רווחי הפניקס והראל קטנו, אך הן עדיין הרבה מעל המתחרות

הפניקס מציגה את הרווח הגבוה בענף, שהסתכם בכ-175 מיליון שקל, והיא מחלקת דיבידנד של 120 מיליון שקל • הראל מציגה עלייה של 16% בפרמיות ובדמי הגמולים, והרווח הנקי שלה הצטמק ב-68% ל-80 מיליון שקל

אייל לפידות / צילום ארכיון: יוסי כהן
אייל לפידות / צילום ארכיון: יוסי כהן

הריבית שירדה, והתשואות החלשות יחסית בשוקי ההון, הובילו גם את שתי קבוצות הביטוח המובילות - הפניקס והראל - להציג ברבעון הראשון ב-2018 ירידה צפויה ברווחיהן, אך הן עדיין הרבה מעל המתחרות.

הפניקס, שבניהול אייל לפידות ושבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה (שמנסה למכור אותה לסיריוס האמריקאית-סינית), הציגה ירידה צפויה ומאוד מתונה ביחס למתחרותיה, בשיעור של כ-35% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-175 מיליון שקל.

הראל, שבניהול מישל סיבוני, הציגה רווח כולל של כ-80 מיליון שקל, שמהווה ירידה של כ-68% ביחס לתקופה המקבילה. למעשה, הפניקס הרוויחה יותר מהראל וממנורה מבטחים יחדיו, בעוד ששתי הגדולות הנוספות בענף, מגדל וכלל ביטוח, עברו להפסד ברבעון הראשון.

מישל סיבוני / צילום: רוני שיצר
 מישל סיבוני / צילום: רוני שיצר

הרווח הכולל לפני מס של הפניקס עמד ברבעון הראשון השנה על 228 מיליון שקל כמעט - עדות נוספת לניהול האיכותי של החברה. הראל הציגה רווח כולל לפני מס של כ-105 מיליון שקל.

מדובר בשתי קבוצות הביטוח הגדולות המצטיינות בענף בשנים האחרונות. אגב, גם בנטרול רווח כולל לפני מס של כ-75 מיליון שקל, שרשמה הפניקס במגזר "אחר" (להפניקס החזקות ריאליות משמעותיות, שנרכשו לפני שנים ושהפכו לעוגן רווחי עבור הקבוצה), עדיין מציגה הקבוצה שבשליטת קבוצת דלק רווח כולל לפני מס נאה של כ-152 מיליון שקל - מעל זה שמציגה הראל, ובשיעור ניכר. כמו כן, הפניקס הרוויחה ברבעון בתחום ביטוח החיים, בניגוד למגמה השלטת בענף. בשורה העליונה רשמה החברה גידול של כ-7% בפרמיות ובדמי הגמולים.

הפניקס הודיעה גם על חלוקת דיבידנד בהיקף נאה של 120 מיליון שקל, כשהיא מציגה בכך, יחד עם התוצאות החזקות מאוד שלה, את המשך השיפור החד שחל בה תחת ניהולו של לפידות, שממש הוביל אותה לטרנאראונד.

השיפור בתוצאות הפניקס קורה למרות שהחברה הציגה ירידה של כמיליארד שקל בנכסים המנוהלים בקבוצה מאז תחילת השנה, כשבסוף הרבעון הראשון השנה הסתכם סך הנכסים המנוהלים על-ידיה בכ-173 מיליארד שקל, כולל בחיסכון לטווח קצר בבית ההשקעות אקסלנס.

עוד מסבירים בהפניקס כי במגזר השירותים הפיננסיים, שנעשים באמצעות החברה הבת - בית ההשקעות אקסלנס, נרשם הפסד כולל לפני מס של כ-2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כשההרעה נבעה "בעיקר מהפסדי מסחר בתעודות סל ופיקדון בדומה לתוצאות שוק תעודות הסל, בעיקר כתוצאה מהפסדי קוואנטו, הפסדי מימון נגזרים הנובעים מעליית ריבית הליבור והפסדי שערוך מנוגדים, וזאת בהשוואה לרווחי מסחר בתקופה המקבילה אשתקד".

עוד ציינו בהפניקס כי ברבעון הראשון השנה החברה רשמה "הפסד חשבונאי כתוצאה מעליית ערך של מניות החברה שמוחזקות על-ידי קסם, כנכסים מגבים לתעודות הסל שהנפיקה. במהלך תקופת הדוח, החברה רשמה הפסד בסך של כ-8 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד".

הראל: פרמיות ודמי ניהול הגבוהים בענף

ומה לגבי הראל בשליטת יאיר המבורגר? מדובר בחברה שמנוהלת היטב גם כן, ושהפכה למובילה בענף, ושגובה את הפרמיות ודמי הניהול בהיקף הגבוה ביותר בענף, כשהיא צומחת בשיעור חד ועקבי. ברבעון הראשון הסתכמו הפרמיות ודמי הגמולים של החברה בכ-6.3 מיליארד שקל, כשהם גדלו בכ-16% ביחס לרבעון המקביל. מדובר בשיעור הגידול החד ביותר בסוגיה זו ביחס למתחרותיה העיקריות. מדובר בהיבט חשוב שמבטיח עלייה בנכסי החברה, שמהם נגזרים הכנסות החברה - וכמובן הרווחים העתידיים.

בהראל פירטו כי הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים שנעשים בבית ההשקעות הראל פיננסים, הסתכם ברבעון הראשון השנה בכ-9 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כשההכנסות במגזר זה הסתכמו לכ-52 מיליון שקל, לעומת כ-50 מיליון שקל ברבעון המקביל.

המנכ"ל סיבוני הסביר, כי "התוצאות הכספיות הושפעו בעיקר מחולשת שוק ההון ברבעון הראשון", תוך שמסר כי "אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה החדשה שלנו המשלבת בין דיגיטל, ביג דאטה וקשר אישי של הסוכן ללקוח בכל פעילויות הקבוצה, וגאים בכך שההשקעה הרבה בטכנולוגיה החלה לתרום לביצועי החברה, ולהערכתנו גם תניב פירות משמעותיים בהמשך הדרך". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988