גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השופט כבוב חייב תובע בהוצאות משפט בסכום של כ-400 א' ש'

לואיס דגן הגיש תביעה נגד שותפיו בסכום עתק של כ-93 מיליון שקל, אלא שהוא לא שיער לתוך מה הוא מכניס את עצמו ● לאחר שדגן חזר בו מהתביעה בשלב מוקדם של ההליך - השופט כבוב הנחית עליו מהלומה כואבת בדמות הוצאות ריאליות של מאות אלפי שקלים לטובת הנתבעים

השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי
השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

שופט ביהמ"ש הכלכלי, חאלד כבוב, חייב לאחרונה תובע שחזר בו מתביעתו בשלב מוקדם של ההליך, בהוצאות משפט ובשכר-טרחת עורכי-דינם של הנתבעים בסך כ-400 אלך שקל. למה? כי התובע "נטל על עצמו את הסיכון" שזה יקרה כשבחר להגיש תביעה בסכום עתק של כ-93 מיליון שקל נגד הנתבעים.

כבוב נדרש לשאלה האם יש לפסוק הוצאות בהיקף מאות-אלפי שקלים שהוציאו הנתבעים תוך זמן קצר, לאחר שהתובע הודיע על מחיקת תביעתו נגדם.

התביעה הוגשה בחודש אוקטובר 2015 על ידי לואיס דגן, נגד שותפיו לשעבר רם שפיר ושי נוביק, כתביעה כספית, חוזית ונזיקית על-סך יותר מ-93 מיליון שקל, מתוכם כ-1.5 מיליון שקל בגין נזקי גוף. במסגרת התביעה העלה התובע דגן טענות שונות נגד הנתבעים, בין היתר בנוגע לאופן ניצול השקעתו בשותפות עימם, תוך הפרת הסכמי המייסדים והשותפות.

במהלך ניהול התיק ביקשו, שני הצדדים, ארכות ודחיות, הן בנוגע למועדי דיון שנקבעו, דיון הקדם ודיוני ההוכחות, והן בנוגע למועדי הגשת הראיות. לבסוף התקיימו בתיק שני דיונים, דיון קדם-משפט וכן דיון שנקבע מלכתחילה כדיון הוכחות. אולם עקב בקשת התובע, בוטלו חקירות העדים. במסגרת הדיון הורה השופט כבוב לבא-כוח התובע לעדכן בדבר עמדתו בנוגע להמשך ההליכים בתיק.

זמן קצר לאחר מכן הגיש התובע, דגן, בקשה למחיקת התביעה. מנגד, הגישו הנתבעים, באמצעות עוה"ד אודי שניידר וליאת בלומברגר-לוי ממשרד עוה"ד צמח שניידר, בקשה לפסיקת הוצאות. לטענתם מדובר בתביעה בסכום גבוה ביותר, שמלכתחילה לא היה בה דבר, ובעקבותיה הם נגררו להתדיינות בתביעת סרק. בבקשתם לפסיקת שכר-טרחת עו"ד והוצאות משפטיות, פירטו התובעים את הוצאותיהם שהגיעו לטענתם ל-432,989 שקל.

עו"ד ליאת בלומברגר-לוי / צילום: ארתור פורר

מאות שעות בהתגוננות

עוד לטענת הנתבעים - באמצעות משרד צמח שניידר שייצגם בתיק - בין היתר הם נדרשו להגשת כתב הגנה, לבקשות ביניים ובקשות שונות בכתב, להליכים מקדמיים בעלי נפח רב, הופעה בשני דיונים, הכנת תצהירי עדות ראשית, ליווי הכנת חוות-דעת של מומחית מארצות-הברית (לרבות איתור מומחית מתאימה והתקשרות עימה), הכנות לדיוני ההוכחות (שאמנם לא התקיימו בפועל, אך דחייתם התבקשה פחות משלושה שבועות לפני מועד הדיון הראשון).

לדבריהם, סכום שכר-הטרחה וההוצאות המשפטיות של הנתבעים, בהתאם להסכם שכר-טרחה בינם לבין באי-כוחם הוא בסך כולל של 341,089 שקל, כולל מע"מ.

תשלום שכר-הטרחה למומחית לדיני ניירות-ערך אמריקאיים היה 32,500 דולר ארה"ב, שהם 116,900 שקל. מסכום זה, ציינו הנתבעים, יש להפחית סכום ששילם התובע לנתבעים, בהתאם להחלטות בית-המשפט, ולפיכך הסכום הסופי הוא 91,900 שקל.

עוד טענו הנתבעים, כי נוכח סכום התביעה הגבוה, כמו גם אופיין והיקפן של הטענות שהועלו בתביעה, היה על בא-כוחם להשקיע מאות שעות בהתגוננות מפניה. סכום ההוצאות הנדרש מהווה כ-0.4% משווי התביעה ולפיכך הוא פרופורציונלי.

הנתבעים התייחסו גם לשיקולים אחרים בפסיקת ההוצאות, ביניהם מורכבות התביעה, חשיבות העניין עבור בעלי-הדין ודרך ניהול התביעה על-ידי הצדדים. בעניין התנהלות הצדדים הם טענו, כי התובע זלזל בהליך, בהוראות הדין, בהחלטות בית-המשפט ובהם; וכי יש לתת להתנהלות זו ביטוי בפסיקת ההוצאות.

עו"ד אודי שניידר / צילום: ארתור פורר

סכום תביעה לא שגרתי

בתגובת התובע לבקשה לפסיקת הוצאות הוא הבהיר כי בקשתו להפסיק את התובענה נובעת אך ורק ממצבו הבריאותי וממצבה הבריאותי של רעייתו, אשר אינם מאפשרים לו את המשאבים הנפשיים והפיזיים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך.

לטענתו, ההוצאות הנדרשות אינן ריאליות, מדובר בסכום מופרז וכן לא צורף לבקשה פירוט שעות עבודה שהושקעו בתיק; כמו כן, התיק אינו סבוך כפי שמנסים הנתבעים להציג זאת. עוד טען התובע, כי סכום שכר-הטרחה המבוקש מגלם בתוכו גם עבודה על תיק נוסף שהתנהל בין הצדדים, שעניינו פירוק השותף-המנהל בשותפות נשוא התובענה; ושחלק גדול משכר-הטרחה שולם על-ידי חברות שאינן צד להליך, ולא ברור כיצד הנתבעים דורשים החזר על מה ששולם על-ידי צד שלישי.

ולבסוף טוען התובע, שאף הסכום שסוכם בין הנתבעים לבין המומחית הוא מופרז - המומחית לא נדרשה להעיד, ומדובר בשכר-טרחה מופרז ביחס לעבודה שנעשתה על-ידה.

השופט חאלד כבוב ציין בהחלטתו, כי על בעל-דין המבקש כי יושבו לידיו הוצאות משפט להוכיח כי ההוצאות הנטענות אכן הוצאו על-ידו בפועל, אך אין בכך די - ובשלב השני, על ביהמ"ש לבחון גם את סבירותן של הוצאות המשפט הריאליות.

כבוב הבהיר, כי "בבחינת סבירותן של הוצאות המשפט הריאליות, מתחשב בית-המשפט במספר גורמים, ביניהם: התנהגות הצדדים להליך ובכלל זה דרך ניהול ההליך; הסעד המבוקש/סכום התביעה; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וכן חשיבות העניין עבור בעלי-הדין, כאשר כפי שנקבע בעניין תנובה, ככל שמדובר בעניין שחשיבותו האובייקטיבית עבור בעל-הדין היא עליונה יותר, כך טבעי הוא כי יבקש להשקיע יותר משאבים בהתדיינות, והשקעה זו תהא סבירה יותר".

מבחנים אלה הובילו במקרה שעמד בפני השופט למסקנה, כי הנתבעים הוכיחו כי סכום ההוצאות הנדרש על-ידם אכן הוצא בפועל, וכי מדובר בהוצאות סבירות בנסיבות התיק. "התובע הגיש נגד הנתבעים, באופן אישי, תביעה בסך של כ-93 מיליון שקל, מדובר בסכום תביעה לא שגרתי, תביעה שכרוך בה סיכון עצום לנתבעים. לא ניתן להתעלם מן ההשפעה הדרמטית שעשויה להיות לתביעה בסכום כזה על הנתבעים, ולפיכך מקובלת עליי הטענה שהנתבעים ובאי-כוחם אכן נדרשו להשקיע שעות מרובות על-מנת להתגונן מפניה", כתב כבוב בהחלטה. והוסיף, כי מדובר בתביעה שהגיעה לשלב מתקדם יחסית במובן שהנתבעים נדרשו כבר להגיש כתב-הגנה, להכין את ראיותיהם, להגיש תצהירי עדות ראשית לרבות חוות-דעת מומחית.

כבוב אמנם התייחס לנטל הכבד שיוטל על כתפי הנתבע; אך ציין כי הוא לקח על עצמו את הסיכון לכך. "ער אני לכך שמדובר בסכום גבוה ביותר, ואף חריג של הוצאות, מדובר בסך של כמה מאות-אלפי שקלים שישולם על-ידי התובע שהינו אדם פרטי. יחד עם זאת, מדובר בסיכון שהתובע נטל על עצמו שעה שהגיש את התביעה נגד הנתבעים בסכום של כ-93 מיליון שקל, כאשר אך מתקבל על הדעת שהנתבעים יוציאו מאות-אלפי שקלים בניסיונותיהם להתגונן מפני תביעה בסכום כזה".

השופט כבוב אף דחה את טענת התובע, כי ההוצאות שהוציאו הנתבעים הן מוגזמות או בלתי סבירות. "קביעה זו תקפה הן ביחס לשכר-הטרחה של באי-כוח הנתבעים, והן ביחס לשכרה של המומחית. שכרה של המומחית נקבע (ושולם בחלקו) בטרם הוגשה הבקשה להפסקת התובענה, תוך שהמשיבים לוקחים את 'הסיכון' שהוצאות אלה לא יוחזרו להם על-ידי המבקש.

"כך הם פני הדברים אף ביחס לשכר-הטרחה של באי-הכוח שעה שחלק ניכר ומשמעותי משכר-הטרחה כבר נפרע על-ידי הנתבעים בטרם הוגשה הבקשה להפסקת התובענה. גם מכך ניתן ללמוד על סבירות שכר-טרחת המומחית ובאי-כוח הנתבעים".

סוגיית ההוצאות הריאליות - הליך משפטי: מסלול ממושך של הוצאות

החלטתו של כבוב מחזירה אל קדמת הבמה את אחד הדיונים הבוערים של עולם המשפט סביב השאלה: האם בתי-המשפט צריכים לפסוק הוצאות ריאליות לנתבעים שזכו במשפט.

הסיטואציה שבמסגרתה מתעוררת השאלה הזו מוכרת לרבים: בוקר אחד הם מוצאים בתיבת-הדואר כתב תביעה שמדווח להם, כי הם נתבעים, ובכותרת המסמך מתנוסס גם בגאון סכום העתק הנתבע מהם. עבור אחד זה יכול להיות 100 אלף שקל; עבור אחרים ייתכן שגם מיליונים, עשרות-מיליונים או מאות-מיליונים.

האינסטינקט הראשוני אחרי ההלם - וגם הצעד ההגיוני והמתבקש - יהיה לרוץ לעורך-דין. הרגע הזה מהווה את נקודת הזינוק למסלול ממושך של הוצאות כספיות, שמתחיל בשעת הייעוץ של עורך-הדין, עובר דרך שכר-טרחתו בהליך, וחוות-דעת של מומחה (ככל שנדרשת), הוצאות על צילומי מסמכים ואיסוף ראיות, ועוד-ועוד שלל עניינים שגורמים לנתבעים לשלוח יד עמוק לכיסעד תום ההליך המשפטי. עבור חלק מהנתבעים ההליך יסתיים בהפסד, אבל חלק מהם יוצאים כשידם על העליונה, או שההליך מסתיים בכך שהתובע יחזור בו מתביעתו או בניצחון בבית-המשפט.

ומי מחזיר לנתבעים את כל ההוצאות שהוציאו בתקופה מאז שהתביעה נחתה בביתם? ובכן, בתי-המשפט אמורים לפסוק לכאורה לטובת הנתבעים המנצחים, סכומי הוצאות משפט ושכר-טרחת עורכי-דין שישפו אותם. למה לכאורה? כי לא תמיד - בלשון המעטה - הסכומים הנפסקים קרובים לסכומים שהוצאו בפועל. אף שבתי-המשפט אמורים לפסוק הוצאות "ריאליות", בהתאם לסכומים שהוצאו לצורך המשפט, הפערים בפסיקות ההוצאות מלמדים כי רוב השופטים לא עושים זאת. והסיבה לכך במקרים רבים היא, שההוצאות הריאליות גבוהות מדי.

בבתי המשפט נרשמת אי אחידות בפסיקת ההוצאות. הגם שההלכה המנחה שיצאה מהעליון בעניין זה לפני מספר שנים הנה פסיקת הוצאות ריאליות, שופטים רבים נמנעים מכך.

עוד כתבות

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ / צילום: איל יצהר, גלובס

הצעת חוק: עיריות ייגבו היטלי השבחה בגובה 25% בלבד בפרויקטי פינוי-בינוי

הנה עוד רפורמה שמחכה לממשלה הבאה: במשרד המשפטים וברשות להתחדשות עירונית מבקשים להסדר בחקיקה את סוגיית היטלי ההשבחה בפרויקטים של פינוי-בינוי ● כיום כל רשות קובעת בעצמה את המדיניות, שמשמעותה בפועל גבייה או אי גבייה של עשרות מיליוני שקלים מכל פרויקט

בנימין נתניהו, איילת שקד, איימן עודה, יאיר לפיד, בני גנץ / צילומים: כדיה לוי, לשכת ח"כ איימן עודה, שלומי יוסף

הרב עובדיה יוסף, השוואות לארדואן, התנגחויות בלפיד ונהירה אל הערבים: כך נראים הקמפיינים של הרגע האחרון

הקמפיינים לקראת יום הבחירות מגיעים לישורת האחרונה ● במפלגות נאבקים על כל קול, אבל לא באמצעות הבטחות בחירות אלא בעיקר באמצעות הרגש ● כך נראה המאבק על כל קול חמישה ימים לבחירות 2020

בורסות אירופה / צילום: רויטרס

התפרקות בנעילת המסחר בוול סטריט: צניחה של 4.6% במדדים בדרך לשבוע הגרוע מאז משבר הסאבפריים

ירידות חדות בשווקים בצל האצת התפשטות נגיף הקורונה מעבר לגבולותיה של סין ● שלושת המדדים בניו יורק השלימו נפילה של 10% מהשיא ● הדאקס הגרמני צנח ב-3.2%, הפוטסי ב-3.4%, הבורסה בהולנד נפלה ב-3.75% ● הנפט מתרסק מתחת ל-50 דולרים לחבית ● יפן תקפיא את הלימודים בבתי הספר עד לאביב

תחנת דלק תדלוק בנזין נפט מתדלק / צלם:  thinkstock

בשורה לנהגים: מחירי הדלק יירדו במוצ"ש ב-7 אגורות לליטר

החל מחצות הלילה שבין שבת לראשון יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 5.92 שקלים לליטר

בריאות דיגיטלית / צילום: שאטרסטוק

אלון בלוך גייס 48 מיליון דולר כדי לספק חוות דעת רפואיות

חברת K פיתחה אפליקציה שנותנת חוות דעת ראשוניות ● המטרה: לספק ידע לחולים, להוריד נטל מהרופאים ולייעל את מערכת הבריאות

 

אופיר שריד, מנכל מליסרון  / צילום: סיון פרג'

"אנחנו בשנת שיא": מנכ"ל מליסרון החדש עונה למספידי תחום האופנה

ברקע הדוחות החיוביים של הקבוצה, מנכ"ל מליסרון אופיר שריד בראיון ראשון ● לא חושש מהתחרות מול האונליין, עונה לרשתות הגדולות שמבקרות את הדוכנים בקניונים, ומציע פתרון יצירתי לעודף התחרות בענף

נמל התעופה הית'רו / צילום: Shutterstock

תביעת האקלים שכיסחה את הית'רו: העליון בבריטניה ביטל הרחבת שדה התעופה

הרחבת השדה תוכננה להימשך עד 2028 בעלות של 14 מיליארד ליש"ט ● לפי דיווח של 'הגרדיאן' הבריטי הממשלה שוקלת את צעדיה הבאים אך היא איננה צפויה לערער על הכרעת הדין ● ג'ונסון עצמו התנגד לבנייה ואמר שהוא "ישכב מול הדחפורים ויפסיק את הבנייה"

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

עוד הנפקת נדל"ן של תשובה: אלעד מגורים החדשה תנסה לגייס 100 מיליון שקל באג"ח

באחרונה השלים בעל השליטה יצחק תשובה הנפקת אג"ח של חברת אלעד גרופ, המרכזת את פעילותו בצפון אמריקה

ביטקוין / צילום: רויטרס

שוק הקריפטו נדבק בקורונה? הביטקוין ירד לשפל של חודש

שער הביטקוין נע הבוקר סביב 8,700 דולר, לאחר שירד ב-14% בשבועיים האחרונים, אבל הוא עדיין גבוה ב-30% משהיה בתחילת 2020 ● נראה כי התפשטות וירוס קורונה בעולם מדאיגה גם את משקיעי המטבעות הדיגיטליים

תומס פיקטי / צילום: רויטרס - Christian-Hartmann

"מספר קטן של מיליארדרים שהם סוג של אלים מרכזים בידיהם את כל הכוח"

פרופ' תומס פיקטי, כוכב הרוק של הכלכלה, רוצה להמציא מחדש את השיטה וטוען: העושר לא חלחל, הימין והשמאל התנתקו מהבוחרים וצריך מס רכוש שיממן מענק לכל אזרח ● ברקע, פרשה מעברו ששבה לכותרות ● ראיון בלעדי ל-G

התפרצות קורונה בדרום קוריאה / צילום: Ahn Young-joon, AP

מה הסיכוי למות מנגיף הקורונה ועד כמה זה יותר חמור משפעת

עד כה אובחנו למעלה מ-82 אלף נדבקים בקורונה ברחבי העולם, והמספר הולך וגדל מדי שעה ● מי נמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר למוות מהמחלה? לפי הנתונים בסין, מדובר בגברים בגילאי 80 פלוס

הסגר בצפון איטליה לאחר התפרצות נגיף הקורונה / צילום: Claudio Furlan/Lapresse, AP

כך מסקרים באיטליה את החלטת ישראל לאסור כניסת איטלקים

בעוד ששכנותיה האירופיות שומרות על גבולות פתוחים, בישראל, בירדן, בסעודיה ובמספר מדינות נוספות החליטו לאסור על כניסת אנשים ששהו באיטליה בשבועיים האחרונים ● התעשיינים והחברות באיטליה התאחדו היום בקריאה לממשלה האיטלקית לשדר רוגע לציבור

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 26 בפברואר

אתמול באיכילוב: 4 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

הנחת אבן הפינה לביה"ח בקריית אתא / צילום: עופר עמר

דעה: חגיגות הנחת אבן-הפינה לבית החולים בקריית אתא הן לא יותר מעבודה בעיניים

מה הרעיון בהנחת אבן-הפינה לבית החולים אזורי ארבעה ימים לפני הבחירות? כלום, בלוף מוחלט ● שוב עובדים עלינו בעיניים, כי בשנים הקרובות לא יוקם בית חולים בקריית אתא

רשף לוי בפרסומת לקוטג' תנובה / צילום: יח"צ

ממש לא טריוויאלי: קוטג' תנובה – הפרסומת הזכורה והאהובה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין של תפוזינה הוא המושקע ביותר השבוע מבחינה תקציבית עם השקעה של כ-1.04 מיליון שקל

צוללת של חיל הים / צילום: יח"צ

גם אבריאל בר-יוסף ושי ברוש יועמדו לדין בכפוף לשימוע בתיק הצוללות

לבר-יוסף, לשעבר המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים ● לברוש, מקורבו ואיש חיל הים לשעבר, מיוחסות עבירות של בקשת שוחד, לקיחת שוחד, עבירות מס והלבנת הון

נוסעים בנמל התעופה בהונג קונג. אופן זרימת החדשות ישפיע על היקף השיתוק הכלכלי 
צילום: AP - Kin Cheung

התפשטות הקורונה: הונג קונג מנסה לאושש את הכלכלה ע"י חלוקת כסף חינם

ממשלת הונג קונג הודיעה שהיא תקצה סכום של 15.4 מיליארד דולר במענקים ובפטור ממסים לכל תושבי העיר ● שר האוצר בהונג קונג אמר ש"אמצעי בלתי רגיל" נחוץ כדי לעודד הוצאה צרכנית ולהקל את המתחים הפיננסיים בהונג קונג

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

סגירה צורמת באחוזת בית: ת"א 35 צלל ב-4.5%, אל על התרסקה ב-7.4%

חברת התעופה אל על דיווחה על פגיעת וירוס הקורונה בהכנסותיה ●ת"א 35 צלל ב-7.1% השבוע ●  דלק צללה ב-9%, פריגו ב-17%, טבע ב-6% ● הפאניקה בשווקים מעבר לים נמשכת: ירידות של 3% באירופה, וול סטריט צבועה באדום בוהק

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

יועץ בכיר של כחול לבן: "לגנץ אין אומץ לתקוף באיראן"

בהקלטה שפורסמה בחדשות 12 על ידי עמית סגל נשמע ישראל בכר, יועץ אסטרטגי מוכר, טוען כי "גנץ מסכן את ישראל" ● בכר יעץ בעבר גם לליכוד ולמפלגות אחרות ● כחול לבן: "צר לנו כי תעשיית השקרים מבית היוצר של נתניהו ממשיכה לפעול גם הערב"

אימוץ ילדים על ידי זוגות להט"בים / צילום: שאטרסטוק

העליון בהחלטה דרמטית: יש לאפשר ללהט"בים הליכי פונדקאות

בית המשפט העליון הקציב למחוקק שנה לתיקון החוק בהתאם לפסיקה החדשה, תוך שנתן דעתו על הפגיעה החמורה והנמשכת בזכות לשוויון ולהורות הנגרמת לגברים יחידים ולבני זוג מאותו מין ● "החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כהפליה 'חשודה'"