גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יוקר מחיה? ההייטקיסטים מרוויחים פי 2.5 משאר האוכלוסייה

דוח מצב המדינה של מכון טאוב מעלה: רמת החיים עלתה ביחס ל-OECD, אך המחירים עדיין גבוהים ● כ-37% ממשקי-הבית מוציאים סכום גבוה יותר מהכנסותיהם ● ומבחינת תרומות? משקי-בית בראשות גברים תורמים סכום גבוה יותר, אך משקי-בית בראשות נשים נדיבים יותר

עבודה בהייטק / צילום: שאטרסטוק
עבודה בהייטק / צילום: שאטרסטוק

"רמת החיים בישראל עלתה בעשור האחרון בהשוואה למדינות OECD", כך קובע דוח מצב המדינה של מכון טאוב, שפורסם הבוקר (ג'). עם זאת, התמונה מורכבת יותר - ב-6 השנים האחרונות קצב עליית המחירים נמוך יותר מזה של מדינות OECD, בין השאר בגלל צעדים שנקטה הממשלה למלחמה ביוקר המחיה. ואולם המחירים בארץ עדיין גבוהים באופן ניכר ממרבית המדינות האחרות בארגון: 14% יותר מהממוצע ו-40% יותר מארצות הברית, שבה רמת המחירים נמוכה במיוחד.

במכון טאוב מציינים כי העלייה שחלה ברמת החיים ביחס ל-OECD אינה ניכרת בנתוני התמ"ג לנפש. התמ"ג לנפש בישראל עולה בקצב של 1.3% לשנה, בעוד שהתמ"ג עולה בקצב של 3.3% לשנה (לעומת 2.5% בממוצע ב-OECD). הסיבה לפער נובע משיעורי הילודה הגבוהים במיוחד בישראל. זאת, למרות עלייה בתעסוקה שההשפעה החיובית שלה היתה מוגבלת מכיוון שרוב המצטרפים לשוק העבודה הן אוכלוסיות בעלות רמות השכלה וכושר השתכרות נמוכות יחסית. שיפור בהשכלה בקרב אוכלוסיות אלה עשוי להוות מקור חשוב לצמיחה עתידית של המשק. זאת גם הסיבה לכך שיש צמיחה איטית בפריון במסחר ובשירותים, שכאמור נובעת בחלקה דווקא ממגמה חיובית - גידול בתעסוקה, בעיקר מהאוכלוסייה הערבית והחרדית.

"היות שהשכר משקף את הפריון, הפערים ההולכים וגדלים בפריון במגזרים השונים מובילים להבדלים גדולים בין שכרם של עובדים בענפי התעשייה העילית וההיי-טק (8%-10% מכוח העבודה) לשכרם של עובדים בשאר הענפים - פער של פי 2.5 בממוצע לטובת ההייטקיסטים. פער זה ממחיש היטב את היעדר הניידות בין המגזרים, הנובע מפערי מיומנות, הכשרה והשכלה בין העובדים". הנתונים האלה נכונים לשנת 2013.

 37% ממשקי-הבית מוציאים יותר מההכנסות שלהם

בצד המנוגד לעובדי ההיי-טק - האוכלוסייה הענייה בישראל - נרשמה אמנם שיעור העוני בישראל במונחי הכנסה כלכלית (ללא השפעת מיסים וקצבאות) נמוך ביחס למדינות אחרות ב- OECD, אך במונחי הכנסה פנויה נותר שיעור העוני בישראל הגבוה ביותר במדינות ה-OECD. במכון טאוב מציינים כי בשנה האחרונה הוא ירד ב-0.5%-1%, במקביל לעלייה בשיעורי התעסוקה וירידה של שיעור האבטלה לנתון הנמוך בכל הזמנים. "אפשר לשער ששיעורי העוני ימשיכו להצטמצם עוד מעט בעתיד הקרוב, לאור העלייה המתוכננת בקצבאות הנכות והזקנה. אולם אתגר צמצום העוני במידה משמעותית נותר בעינו, והתמודדות מוצלחת עימו תלויה במידה רבה בשיפור רמות ההשכלה בקרב גברים חרדים ובאוכלוסייה הערבית", מציינים במכון טאוב.

במכון טאוב מציינים כי הסכום המוקדש להוצאה חברתית - רווחה, בריאות וחינוך - מתוך כלל התקציב ממשיך לעלות, אולם בקצב איטי מאוד. חלקן של ההוצאות על רווחה (הכוללות את קצבאות הביטוח הלאומי ושירותים חברתיים) נותר יציב, ועיקר העלייה התרכזה בתקציבי החינוך והבריאות. עם זאת, הם ציינו כי העלייה בתקציב הבריאות לא מספיקה כדי לענות על הצרכים הנובעים מהתייקרות שירותי הרפואה. ההוצאה הפרטית גדלה בין השאר בגלל הביטוחים הפרטיים, שהסיבה המרכזית (42%) לפנייה לרפואה פרטית היא רצון לבחור את הרופא המטפל. עוד מוסיפים במכון טאוב כי קצבאות הזקנה והנכות עולות בהתמדה, אולם קצבאות אחרות נותרו נמוכות וכן כי מספר מקבלי מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) ירד מעט.

התייחסות מעניינת יש בדוח לעלות שירותי הרווחה ולכך שהן מושפעות מדפוסי השימוש באוכלוסיות השונות. "שירותי הרווחה מציעים כמה מסגרות טיפול אפשריות, ולדפוסי השימוש בהן יש משקל גבוה (64%) בהסבר פערי ההוצאה בין הרשויות. מסגרות חוץ-ביתיות, שעלותן היא הגבוהה ביותר, אינן נהוגות כמעט ברשויות הערביות ונפוצות יותר ברשויות יהודיות, בפרט בקרב האוכלוסייה החרדית", כתבו חוקרי המכון בדוח.

לפי נתוני עמותת פעמונים שהוצגו בדוח, כ-37% ממשקי-הבית מוציאים סכום גבוה יותר מהכנסותיהם. במכון טאוב מציינים כי "על פניו, הקשר בין רמת ההכנסה לגובה החובות של משק-הבית אינו ברור: מצד אחד, במשקי-בית בעלי הכנסה נמוכה הצרכים חורגים מההכנסה במידה רבה יותר. מצד אחר, משקי-בית בעלי הכנסה גבוהה יותר עשויים לגלות נכונות להיכנס לחובות גדולים יותר".

"הייטיקסטים פחות נדיבים מעובדים בתחום הפיננסים"

"דפוסי הפילנתרופיה משתנים, ובעשור האחרון הוכפלו הן מספר התורמים הן סכום התרומה הממוצע", כך מציינים במכון טאוב. עם זאת, הם מציינים כי הניתוח מתבסס על נתונים מרשות המסים ולכן כולל רק תרומות מדווחות. רק כרבע מהמשפחות מגישות דוח לרשות המסים, ולכן ככל הנראה קיימת כאן הטיית בחירה.

מהנתונים הקיימים גילו חוקרי המכון כי "בעלי הכנסה מיגיעה אישית תורמים סכומים גדולים יותר, אולם נדיבותם מעטה יותר; עובדי היי-טק נוטים לתרום סכומים גדולים יותר, אולם הם נדיבים פחות מעובדים בתחום הפיננסים; תרומתם של רווקים היא הגבוהה ביותר, אך במונחי שיעור התרומה כאחוז מההכנסה היא הנמוכה ביותר; משקי-בית בראשות גברים תורמים סכום גבוה יותר, אך משקי-בית בראשות נשים נדיבים יותר; מהגרים מארצות הברית הם גם הנדיבים ביותר וגם תורמים הכי הרבה כסף; ויהודים תורמים יותר מערבים.

התשואה להשכלה גבוהה הגבוהה ביותר - לנשים ערביות

במכון טאוב מציינים כי שיעור הלומדים בתיכון בחברה הערבית הולך ומצטמצם ביחס לחברה היהודית - 93% מול 97%. עוד הוסיפו כי שיעור הערביות הלומדות מקצועות טכנולוגיים ומדעיים ברמה מוגברת גבוה וממשיך לעלות בהתמדה, אולם אינו מיתרגם ללימודים גבוהים ולתעסוקה במקצועות אלה.

כמו כן, חלה עלייה גדולה בשיעור הערביות הפונות ללימודים אקדמיים, וכיום השיעור כפול מאשר בקרב גברים ערבים. השכלה גבוהה משתלמת לנשים ערביות - התשואה להשכלה גבוהה, כלומר התוספת של תואר ראשון לשכר, עומדת על מעל 26%, לעומת 22.5% בקרב נשים יהודיות. עם זאת, בקרב גברים התשואה נמוכה יותר ועומדת על כ-18%.

עם זאת, נשים ערביות פונות בעיקר ללימודים בתחום החינוך - 3 מתוך 5 נשים בעלות תואר בקרב דרוזיות ומוסלמיות ו-4 מתוך 5 בדואיות עוסקות בחינוך. "ייתכן שהסיבה לבחירות אלה היא שתחומי החינוך מאפשרים לערבים לעבוד בקהילה ובשפה הערבית, ונוחים לשילוב עם חיי משפחה. בקרב גברים ערבים רבים עוסקים במקצועות הבריאות. פתיחת אפשרויות תעסוקה חדשות ביישובים ערביים, פיתוח התחבורה ותמריצים להעסקת ערבים עשויים לסייע בפיזור מאוזן יותר בשוק העבודה", כותבים בטאוב.

עוד כתבות

מנכ"ל גלאסבוקס, ירון מורגנשטרן / אילוסטרציה: גלאסבוקס

גלאסבוקס גייסה 40 מיליון דולר כדי להקליט את המסך שלכם

החברה מפתחת ומשווקת פלטפורמה טכנולוגית לניתוח ושיפור חוויית משתמש, ע"י תיעוד המסך של המשתמשים וכל האינטראקציות שלהם באפליקציות ובאתרים של לקוחות החברה

 כינוס אופ"ק / צילום: רויטרס

אופ"ק חדש: המחסור בשטחי אחסון דוחף את המפיקות לדון על "שביתת נשק" במלחמת המחירים

ביום חמישי יתקיים מפגש קריטי בין נציגות אופ"ק פלוס שנדחה בתחילת השבוע ● ביחד עם מדינות אחרות סעודיה מנסה לשכנע חברות נפט לרסן את התפוקה

ארבע עשרים וארבע לפנות בוקר בסניף יוחננוף במרכז נס ציונה / צילום: יובל לידור

רגע לפני ההסגר: 4 לפנות בוקר, שעה ו-40 דקות בתור לסופרמרקט

בלילה האחרון נרשמו דיווחים על תורי ענק מחוץ לסופרמרקטים, כשלקוחות ביקשו להגיע לרשתות בשעות החריגות האלה בתקווה למצוא סניפים עמוסים פחות עם מבחר גדול יותר לאחר חידוש המלאים בחצות

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

דעה: כדי להתמודד עם המשבר, ובכלל - חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר

בניגוד למבקרים הקבועים, הגדלת החוב היא הדרך הנכונה להבטיח את השיקום הכלכלי של המשק הישראלי עם תום המשבר, מבלי לייצר צמצום נוסף בשירותים החברתיים שיחבל בסיכוייה של ישראל להתמודד עם משברים עתידיים

קובי חזן. / צלם: אורן קאן

זמן להשקיע ? "אני ממליץ למי שנמצא על הגדר לרדת ממנה"

קובי חזן, המנהל את קרן הגידור אמידה, מעריך כי בנקודת הזמן הזו כדאי לחזור להשקיע במניות, "אבל חייבים לעשות את זה בצורה סלקטיבית" ● באיזה מגזרים לדעתו כדאי להתמקד ?

גיא בלוך, מנכ"ל ברינגג  / צילום: ג'ואל שטראוס

חברת הלוגיסטיקה הישראלית ברינגג גייסה 30 מיליון דולר והשיקה פלטפורמת ניהול משלוחים חינמית

את הגיוס הובילה קרן הצמיחה של ויולה ● השתתפו בסבב הגיוס חלק מהמשקיעים הקיימים בחברה: זרוע ההשקעות של סימנס Next47, זרוע ההשקעות של ענקית הענן סיילספורס, ו-OG ונצ'רס ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-83 מיליון דולר

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הכסף בחשבון: 122 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים למענק מהמדינה כבר קיבלו אותו

רשות המסים העבירה ביומיים האחרונים כחצי מיליארד שקל לזכאים למענק מהמדינה; המענק הממוצע עומד על כ-4,000 שקל ● אתמול אחה"צ, שלחה רשות המסים הודעות סמס לעשרות אלפי עסקים שזוהו כפוטנציאליים לקבלת המענק וטרם הגישו בקשה

פרויקט בנייה של אאורה ביהוד / צילום: איל יצהר, גלובס

מפחדים מהעלאת ריבית: הקורונה הטיסה את לקיחת המשכנתאות ב-50% לשיא כל הזמנים

הסיבות: העלאת רף המגבלה להלוואה במשכון הדירה והחשש מעליות ריבית ● סך המשכנתאות שניתנו במרץ 2020 עמדו על כ-9 מיליארד שקל ● משכנתאות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל הוקפאו ● בבנקים מעריכים כי המשבר יבוא לידי ביטוי בנתוני אפריל

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

דאגה בבנק ישראל: נסיקה חדה בשיעור הצ'קים החוזרים והמבוטלים בשל משבר הקורונה

שיעור הצ'קים החוזרים זינק ב-140% - מכ-2.5% מסך הצ'קים שהוצגו לפירעון בשגרה לכ-6% ● במקביל הוכפל כמעט פי חמישה שיעור הצ'קים המבוטלים, מ-0.35% ל-2% ● בנק ישראל מתריע: "יש לכך השלכות שיכולות להוביל לסנקציות"

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

הביקורת עשתה את שלה: עסקים קטנים יוכלו לקבל אשראי מוגדל מקרן הסיוע

החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, קבע כי עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון שקל יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת מקרן הסיוע המיוחדת שהקים האוצר ● עפ"י ההנחיה החדשה, עסקים אלה יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת בגובה עד 16% ממחזור המכירות השנתי

סניף של סופר פארם / צילום: בר אל, גלובס

אפקט הקורונה: סופר-פארם סוגרת זמנית 9 סניפים

זאת על רקע ירידה משמעותית בפעילות באותם סניפים, כשבחברה העדיפו לנייד את כוח-האדם לטובת חנויות עמוסות ופעילות האונליין ● גם היצע המוצרים בסניפים ישתנה, לאור ירידה בביקוש למוצרי קוסמטיקה ולייף סטייל ועלייה בביקוש למוצרי הפעלות לילדים

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

ועדת התחרות באשראי: "לא נרשמה ירידה בריבית באשראי צרכני"

היום פורסם הדוח השני של "הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי", שמשותפת למשרד האוצר ולבנק ישראל ● "בניתוח נתוני 2016-2018 נרשמו אינדיקציות פרו-תחרותיות בשוק האשראי הצרכני, לאחר השלמת מספר צעדים בנושא"

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

מפעל עשות אשקלון / צילום: יח"צ

אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

ההצעה היא לפי מחיר של 7 שקלים למניית עשות ובהיקף כולל של כ-24.8 מיליון שקל

עסקים סגורים בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

לא פטור מלא: הממשלה אישרה הנחה של 25% בארנונה לעסקים

ההנחה משקפת 3 חודשי פטור מתשלום, אך לא פטור מלא כפי שביקשו ארגוני העצמאים במו"מ ● לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב בסך כ-2.8 מיליארד שקל לצורך שיפוי הרשויות המקומיות

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות