בית המשפט: בעלי אקסיום לשעבר יחזירו מיליון שקל למלווה

זאת לאחר שהסתירו ממנו מידע מהותי • דנה תדמור ואורי עצמון נתבעו ע"י חברת שירן השקעות, בטענה כי הונו את החברה והסתירו מפניה כי חודשיים לפני מתן ההלוואה ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה שלהם • ביהמ"ש קבע כי מדובר ב"מעשה מרמה והונאה"

דנה תדמור ואורי עצמון, מבעלי חברת אקסיום לשעבר / צילומים: אורי עצמון - יחצ ותמר מצפי
דנה תדמור ואורי עצמון, מבעלי חברת אקסיום לשעבר / צילומים: אורי עצמון - יחצ ותמר מצפי

אנשי העסקים דנה תדמור ואורי עצמון, מבעלי חברת אקסיום לשעבר, ישלמו כמיליון שקל לחברת שירן השקעות בע"מ, בשל מעשי תרמית והונאה שביצעו השניים במהלך משא-ומתן בין החברה לחברה קנדית שהייתה בבעלותם, למתן הלוואה בסך מיליון שקל - כך קבע שופט בית משפט השלום, עדי הדר, במסגרת פסק דין בו קיבל את טענות חברת שירן על כך שתדמור ועצמון הסתירו מפניה את העובדה כי חודשיים לפני מתן ההלוואה ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה שלהם.

לאורך כל פסק הדין מתח השופט הדר ביקורת חריפה כנגד התנהלותם של תדמור ועצמון, קבע כי עדותם בעניין הסתרת המידע מחברת שירן לא אמינה, וכי גרסתם "מיתממת".

השופט ציין כי "הלווה (החברה הקנדית שהייתה בבעלות תדמור ועצמון, א' ל"ו) לא גילתה לתובעת (חברת שירן, א' ל"ו) מידע חיוני, ולכן הציגה מצג-שווא העולה כדי מעשה מרמה והונאה כנגד התובעת, עקב חומרת הסתרת המידע ובשים לב לכך שהיה על הלווה להבין כי עלולה לגרום למלווה נזק כבד".

עוד ציין השופט כי "מסקנה זו מתבססת על השתלבות המעשה החמור של הסתרת המידע המהותי, עם מעשים חמורים נוספים שביצעה הלווה שאין לגבי התקיימותם מחלוקת, על-ידי העברת כספי ההלוואה ליעד אחר, אי-רישום ההלוואה בספריה של הלווה והסתרת המידע על ההלוואה מהנאמן".

תדמור ועצמון היו שותפים בחברת פאונדרס, שעסקה באיתור ובהשקעות בנכסי נדל"ן בחו"ל, באמצעות כספים של משקיעים פרטיים, ופעלה בין היתר בקנדה, בווייטנאם ובארה"ב. אולם, ב-2010 נסגרה החברה בפתאומיות, ותדמור ועצמון הקימו חברת השקעות חדשה בנדל"ן חדשה בשם "אקסיום".

בראשית 2016 פרסם "גלובס" סדרת תחקירים על קריסתה של חברת ההשקעות בנדל"ן אקסיום, המצויה בהליכי פירוק, ועל טענות משקיעים כלפי בעלי החברה, תדמור ועצמון, בהם טענות לתרמית משקיעים.

חברת שירן השקעות, שיוצגה על-ידי עורכי הדין רפי שפטר ורוני כהן-שפירא, הגישה נגד תדמור ועצמון תביעה לשלם לה החזר הלוואה שהעניקה בטענה שרימו אותה. שירן השקעות טענה כי תדמור ועצמון הם בעלי מניות בחברה קנדית (בין אם באופן ישיר ובין אם בשרשור על-ידי חברה קפריסאית), לה הם העניקו את ההלוואה לבקשת עצמון לשם השקעה במרכז מסחרי בקנדה והפיכתו למרכז שבו חנויות רבות.

לבקשת עצמון, נטען, הכספים הועברו לחברת אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע"מ, אך בדיעבד התברר כי כספים אלה כלל לא הועברו ללווה - החברה הקנדית, וכי אותה חברה נכנסה להליך הבראה/הקפאת הליכים, לבקשתה, חודש וחצי לפני החתימה על הסכם ההלוואה, מבלי שנאמר לחברת שירן ולנציגיה דבר בעניין. עוד התברר כי מונה כונס למימוש הנכס.

שירן טענה כי הנתבעים הונו אותה כאשר הסתירו ממנה את הפרטים הללו עת נחתם הסכם ההלוואה.

השופט עדי הדר קיבל את טענות באי-כוחה של שירן השקעות, עורכי הדין שפטר וכהן-שפירא, וקבע כי בעת החתימה על הסכם ההלוואה בין שירן השקעות לבין השניים, בחודש אוגוסט 2015, הם הסתירו ממנה את העובדה כי ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה הקנדית, וכי מונה לה נאמן במסגרת הליכי ההקפאה הללו.

עוד נקבע כי השניים הסתירו את העובדה שתדמור עצמה הגישה תצהיר בבית המשפט בקנדה לפיו בהיעדר ארכה לגיבוש הסדר נושים, תהיה החברה הקנדית חדלת פירעון, כפי שאכן קרה לימים, והנושים הבלתי מובטחים ששירן עמדה להימנות עליהם, יאבדו את כספם.

בית המשפט קבע כי עובדות אלה חיוניות ומהותיות להחלטת שירן השקעות להעמיד הלוואה לטובת החברה הקנדית. כן קבע בית המשפט כי הסתרת מידע חיוני ומהותי זה מהווה עילה להטלת אחריות אישית אורי עצמון, אשר ניהל את המשא-ומתן עם שירן השקעות והסתיר מפניה את הקפאת ההליכים ומינוי הנאמן, ועל דנה תדמור ששימשה כמנהלת הכספים בחברה.

בית המשפט אף קבע כי הנתבעים עשו בכספי ההלוואה כבשלהם, לא העבירו אותם לחברה הקנדית והשתמשו בהם למטרות אחרות. עוד נקבע כי הנתבעים הונו את התובעת ומעלו בכספה, וכי מדובר במעשים בעלי גוון פלילי.

השופט הדר קבע כי "ברי שמכלול הממצאים החמורים שפורטו לעיל, לגבי פעולות שביצעו הנתבעים באופן אישי ומתוך קנוניה ביניהם כבעלים יחידים של החברה הקפריסאית, עומד גם עומד בנטל הבאת הראיות והשכנוע המוגבר הנדרש לצורך הטלת האחריות לביצוע המעשים בעלי הגוון הפלילי שבצעו בכספה של התובעת".

עוד דחה השופט את בקשתם של עצמון ותדמור ל"הבנה" והתחשבות במצבם כבעלי חברה שנקלעה להקפאת הליכים, ואף ביקש להוקיע אותם על התנהלותם באותה תקופה. "בצר להם, הנתבעים טענו בסיכומיהם כי 'הפסיקה בישראל גילתה הבנה לצורכיהם של בעלי חברה בתקופת הדמדומים ולניסיונות הנעשים להצלת החברה'. הסתרת מידע חיוני מהתובעת ומהנאמן, אי-רישום ההלוואה בספרי הלווה והעברת הכספים ליעד אחר ללא ידיעת והסכמת המלווה אינם מצדיקים הבנה. להפך, מעשים אלה מצדיקים גינוי והוקעה, למען יראו אחרים וייראו", כתב.

השופט חייב את עצמון ותדמור בתשלום 1,038,557 שקל, בצירוף ריבית, בתשלום שכר-טרחת עורכי דין בסך של 60,000 שקל וכן בהחזר אגרת המשפט.

כפי שנחשף ב"גלובס" בשורה של פרסומים בשנים האחרונות, זוהי אינה הפעם הראשונה שבה מעלים בתי המשפט ספקות - בלשון המעטה - בנוגע לדרך פעולתם של תדמור ועצמון. במארס אשתקד חויבו עצמון ואקסיום להשיב חצי מיליון שקל למשקיעים, לאחר שנקבע כי "דרך פעילותם של אורי עצמון ודנה תדמור מלמדת על ניסיונות להתחמק, באמצעות רשת מסועפת של חברות ושל בעלויות עקיפות בשרשור על חברות שונות, וזאת כדי שיקשה לעקוב אחרי הבעלים". בית המשפט ציין אז כי "אמנם דרך פעולה זו הוסברה על-ידי עצמון כמונעת מצורכי מס, אולם בנסיבות העניין ניתן ללמוד מדרך פעולה זו על רצון להתחמק מהמשקיעים ומהנושים".

שופט בית משפט השלום, עזריה אלקלעי, חייב אז את חברת ההשקעות בנדל"ן פאונדרס אינווסטמנטס ואת עצמון לשלם למעלה מחצי מיליון שקל (576,913 שקל) לבני זוג מחיפה, בגין הלוואה שנתנו לחברה קנדית - הלוואה שלא נפרעה ושחברת פאונדרס הייתה ערבה לה.

דנה תדמור, בעלת השליטה הנוספת בפאונדרס ומי שנתבעה יחד עם עצמון, לא חויבה אישית בהחזר ההלוואה, אך בית המשפט מתח בפסק הדין ביקורת על התנהלותם של עצמון ותדמור גם יחד במסגרת עץ החברות שהקימו.

עו"ד שולי גולדבלט המייצג את תדמור ועצמון מסר בתגובה:
"בפסק הדין לא הייתה כל התייחסות עניינית לתהליכים עיסקיים ולכך שחברת הנכס הקנדית וחברת אקסיום עשו כל שביכולתם למנוע אובדן של כספי המשקיעים ולשקם את הנכס. בנוסף, פסק הדין אינו מבטא את מרכיב הסיכון הקיים בכל עסקת נדל"ן ובענף בכללו.

"הנתבעים פעלו בהתאם להנחיות משרד עו"ד קנדי מוביל אשר ייצג את חברת הנכס וליווה את ההסכם שנרקם עם שותף קנדי להזרמת כספים נוספים לשיקום הנכס, והכל במסגרת הליכי "Notice of intention to Make a Proposal", אשר אינו הליך של הקפאת הליכים או של כינוס נכסים. "פסק הדין שגוי, רצוף אי דיוקים, ובלתי מנומק כדבעי, ובכוונת הנתבעים להגיש ערעור בגינו".

צרו איתנו קשר *5988