loading
לא תאמינו כמה אנשים מתחמקים מתשלום ארנונה בישראל
מנתונים שקיבלנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולים נתונים מפתיעים: פערים גדולים בתשלום לפי מ"ר בין ישוב לישוב וגם אחוז מדאיג באוכלוסייה שאינו משלם ארנונה כלל וכלל. כל הפרטים בוידאו
01:29 09/05/2018 13:37
לכל כתבות ארכיון נדל"ן ותשתיות >>