הצבירות והגיוסים: אלטשולר שחם מוביל, אחריו הראל ומנורה

מבדיקת "גלובס" את נתוני הצבירה נטו בשוקי הפנסיה הגמל וההשתלמות, ואת הגיוסים בקרנות הנאמנות ובתעודות הסל, עולה כי זרם הכספים הנכנס לניהול תשעת הגופים הגדולים בשוק עמד בשנה האחרונה על 58 מיליארד שקל, המהווים 5.3% מהנכסים המנוהלים • למדריך קופות גמל להשקעה

גילעד אלטשולר, אלטשולר שחם. גם כוכבי העבר פודים, והרבה / צילום: תמר מצפי
גילעד אלטשולר, אלטשולר שחם. גם כוכבי העבר פודים, והרבה / צילום: תמר מצפי

58 מיליארד שקל, זהו היקף הכספים החדשים נטו שזרמו לניהול קבוצות הביטוח ובתי ההשקעות בשוקי הפיננסים המרכזיים, שנתוניהם זמינים לציבור, ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו באפריל האחרון. כך עולה מניתוח "גלובס" של תוצאות תשעת הגופים המובילים לניהול כספים, בהתייחס לנתוני הצבירה נטו בשוק הגמל וההשתלמות, ובשוק הפנסיה החדשה, ולנתוני הגיוסים או הפדיונות בשוקי קרנות הנאמנות ותעודות הסל. מדובר בהיקף כספי שמהווה כ-5.3% מסך הנכסים שנוהלו על-ידי תשעת הגופים הללו, שהסתכמו בסוף אפריל בכ-1.11 טריליון שקל.

שוק קופות הגמל ושוק הפנסיה המקיפה החדשה הם שוקי חיסכון לטווח ארוך, שבמידה רבה תחליפיים האחד לשני. שוק קרנות ההשתלמות נלווה לשוק לחיסכון לטווח ארוך, שכולל גם את פוליסות ביטוחי המנהלים של חברות הביטוח. לצד שני שווקים אלה, רוב הגופים הגדולים מנהלים גם חיסכון לטווח קצר, בדמות קרנות הנאמנות ותעודות הסל, וכן תיקים מנוהלים.

בניתוח היום אנו כוללים את כל השווקים שנתוניהם בגין הכסף החדש שזורם לניהולם זמינים לציבור. זאת, בין אם דרך אתרי הפנסיה-נט והגמל-נט שמפעילים האוצר ורשות שוק ההון, אשר מפרסמים את נתוני הצבירה נטו - הכוללים את דמי הגמולים בשקלול התשלומים לעמיתים וההעברות בין הגופים בשוק - ובין אם הודות לנתונים שהגופים עצמם מפרסמים מדי חודש.

הצבירה נטו והגיוסים בשווקים הפיננסים
 הצבירה נטו והגיוסים בשווקים הפיננסים

מה עולה מבחינת הנתונים ברמת השוק? ראשית, ישנם שלושה גופים שבולטים במעלה טבלת הצמיחה בנכסים המנוהלים ב-12 חודשים שהסתיימו באפריל האחרון: בית ההשקעות אלטשולר שחם, קבוצת הביטוח הראל וקבוצת הביטוח מנורה מבטחים. עבור שלושת הגופים הללו מבשרים המספרים על עתיד טוב, משום שההכנסות נגזרות ישירות מהיקף הנכסים המנוהלים, וזאת מכיוון שדמי הניהול שבאפיקים אלה נגזרים כשיעור מהם.

למעשה, לא רק שלושת הגופים הללו בולטים במעלה טבלת המגייסים בשוקי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, קרנות הפנסיה ותעודות הסל. צבירה נטו וגיוסים חיוביים יש גם בבית ההשקעות ילין לפידות. בחודשים האחרונים הוא חווה תקופה קשה של ניודים החוצה בשוקי הגמל ופדיונות. ילין לפידות אינו חלק משוק הפנסיה החדשה, הצומח מאוד, שהינו השוק היחיד שכל הגופים הפועלים בו מציגים צבירה נטו חיובית. עוד בולטים קבוצת הביטוח מגדל (שמחזיקה בקרן הפנסיה מקפת), וכלל ביטוח (שלה אין קרנות נאמנות).

למול ששת הגופים הללו ישנם שלושה גופים שב-12 החודשים האחרונים רשמו ירידה בבסיס הנכסים המנוהלים על-ידיהם, ללא קשר להשפעה של התשואות בשוקי ההון. מדובר בהפניקס, שמחזיקה בבית ההשקעות אקסלנס, ושסובלת בעיקר מפדיונות בקרנות הנאמנות ובתעודות הסל שמנוהלים בבית ההשקעות שלה. הפניקס רשמה איזון בתקופה האמורה, והיא נהנית מצבירה נטו נאה בגמל ובפנסיה.

אחריה יש שני בתי השקעות גדולים ובולטים, שסובלים מזרימת כספים החוצה, נכון ל-12 החודשים שהסתיימו באפריל האחרון: מיטב דש ופסגות, שרשמו צבירה נטו שלילית בשוקי החיסכון לטווח ארוך, ובשקלול גם בשוקי החיסכון לטווח קצר.

בכל אופן, בדיקת "גלובס" מלמדת כי הצבירה נטו בקופות הגמל (לא כולל קרנות ההשתלמות) ב-12 החודשים האחרונים כאמור, הסתכמה ב-10 מיליארד שקל כמעט, ורק שלושה גופים ספגו צבירה נטו שלילית. אלטשולר שחם לבדו רשם בתקופה האמורה צבירה נטו בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל - יותר מכפול מיתר חמשת הגופים שרשמו צבירה נטו חיובית בגמל.

במקביל, שוק קרנות ההשתלמות רשם בתקופה האמורה צבירה נטו חיובית של כ-10.7 מיליארד שקל, וגם פה - מי שבולט מלמעלה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שהודות לתשואות חיוביות נהנה מצבירה נטו של 7.5 מיליארד שקל. עוד מגייסים גדולים הם ילין לפידות, הראל ומנורה מבטחים.

בשוק הפנסיה החדשה - שהינו השוק הפיננסי הצומח ביותר, גם הודות להעדפה רגולטורית - בולטים במעלה הטבלה מנורה מבטחים, הראל ואלטשולר שחם (כשיעור מהנכסים). גם יתר קבוצות הביטוח הגדולות מצטיינות שם, ובעיקר מגדל והפניקס. סך הנכסים המנוהלים על-ידי תשעת הגופים שבחנו בשוקי החיסכון לטווח ארוך (לא כולל ביטוחי המנהלים וקרנות פנסיה ותיקות), עומד על כ-772 מיליארד שקל.

בשוקי קרנות הנאמנות מדובר על גיוסים חיוביים מצרפיים של כמעט 15 מיליארד שקל, ורק הראל, מיטב דש וילין לפידות מציגים גיוסים חיוביים, ואילו היתר מציגים פדיונות. אגב, רוב הגיוסים בענף זה נרשמו בגופים קטנים יותר, שאינם נכללים בבדיקתנו עתה.

בשוק תעודות הסל, שבו פעילות רק ארבע חברות ניהול, שעד סוף השנה ייבלעו בחברות ניהול קרנות הנאמנות של אותם גופים, רשמו שלוש מהשחקניות פדיונות, בעוד שרק הראל רשמה גיוסים.

בסך הכול, בדיקת "גלובס" מלמדת כי הגופים המנהלים הגדולים ביותר בשווקים שבחנו, וללא ביטוחי המנהלים (שם הגדולים בשוק הם מגדל וכלל ביטוח), הם מנורה מבטחים, שנהנית מכך שהיא מנהלת את קרן הפנסיה החדשה הגדולה במשק (ושגם מחזיקה במניות מיעוט בקרנות הנאמנות של אלטשולר שחם); הראל - שפעילה בכל תחומי ניהול הכספים; בתי ההשקעות מיטב דש ופסגות - שפעילים בכל התחומים שבחנו; מגדל; הפניקס עם אקסלנס; אלטשולר שחם - שהוא הגוף הצומח ביותר; כלל ביטוח; ובית ההשקעות ילין לפידות - שפעיל רק בחלק מהפעילויות שבחנו.

אגב, ישנו שוק גדול נוסף שלא התייחסנו אליו, והוא שוק התיקים המנוהלים, שמפוקח על-ידי רשות ני"ע, ושלגביו אין נתונים פומביים, והוא שרוי באפלה מבחינת הציבור הרחב. 

למדריך קופות גמל להשקעה

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988