גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

במה מאמינים המוסדיים? בעיקר בחוב, אבל גם במניות בחו"ל

ממכשירי חוב ועד מניות בחו"ל, "גלובס" ממפה את התיקים המוסדיים בישראל ● המוביל הוותיק מקרב האפיקים הוא האג"ח הממשלתיות, שתפסו בסוף מאי 41.2% מהתיק, על 7% מהכסף הגופים כלל לא מקווים לקבל תשואה והנדל"ן תופס 2% מהתיק

קרנות השקעה / צילום: Shutterstock
קרנות השקעה / צילום: Shutterstock

1.7 טריליון שקל, ועוד קצת יותר מ-3 מיליארד שקל. זהו ההיקף האדיר של הכספים שמנוהלים נכון לסוף חודש מאי על-ידי חברות הביטוח, עבור עצמן ובעיקר עבור המבוטחים שלהן, ועל-ידי קרנות הפנסיה, החדשות והוותיקות, וקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מדובר ביותר מ-46% מתיק הנכסים של הציבור בישראל נכון לסוף מאי האחרון, שהסתכם על פי בנק ישראל בכ-3.67 טריליון שקל.

מדובר למעשה בכרית הביטחון הסוציאלית המרכזית עבור הציבור, בעיקר מאז שהוחלה חובת חיסכון לפנסיה בישראל, והגופים המוסדיים הם אלה שאמורים להבטיח לציבור בישראל - הפרטי והעסקי - יכולת להתקיים אם וכאשר יתרחש לו אירוע ביטוחי, או כשייצא לגמלאות. כרית הביטחון הזו מנוהלת ברובה על-ידי הסקטור הפרטי, אך לא רק. המדינה אחראית על קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ("עמיתים") וישנם עוד גופים סמי-ציבוריים שמנהלים קופות כאלה ואחרות, וזאת לצד כרית הביטחון הממלכתית והוותיקה של הביטוח הלאומי. מהדוחות הכספיים של מדינת ישראל של החשכ"ל לשנת 2016 עולה כי בקרנות המוסד לביטוח לאומי היו בסוף אותה השנה כ-652.2 מיליארד שקל.

איפה משקיעים המוסדיים את כספי הציבור?

לכרית הביטחון המוסדית לטווח ארוך, שמנוהלת בחברות הביטוח, בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, ניתן להוסיף גם את קרנות הנאמנות, שבהן מנוהלים עוד קצת פחות מרבע טריליון שקל, ואת התיקים המנוהלים למי שאינו מוסדי, שבהם מנוהלים עוד כ-170 מיליארד שקל. עם זאת, יש במספרים האלה, של התיקים המנוהלים ושל קרנות הנאמנות, כפילויות לא זניחות עם מכשירים פיננסיים אחרים (כלומר, כסף שנספר יותר מפעם אחת).

הכסף שמנוהל על-ידי הגופים המוסדיים לטווח ארוך מהווה תמהיל של כספי נוסטרו של חברות הביטוח, שאמור לשמש אותן לעמידה בחובותיהן למבוטחים, ושל כספי העמיתים והמבוטחים שחוסכים באמצעות הגופים הללו את החיסכון הפנסיוני שלהם. סכום זה דומה למדי בהיקפו לשווי השוק של כל הנכסים שנסחרים בבורסה, ושעמדו בסוף 2017 על סך של כ-1.63 טריליון שקל (מהם 767 מיליארד שקל שווי כלל המניות נכון לסוף 2017, ו-864 מיליארד שקל שווי השוק דאז של האג"ח - הממשלתיות והקונצרניות).

כך או אחרת, "גלובס" עיבד את נתוני "הרכב הנכסים" שמפורסמים על-ידי רשות שוק ההון, ובחן כיצד מנוהל התיק המוסדי, על כל שלושת סוגי השחקנים שמאכלסים אותו: חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל (שמנהלות את קרנות ההשתלמות), וכיצד הוא נחלק בין אפיקי ההשקעה המרכזיים.

ומהם הממצאים המרכזיים? המוסדיים מתמקדים בעיקר בחוב - מדינה וחברות, סחיר ולא סחיר, מחזיקים ביותר משליש מהשווי של מניות היתר, והמניות הזרות שבידיהם כבר שוות יותר מ-200 מיליארד שקל, בעוד שתיק הנדל"ן שלהם מסתכם בכ-34 מיליארד שקל.

איפה משקיעים המוסדיים את כספי הציבור?

להלן כמה מהמספרים המרכזיים של רשת הביטחון הסוציאלית הפרטית והגדולה של הציבור בישראל.

41.2%. זהו שיעור האג"ח הממשלתיות מתוך התיק המוסדי הכולל. בשקלים מדובר בסך של כ-701 מיליארד שקל, שמציבים את האפיק הזה בראש הטבלה של הקצאת הכספים להשקעה. בתחום הפנסיה מהוות האג"ח הממשלתיות יותר מ-55% מהנכסים, בעוד שבגמל הן תופסות כ-31.5% מהתיק ובביטוח "רק" 28%.

הרוב המכריע של האג"ח הממשלתיות הוא זה של מדינת ישראל, באופן טבעי, וחלק ניכר מתוכו הוא האג"ח המיועדות. מדובר באג"ח ממשלתיות לא סחירות ובריבית קבועה, שמונפקות בעיקר לקרנות הפנסיה.

מבדיקתנו עולה, כי נכון לסוף מאי האחרון היוו האג"ח המיועדות בממוצע כ-22.7% מהתיק הכולל - כ-387 מיליארד שקל. הרוב המכריע של האג"ח המיועדות נמצא בקרנות הפנסיה, הוותיקות והחדשות כאחת, כשבביטוח קיימות מיועדות בהיקף של כ-53 מיליארד שקל בגין פוליסות ישנות, ובגמל מדובר בהיקף זניח.

אבל רכיב החוב בתיק המוסדי רחוק מלהסתכם במספרים אלה, והוא מהווה חלק אדיר מהתיק המוסדי שמנוהל עבור הציבור בישראל, וגם עבור הנוסטרו של חברות הביטוח. זאת מאחר שרכיב החוב האמור כולל גם את האג''ח הקונצרניות (לא כולל תעודות סל וקרנות נאמנות, שבהן יש עוד סכומים שמושקעים בחוב, בטח מחוץ ישראל), וגם את אפיק ההלוואות, שהחלק הגדול מתוכו הוא הלוואות לא-סחירות ופרטיות לתאגידים. באילו סכומים מדובר?

233 מיליארד שקל. זהו ההיקף הכספי של האג''ח הקונצרניות, לא כולל תעודות סל וקרנות נאמנות, שמהוות כיום כ-13.7% מהתיק המוסדי. רוב הסכום האמור מושקע בחוב סחיר של חברות בישראל (זה נכון לגבי האג"ח הסחירות והאג"ח הלא סחירות), שמהווה כ-10.6% מהתיק הכולל, וההחזקה באג"ח אלה מסתכמת כיום בכ-180.5 מיליארד שקל. אגב, אג"ח קונצרניות של חברות זרות בחו"ל, סחירות ולא סחירות, מסתכמות כיום בכ-47.3 מיליארד שקל, ומהוות כ-2.8% מהתיק המוסדי הכולל.

הענף שבו ישנה הנהירה המורגשת ביותר לאג"ח הקונצרניות הוא שוק הגמל וההשתלמות (19.6% מהתיק), ואחריו הביטוח (17.8%) ובמאסף הפנסיה 7.5%. אגב, קרנות הפנסיה שונות משני האפיקים האחרים בעיקר בשל האג"ח המיועדות (והסיוע הממשלתי) שבידיהן, בדגש על הקרנות הוותיקות, כך שהרכיב הסולידי אצלן מנוצל היטב באמצעות האג"ח עם הריבית המובטחת של המדינה.

לצד האג"ח הקונצרניות ישנו רכיב ההלוואות המוסדיות, שמהוות כיום כ-6.8% מהתיק המוסדי, ושהיקפן הכולל בו עומד על כ-115 מיליארד שקל. ההלוואות מהוות יותר מ-10% מהתיק של חברות הביטוח, מה שמציב את החברות הללו בצמרת הטבלה של המשתמשים בכלי השקעה זה, בעיקר במתן הלוואות פרטיות לחברות עסקיות.

1.05 טריליון שקל. זהו הרף התחתון להיקף תיק החוב הכולל שמחזיקים הגופים המוסדיים, נכון לסוף מאי האחרון. מדובר בשקלול האג"ח הממשלתיות, האג"ח הקונצרניות וההלוואות, שיחדיו מהוות כ-61.6% מהתיק הכולל של חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה.

מי שמחזיק יותר מאחרים באפיקי החוב, בעיקר בגלל האג"ח של מדינת ישראל - הסחירות והמיועדות - הוא אפיק הפנסיה, שמחזיק יותר מחצי טריליון שקל במכשירי חוב. בביטוח ובגמל מדובר על תיקי חוב של כ-270 מיליארד שקל בכל אחד מהשניים.

בכל אופן, הסכום של מכשירי החוב גבוה יותר מסך ההשקעה של הגופים הללו במניות - בארץ ויותר ויותר גם בחו"ל.

20.9%. זהו שיעור ההחזקה הישירה במניות, וגם ההחזקה במניות באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות מנייתיות, בתיק המוסדי הכולל. במונחים כספיים מדובר בסך של כ-357 מיליארד שקל, שחלק מרכזי ממנו מוחזק ישירות על-ידי הגופים. בשקלים מדובר בהחזקה ישירה של כ-200 מיליארד שקל במניות.

נתוני רשות שוק ההון מגלים גם כמה מחזיקים ישירות השחקנים המוסדיים לטווח ארוך במניות הנמנות עם המדדים המובילים בבורסה בתל אביב (לא כולל החזקה לא-ישירה, ככל שישנה כזו). מהנתונים הללו, בשקלול נתוני הבורסה, עולה כי נכון לסוף מאי האחרון החזיקו חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל יחדיו בכ-18.8% מכלל מניות מדד ת"א 35, וכמו כן הן החזיקו יחדיו בכ-20.1% מכל המניות במדד ת"א 90 ובכ-35.4% ממניות מדד SME60 (מניות היתר).

שיעור המניות הגבוה ביותר בכל אחד משלושת המדדים הללו נרשם בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, ובאופן טבעי החשיפה למניות הגדולות ביותר בתל אביב משמעותית הרבה יותר, בעוד שמניות היתר מהוות החזקה של הרבה פחות מ-1% בכל אחד מהמכשירים, בוודאי שביחד.

עם זאת, המוסדיים מדברים הרבה על הסטה של יותר ויותר כספים ברכיב המנייתי לשוקי חו"ל. כלומר - הגדלה של משקל תיק המניות הזרות בשווקים מעבר לים ביחס לרכיב המנייתי המקומי. המספרים מלמדים שזה קורה, ובקצב מהיר, וחלק מהגופים מדברים על מטרה שלפיה רוב המניות יהיו כאלה שבחו"ל. כיצד נראה תיק המניות בחו"ל נכון לסוף מאי האחרון?

12.5%. זהו שיעור המניות בחו"ל, יחד עם השקעה במניות אלה באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות מנייתיות, ובמונחים כספיים מדובר בכ-212 מיליארד שקל. באפיק זה כל שלושת ענפי החיסכון לטווח ארוך פועלים בהיקף דומה.

4%. זהו שיעור הכספים שהמוסדיים מוציאים לניהול חיצוני, באמצעות קרנות השקעה, כגון קרנות הון סיכון, קרנות גידור, קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות נדל"ן למיניהן. מדובר ביותר מ-68 מיליארד שקל שמופנים לקרנות הללו; הביטוח והגמל מפנים לאפיק זה יותר מהממוצע, בעוד שהפנסיה נמצאת מתחתיהם.

הנתונים מלמדים כי קרנות הגידור מהוות את היעד המרכזי להשקעה בקרנות השקעה חיצוניות, עם יותר מ-11 מיליארד שקל שהופנו אליהן (בעיקר מגופי הגמל וגם מהביטוח), בעוד שקרנות הנדל"ן היוו יעד לכמעט 10 מיליארד שקל.

אגב, קרנות ההון סיכון מהוות נכון לסוף מאי כ-0.22% מהתיק המוסדי הכולל, ובמונחים שקליים מדובר בכ-3.8 מיליארד שקל. חברות הביטוח, נציין, מחזיקות כ-0.29% מהתיק הכולל שלהן בקרנות הון סיכון, בעוד שהגמל עומד על הרמה הממוצעת כאמור, והפנסיה - 0.19% מהתיק.

2%. זהו שיעור תיק ההחזקות הישירות בנדל"ן וההשקעה בקרנות נדל"ן של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, נכון לסוף מאי. על פניו היקף לא מרשים. אלא שבמונחים שקליים מדובר בכ-34 מיליארד שקל, שרובם המכריע (22.1 מיליארד שקל), מושקעים באמצעות קבוצות הביטוח, שהפכו בשנים האחרונות לשחקניות נדל"ן של ממש.

לגבי קבוצות הביטוח נדגיש כי הן מחזיקות ישירות בתיק נדל"ן מניב בישראל בשווי של כ-16.9 מיליארד שקל, בעוד שהתיק המניב בחו"ל, שמוחזק ישירות על-ידיהן, הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

7.4%. זהו היקף התיק "ללא פוטנציאל תשואה חיובית" שהמוסדיים מחזיקים לצורך מימון התשלומים השוטפים, ובעיקר בהמתנה להזדמנויות השקעה וגם לשמירה על ערך הכסף, בעקבות כך שהפסד בו מוגבל לרמת השחיקה בערך הכסף (האינפלציה) ושינויים במט"ח. למה הכוונה? זהו שיעור הפיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים יחד עם המזומנים ושווי המזומנים, שהסתכמו בסוף מאי האחרון בכ-125.2 מיליארד שקל. אגב, היקף הכספים בחשבונות עו"ש של המוסדיים עמד בסוף מאי על כ-57.5 מיליארד שקל, והיווה כ-3.4% מהתיק הכולל. 

עוד כתבות

בני גנץ ובנימין נתניהו בפגישה עם הנשיא ראובן ריבלין / צילום: חיים צח, לע"מ

ריבלין ייפגש עם ראשי כחול לבן והליכוד במטרה להבהיר את המתווה שהוא מציע

ב"גלובס" פרסמנו כי במסגרת המגעים מאחורי הקלעים יש הסכמה לעצם המתווה אך חילוקי דעות על אופי יישומו ובין השאר על מועד היציאה לנבצרות, אותם ריבלין מקווה להבהיר לשתי המפלגות

קורנפלקס של אלופים / צילום: תמר מצפי

ארבע שנים לרפורמת הקורנפלקס: איך קרה ששינויי המחירים לא התגלגלו לכיס של הצרכנים

דוח של משרד הכלכלה שהגיע לידי "גלובס" בוחן מהן תוצאות הרפורמה להוזלת יבוא מוצרי מזון לישראל ● העלויות של מוצרים כמו קורנפלקס אכן הוזלו, אך ביד השנייה מוצרי חלב ובשר התייקרו ● "הרגולציה על המזון הרגיש נותרה בעינה, באופן המוסיף להכביד על העסקים בתחום"

אודי מוקדי / צילום: איל יצהר

לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות: סייברארק יוצאת לגיוס של כ-500 מיליון דולר באג"ח ממוסדיים

ספקית הפתרונות לאבטחת IT עשויה להרחיב את הגיוס עד לסכום של כ-575 מיליון דולר, אם יירשמו ביקושים גבוהים בהנפקה ● תמורת הגיוס מיועדת ככל הנראה למימון התפתחות החברה בשנים הקרובות

קניון גינדי TLV ת"א / צילום: כדיה לוי

משפחת גינדי יוצאת מהאופנה: במו"מ מתקדם למכירת חלקה בקניון TLV למוטי בן משה

בן משה מחזיק כיום במחצית ממניות הקניון המדשדש באמצעות רבוע כחול נדל"ן ● מכירת חלקה של משפחת גינדי, המחזיקה במחצית השנייה של הקניון ופרויקט המגורים הצמוד לו, צפויה להחזיר לידיה הלוואות בעלים של מאות מיליוני שקלים ● הבנקים המממנים כבר אישרו את העסקה

ערן יעקב/ צילום: רפי קוץ

ארבע חברות, 4 מיליארד שקל רווחים בקופה – כמה מס ישלמו?

בעלי השליטה בארבע חברות שצברו בקופתן 4 מיליארד שקל יידרשו לחלק כ-2 מיליארד שקל דיבידנד וימוסו במס גבוה בעקבות אי-חלוקת הרווחים - כך המליצה "וועדה מייעצת" למנהל רשות המסים בעקבות "מהפכת הדיבידנד הכפוי"

אחמד טיבי מתעמת עם ראש הממשלה  / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

נתניהו: "הרשימה המשותפת דרשו לחקור אותי ואת גנץ בגין פשעי מלחמה"; טיבי: "שקרן ומסית"

ראש הממשלה אמר את הדברים במליאת הכנסת, לאחר שביקש לעלות ולנאום כדי לתת עדכונים על המצב הביטחוני

כחלון בביקור בפרויקט מחיר למשתכן בלוד /  צילום: יוסי אלוני

רמ"י החליטו להאריך את תוכנית מחיר למשתכן בעוד שנה

מנתונים של רמ"י עולה כי מאז הופעלה תוכנית מחיר למשתכן ב-2015 פורסמו מכרזי קרקע עבור 115,912 יח"ד ובוצעו עסקאות עבור קרקע לבניית 90,542 יח"ד

ונציה לאחר השטפון / צילום: מנואל סילבסטרי, רויטרס

ונציה מוצפת בעקבות הגאות השנייה בעוצמתה בתולדותיה

במהלך הלילה הוצפו חלקים מהעיר ונגרם לה נזק כבד ● ראש העיר הזהיר מפני נזק בלתי ניתן לתיקון והצהיר: "זוהי תוצאה של שינויי האקלים"

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

למה החמאס יושב בצד ולא מצטרף לג'יהאד?

ישראל רושמת בינתיים הצלחה, כשהיא מצליחה לבודד את הג'יהאד האסלאמי שיכולותיו לפגוע קטנות יחסית

פרופ' משה שהם, ד"ר קירה רדינסקי ויונתן עמיר, מקימי חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס  / צילום: יח"צ

חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס של קירה רדינסקי ומשה שהם גייסה 24 מיליון דולר

דיאגנוסטיק רובוטיקה עוסקת בניהול עומסים בבתי חולים ● בין משקיעי הסבב נמצאים כמה מן המשקיעים הבולטים בתחום הבריאות הדיגיטלית והמכשור הרפואי: קרן הון הסיכון של קבוצת אקסלמד בשיתוף עם מבטח שמיר, ד"ר קובי ויהודית ריכטר, דיויד ודניאל אריסון, קרן Maverick Ventures Israel, קרן Alpha Capital ומארק סיגל

פאבל דורוב, מייסד טלגרם. המטבע הדיגיטלי התייקר עוד לפני שהונפק/ צילום: רויטרס

טלגרם כופרת באישומי ה-SEC שבגינם נדחתה הנפקת המטבע הדיגיטלי שלה

החברה, בעלת אפליקציית המסרים המיידיים, שביצעה בשנה שעברה מכירה מוקדמת של המטבע הדיגיטלי גרם בהיקף של 1.7 מיליארד דולר, מבקשת מבית המשפט בניו יורק להסיר את צו המניעה של רשות ניירות ערך האמריקאית, הטוענת כי המטבע נחשב לנייר ערך

חיפוש נפט וגז/ צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

ניצחון לארגוני הסביבה: חיפוש פצלי שמן באורון ירד מסדר היום

מועצת מקרקעי ישראל דחתה את הדיון בנוגע לאישור חיפוש פצלי שמן באתר אורון בנגב למועד לא ידוע ● המשרד להגנת הסביבה: "לקידום העסקה יהיו השלכות שליליות על מדינת ישראל והמשק"

הנשיא טראמפ ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי/צילום: רויטרס

אימפיצ'מנט הנה הוא בא: אין כמעט ספק שטראמפ יזוכה

היום מתחילים הדמוקרטים בבית הנבחרים של ארה"ב את תהליך הגשת כתב אישום נגד הנשיא טראמפ על שוחד ועל "פשעים חמורים" נגד החוקה ● זה ייקח כנראה חודש וחצי ● בינואר יועמד הנשיא למשפט הסנאט, ואין כמעט ספק שיזוכה ● אבל זה מה שרצו מנסחי החוקה לפני 230 שנה

מאגר הגז הטבעי "לוויתן" / צילום: אלבטרוס

"שומרי הבית" לליצמן: "תקופת ההרצה של 'לוויתן' - סכנה לבריאות הציבור"

הבוקר פנתה ח"כ חיימוביץ' בשאילתה לסגן השר ליצמן בנושא היתר הפליטה לאסדת "לוויתן" בתקופת ההרצה, בה מתוכננים להיפלט לאוויר חומרים מזהמים בכמות הגדולה פי 2.5 מזה שיותר לאסדה לפלוט במשך שנת פעילות שלמה ● ליצמן: "לא מכיר את הנושא"

תוכנית סירקין / צילום: יח"צ

הוותמ"ל אישר: 8,500 דירות יוקמו במזרח פתח תקווה

הותמ"ל החליטה לאשר את התוכנית השנויה במחלוקת בשטח מחנה סירקין המתפנה בפתח תקווה ● התוכנית כוללת רובע מגורים חדש, שטחי מסחר ותעסוקה והיא מהווה את השלב הראשון בפיתוח חלק זה של העיר

מייקל היידן / צילום: יח"צ

הצלחה להנפקת חברת התרופות 89bio של יוצאי טבע; גייסה 85 מיליון דולר, והמניה זינקה

מניית 89bio עלתה 30% ומשקפת שווי חברה של 238 מיליון דולר ● 89bio, המפתחת תרופה לכבד שומני,  הוקמה על בסיס טכנולוגיה שפותחה במקור ע"י טבע

אלון מאסק. / MIKE BLAKE / צילום: רויטרס

"ברלין מגניבה": טסלה תפתח את המפעל האירופי הראשון שלה בבירת גרמניה

מאסק, שנמצא בימים אלה בבירת גרמניה כדי לקבל פרס יוקרתי ממגזין הרכב "אוטובילד", הודיע בציוץ בטוויטר כי טסלה תפתח מפעל בשם "ג'יגה ברלין", בו ייצרו בטריות לכלי הרכב של החברה, מנועים חשמליים ומודל Y

נפתלי בנט ובנימין נתניהו עם בכירי צה"ל במפקדת פיקוד דרום / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

נתניהו: "יש שינוי של המשוואה. המחבלים יודעים שהם יכולים להיות על הכוונת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד שר הביטחון הנכנס נפתלי בנט נפגשו היום עם בכירי צה"ל במפקדת פיקוד דרום ● נתניהו: "אנחנו בעיצומה של מערכה, ומקווים שהיא תהיה קצרה ככל האפשר"

בניין הבורסה לניירות ערך בניו-יורק / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

עליות קלות בוול סטריט; מניית אפל מטפסת לשיא כל הזמנים

המדדים המובילים עולים למרות הדיווח על קשיים בשיחות הסחר ● יו"ר הפד אמר בפני הסנאט כי "הסיכונים למערכת הפיננסית נותרו נמוכים" ● מדד המחירים לצרכן בארה"ב רושם את העלייה הגבוהה ביותר זה שבעה חודשים, על רקע הזינוק במחירי האנרגיה ● אמדוקס וטאואר מטפסות לאחר פרסום הדוחות ● מניית אפל מטפסת לשיא כל הזמנים

אוריאל לין / צילום: תמר מצפי

אוריאל לין על המהלך של אמזון: "מבצע טורפני שנועד להשמיד מתחרים"

נשיא איגוד לשכות המסחר פנה לממונה על התחרות בנוגע למבצע החדש של אמזון, המציע משלוח חינמי ברכישה מעל 49 דולר ● ככל הנראה לין לא באמת מוטרד מהצעת הערך במבצע הנקודתי הנוכחי, אלא מבטא חשש כללי מהשיטה בה אמזון נוהגת לכבוש נתחי שוק