גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עוקבת ישראל: הרכבת מחפשת משרד חקירות לריגול

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? אתם עלולים להיות נתונים למעקב ולצילום ואף לחקירות במשרדי החברה ● נוסעים ברכבת? החל משנת 2020 חלק מהקרונות יהיו מצולמים ● רכבת ישראל מבקשת להעסיק משרד חקירות שיספק לה צילום סמוי במקומות רגישים, עבודה בכיסוי בחברה, מעקבים וחקירת אנשים ● רכבת ישראל: "כחלק מעבודתה השוטפת נדרשת החברה לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה וביטחון"

רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל
רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? קחו בחשבון שאתם עלולים להיות נתונים למעקבים ולצילום סמוי, ואפילו לחקירות במשרדי הרכבת. אתם נוסעים ברכבת ישראל? קחו בחשבון שהחל משנת 2020 חלק מהקרונות שבהם תיסעו יהיו מצולמים.

בדיקת "גלובס" מעלה כי מאחורי מכרז תמים כלפי חוץ שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל, מסתתרת התנהלות שעלולה להיות מטרידה או להביא לפגיעה בפרטיות.

במכרז שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל (מספר 1176), היא מזמינה משרדי חקירות שמעוניינים בכך להגיש מועמדות להתקשרות למתן שירותי חקירות לרכבת ישראל. לפי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות היא בת 24 חודשים עם זכות ברירה לרכבת בלבד להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, המצטברות ל-36 חודשים מתום התקופה הראשונה (כלומר, התקשרות של עד לחמש שנים).

בקרה על חלק מ-4,000 עובדי החברה

מסמכי המכרז מפרטים מהם שירותי החקירה שרכבת ישראל רוצה להפעיל באמצעות משרד החקירות שייבחר במכרז. לפי נספח א' למכרז, המטלות שיידרשו החוקרים לבצע לפי הוראת רכבת ישראל יהיו, בין היתר: צילום סמוי באמצעות מצלמות וידאו זעירות המוסתרות במקומות רגישים לצורך שליטה, חשיפה, גניבות/מעילות, עבודה בכיסוי (השתלה) בחברת רכבת ישראל, וחקירת אנשים במשרדי הרכבת.

דרישות רכבת ישראל ממשרד החקירות שהיא מתעתדת להעסיק לא מסתיימות כאן. מטלות נוספות שבכוונת הרכבת להטיל על החוקרים: חקירה כללית על אדם פרטי, חקירה כללית על חברה (לבדיקת איתנות פיננסית), מעקבים לרבות תימלול, איתור כתובת בכל חלקי הארץ, איתור מקום עבודה בכל חלק הארץ, איתור כתובת לפי מספר טלפון, איתור מספר טלפון של אדם או ברה, איתור פרטי בעלות על כלי רכב, איתור כלי רכב על פי מס' ת.ז/ח.פ, בדיקת פוליגרף, בדיקה גרפולוגית, וביצוע מטלות נוספות (אשר אינן מוגדרות מראש) בתחום שירותי החקירה.

לפי מידע שבידי "גלובס", המשמעות האופרטיבית של כל אותן מטלות שיצטרך לבצע משרד החקירות עבור הרכבת היא, בין היתר, מעקב אחרי ספקים שעובדים עם הרכבת כדי לבצע בקרה עליהם. בנוסף יש 4,000 עובדים ברכבת שעל חלקם צריך לבצע בקרה.

אגב, תנאי המכרז דורשים סודיות מוחלטת מהחוקרים שיעבדו עבור הרכבת באשר לטיב העבודה שהם מבצעים. נספח ד' למסמכי המכרז שעליו צריכים לחתום המתמודדים כולל התחייבות: "לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל, על תוכנה, או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל, או מי מטעמו".

עוד נדרש כל מתמודד במכרז להתחייב "להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מיידי על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש ומכוח הדין ולאחר שאנקוט את כל הפעולות האמורות לעיל".

מעקב גם אחר מה שנעשה בקרונות

המתמודדים במכרז נדרשים לחתום בנוסף על כך שהם יודעים שהם עשויים להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנהוגים אצל הרכבת והם מחויבים לשמור על הסודיות המלאה, וכי אם יפרו את חובת הסודיות הם יהיו חשופים לתביעות אישיות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

ולסיום, נזכיר כי גם אם רכבת ישראל אינה מתכוונת לעשות שימוש במשרד החקירות כדי לצלם בתוך הקרונות, בקרוב מאוד חלק מהקרונות יהיו מצולמים. לאחרונה רכשה הרכבת כ-330 קרונועים חשמליים החדשים מדגם סימנס שיפעלו החל משנת 2020 בין היתר בקו המהיר לירושלים, וכן בקווים נוספים שיעברו הסבה לחשמל בשנים הקרובות. הסבת רשת הרכבות לחשמל והפעלת רכבות נוסעים חשמליות צפויות להביא לשיפור משמעותי בחוויית הנסיעה ברכבת. הקרונועים יגיעו עם מערכת אוטומטית לספירת נוסעים באמצעות מצלמה, המאפשרת תמונה בזמן אמת של מספר הנוסעים ברכבת, בדיוק של 95 אחוזים. מצלמה כזו תאפשר, מן הסתם, גם מעקב אחר מה שנעשה בקרונות.

מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "כחלק מעבודתה השוטפת, נדרשת רכבת ישראל לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה ובטחון, במתחמי הרכבת הפרוסים בכל רחבי הארץ. אין מדובר על שירות חדש, כי אם פנייה לספקים למתן שירות שניתן בעבר לרכבת, במסגרת מכרז קודם שתוקפו הסתיים לאחרונה". 

"לכל סעיף במכרז יש מגבלות חוקיות"

בעל משרד חקירות ותיק שעמו שוחחנו היום (ב') רחוק מלהתרגש מתנאי ופרטי המכרז של רכבת ישראל. לדבריו, "כל העניין של מכרז לחקירות פרטיות והעסקת חוקרים פרטיים מקובל בגופים גדולים". יתר על כן, לדבריו, "כל גוף גדול במשק מעסיק היום חוקרים פרטיים לצרכים שונים, החל מבנק ישראל, דרך משרד הפנים, הסנגוריה הציבורית, משרד התחבורה, בזק, עמידר ועוד. אפילו המשטרה נעזרת בחקירות פרטיות במקרים של תביעות אזרחיות אישיות נגד שוטרים. ככה שבהיבט הזה המכרז הוא לגיטימי לגמרי ואף מקובל".

עם זאת, החוקר הפרטי מזכיר שכל הפעילות שלו ושל חבריו חייבת להיות בהתאם לחוק. "לכל סעיף שמופיע במכרז, למשל, הפעלת מצלמות וידיאו סמויות, השתלת עובדים סמויים, מעקבים וכיו"ב יש את המגבלות החוקיות שלו. אם נניח אתה רוצה לצלם באופן סמוי בשטח מקום העבודה שלך, אתה חייב שהצילום יעמוד בקריטריונים של צנעת הפרט. אסור לצלם אדם בד' אמותיו ואסור לצלם עובד 24 שעות ביממה במקום עבודתו מבלי לומר לו שהוא מצולם. אבל מצד שני, כן מותר לצלם עובד כשיש נגדו חשדות למעילה או גניבה ובלבד שלא פגעת בצנעת הפרט שלו ולא צילמת אותו בשירותים, במקלחת, או במקום אחר שיכול להביא לפגיעה קשה בפרטיות שלו שאותה אסור להפר".

האם מותר לעשות שימוש במצלמות וידיאו בקרונות הרכבת? (מרכבת ישראל נמסר כי אין בכוונתה לצלם בתוך הקרונות).

"בעיקרון, מותר לתעד בתוך קרון רכבת שכן הוא מקום ציבורי. אבל צריכה להיות תכלית לתיעוד. למשל, אם ידוע על כך שיש גניבות ברכבת אז כדי למנוע את הפשע אפשר לצלם ולתעד עד שייתפס הגנב".

אבל "על הדרך" יצולמו גם נוסעים תמימים. בטח אם הציוד מותקן באופן קבוע.

"נכון. במקרה כזה חייב להיות שלט שהקרון מצולם וכשעושים שימוש בצילומים אסור להשתמש בצילומים של נוסעים תמימים שנניח מחטטים באף או מתנשקים עם בת הזוג, אלא, אם להמשיך את הדוגמה שנתתי, מותר לעשות שימוש רק בצילומים שבהם רואים את הגניבה. בכל מקרה, גוף גדול כמו רכבת ישראל חייב להתקשר עם משרד חקירות גדול ורציני כדי שהוא יוכל לספק שירותים ברמה הנדרשת כפי שמתואר במכרז".

שאלה לסיום - לפי מפרט המכרז, הרכבת רשאית לחקור אנשים במשרדיה באמצעות משרד החקירות. זה חוקי?

"כן. זה בהחלט חוקי. לא רבים יודעים אבל לחוקר פרטי מותר לבצע חקירות של אנשים. עם זאת, בניגוד למשטרה למשל, לחוקר אסור להכריח את האדם להיחקר וזה חייב להיעשות בהסכמתו של הנחקר. אבל אל דאגה, חוקרים יודעים לגרום לנחקר לשתף פעולה בכל מיני תרגילי חקירה".

עוד כתבות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

עוקף מלמעלה: תנו לאנשים לעוף, והם יבינו הכל אחרת

לא הייתי צריך לטוס בגובה 800 רגל כדי לאהוב את המקום שאני חי בו, אבל עכשיו אני רואה אותו אחרת לגמרי

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

לא ביבי, לא חופרים? האם עד נתניהו המדינה לא שיקמה אתרים היסטוריים

רה"מ טען בסרטון תעמולה כי קודמיו לא השקיעו שקל באתרי מורשת ● האמת היא שהמדינה טיפלה באתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים כבר לפני עשרות שנים ● ובכל זאת, נתניהו יכול לרשום לזכותו מהפך בסדרי הגודל

אריק הניג / צילום: תמר מצפי, גלובס

איש התקשורת אריק הניג הלך לעולמו בגיל 72

איש התקשורת ומפיק הטלוויזיה, שנודע בעיקר כזה שהחדיר לארץ את תרבות ה-NBA נפטר היום אחרי מאבק ממושך במחלה קשה ● הותיר אחריו אישה וילדה

מגדלי Yoo בפארק צמרת, השכונה העשירה בישראל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגדלים באוויר: ממשלת ישראל חייבת לעודד בנייה לגובה

ישראל הקטנה והצפופה מתמודדת עם תנאי פתיחה שדומים יותר לאלה של מנהטן מאשר לאלה של אטלנטה ● כמות הקרקע המוגבלת כופה תכנון עירוני מתאים, שאינו מתפרש לרוחב אלא לגובה ● ב-20 השנים האחרונות חזינו בזינוק חד בגובה הבנייה בישראל ובכמות יחידות הדיור שנבנו על כל דונם ● דעה

עו"ד עמית ברכה / צילום: יונתן בלום

"הסיפור הסביבתי הוא סיפור קיומי ויומיומי כמו הקוטג'"

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל עמותת "אדם, טבע ודין", בראיון אישי ● על הילדות בבת ים ובתל אביב ("הייתי ילד פוליטי"), על הבחירה במשפטים ("היה לי ברור שאני רוצה עבודה ציבורית"); ועל הצפוי בישראל בשל ההתחממות הגלובלית: "אלפי אנשים ימותו בכל שנה מבעיות של משבר האקלים"

הנשיא ריבלין ונתניהו / צילום: רונן זבולון, רויטרס

נתניהו מחזיר את המנדט לנשיא. ריבלין: בני גנץ יקבל הזדמנות להקים את הממשלה

מבית הנשיא נמסר "נשיא המדינה קיבל את הודעתו של ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, כי הוא משיב אליו את המנדט משום שלא עלה בידו להרכיב ממשלה" ● נתניהו מסר הצהרה בווידאו

זיהום אוויר מעל תל אביב / צילום: תמר מצפי

הבעיה העמוקה ביותר של מדינת ישראל שאף מפלגה לא מדברת עליה

עתיד כדור הארץ בסכנה, ויש לו השפעה ישירה על הכיס של כולנו ● אם אנחנו רוצים להישאר במשפחת העמים ולדאוג לאיכות האוויר שלנו ושל העולם כולו - הזמן הוא עכשיו, וחייבים לחשוב קדימה ברצינות ● דעה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

דרמת הברקזיט: ג'ונסון שיגר לאיחוד שני מכתבים סותרים בנוגע לפרישה

(עדכון) ● אחרי שלא הצליח לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי אתמול, ג'ונסון נאלץ לבקש דחייה מהאיחוד • כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שלח בקשת הארכה בלתי-חתומה בבריסל, מלווה במכתב חתום נוסף שבו הוא מפציר באיחוד לא לאשר אותה

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

זכרונות של מתמחה קטן מאיש גדול: בצילו של מאיר שמגר

ההתמחות אצל מאיר שמגר הייתה מנקודות השיא של חיי. איש מואר. כמוהו לא פגשתי, עד אז או מאז ● עו"ד דוד תדמור נפרד 

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

"פרלמנט של שוטים": לתקשורת הבריטית נמאס מהברקזיט

ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון נחל מפלה נוספת בניסיון הלא נגמר להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי ● לעיתונים במדינה כבר נמאס מהסאגה, והם לא מפחדים להראות את זה

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

מפינוי להסדרה: מה מספרת המדינה לבג"ץ

שקד מתפארת שבתפקידה כשרת המשפטים הפכה את גישת המדינה למאחזים על ראשה • העובדות מלמדות כי בתקופתה פיתחו הרשויות שלל תרופות משפטיות ומנהליות כדי להשאיר מבנים לא חוקיים במקומם • אבל בדיקה מעמיקה מראה כי התפנית התחילה עוד הרבה לפניה ● המשרוקית של גלובס

שרון טל / צילום: רמי זרנגר

האותנטיות החדשה: איך לארח בחג

שרון טל, המעצבת הראשית של בית האופנה משכית, מארחת את החברות בביתה לארוחת חג

אליזבת וורן/ צילום:  רויטרס

היא מפחידה את וול סטריט וגם את מארק צוקרברג ויש לה תוכנית לכל בעיה: האם זו המועמדת שתצליח לנצח גם את טראמפ

אליזבת וורן, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, מובילה בסקרים ● יש לה תוכניות להכול - מפיקוח על שוקי הפיננסים, דרך מיסוי עשירים עד להפחתת פליטות הפחמן ● וורן היא פוליטיקאית מזן שונה - האם זה יספיק לה כדי לזכות בהתמודדות הדמוקרטית והאם היא תוכל לנצח את הנשיא טראמפ

כבשים / צילום: שאטרסטוק

החברה הזו מייצרת מוצר אחד בלבד, שמתאים לארון של כל אחד ועל הדרך רוצה להפיץ מסר של קיימות

מסר של קיימות סביבתית: חברת Sheep הבריטית מוכרת מהשבוע מוצר אחד בלבד - סוודר יוניסקס מצמר מרינו, אליו יוצמד תג NFC הניתן לסריקה, דרכו יכול לובש הסוודר ללמוד על הכבשה "שלו" ולקבל עדכונים על מצבה ● והמחיר? לא זול בכלל: 234 דולר

פרופ' וונדי הול / צילום: איל יצהר

"האינטרנט הוא ניסוי כלל עולמי בבני אדם, עשינו עסקה עם השטן"

היא הייתה חלק מקבוצת פורצי הדרך שיילדו את האינטרנט ושינו את העולם לבלי הכר. היום מבקשת פרופ' וונדי הול, מהאנשים החזקים בעולם הבינה המלאכותית, לעצור הכול ולחשוב מחדש ● "צריך להמציא את הרשת שוב", היא אומרת בראיון ל"ליידי גלובס"

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

קוואנטס האוסטרלית שברה שיא: המספרים מאחורי הטיסה הארוכה בעולם

חברת התעופה האוסטרלית השלימה השבוע את הטיסה הארוכה ביותר בעולם: מטוס הדרימליינר של החברה חיבר בין ניו יורק לסידני במסע שארך 19 שעות וחצי ● מדובר בטיסת ניסוי לקראת השקה רשמית של הקו, כלל הנראה ב-2022

רצח העם הארמני./ צילום:  ויקימדיה

ארה"ב אחרי 100 שנה: כורדים, ארמנים, למי אכפת

הסכנה הגדולה ביותר במדיניות החוץ האמריקאית הייתה תמיד הצירוף של בורות ושל קוצר רוח ● הנה מה שהתכונות האלה גרמו השבוע לפני מאה שנה ● לכורדים של אז קראו "ארמנים", וארה"ב העדיפה לחזור הביתה

דיאנה גולבי/ צילום:  כפיר זיו

"יש לי את היכולת לשלוף את קלף הרוסייה לטובתי"

השירות הצבאי מנע מדיאנה גולבי למנף את הזכייה ב"כוכב נולד" ● אולי התפקיד של חיילת רוסייה במחזה "אפס ביחסי אנוש" יהיה מעין תיקון

מימין: יואב לוי, מייסד-משותף ומנכ"ל, ויונתן אפל מייסד-משותף וסמנכ"ל פיתוח / צילום: ירין טרנוס, יח"צ

אפסטרים גייסה 30 מיליון דולר בהובלת ענקיות רכב בינלאומיות

הגיוס התבצע בהובלת קבוצת Alliance של רנו, ניסאן ומיצובישי ● החברה, המתמחה באבטחת סייבר לכלי רכב מקושרים, בוחנת התרחבות לסין וליפן

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

מגמה חיובית בוול סטריט; טבע מטפסת כ-2.5%

הסוחרים ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות בנוגע לברקזיט ומלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ● עונת הדוחות נכנסת השבוע להילוך גבוה ●  הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי חברת טבע ושלוש חברות נוספות שנתבעו בגין שיווק של משככי כאבים אופיואידים ממכרים, הגיעו היום להסדר פשרה