"אוזלת יד של משרד הבריאות בכל הנוגע להכשרת רופאים"

מבקר המדינה קבע כי לא ניתן לדעת האם הסטאז' שעוברים מתמחים מכשיר אותם כראוי לתפקד כרופאים • בין 2005 ל-2015, עלה בעקביות מספר הסטודנטים לרפואה אך למשרד הבריאות ולמל"ג אין תמונת מצב מלאה בנוגע למספר השדות הקליניים הקיימים ולפיזורם בין כלל בתי החולים

רופאים / צילום: שאטרסטוק
רופאים / צילום: שאטרסטוק

מה צריך לדעת הציבור בישראל על הרופאים שמטפלים בו? אם להאמין לדוח מבקר המדינה, הרי שהציבור צריך להיות מודאג, נוכח מחדלים לא קטנים של הגופים אשר אמונים על שמירת האיכות של הרופאים בישראל, משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). 

● לכל הכתבות על דוח מבקר המדינה 2018

ממצאי הדוח מצביעים על היעדר יד מכוונת בכל הנוגע להכשרת רופאים, ובעיקר בולטים עד מאוד חוסר הפעילות ואוזלת היד של המל"ג ומשרד הבריאות כגורמי אסדרה ואכיפה. קיים צורך דחוף בעבודת מטה משותפת בהובלת המל"ג ומשרד הבריאות בשיתוף פורום הדיקאנים, הסתדרות הרפואית בישראל ומנהלי בתי החולים, להקמת מערכת משותפת לכלל הגופים שתפעל באופן שוטף ורציף לתיקון כלל ההיבטים המשותפים בתחום הכשרת הרופאים שעלו בדוח. לפי המבקר, "נוכח היעדר המנהיגות והרפיון המשתקפים בדוח, עליהם לשקול לרתום גם את שר הבריאות ושר החינוך לייזום תוכנית לאומית שתאפשר הרחבה ממשית של התשתיות להכשרת רופאים בישראל".

בעשור שבין שנת הלימודים 2005-2006 לבין 2016-2015, עלה בעקביות מספר הסטודנטים לרפואה אך למשרד הבריאות ולמל"ג אין תמונת מצב מלאה בנוגע למספר השדות הקליניים הקיימים ולפיזורם בין כלל בתי החולים. היעדר תמונת מצב מהימנה במשרד על הסטטוס של השדות הקליניים מעמיד מחסום של ממש לפני מתכנני המערך של לימודי הרפואה בארץ. היעדר המידע בשאלות כמו - האם מספר השדות הקליניים נותן מענה לצרכים הקיימים, מהו הצפי לצרכים העתידיים וכיצד יש להיערך לקראתם - אינו מאפשר לתכנן בצורה מושכלת את מספר הסטודנטים שיוכשרו בפקולטות לרפואה. למל"ג-ות"ת ולמשרד אין תוכניות עבודה שכוללות היערכות עתידית לגידול במספרם של לומדי רפואה. זהו מחדל של משרד הבריאות ומל"ג-ות"ת.

על פי הדוח משרד הבריאות לא נקט צעד ממשי כדי לתת מענה לגידול הניכר במספר הסטאז'רים ובמספר המתמחים. "זוהי אוזלת יד של משרד הבריאות העלולה להביא לידי כך ששנת הסטאז' תהיה בלתי אפקטיבית".

בדוח יש גם ביקרות קשה על התנהגות משרד הבריאות, המל"ל ודיקאנים של הפקולטות השונות. לפי הדוח אוזלת ידם גרמה לכך שלא נקבעו כללים בסיסיים להפעלת שנת הסטאז' כמו: מטרות בסיסיות, חובות ההתלמדות, אמות מידה לעמידה בהצלחה בלימודי הסטאז' ולהערכת הסטאז'ר. הגורמים האחראים להפעלת שנת הסטאז' - משרד הבריאות והמל"ג וכן פורום הדקאנים שהוא בעל עניין מהמעלה הראשונה בהבטחת יעילותו - כולם יחד וכל אחד מהם לחוד, הותירו לתכתיבי השטח בבתי החולים - יהיו אשר יהיו - לקבוע את אופייה של שנת הסטאז'.

משרד הבריאות לא דורש ממנהלי המחלקות שבהן עובר הסטאז'ר להעריכו במפורט ואין מדדים שעליו לעמוד בהם. בכך נפגמת התועלת המופקת מהסטאז', ונוצר פתח לכך שמנהל מחלקה יאשר עמידה של סטאז'רים בדרישות של סטאז' גם אם אינם כשירים דיים.

צרו איתנו קשר *5988