי העסקים

קניון נעימי  / צילום: איל יצהר
קניון נעימי / צילום: איל יצהר

בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אישר לאחרונה הסכמות שהושגו בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה, לבין עסקים הפועלים ללא טופס 4 בקניון נעימי בשכונת קרית השרון בעיר. לפי ההסכמות שהושגו, הצו השיפוטי לסגירת חלק מהעסקים ייכנס לתוקף בעוד 60 יום, אך לגבי חלק מהעסקים ייכנס הצו לתוקף רק בעוד חצי שנה. המשמעות: העסקים שפועלים בניגוד לחוק, ימשיכו לעשות זאת בהסכמת הוועדה המקומית ובחסות בית המשפט.

בחודש פברואר הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה באמצעות עו"ד עידית פלד בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי נגד חברת מגדלי נעימי שהקימה את הקניון, ושלושה בעלי עסקים הפועלים בקניון ללא טופס 4 ובהם: מספרה, סטודיו לחוגים, ותחנת מוניות.

בבקשה ציינה הוועדה המקומית כי חברת מגדלי נעימי שבבעלות מיכאל נעימי, ביצעה במהלך השנים 2015-2016 עבודות להקמת שתי קומות מרתף בשטח 24 אלף מ"ר ללא היתר בנייה, והוגש נגד החברה ונגד בעליה כתב אישום באשמת ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר ואי קיום צו הפסקת עבודה. החברה שהוציאה היתר בנייה להקמת קניון ללא חניון תת קרקעי, ביצעה לבסוף עבודות להקמת חניון תת קרקעי בשטח נרחב, לא הצליחה לקבל טופס 4 לאכלוס הקניון, בשל העבירות שבוצעו. זאת כאשר מנגד, עסקים שחתמו על הסכם לשכירת שטחים עם החברה, התקשו לעמוד כלכלית בעיכובים באכלוס הקניון בשל העבירות שביצע היזם. כתוצאה מכך, ומהלחץ הכלכלי בו התקשו לעמוד, החליטו מספר עסקים קטנים לפתוח את העסק ללא טופס 4.

בבקשה צוין כי אכן בביקורת מפקח על הבנייה ממאי 2017 ואוגוסט 2017 נמצא כי אוכלס חלק מהבניין בקומה ג', ומשתמשים בו משרדים שונים מבלי שניתן טופס 4 ואישור להספקת חשמל ומים, ועל כן הוגש כתב אישום מתוקן. על אף הגשת כתב האישום, בביקורת המפקח מינואר 2018 נמצא כי אוכלסו חלקים נוספים מבלי שניתן טופס 4 ובהם: סטודיו למחול "דונה", בשטח 130 מ"ר בקומה א', מספרה בשם "איציק חודידה מעצב שיער" בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע, ותחנת מוניות "מוניות צפריר" בשטח 12 מ"ר בקומת הקרקע. "שימושים אלה נעשו ללא אישור להספקת חשמל ומים- טופס 4 בניגוד לתנאי ההיתר", צוין בבקשה.

בנוסף לכך מציינת הוועדה המקומית בבקשה כי בינואר 2018 התבצעה ביקורת במקום על ידי מפקח בטיחות אש מטעם הרשות הארצית לכבאות והצלה תחנה איזורית נתניה ונמצא כי 3 עסקים אלה, מספרה, סטודיו למחול ומשרד מוניות פועלים לא אישרו הרשות הארצית לכבאות והצלה. על כן ביקשה הוועדה המקומית מבית המשפט להורות לבעלי העסקים להפסיק לאלתר את כל השימושים בנכס, ולתת צו סגירה לבניין עד לקבלת אישור להספקת חשמל ומים - טופס 4, ולהורות למשטרת ישראל לסייע באכיפת הצו, ככל שיידרש.

בשני דיונים שהתקיימו בסוף חודש מרץ ובסוף חודש אפריל 2018, אישר שופט בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אלי ברנד את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהמלצת בית המשפט. על פי ההסכמות ניתן צו שיפוטי לכל הבניין הכולל 16 עסקים הפועלים ללא טופס 4, כאשר הצו ייכנס לתוקף בתוך 60 יום, בהסכמת העירייה. אלא שלגבי 6 מהעסקים סוכם כי הצו יידחה בחצי שנה בכפוף לכך שישיגו אישור מכיבוי אש. כלומר, העסקים הפועלים ללא טופס 4, ימשיכו לפעול ללא אישור כחוק. יש ליין כי עיריית נתניה נתנה הסכמתה לפשרה זו המתייחסת לעסקים הפועלים בחזית הבניין בקומת הקרקע, אך התנגדה לדחיית הצו לתקופה כה ממושכת כלפי סטודיו דונה הפועל מהקומה הראשונה של המבנה. למרות התנגדותה קיבל בית המשפט את עמדת סטודיו דונה וקבע כי הצו ייכנס לתוקף לגבי עסק זה רק בעוד חצי שנה.

מעיריית נתניה נמסר: "ב-22 במרץ ניתן לבקשת הוועדה המקומית צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה לכלל הבניין, בכפוף להסתייגויות באשר לעסקים בקומת קרקע שהיו כבר פתוחים במועד מתן צו ההפסקה השיפוטי (לגביהם הוסכם על דחיית כניסתו לתוקף של הצו למשך 6 חודשים בכפוף לאישור כיבוי אש, וזאת בהתאם לאישור בטיחות אש עבור השטחים המאוכלסים שהוצג והוגש בבית המשפט, ועל פי בקשה חדשה להיתר שהוגשה בוועדה המקומית.

באשר לעסקים נוספים מעל קומת הקרקע ומחזיקי יחידות נוספים בבניין שלא היו צד פורמלי לבקשה, ניתן בדיון שהתקיים ב-30 באפריל צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה באשר לעסקים הנוספים שנפתחו מעל קומת הקרקע (למעט סטודיו דונה למחול) ובאשר לעסק חדש בקומת הקרקע, בית המשפט קבע כי צווים אלה ייכנסו לתוקף תוך תקופת התארגנות של 60 ימים, וזאת בכפוף להמצאת אישור יועץ בטיחות תוך 48 שעות, וכן בכפוף להפקדת בטוחות בסכומים של בין 10,000 ל- 60,000 לכל עסק לצורך הבטחת ביצוע הצו, כפי שקבע בית המשפט. לגבי סטודיו דונה למחול, הורה בית המשפט, על אף התנגדותנו, כי מועד כניסתו לתוקף של צו הפסקת השימוש והסגירה יידחה למשך 6 חודשים, כמו העסקים בקומת הקרקע".

מהמחלקה להנחיית תובעים עירוניים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים נמסר: "בית המשפט ביצע הבחנה בין אכלוס קומת הקרקע לבין אכלוס הקומות הנוספות. עמדת התובעת העירונית במקרה זה התבססה על שיקולים ענייניים וסבירים. מדובר בעמדה אשר נבחנה ע"י בית המשפט וקיבלה את אישורו . יובהר כי ההסכמה לדחיית הצו להפסקת השימוש היתה בכפוף להמצאת אישור מכבי אש. בהתאם לבקשה חדשה שהוגשה לועדה המקומית לקבלת היתר, ניתנה ארכה לאותם עסקים בקומת הקרקע. בדיון שהתקיים בסוף אפריל בבית משפט השלום בנתניה, במעמד התביעה המקומית נתניה, בעניינם של השוכרים שהחלו בשימוש בקניון לפני טופס 4, בית המשפט קיבל את בקשת התביעה המקומית למתן צו להפסקת שימוש, לגבי המשתמשים בקומות העליונות בקניון, תוך מתן אורכה להתארגנות . האורכות ניתנו בכפוף לאישור יועץ בטיחות בתוך 48 שעות והפקדת בטוחות (אישור יועץ הבטיחות כבר הוגש לבית המשפט) . חריג לכך הוא הסטודיו למחול, הנמצא בקומה הראשונה, אשר לגביו קיבל בית המשפט את הבקשה לצו הפסקת שימוש, אך בניגוד לעמדת התביעה המקומית, הוחל עליו הסדר בדומה לעסקים בקומת הקרקע" .

מהנהלת בתי המשפט נמסר: "לפרויקט נשוא הבקשה קיים היתר בנייה מיום 10.9.14. ברקע מתנהלים הליכים משפטיים נוספים בין היזמים, השכנים והוועדה מקומית לתכנון ובנייה נתניה במסגרתם כבר עלתה הטענה להיעדר טופס 4 אשר אינו נובע מטעמי בטיחות או טענה תכנונית, אלא על רקע חזית מחלוקת בין הצדדים בנושא פתרון חנייה לקניון. במסגרת כתבי הטענות על נספחיהם בהליך כאן, הוברר כי קיים אישור יועץ בטיחות. בהחלטת כבוד השופט ברנד מיום 22.03.2018 ניתן תוקף הסכמות בין הצדדים לאחר שהוברר כי אין סיכון בטיחותי ובשים לב לאיזון הראוי בין הסיבה לאי מתן טופס 4 לבין הנזקים לבעלי העסקים ונסיבותיהם האישיות, תוך קביעה כי יינתן צו סגירה מיידי לגבי כלל הבניין".

עוד כתבות

מוטי אלמליח מנכ"ל טלרד הנכנס / צילום: ורדי כהנא

טלרד: צמצום פעילות התקשורת בארה"ב גבה מחיקת ענק בדוחות

גם ברבעון השלישי הפסדי החברה ממשיכים להיערם, ואחד הגורמים הבולטים שהעיבו על התוצאות היו ירידות ערך בהיקף כ-9 מיליון דולר, שנרשמו בגין שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב (BWA) שהיא מספקת בארה"ב

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

חמישה דברים שאתם חייבים להתייחס אליהם לפני ששבוע המסחר מתחיל

תאריך הטלת המכסים של ארה"ב על סין מתקרב בצעדי ענק ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה מתרחקות ● הבריטים שוב ילכו לקלפיות ● והאם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"

הנשיא טראמפ בביקור באזור בנייה בטקסס  / צילום: רויטרס

טראמפ נגד טראמפ: האיום הגדול ביותר על נשיא ארה"ב הוא - עצמו

כלכלת ארה"ב מוסיפה לצמוח, וביום ו' נרשמה עוד ירידה היסטורית באבטלה ● נשיאים נוטים לחזור ולהיבחר כאשר כלכלה עושה חיל – אבל הדייר הנוכחי מתקשה להפיק ממנה את מלוא התועלת הפוליטית ● פרשנות

מתחם בית הפסנתר של קבוצת ניצן גרופ / הדמיה: Evolve Media

אלקטרה בנייה נבחרה לבנות את פרוייקט "בית הפסנתר" בתל אביב

החברה תבנה עבור קבוצת ניצן גרופ את פרויקט "בית הפסנתר" בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם בתל אביב בהשקעה כוללת של כ-120 מיליון שקל

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

ביג מגדילה את ההימור על אפי נכסים: רכשה מניות נוספות של חברת הנדל"ן המניב ביותר מ-400 מיליון שקל

בעקבות ההשקעה, שבוצעה במסגרת הנפקת מניות, הגדילה ביג את שיעור החזקתה באפי נכסים, המתנהלת ללא גרעין שליטה, ל-20% בהשקעה כוללת של 725 מיליון שקל ● מגה אור, המחזיקה ב-13% ממניות אפי נכסים, שמרה על חלקה בהשקעה של 83 מיליון שקל

הנחה בארנונה? רק בפינוי בינוי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי, צילום: יח"צ

ההכנסות מארנונה ברשויות המקומיות צפויות לצמוח בשנת 2020

הסיבה לגידול הצפוי בהכנסות של הרשויות המקומיות מארנונה, היא נוסחת העדכון של משרדי הפנים והאוצר שלפיה המס המוניציפלי יעלה החל משנת 2020 ב-2.58%

שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה/ צילום: אילן מלסטר , המשרד להגנת הסביבה

שמן תעשיות: השריפה בחוף שמן הותירה הפסד של יותר מ-10 מיליון שקל

את הרבעון השלישי של השנה סיכמה שמן, העוסקת בייצור ושיווק של שמנים, בהפסד של 8.5 מיליון שקל ● זאת בעקבות הוצאה חד-פעמית של יותר מ-10 מיליון שקל בקשר לשריפה

דקטלון תל אביב / צילום: יחצ

ענקית הספורט הצרפתית דקטלון מקימה מרכז לוגיסטי בישראל

בין המועמדות להקמת המרכז: החברה לפיתוח קיסריה • דקטלון חתמה חוזים לפתיחת שלוש חנויות נוספות בארץ

תיירות מוסלמיות / צילום: רויטרס

מי הוא הישראלי שעומד מאחורי קמפיין פייסבוק לשנאת מוסלמים?

תחקיר של העיתון הבריטי "גרדיאן" חשף מעורבות של ישראלים בקמפיין נגד שמאלנים ומוסלמים, לרבות אחד אריאל אלקאראס, "תכשיטאי" מלוד (שמכחיש כל קשר לקמפיין) ● אך חשיפות קודמות מצביעות על מאמצים לקידום גזענות מזה שנים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ האמריקאי מייק פומפיאו / צילום: ג'ים יאנג, רויטרס

מלחמת גרסאות עם וושינגטון: סיפוח הבקעה עלה או לא עלה בשיחה עם פומפיאו?

ראש מחלקת המזרח התיכון בבית הלבן נשאל על כך ביום שישי במסגרת תדרוך עיתונאים בוושינגטון, והכחשתו הייתה גורפת ● למרות זאת, נתניהו מתעקש היום: "והעליתי את הנושא בפני פומפיאו, ואני מתכוון להעלותו בפני ממשל טראמפ"

תמר יסעור וצבי זיו  / צילום: תמר מצפי

תמר יסעור מונתה ליו"רית מעגל ידידי בת שבע

וגם: משה ברקת מחפש אקטוארים בצפון אמריקה

תשואה / צילום: Shutterstock

מדוע התשואה שמשיג מנהל קרן אינה זהה לתשואת הקרן עצמה?

התשואה, פנים רבות לה: יש הבדל בין התשואה שהשיגה קרן לזו שיראה המשקיע, ותתפלאו, אבל תשואה חיובית לא "הולכת" בהכרח עם רווח

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

ת"א ננעלה בעליות: סלקום זינקה ב-11%, דלק רכב ב-14%

מגה אור השתתפה בהנפקה של אפי נכסים כשרכשה מניות ב-83 מיליון דולר; ביג רכשה מניות בהיקף של 407 מיליון שקל ● שיכון ובינוי הגישה הצעה לרכישת השליטה בתהל ● גיל אגמון הגיע להסכמות עם קבוצת דלק לרכישת מניות דלק רכב, 7.5% מהון המניות, בכ-135 מיליון שקל

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

עתירה: התקציב לשיקום שורדות זנות לא נוצל – ועלול לרדת לטמיון

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות עתר לבית המשפט נגד משרדי הרווחה והאוצר, בטענה שהכסף המוקצה עבור שיקום נשים בזנות לא הגיע ליעדו, ועשוי לשוב לקופת האוצר עם תום השנה ● בית המשפט הורה למדינה לנמק בתוך שבוע מדוע לא נעשה שימוש בתקציב

האחים יעקובי / צילום: אריק סולטן

אחים יעקובי: הניסיון לשקם את אורתם סהר הוביל להסדר חוב נוסף בחברה הבת

בדוחות של יעקובי לרבעון השלישי, החברה מחקה את יתרת השקעתה באורתם סהר בהיקף של כ-7 מיליון שקל וכן רשמה הפרשות של יותר מ-12 מיליון שקל בגין ערבויות שהעמידה "למזמיני עבודות ולספקים של אורתם סהר" ● אלה גררו את יעקובי להפסד רבעוני של 28 מיליון שקל

מודעה לשירותי ליווי בפייסבוק / צילום: צילום מסך

כובע צמר לתינוק, מצעים למיטה וזנות: בניגוד ולמרות החוק - פייסבוק מפרסמת שירותי ליווי

בימים האחרונים קודם בפייסבוק פוסט בתשלום תחת הכותרת "נערות ליווי במרכז", שמפנה לוואטסאפ המעביר לאתר ייעודי ולצ'ט בטלגרם שמבטיח היכרויות, דיסקרטיות ושירות מהיר

שי ניצן / צילום: שריה דיאמנט

שי ניצן משיב לטענות שביצע הפיכה שלטונית: "מסע שיסוי שיביא להפלת יסודות הבית"

"אין זה מתקבל על הדעת שאדם שהקדיש את חייו המקצועיים למאבק המשפטי בטרור; למאבק בשחיתות השלטונית; למאבק בארגוני הפשיעה; למאבק על ערכיה של המדינה היהודית דמוקרטית - יקום בוקר אחד וינסה לבצע 'הפיכה שלטונית'", כך אמר פרקליט המדינה שי ניצן

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת נגד חברת הייעוץ: "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל אנטרופי; איכות ההחלטות באסיפות הכלליות טעונה שיפור"

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת דוח ביקורת חריף על תחום הייעוץ למוסדיים בהצבעות באסיפות כלליות ● על מהלך רגולטורי שמובילה הרשות ביחס לחברות הייעוץ נמתחת ביקורת מצד רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש ● גל סטאל, יו"ר אנטרופי: "הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו. נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות"

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער מבקש מחברי הליכוד: הורו על פריימריז לראשות המפלגה

אחרי שכשל הסיכוי להקמת ממשלת אחדות, בליכוד נערכים לפיזור הכנסת החל מ-11 בדצמבר, ובמפלגה דורשים לקבוע התמודדות על ראשות המפלגה ● "קיום התמודדות אינה רק עמידה על זכותו של חבר התנועה, היא חובה החקוקה בחוקת התנועה", אמר סער

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

כך פועלת האפליקציה שעוזרת לילדים שלכם לחסוך באופן לא מודע

כולנו יודעים כמה קשה לחסוך, במיוחד לפנסיה ולטווח ארוך ● אבל מסתבר שבעולם הפיננסים אומצו שיטות של הכלכלה ההתנהגותית, כדי לשפר את יכולת החסכון שלנו מבלי שאנחנו בכלל יודעים ● האזינו