גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עוקבת ישראל: הרכבת מחפשת משרד חקירות לריגול

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? אתם עלולים להיות נתונים למעקב ולצילום ואף לחקירות במשרדי החברה ● נוסעים ברכבת? החל משנת 2020 חלק מהקרונות יהיו מצולמים ● רכבת ישראל מבקשת להעסיק משרד חקירות שיספק לה צילום סמוי במקומות רגישים, עבודה בכיסוי בחברה, מעקבים וחקירת אנשים ● רכבת ישראל: "כחלק מעבודתה השוטפת נדרשת החברה לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה וביטחון"

רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל
רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? קחו בחשבון שאתם עלולים להיות נתונים למעקבים ולצילום סמוי, ואפילו לחקירות במשרדי הרכבת. אתם נוסעים ברכבת ישראל? קחו בחשבון שהחל משנת 2020 חלק מהקרונות שבהם תיסעו יהיו מצולמים.

בדיקת "גלובס" מעלה כי מאחורי מכרז תמים כלפי חוץ שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל, מסתתרת התנהלות שעלולה להיות מטרידה או להביא לפגיעה בפרטיות.

במכרז שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל (מספר 1176), היא מזמינה משרדי חקירות שמעוניינים בכך להגיש מועמדות להתקשרות למתן שירותי חקירות לרכבת ישראל. לפי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות היא בת 24 חודשים עם זכות ברירה לרכבת בלבד להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, המצטברות ל-36 חודשים מתום התקופה הראשונה (כלומר, התקשרות של עד לחמש שנים).

בקרה על חלק מ-4,000 עובדי החברה

מסמכי המכרז מפרטים מהם שירותי החקירה שרכבת ישראל רוצה להפעיל באמצעות משרד החקירות שייבחר במכרז. לפי נספח א' למכרז, המטלות שיידרשו החוקרים לבצע לפי הוראת רכבת ישראל יהיו, בין היתר: צילום סמוי באמצעות מצלמות וידאו זעירות המוסתרות במקומות רגישים לצורך שליטה, חשיפה, גניבות/מעילות, עבודה בכיסוי (השתלה) בחברת רכבת ישראל, וחקירת אנשים במשרדי הרכבת.

דרישות רכבת ישראל ממשרד החקירות שהיא מתעתדת להעסיק לא מסתיימות כאן. מטלות נוספות שבכוונת הרכבת להטיל על החוקרים: חקירה כללית על אדם פרטי, חקירה כללית על חברה (לבדיקת איתנות פיננסית), מעקבים לרבות תימלול, איתור כתובת בכל חלקי הארץ, איתור מקום עבודה בכל חלק הארץ, איתור כתובת לפי מספר טלפון, איתור מספר טלפון של אדם או ברה, איתור פרטי בעלות על כלי רכב, איתור כלי רכב על פי מס' ת.ז/ח.פ, בדיקת פוליגרף, בדיקה גרפולוגית, וביצוע מטלות נוספות (אשר אינן מוגדרות מראש) בתחום שירותי החקירה.

לפי מידע שבידי "גלובס", המשמעות האופרטיבית של כל אותן מטלות שיצטרך לבצע משרד החקירות עבור הרכבת היא, בין היתר, מעקב אחרי ספקים שעובדים עם הרכבת כדי לבצע בקרה עליהם. בנוסף יש 4,000 עובדים ברכבת שעל חלקם צריך לבצע בקרה.

אגב, תנאי המכרז דורשים סודיות מוחלטת מהחוקרים שיעבדו עבור הרכבת באשר לטיב העבודה שהם מבצעים. נספח ד' למסמכי המכרז שעליו צריכים לחתום המתמודדים כולל התחייבות: "לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל, על תוכנה, או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל, או מי מטעמו".

עוד נדרש כל מתמודד במכרז להתחייב "להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מיידי על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש ומכוח הדין ולאחר שאנקוט את כל הפעולות האמורות לעיל".

מעקב גם אחר מה שנעשה בקרונות

המתמודדים במכרז נדרשים לחתום בנוסף על כך שהם יודעים שהם עשויים להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנהוגים אצל הרכבת והם מחויבים לשמור על הסודיות המלאה, וכי אם יפרו את חובת הסודיות הם יהיו חשופים לתביעות אישיות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

ולסיום, נזכיר כי גם אם רכבת ישראל אינה מתכוונת לעשות שימוש במשרד החקירות כדי לצלם בתוך הקרונות, בקרוב מאוד חלק מהקרונות יהיו מצולמים. לאחרונה רכשה הרכבת כ-330 קרונועים חשמליים החדשים מדגם סימנס שיפעלו החל משנת 2020 בין היתר בקו המהיר לירושלים, וכן בקווים נוספים שיעברו הסבה לחשמל בשנים הקרובות. הסבת רשת הרכבות לחשמל והפעלת רכבות נוסעים חשמליות צפויות להביא לשיפור משמעותי בחוויית הנסיעה ברכבת. הקרונועים יגיעו עם מערכת אוטומטית לספירת נוסעים באמצעות מצלמה, המאפשרת תמונה בזמן אמת של מספר הנוסעים ברכבת, בדיוק של 95 אחוזים. מצלמה כזו תאפשר, מן הסתם, גם מעקב אחר מה שנעשה בקרונות.

מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "כחלק מעבודתה השוטפת, נדרשת רכבת ישראל לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה ובטחון, במתחמי הרכבת הפרוסים בכל רחבי הארץ. אין מדובר על שירות חדש, כי אם פנייה לספקים למתן שירות שניתן בעבר לרכבת, במסגרת מכרז קודם שתוקפו הסתיים לאחרונה". 

"לכל סעיף במכרז יש מגבלות חוקיות"

בעל משרד חקירות ותיק שעמו שוחחנו היום (ב') רחוק מלהתרגש מתנאי ופרטי המכרז של רכבת ישראל. לדבריו, "כל העניין של מכרז לחקירות פרטיות והעסקת חוקרים פרטיים מקובל בגופים גדולים". יתר על כן, לדבריו, "כל גוף גדול במשק מעסיק היום חוקרים פרטיים לצרכים שונים, החל מבנק ישראל, דרך משרד הפנים, הסנגוריה הציבורית, משרד התחבורה, בזק, עמידר ועוד. אפילו המשטרה נעזרת בחקירות פרטיות במקרים של תביעות אזרחיות אישיות נגד שוטרים. ככה שבהיבט הזה המכרז הוא לגיטימי לגמרי ואף מקובל".

עם זאת, החוקר הפרטי מזכיר שכל הפעילות שלו ושל חבריו חייבת להיות בהתאם לחוק. "לכל סעיף שמופיע במכרז, למשל, הפעלת מצלמות וידיאו סמויות, השתלת עובדים סמויים, מעקבים וכיו"ב יש את המגבלות החוקיות שלו. אם נניח אתה רוצה לצלם באופן סמוי בשטח מקום העבודה שלך, אתה חייב שהצילום יעמוד בקריטריונים של צנעת הפרט. אסור לצלם אדם בד' אמותיו ואסור לצלם עובד 24 שעות ביממה במקום עבודתו מבלי לומר לו שהוא מצולם. אבל מצד שני, כן מותר לצלם עובד כשיש נגדו חשדות למעילה או גניבה ובלבד שלא פגעת בצנעת הפרט שלו ולא צילמת אותו בשירותים, במקלחת, או במקום אחר שיכול להביא לפגיעה קשה בפרטיות שלו שאותה אסור להפר".

האם מותר לעשות שימוש במצלמות וידיאו בקרונות הרכבת? (מרכבת ישראל נמסר כי אין בכוונתה לצלם בתוך הקרונות).

"בעיקרון, מותר לתעד בתוך קרון רכבת שכן הוא מקום ציבורי. אבל צריכה להיות תכלית לתיעוד. למשל, אם ידוע על כך שיש גניבות ברכבת אז כדי למנוע את הפשע אפשר לצלם ולתעד עד שייתפס הגנב".

אבל "על הדרך" יצולמו גם נוסעים תמימים. בטח אם הציוד מותקן באופן קבוע.

"נכון. במקרה כזה חייב להיות שלט שהקרון מצולם וכשעושים שימוש בצילומים אסור להשתמש בצילומים של נוסעים תמימים שנניח מחטטים באף או מתנשקים עם בת הזוג, אלא, אם להמשיך את הדוגמה שנתתי, מותר לעשות שימוש רק בצילומים שבהם רואים את הגניבה. בכל מקרה, גוף גדול כמו רכבת ישראל חייב להתקשר עם משרד חקירות גדול ורציני כדי שהוא יוכל לספק שירותים ברמה הנדרשת כפי שמתואר במכרז".

שאלה לסיום - לפי מפרט המכרז, הרכבת רשאית לחקור אנשים במשרדיה באמצעות משרד החקירות. זה חוקי?

"כן. זה בהחלט חוקי. לא רבים יודעים אבל לחוקר פרטי מותר לבצע חקירות של אנשים. עם זאת, בניגוד למשטרה למשל, לחוקר אסור להכריח את האדם להיחקר וזה חייב להיעשות בהסכמתו של הנחקר. אבל אל דאגה, חוקרים יודעים לגרום לנחקר לשתף פעולה בכל מיני תרגילי חקירה".

עוד כתבות

שר האוצר, משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

הלמ"ס מעדכן כלפי מעלה את נתוני הצמיחה של המשק, הישראלים ממשיכים להסתער על שוק הרכב

האומדן השלישי של נתון הצמיחה בחישוב שנתי עודכן מעלה ל-5% לעומת 4.8% באומדן השני ● ללא השפעת העלייה בהכנסות ממסי ייבוא עודכן נתון הצמיחה מעלה ל-3.6% ● ההוצאה לצריכה פרטית ירדה ב-0.4% לעומת עלייה של 4.2% ברבעון הקודם

בניין טבע בכפר סבא / צילום: סיון פרג'

ראש בראש: הנפילה של מניית טבע אתמול אפשרה לנייס לעקוף אותה בשווי

נייס אף היא חברה דואלית, וכשעקפה את טבע בשווי השוק היא הפכה לחברה הישראלית השנייה בגודלה אחרי חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט - ששווייה כמעט כפול, ועומד על 18.3 מיליארד דולר

מתחם מלון עדן אין. "להשתחרר מההסכם כדי להגן על האינטרס הציבורי" / צילום: בר אל

היזם גילה: החתימה של ראש המועצה לא מבטיחה שהתוכנית תצא לפועל

יזם פרטי קידם תוכנית לבנייה למגורים בזכרון יעקב במקום מלון עדן אין ● בית המשפט העליון קבע שההסכם שחתם עם המועצה אינו חוקי משום שלא ניתן אישור של מליאת המועצה, אלא רק חתימה של ראש המועצה - והוועדה המחוזית ביטלה את התוכנית

דוד אדרי / צילום: תמר מצפי

העליון הותיר את ההרשעה בהרצת האג"ח בפסגות על כנה; הפחית מעונשי המאסר של בכירי החברה לשעבר

(עדכונים): הערעורים של אדרי ובן דוד על גזר הדין התקבלו חלקית: עונש המאסר שנגזר על אדרי יופחת מ-54 חודשים ל-42 חודשי מאסר בפועל, ועונש המאסר שנגזר על בן דוד יעמוד על 22 חודשי מאסר בפועל במקום 30 חודשים ● חקירת הפרשה התפוצצה ב-2010, אז התברר כי רשות ניירות ערך חוקרת חשד לתרמית חמורה שביצעו בכירי פסגות לשעבר בבית ההשקעות הגדול במדינה

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

אנלייבקס שהתמזגה לשלד ביובלאסט בנאסד"ק נרשמת למסחר כפול בת"א

זוהי החברה השניה המודיעה בשבועות האחרונים על רישום לתל אביב במקביל לרישום לבורסה אחרת, לאחר באטם שנסחרת גם בלונדון ● בעקבות ההודעה עלתה מניית אנלייבקס בקדם מסחר בנאסד"ק ב-12%

דב קוטלר / צילום: איל יצהר, גלובס

לאחר שינוי הכיוון בפועלים: האם גם בנק לאומי בדרך למהפכה

המינוי של דב קוטלר למנכ"ל בנק הפועלים, למרות זעמם ובניגוד גמור לדעתם של אנשי הגוורדיה הוותיקה של הבנק, מדגיש את הצורך בשינויים כדי לעמוד באתגרים החדשים של השוק ● ביחד עם המינוי של אורי לוין, שלא "נולד" בדיסקונט, נראה כי הדרך לשינוי דרמטי גם בצלע הגדולה השלישית - בנק לאומי - עשויה להיות קלה יותר, אם היו"ר רק ירצה בכך

פרשמרקט / צילום: יחצ

פרשמרקט רוכשת את סופר דוש בתמורה ל-138 מיליון שקל

המגעים על העסקה בין פרשמרקט לסופר דוש דווחו לראשונה ב"גלובס" לפני כחודש ● פרשמרקט תשלם לעזרא דוש, בעלי סופר דוש, עבור ארבעת סניפי הרשת בבית ים בשטח כולל של 7,185 מ"ר

מטה נובולוג במודיעין. נסחרת בשווי כ־450 מיליון שקל / צילום: איל יצהר

האקזיט של אלי דהן: השלים מכירה של חברות מידע רפואי לנובולוג תמורת 61 מיליון שקל, בעיקר במניות

דהן מכר את המחצית השנייה של מניות אינפומד וטרגט קאר, במחיר הגבוה פי שלושה ממחיר המחצית הראשונה ● רוב התמורה תינתן לדהן בהקצאה של 7.3% ממניות נובולוג

רפי פרץ/ רובי קסטרו - וואלה חדשות

רפי פרץ חוזר בו: "טיפולי המרה הם דבר פסול וחמור, זוהי עמדתי"

פרץ שיגר מכתב בתפוצת מנהלי בתי הספר בארץ ובו כתב: "מעולם לא הצעתי לעשות טיפולי המרה אליהם אני מתנגד נחרצות אני יודע שטיפולי המרה הם דבר פסול וחמור"

הרב רפי פרץ / צילום: פול, רויטרס

ערב של חרטות לשר החינוך: התנצל על אמירת "השואה השנייה"

שר החינוך רפי פרץ הוציא הערב מכתב חרטה נוסף, הפעם ליו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג, בו הוא מתנצל על הגדרת נישואי יהודים בארה"ב לבני דתות אחרות כ"שואה שנייה"

שלי יחימוביץ / צלם: רויטרס

שנת השפל של המגדר בפוליטיקה הישראלית: לאן נעלמות הח"כיות?

בעוד במדינות דמוקרטיות רבות מציפות מועמדות מגוונות את שדרת ההנהגה נדמה שישראל צועדת לאחור ● האם חווינו עשור של פריחה זמנית ושגשוג בייצוג הנשי, שיא הנמצא מאחורינו ולא יחזור? ● פרשנות

האסטרונאוט באז אולדרין מהלך על אדמת הירח, 1969 / צילום: רויטרס

אפולו 11 מציינת 50 שנה: כל מה שצריך לדעת על החללית ששינתה את פני ההיסטוריה

התקציב של הפרויקט, שכר האסטרונאוטים, צופי הטלוויזיה, המדינות שבמרוץ, וכל שוברי הקופות הקולנועיים שמאחורי משימת החלל האמריקאית "אפולו 11", שמציינת יובל להמראתה

שי בן דוד ודוד אדרי / צילום: תמר מצפי

השיחות המוקלטות של בכירי פסגות אדרי ובן-דוד היוו ראיות זהב להוכחת הכוונה הפלילית

גורלם של דוד אדרי ושי בן-דוד נקבע ברגע שבו השיגה מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך הקלטות של שיחות שהם ניהלו במהלך ימי המסחר הרלוונטיים בספטמבר 2007 עם הממונים עליהם בפסגות ועם אחרים ● פרשנות

בועז מעוז/ צילום: אדוארדו גארסיה

אחרי 20 שנה בסיסקו: בועז מעוז עבר לגוגל לנהל את פעילות הענן המקומית

בתפקידו האחרון ניהל מעוז את פעילות המכירות הגלובלית של סיסקו בתחום ה"אינטרנט של הדברים"

הדמיה - שכונת נווה עוז, נתניה / צילום: מילוסלבסקי אדריכלים, יח"צ

1,215 דירות יתווספו לשכונת נווה עוז בנתניה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז אישרה להפקדה תוכנית להרחבת השכונה שנמצאת במרכז העיר ● רבע מהדירות החדשות יוקצו לדיור מוגן ● התוכנית תכלול 20,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר ● 120 דונם יישמרו כשטח פתוח

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

ת"א ננעלה בירידות, בהובלת מניות הבנקים

המדדים המובילים רשמו ירידות קלות של עד 0.4% ● מדד הבנקים בלט בירידות של יותר מ-1% ● הדסית ביו זינקה על רקע כניסתה של החברה המוחזקת אנלייבקס תרפיוטיקס לבורסה בתל אביב ● בית ההשקעות אי.בי.אי דיווח על רכישת 70% מניות בחברת קוואליטי הנדסה פיננסית

ירון אנג'ל, מנכ"ל מאפיית אנג'ל / צילום: תמר מצפי

התזמון המוצלח של אבי יוחנן: בעלי רשת "זול ובגדול" השקיע במאפיות אנג'ל והמניה זינקה 40% בחודשיים

בשבועות האחרונים הפך אבי יוחנן לאחד מבעלי המניות הבולטים בחברת המאפיות הירושלמית, ובהשקעה של כ-10 מיליון שקל הגיע להחזקה של כ-8% ● הקפיצה במניה מייצרת לו רווח "על הנייר" של כ-5 מיליון שקל תוך פחות מחודשיים

שכר כפול  / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מהפכת הנגד של בית המשפט בתוכניות תגמול עובדים

על פי מדיניות רשות המסים יש למנוע תגמול מנייתי שאינו אלא מסווה לבונוס ● אולם לאחרונה שלח בית המשפט מסר ברור ונוקב ולפיו חברה יכולה ליצור תוכניות תגמול מגוונות, המחזקות את מעמד העובד כ"שותף" לבעלי המניות האחרים, אך אינן הופכות אותו לבעל מניות מן המניין

שלי יחימוביץ / צילום: יוסי זמיר

שלי יחימוביץ': "בכוונתי לקחת פסק זמן מהפוליטיקה, ולא לכהן בכנסת הבאה"

שלי יחימוביץ', שמכהנת כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, הודיעה על פרישתה ● "לרגע לא הפסקתי לאהוב את העבודה הפרלמנטרית, ואני גאה בהישגי בה, אך עייפתי מאוד מהחלק הפוליטי"

אהוד ברק / צילום:

למה אהוד ברק נאלץ לבטל את כרטיס האשראי? ניסה להביך את נתניהו ועשה טעות של מתחילים

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ישראל דמוקרטית העלה אתמול סרטון שבו הוא משלם מכספו הפרטי על מנת לעקוץ את ראש הממשלה ● תוך זמן קצר, גולשים העתיקו את נתוני מספר האשראי, וברק נאלץ לבטל את הכרטיס ● מהקמפיין מסרו: "הגיע הזמן שלאזרחי ישראל יהיה ראש ממשלה עם כרטיס אשראי"