גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשמת בבית משפט הסמיכה את הקלדנית להציע לצדדים פשרה

עיון מעמיק בדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים מפרט על אופן הטיפול ב-834 תלונות שהוגשו במהלך 2017 ● 81 תלונות נמצאו מוצדקות ● בין המקרים התמוהים בדוח: פתרון מקורי לעומס? רשמת הסמיכה קלדנית להציע לצדדים הצעות פשרה

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין / צילום: אריאל ירוזלימסקי
נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין / צילום: אריאל ירוזלימסקי

הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור על שופטים, הוגש היום (ד‘) לשרת המשפטים איילת שקד ולנשיאת בית-המשפט העליון, אסתר חיות, על-ידי הנציב, שופט העליון בדימוס, אליעזר ריבלין.

הדוח מפרט את אופן הטיפול ב-‭855‬ תלונות שהתבררו במהלך שנת ‭ - 2017‬על שופטים, שופטים צבאיים ודיינים. הדוח מתמקד בעיקר ב-‭81‬ תלונות שנמצאו מוצדקות.

אחד הממצאים המרכזיים העולים מן הדוח עוסקים בנושא העומס על השופטים, והעיכוב במתן פסקי דין. בהקשר הזה נכתב בדוח: ”השוואה לדוח השנתי קודם מלמדת, כי ישנה עלייה בשיעור התלונות המוצדקות על התמשכות ההליכים ועיכובים במתן פסקי-דין (‭39%‬ לעומת ‭ 25%‬ בשנת ‭ .(2016‬ בתחום זה לא ניתן אפוא מענה די הצורך להקל מעל השופטים את העומס“.

ליקויים מערכתיים

12 מבין התלונות שנמצאו מוצדקות הובילו לקביעה של הנציב ריבלין, כי המקרה מעיד על ליקוי מערכתי. כך לדוגמה, תלונה על שופטת משפחה מסוימת הממנה באופן תדיר עורך-דין ספציפי כאפוטרופוס בהליכים שהיא מנהלת, הוביל את הנציב לגילוי כי בית-המשפט שבו מכהנת השופטת מחזיק רשימה של עורכי-דין וגופים שאיתם עובדים השופטים באופן תדיר, בלי שישנה אפשרות לבצע מעקב אחר שכיחות המינוי של בעלי תפקידים מסוימים על-ידי בתי-המשפט.

בהקשר הזה נכתב בדוח: ”התברר, כי בידי בתי-המשפט לענייני משפחה במחוז שבו מכהנת השופטת הנילונה (ואולי גם במחוזות אחרים), מצויה רשימה של גופים ועורכי-דין, שמספרם וזהותם אינם ידועים לציבור, ולא ברור מדי כמה זמן היא מתעדכנת“. לכך נוספה גם רמיזה, שמוטב שהנהלת בתי-המשפט תתחיל לבצע מעקב ממוחשב אחרי מינוי של אותם עורכי-דין וגופים שונים, כבעלי תפקיד מטעם בתי-המשפט: ”בשל היעדר נתונים במערכת המחשוב של בתי-המשפט, אין מידע על שכיחות המינוי של עורכי-דין מסוימים או של גופים מסוימים, ואף לא על שכיחות מינויים של הגורמים שברשימה לעומת מינויים של בני משפחה“. עוד צוין בדוח, כי בעקבות פניית הנציב בנושא, החליטה נשיאת בית-המשפט העליון להקים שני צוותים שיפעלו להסדרת הנושא.

סחבת בהליכים

ליקוי מערכתי נוסף שמצא הנציב, עוסק בבעיה המערכתית המוכרת של התמשכות בטיפול בהליכים, וכדוגמה הוצגו שתי תלונות מהשנה האחרונה:

במקרה הראשון נמצא, באמצע שנת ‭ ,2017‬ כי בקשה לביצוע שטר שהוגשה ב-‭2014‬ והועברה להכרעה של בית-המשפט, עודנה ממתינה למתן החלטה. זאת, לאחר שעניינה נדון על-ידי מספר מותבים שונים. במקרה השני, הוגשו מספר תלונות על אותו השופט, שכיהן במספר ערכאות שונות. באחד מהמקרים גרם שופט לעיכוב של שלוש שנים וחצי בפסק-הדין, ובשבעה מקרים נוספים פסק-הדין ניתן רק לאחר שהצדדים הגישו תלונה לנציבות, על אף שהשופט כתב בכל פעם כי הוא יינתן ”בהקדם האפשרי“.

בהקשר הזה נכתב כי ”הנציב הגיע לכלל מסקנה, כי מדובר בתופעה של עיכוב במתן פסקי-דין של אותו שופט בערכאות השונות שבהן כיהן, וכי השופט אינו מפנים את הערות הנציבות בהחלטות שניתנו בעניינו. התלונה נמצאה מוצדקת, והעתק מן ההחלטה הועבר לגורמים הרלבנטיים, לגיבוש עמדתם באשר להליכים הראויים ליישום במצב דברים זה“.

התפלגות תלונות

התבטאויות חמורות

מבין הליקויים הפרטניים שמצא הנציב בבירור התלונות לאורך השנה, צוינו מספר מקרים בהם נקטו השופטים בלשון בוטה כלפי הצדדים שהופיעו לפניהם, ועורכי דינם. כך במקרה אחד נמצא ששופט מחוזי אמר לאחד מעורכי הדין המייצגים בתיק: "מספיק דם עבר לך בין האצבעות בעיקרי הטיעון ושם כבר הגעת לקתרזיס שלך", בדוח נכתב כי "חרף הכחשתו של השופט קבע הנציב כי השופט אכן השמיע את ההערה הבוטה כלפי עורך הדין".

במקרה אחר, נמצא כי שופטת שדנה בבקשה לביטול צו הריסה של בית כנסת, ענתה לשאלת המתלונן היכן יניח את הריהוט שהזמין לבית הכנסת: "תכניס את זה לסלון בבית שלך".

מקרה נוסף של התבטאות תמוהה ולא ראויה של שופט הייתה בבית משפט לענייני משפחה, כאשר שופט שדן בהסכם ממון "העיר לצדדים, ובמיוחד למתלוננת, הערות פוגעניות" ובסיום הדיון אמר לבעל: "אני מבין שאתה רוצה לתת סיכוי לקשר הזה... אבל לפי הפרצופים של הגברת, לא נראה לי שיש לכם סיכוי".

חותמת גומי

אחד המקרים החמורים יותר שהוצגו בדוח עוסקים בשופטת שדנה ונענתה לבקשת המשטרה לעצור מספר חשודים שהשתתפו באותו האירוע, אשר עיון בפרוטוקולים של ההחלטות שהתקבלו, מעלה חשש כי השופטת היוותה למעשה 'חותמת גומי' לבקשות המשטרה: "הנציב קבע בהחלטתו כי מעיון בפרוטוקולי הדיונים ובהחלטות בית המשפט בעשרת התיקים עולה כי מדובר בפרוטוקולים מנוסחים באופן זהה לחלוטין, והשוני היחיד הוא בשם החשוד ובמספר התיק. גם נוסח ההחלטה לפיה ישנו חשד סביר ועילת מעצר הוא נוסח זהה, למעט בתיק בודד אחד. עובדות אלה יוצרות זהות שיש בה בכדי ליצור את הרושם (המוטעה - כך יש לקוות), שמא שימש בית המשפט "חותמת גומי" לבקשות המשטרה. על-מנת למנוע רושם כזה, ראוי היה שבית המשפט ייצור שוני מאבחן בין התיקים השונים".

הקלדנית שמציעה פשרות

מקרה נוסף שהוצג בדוח עוסק במקרה מוזר מאוד, בו רשמת הסמיכה את הקלדנית שלה לפנות בשמה לצדדים לפני תחילת הדיון, ולהציע להם למצות אפשרות של פשרה או הסדר. "הרשמת ציינה כי בפועל אישרה להתחיל לכתוב את דברי הצדדים בפרוטוקול ולהודיע לה כי הושגה הסכמה בין הצדדים", נכתב בדוח, אך הנציב קבע, מטבע הדברים, כי "העלאת הצעה לפשרה והסמכת הקלדנית לרשום הסכם פשרה של בעלי הדין בפרוטוקול מסורים אך ורק ליושב בדין, ואין קלדנית יכולה לשמש כעין 'שופטת-זוטא' לעניין הליכי פשרה, או לנהל הליכים של קדם משפט".

תלונה אחרת עוסקת במצב של עורך דין שמונה להיות שופט, ודן בעניינים הקשורים ללקוחותיו לשעבר. בהקשר הזה נכתב כי "הבירור העלה כי השופט ישב בדין בענייניו של לקוחו לשעבר ולא רק בעניינו של המתלונן אלא אף בתיקים נוספים". יחד עם זאת, הנציב מצא כי אין בידיו תשתית מספקת להצדקת התלונה הספציפית, אך העיר כי "בעיני המתבונן החיצוני מצטיירת תמונה מטרידה המצביעה פעם נוספת על האחריות המוטלת על שופט לבחון בשבע עיניים את זיקתו האפשרית לתיק שנדון בפניו"

התלונות במספרים

מהנתונים המוצגים בדוח עולה כי במהלך שנת 2017 הוגשו 834 תלונות, ובאותה תקופה נבחנו בנציבות 855 תלונות (חלקן הוגשו לפני 2017). מבין התלונות שנבחנו, נמצא כי רק 534 בסמכות הנציבות, ולכן רק הן בוררו באופן מלא.

מתוך התלונות שבוררו, רובן (68%), נמצאו כתלונות לא מוצדקות. דחיית תלונות נעשית על-פי רוב מנימוקים שלא נמצא ממש בטענות עובדתיות המועלות בה; או כאשר הנטען נכון מבחינה עובדתית, אך אין בעובדות כדי להוות פגם נורמטיבי אתי; או כאשר עומדות שתי גרסאות סותרות, ואין לאחת מהן תמיכה אובייקטיבית.

81 מהתלונות, המהוות 15% מהן, נמצאו מוצדקות באופן חלקי או מלא. חלק נכבד מהן, 31 תלונות, מופנה לשופטי בתי משפט שלום, לרבות תביעות קטנות, נוער, תעבורה ועניינים מקומיים. הנתון על בתי משפט השלום נראה אולי גבוה, אך בהשוואה לעובדה שכ-71.8% (כ-330 אלף תיקים) מכל ההליכים המשפטיים שהתנהלו במערכת המשפט בשנת 2017, היו בבתי משפט השלום (לפי הדוח השנתי של הנהלת בתי המשפט), מדובר למעשה בנתון נמוך יחסית, ככל שבוחנים את כמות ההחלטות המוצדקות ביחס לכמות התיקים המתנהלים בבתי משפט אלה.

16 מהתלונות שנמצאו מוצדקות מתייחסות לדיינים של בתי הדין הרבניים, גם נתון זה הינו נמוך יחסית ביחס לכ-95 אלף תיקים שנפתחו בבתי הדין הרבניים במהלך שנת 2017 (כך הדוח השנתי של הנהלת בתי הדין הרבניים שהתפרסם לאחרונה).

הדוח השנתי מספק אבחנה גם בין העילות בגינן הוגשו התלונות שנמצאו מוצדקות, וכן השוואה לעילות בגינן נמצאו תלונות מוצדקות בשנתיים שלפני כן. מעיון בנתונים עולה כי בשנת 2017 חלה ירידה בכמות התלונות שנמצאו מוצדקות על רקע התנהגות בלתי ראויה של שופטים - 15% השנה, לעומת 24% בשנת 2016, ו-22% בשנת 2015. כן חלה ירידה בכמות התלונות שנמצאו מוצדקות על רקע טענות העוסקות בפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי (9% השנה, לעומת 13% בשנת 2016 ו-20% בשנת 2015). המקרים שנכנסו להגדרה של פגיעה בצדק הטבעי כוללים בעיקר ליקויים של פגיעה בזכות הטיעון של אחד הצדדים להליך וכן מקרים של מראית-עין של ניגוד עניינים או משוא-פנים.

עוד כתבות

עובדים בלי ביטחון תעסוקתי / צילום: שאטרסטוק

תעסוקה צופה פני עתיד: אלה השינויים ששירות התעסוקה צריך לבצע

היום יותר מתמיד על שירות התעסוקה לבצע התאמות לנוכח אתגרי שוק התעסוקה העתידיים ● אימוץ מודל גמיש וקשוב לצורכי דורשי העבודה מחד והמעסיקים מאידך הוא המפתח להיערכות עם אתגרי שוק העבודה הדינמי והמשתנה ● דעה

גפילטע בפיתה עם חזרת ביתית / צילום: דוד ששון

לא רק לאייל שני מותר: לסגור את החגים עם גפילטע, בפיתה

אחת האופנות הקולינריות הבולטות בישראל היא תופעת ה"הכול בפיתה", אבל גפילטע פיש בפיתה, זה כבר השיא

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

דרמת הברקזיט: ג'ונסון שיגר לאיחוד שני מכתבים סותרים בנוגע לפרישה

(עדכון) ● אחרי שלא הצליח לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי אתמול, ג'ונסון נאלץ לבקש דחייה מהאיחוד • כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שלח בקשת הארכה בלתי-חתומה בבריסל, מלווה במכתב חתום נוסף שבו הוא מפציר באיחוד לא לאשר אותה

פרופ' גבריאל זוקמן / צילום: Genevieve Shiffrar

פרופ' גבריאל זוקמן, רק בן 32 וכבר מצליח להסעיר את אמריקה כשהוא דורש מיסוי אגרסיבי על עשירים

בגיל 32 פרופ' גבריאל זוקמן לא רק מסעיר את אמריקה, אלא גם מסייע לעצב את מדיניות המס האגרסיבית של המפלגה הדמוקרטית ● "העובדה שהמיליארדרים בארה"ב משלמים כעת, לראשונה, פחות מס מכל השאר היא כישלון", הוא אומר בראיון בלעדי ל־G

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לא ביבי, לא חופרים? האם עד נתניהו המדינה לא שיקמה אתרים היסטוריים

רה"מ טען בסרטון תעמולה כי קודמיו לא השקיעו שקל באתרי מורשת ● האמת היא שהמדינה טיפלה באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים כבר לפני עשרות שנים ● ובכל זאת, נתניהו יכול לרשום לזכותו מהפך בסדרי הגודל

אזוב מצוי/ צילום: פרופ' נתיב דודאי

שיח מפלג: איך אפילו ביטול האיסור על קטיף של זעתר הפך לקרב נרטיבים בין יהודים וערבים

גם אחרי שרשות הטבע והגנים ביטלה את האיסור המוחלט על קטיף הזעתר והעכוב, יש מי שמשוכנעים יותר מתמיד שבסוף כל החלטה מקצועית שלה יושב ערבי עם נרגילה ● הסופר עודה בשאראת: "ברור שהמדינה רצתה ליצור ניכור בין הערבים לבין הטבע, רוצים שהערבי ישתגע במדינה הזאת"

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

מפינוי להסדרה: מה מספרת המדינה לבג"ץ

שקד מתפארת שבתפקידה כשרת המשפטים הפכה את גישת המדינה למאחזים על ראשה • העובדות מלמדות כי בתקופתה פיתחו הרשויות שלל תרופות משפטיות ומנהליות כדי להשאיר מבנים לא חוקיים במקומם • אבל בדיקה מעמיקה מראה כי התפנית התחילה עוד הרבה לפניה ● המשרוקית של גלובס

מרקוס בקינגהאם / צילום: יח"צ

מומחה הניהול המוביל בעולם מציג: במה טעינו עם העובדים שלנו

לוחצים עליכם לטפל בחולשות שלכם בעבודה? מומחה הניהול העולמי מרקוס בקינגהאם ינסה להוריד אתכם מזה ● בראיון ל"ליידי גלובס" הוא מספר על האלגוריתם שפיתח לבדיקת אפקטיביות בעבודה, ומנסח כתב אישום נגד שיטות הניהול החדשניות: "כשאנחנו מכריחים עובדים לציית לתרבות ארגונית מומצאת, אנחנו מדכאים את היצירתיות שלהם וגורמים לבזבוז אדיר של זמן"

מארק הרד, מנכ"ל אוראקל המנוח / צילום: Robert Galbraith, רויטרס

מארק הרד, מנכ"ל חברת התוכנה אורקל, מת בגיל 62

הרד מונה למנכ"ל אורקל בספטמבר יחד עם צפרא כץ ● בעבר כיהן כמנכ"ל HP ועזב בשנת 2010 לאחר שערוריית הטרדה מינית

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זהירות, דיקטטורה: צוקרברג חשף את קו ההגנה החדש שלו

בנאום מיוחד על חופש הביטוי הציב עצמו מנכ"ל פייסבוק בעמדת המבוגר האחראי שפונה לעולם ומזהיר – אם לא תחדלו לריב כמו ילדים ולתת לטהרנות ולצדקנות לאכול כל חלקה טובה, הסינים ישתלטו על האינטרנט ויהרסו אותו ● האם צוקרברג באמת חושש מהסינים, או בעיקר לעתיד החברה שהקים? ● פרשנות

ג'ונסון אנד ג'ונסון./ צילום:  רויטרס

שוב צרות בג'ונסון אנד ג'ונסון? החברה מודיעה על ריקול בארה"ב

הריקול יוגבל לאצווה אחת של בקבוקי טלק לתינוקות שיוצרו והופצו בארה"ב ב-2018

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מאיר שמגר – לוחם חירות ישראל כל חייו

ההגדרה שעמה נכנס לעולם המשפט השופט מאיר שמגר , נשיא בית המשפט העליון שהלך הבוקר לעולמו, היא גם זו שמגדירה אותו בצורה המדויקת ביותר: לוחם חירות ישראל ● אכן שמגר היה, לאורך כל חייו, לוחם חירות ישראל ● עם נקודה בין שתי המילים האחרונות ובלעדיה

שחקני NBA / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר בין סין לארה"ב מאיימת להטביע גם את ה-NBA

ציוץ אחד של הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס שהביע תמיכה במחאה בהונג קונג נגד השלטון בסין, הביא בן רגע למשבר חמור בין ה-NBA לבין המדינה שבה היא תולה תקוות כלכליות גדולות ● וליגת הכדורסל הטובה בעולם אינה לבד: עולם הספורט מושפע כעת יותר מתמיד מיחסים בינלאומיים ומשברים גיאופוליטיים

שאול אולמרט / צילום: איל יצהר

״כשירדתי מאולימפוס הבנתי שהצלחה לא הופכת אותי לגאון, ולהיפך": שאול אולמרט מסכם תקופה בפלייבאז

שמונה שנים לאחר שהקים את פלייבאז, שאול אולמרט התפטר בשבוע שעבר מתפקיד המנכ"ל ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על המעבר מההצלחה המסחררת וההפלגות ביאכטות של מיליארדרים למציאות הכואבת של סטארט-אפ שנאלץ לפטר כשליש מעובדיו ולהמציא את עצמו כל פעם מחדש

נחום ביתן/ צילום: תמר מצפי

נחום ביתן ממשיך לממש נכסים: מוכר סניף לרשת קינג סטור 

קינג סטור תרכוש ב-2 מיליון שקל סניף של יינות ביתן בעיר כרמיאל ● העסקה בין הצדדים נחתמה אתמול וכוללת סניף בשטח של 3,000 מ"ר

הג'וקר/ צילום: באדיבות טוליפ-אינטרטיי

צפוי להפליא ולא אמין להחריד: ג'וקר קלף לא ממש מנצח

מבחינה טכנית, "ג'וקר" הוא סרט מרשים במיוחד ● מבחינה תוכנית, הוא קליפה ריקה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס SIMON DAWSON

בוריס ג׳ונסון אחרי התבוסה בפרלמנט: ״אנסה להעביר את הסכם הברקזיט שוב בשבוע הבא״

הפרלמנט הבריטי הצביע בעד עיכוב נוסף בפרישה מהאיחוד האירופי ● חברי הפרלמנט הצביעו בעד תיקון שיאלץ את רה"מ לבקש עוד הערב מבריסל הארכה נוספת של שלושה חודשים ● ג'ונסון: "החוק לא מחייב אותי לכך" ● במקביל לדיון התקיימה הפגנה מחוץ לפרלמנט שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם

גמר גביע העולם בכדורגל.  beoutQ הערוץ הפיראטי beoutQ / צילום:HANDOUT  רויטרס

כך מאיים ערוץ טלוויזיה פיראטי ואלמוני על הכסף הגדול של קטאר

ערוץ טלוויזיה לא חוקי שפועל מסעודיה ומעביר לכל העולם שידורי ספורט מקטאר, מסעיר את האמירות וגורם לה להרהר אם להמשיך לשלם מיליארדי דולרים בשנה עבור שידורי התחרויות • החשש: הקטארים ינטשו את שידורי הספורט וענפים שלמים יתמוטטו

נחל הקיבוצים / צילום: יותם יעקובסון

כמעיין המתגבר: פארק המעיינות מציין 60 שנה בפסטיבל חגיגי

פסטיבל המעיינות חוגג השנה עשור להקמתם של פארק המעיינות ושביל המעיינות, וגם 60 שנה לגן השלושה (הסחנה), בשפע של פעילויות, הופעות, תערוכות ואירועים מיוחדים בחול המועד סוכות