גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברה ממשלתית שילמה מיליונים ליועצים ללא נהלים מסודרים

החברה שילמה לאחד היועצים החיצוניים 1.5 מיליון שקל לפני מע"מ במשך שלוש שנים ● 8 דירקטורים בחברה קיבלו שכר חריג

תשלום ליועצים / צילום: Shutterstock
תשלום ליועצים / צילום: Shutterstock

באופן תקדימי מפרסם המבקר בדוח הביקורת השנתי שלו פרק מהחלק החסוי של הדוח, שהוחלט להתיר לפרסמו בעקבות דרישת הוועדה לביקורת המדינה בראשות ח"כ שלי יחימוביץ'. עם זאת, מסיבות שאינן ברורות לכותב שורות אלה, הוחלט לאסור על פרסום פרטים מזהים של החברה שבה נעשתה הביקורת והחברות-הבנות שלה וכן של הבכירים בחברות אלה והיועצים הפרטיים שנשכרו על ידם. הנימוק לחיסיון, חשש לפגיעה בביטחון המדינה, אינו רלוונטי כלל למקרה זה, למיטב ידיעתו של החתום מעלה.

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

בבדיקה התברר כי תשלומים בהיקף מיליוני שקלים שולמו ליועצים חיצוניים, שחלקם נשכרו אישית על ידי יו"ר הדירקטוריון מבלי שהיו בחברה נוהלים מסודרים להעסקת יועצים. כמו כן התברר כי נושאי המשרה הבכירים בחברה נהנו מתנאי העסקה חריגים.

על פי הודעת הוועדה לביקורת המדינה, החליטה וועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין לאומיים של הוועדה "לאשר את פרסומו של דוח מבקר המדינה על ליקויים מהותיים בחברה הוסדית שמכונה ל', הנמצאת בבעלות מלאה של המדינה. כמו כן, יפורסמו ליקויים בחברות-הבנות שלה, המכונות מ', נ', ו-ס', ובחברה נכדה, ע'. הוועדה הטילה חיסוין על פרטים מסוימים המזהים את החברה, כדי שלא לפגוע באינטרסים חיוניים וביטחוניים של המדינה, אך אפשרה פרסום מלא של סדרת ליקויים מהותיים ומתמשכים שמצא המבקר, והקפידה על כך שהליקויים יובאו במלואם בדוח הפומבי".

המבקר עצמו מעיר בהקשר זה כי "כנדרש לגבי חברות וגופים השומרים על אינטרסים חיוניים וביטחוניים של המדינה מטרת החשאיות היא להגן על אינטרסים אלו ולא לשמש למניעת פיקוח ובקרה ציבוריים ראויים". המבקר ממליץ ל"גורמים הרלוונטיים" בסיכום הממצאים כי עליהם "להקפיד כי לגבי חברות וגופים השומרים על אינטרסים חיוניים וביטחוניים של המדינה תשמש החשאיות אך ורק להגנה על אינטרסים אלה ולא למניעת פיקוח ובקרה ציבוריים נאותים". המבקר מוסיף כי "בכך יתאפשר לקיים דיון ציבורי ראוי בליקויים שהעלה משרד מבקר המדינה ולקדם את תיקונם".

בקבוצת החברות שבראשות חברה ל' נערכה ביקורת בין החודשים יולי 2015 עד סוף מרץ 2017 ובה נבדקו היבטי בקרה בפעילות קבוצת החברות בשנים 2012-2016. הביקורת העלתה "ליקויים מתמשכים בתפקודה של הקבוצה ובהתנהלותה - ליקויים שבחלקם חרגו מכללי מנהל תקין". המבקר קובע כי "על השרים האחראים ועל קבוצת החברות לוודא את תיקון הליקויים".

לדעת המבקר הליקויים העיקריים היו שהדירקטורים בחברה קיבלו תשלומים החורגים מכללי רשות החברות ומשך כהונתם חרג לשם השוואה מהקבוע בכללי רשות החברות. בנוסף התגלה כי יושבי הראש של חברה ל' בשנים 2012-2016 שימשו במקביל כיושבי ראש של חברה מ' שבה יש לחברה ל' אחזקה מהותית - אף כי היה קיים פוטנציאל לניגוד עניינים מובנה בין שני התפקידים.

היועמ"ש של החברה קיבל 4.23 מיליון שקל 

בדוח מככב מר ב' שהיה יו"ר הדירקטוריון הקודם של החברה והעסיק יועץ אישי שהתמחה בין השאר בתחום הפוליטי. מר ב' הסביר לדירקטוריון את הצורך שלו ביועץ אישי חיצוני בכך שכדי לשמור על האינטרסים של החברה דרוש לו ארגז כלים והיועץ הוא כלי בארגז הזה. בהזדמנות אחרת סיפר מר ב' ליו"ר וועדת השכר של הדירקטוריון כי הוא מעולם לא חתם על מסמך עד אשר היועץ האישי אישר לו לחתום עליו.

בהסכם ההתקשרות שנחתם בכלל על ידי חברת נ' הובטח ליועץ האישי שכר טירחה חודשי של 35 אלף שקל תמורת 120 שעות עבודה חודשיות וכן כיסוי הוצאות נסיעות לחו"ל שיידרשו במסגרת עבודתו. בהמשך הועלה שכרו של היועץ ל-50 אלף שקל בחודש בנימוק שעליו לטפל גם בחברות נוספות בקבוצת ל'. ליועץ שולמו גם כספים עבור שעות נוספות למרות שלחברה לא היה מעקב אחר ביצוע העבודה בשעות אלה. בסך הכל שולמו ליועץ במהלך שלוש שנים 1.5 מיליון שקל לפני מע"מ.

היועץ האישי לא היה היחיד שנהנה מנדיבותם של בכירי חברה ל'. בתקופה שבין 2014 ליוני 2015 שילמה החברה ליועציה השונים שכר של כ-3 מיליון שקל ועוד 800 אלף שקל הוצאות. בנוסף ליועצים החיצוניים שילמה החברה שכר טרחה יוצא דופן ליועץ המשפטי שלה. במשך שנים רבות לא היה בחברה יועץ משפטי פנימי ומי שנהנה מההפקר היה משרד עורכי דין חיצוני שכיהן בתפקיד במשך שנים רבות. רק בשנים 2014-2015 הסתכמו הוצאות חברת נ' בדין העסקת יועמ"ש הקבוצה בכ-4.23 מיליון שקל כולל מע"מ, מהם 4.1 מיליון שכר טרחה ו-130 אלף הוצאות. שכר הטרחה של היועמ"ש חושב לפי 220 דולר לשעת עבודה של היועמ"ש עצמו, 150 דולר לעורך מנוסה, 125 דולר לעו"ד צעיר ו-75 דולר למתמחה. בחברה הסבירו כי שילמו ליועמ"ש את התעריפים למרות שהיו גבוהים באופן ניכר מתעריפי רשות החברות משום שהוא "בקיא בתחום". החברה לא ביצעה בקרה על דיווחי היועמ"ש אלא "סמכה עליהם".

הדירקטורים בחברה נהנו משכר חודשי שהיה גבוה מהשכר הקבוע בתקנות בדבר גמול, בשיעורים שבין 190% ל-395%. בין היתר שולם להם שכר חודשי של 6,257 שקל ותשלום של 1,500 שקל לכל השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או אחת מוועדותיו. בסך הכל שולמו ל-8 דירקטורים בחברה ל' 3.3 מיליון שקל בין השנים 2012-2015 על-פי המבקר מדובר בסכום החורג ב-2.5 מיליון שקל מהסכום שהיו אמורים לקבל על פי הכללים.

גורם נוסף שנהנה מתנאים יוצאי דופן בחברה היה "נושא משרה בכיר". קודמו של האיש קיבל בעת פרישתו פיצויים בשיעור של 200% ושלושה חודשי הסתגלות בשכר. נושא המשרה הבכיר נהנה משכר של 38,800 שקל ומשכורת 13. לאחר שעזב את תפקידו אושרה לו חופשה ללא תשלום שהוארכה מעת לעת על ידי הדירקטוריון. במהלך החופשה הועברה המשרה לאחד הדירקטורים, בניגוד לדעת היועץ המשפטי של הקבוצה, שהמליץ למנות ועדת איתור לבחירת מחליף לנושא המשרה הבכיר. לאחר שהדירקטוריון אישר לנושא המשרה הבכיר מספר הארכות של החל"ת הוא חזר למלא את משרתו.

עוד כתבות

השקעות אלטרנטיביות / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

השקעות אלטרנטיביות - סיכונים מגלקסיה אחרת

בשעה טובה רשות ני"ע החליטה לבחון את מה שמכונה השקעות אלטרנטיביות ● מהמסמך שחיברה אפשר ללמוד מה הם סימני האזהרה החשובים בתחום זה, אבל מעבר לכך חשוב שהמשקיע ישאל אם הוא יכול לעשות בהשקעות אלה את כל הבדיקות הדרושות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

עסק חי או לא? אי.די.בי הפסידה 407 מיליון שקל מתחילת השנה ומציגה גירעון דומה בהון העצמי

השווי הנכסי הנקי (NAV) השלילי הצטמצם בחודשים האחרונים ל-311 מיליון שקל, וכך גם המינוף ל-118%, בין היתר בשל מכירת מניות כלל ביטוח תמורת אג"ח אי.די.בי ● למרות שאלשטיין הזרים לאי.די.בי כ-2.8 מיליארד בשקל מאז רכש את השליטה ב-2014, בשנה האחרונה עלה משמעותית הסיכון לחדלות פירעון והסדר חוב נוסף

רון פאינרו, מנכ``ל לאומי קארד/ צילום: יחצ בני גמזו לטובה

הפרידה מלאומי מכבידה על תוצאות מקס: ההכנסות עומדות במקום והרווח נשחק ברבעון השלישי ל-27 מיליון שקל

שינויים רגולטוריים, והשלכות הפיכתה של לאומי קארד לחברה עצמאית שנקראת "מקס," ממשיכים להכביד על תוצאות חברת כרטיסי האשראי, שנמכרה מוקדם יותר השנה על-ידי בנק לאומי וקבוצת עזריאלי לידי קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס

עו“ד איה לביא / צילום: שלומי יוסף

המרכז לנפגעי כתות מבקש להצטרף לערעור עו"ד שהונתה במיליונים את לקוחותיה

עו"ד איה לביא הגישה ערעור לעליון על 3 שנות המאסר שנגזרו עליה, לאחר שהודתה בגניבת 4.2 מיליון שקל מלקוחות ● המרכז לנפגעי כתות: "על ביהמ"ש להתחשב בכך שלביא הושפעה במעשיה מחברות בכת" ● עם זאת, סנגורה מבהיר: "לביא לא חברה בשום כת"

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

מגמה חיובית בתל אביב; דלק בולטת, טאואר מתקנת

יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים מטפסות בכ-6% ומניית בעלת השליטה קבוצת דלק עולה בכ-4.5% ● טאואר מתחזקת אחרי ירידה של כ-4% שרשמה אתמול על רקע פרסום דוחותיה ● דלתא, גלוברנדס וקבוצת גאון מזנקות בעקבות דוחות

משרדי ?Wix / צילום: רויטרס

מנייתה של Wix צונחת בטרום-מסחר לאחר צמצום תחזית

הישראלית שנסחרת בוול סטריט הציגה עלייה מפתיעה ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי של השנה, אך צמצמה את טווח התחזיות לשנת 2019 כולה ●  צופה הכנסות בטווח של 763-761 מיליון דולר, לעומת התחזיות הקודמת להכנסות בטווח של 765-761 מיליון דולר

ראשת מועצת גני תקווה, ליזי דלרי'צה / צילום: אביגיל עוזי

"התחבורה בישראל היא 100 שנה אחורה, צריך פתרונות בתוך היישוב"

כך אמרה ל"גלובס" ראשת מועצת גני תקווה ליזי דלרי'צה לאור החלטת המועצה השבוע לקדם בניית 1,200 דירות בצפון היישוב כחלק מרובע חדש שיכלול גם רבע מיליון מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

הקרב על האימפיצ'מנט: לא רק טראמפ על הכוונת אלא גם הטראמפיזם

הרפובליקאים הודפים ההאשמות נגד טראמפ ● השגריר בפועל של ארה"ב באוקראינה: טראמפ ייחס חשיבות רבה יותר לחקירה נגד ג'ו ביידן ובנו מאשר לאוקראינה כולה ● טראמפ מצייץ: "הדמוקרטים מנסים לבלום אותי; אני לא אתן להם" ● פרשנות

הנשיא טראמפ ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי/צילום: רויטרס

אימפיצ'מנט הנה הוא בא: אין כמעט ספק שטראמפ יזוכה

היום מתחילים הדמוקרטים בבית הנבחרים של ארה"ב את תהליך הגשת כתב אישום נגד הנשיא טראמפ על שוחד ועל "פשעים חמורים" נגד החוקה ● זה ייקח כנראה חודש וחצי ● בינואר יועמד הנשיא למשפט הסנאט, ואין כמעט ספק שיזוכה ● אבל זה מה שרצו מנסחי החוקה לפני 230 שנה

הסמל של גוגל כיום / צילום: רויטרס

גוגל נכנסת לבנקאות דיגיטלית: תציע חשבונות עובר ושב

מדובר בשיתוף פעולה של גוגל, בנק Citigroup ואיגוד אשראי קטן באוניברסיטת סטנפורד שיצא לפועל בשנה הבאה ● גוגל התחייבה שלא תמכור את המידע הפיננסי של המשתמשים בשירות

אייזיק דבח / צילום: תמר מצפי

איחוד יצרנית החזיות בוגארט הגדיל את הכנסות דלתא אך פגע בשיעור הרווח הגולמי

הכנסות חברת ההלבשה התחתונה גדלו ב-20% ברבעון השלישי של 2019 ביחס לרבעון המקביל והגיעו ל-446 מיליון דולר ● בנטרול סעיפים חד-פעמיים הרווח הנקי נשחק ב-13% ל-14.5 מיליון דולר ● בפעילות בארה"ב הציגה דלתא שיפור רבעוני של 5% במכירות, שהגיעו ל-114 מיליון דולר

איזה נכס אפשר לקנות ב-2.1 מיליון שקל באזור חוף הכרמל? / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

איזה נכס אפשר לקנות ב-2.1 מיליון שקל באזור חוף הכרמל?

מגרש לבנייה בבנימינה, דירת 6 חדרים חדשה בטירת הכרמל, דירת בת 4 חדרים בזכרון יעקב או קוטג' בחדרה

רויטל סויד, העבודה–גשר / צילום: כדיה לוי

אם אוחנה חשף את סודו של חפץ במתכוון, האם יש לו חסינות?

האיום של ניר חפץ לתבוע את שר המשפטים אמיר אוחנה בגלל המידע שחשף עליו עורר תהייה: האם אוחנה, שדיבר מעל במת הכנסת, לא זכאי לחסינות פרלמנטרית? מתברר שלא תמיד ● המשרוקית של גלובס

רחוב שער פלמר בעיר התחתית, חיפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עם הגב לים: קמפוס נמל חיפה נפתח למגורים ומחירי הנכסים עולים

מסילת הרכבת עדיין חוצצת בין העיר חיפה לבין הים, אבל התוכנית של העירייה ל"קמפוס הנמל" מקדמת את התחדשות האזור כבר עכשיו, והיזמים שנכנסו לפני כמה שנים רואים עליות מחירים

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

חזרה לשגרה במעברים ארז וכרם שלום

(עדכונים שוטפים) - לפי דיווחים פלסטינים, הפסקת האש, שהושגה בתיווך מצרי, נכנסה לתוקפה החל מהשעה 05:30 בבוקר; מעט לאחר השעה 06:00 נשמעה התרעת צבע אדום בעוטף עזה ● כל מוסדות החינוך חוזרים מחר לשגרה.

יוסי ורשבסקי, אבי צבי וגולן יוכפז / צילום: איל יצהר, גלובס

מסמכי המיזוג של רשת ועשר נחשפים: "יש את חדשות 2 וזהו. מי שלא אוהב את 2 הולך לחדשות עשר"

המעמד של חדשות עשר והפורמט בו תפעל בערוץ הממוזג היוו חלק משמעותי מהדיונים שערכו הרגולטורים לפני אישור המיזוג ● "גלובס" חושף את התחייבויות שהציגו מנהלי רשת וערוץ עשר בשימוע ● בין הבטחות בעלי המניות: "לחברת החדשות יהיה מנכ"ל שהוא גולן יוכפז"

תותח של צהל בגבול הרצועה / צילום:  רויטרס

מלחמה או פעולת איבה: כמה פיצויים יקבלו הנפגעים מהאירועים הביטחוניים

שנים של עימותים ברצועת עזה יצרו מנגנון מורכב לפיצוי בעלי עסקים בישראל ● לא משנה אם נקרא לזה "מלחמה" או "מבצע", מילת המפתח היא "פעולת איבה" ● ככל שהעסק קרוב יותר לגבול, כך גדלים הסיכויים שיקבל פיצוי על נזק עקיף, כמו אובדן מחזור, וגם זה לאחר תלאות רבות

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

רבוע כחול נדל"ן מאשרת חשיפת "גלובס": מגעים מתקדמים לרכישת מניות משפחת גינדי בקניון TLV

החברה עשויה לרכוש את זכויותיה של קבוצת גינדי בקניון TLV ובחברת המגורים, במסגרת עסקה כוללת להסדרת כלל העניינים העומדים על הפרק בין הצדדים

הג’יהאד האסלאמי / צילום: Ibraheem Abu Mustafa, רויטרס

הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני - ארגון קטן שמנסה לשחק בגדול

מאז עליית החמאס לשלטון ברצועת עזה, הג'יהאד האסלאמי אינו חדל לזנב בו, בפומבי ובחשאי, ישירות ובעקיפין • הג'יהאד עושה לחמאס את מה שעשה החמאס בשעתו לפתח, ואינו מאפשר לחמאס להשלים את המעבר מארגון צבאי לגוף פוליטי אזרחי שיכול לקדם מהלכים מדיניים ● דעה

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

צמיחה של 27% בתחום הענן דחפה את הכנסות נייס; מעלה תחזית רווח שנתית

הכנסות של 152 מיליון דולר מתחום הענן סייעו לנייס להציג ברבעון השלישי עלייה של 8% בהכנסות ל-387 מיליון דולר ● המנכ"ל ברק עילם: ההכנסות מפעילות הענן הן 40% בקירוב מהכנסות החברה ומשקפות את ההצלחה הגדולה שלנו בתחום"