המלצה להקמת שני יישובים חדשים בנגב: דניאל וניצנית

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים המליצה למועצה הארצית לתכנון ובנייה על הקמת שני היישובים • במקביל, משרד הבינוי והשיכון ביקש לאשר הקמת ארבעה יישובים נוספים אשל הנשיא, דיה, נווה גוריון ושלח, אולם את שלושת הראשונים הוועדה דחתה ואת הרביעי הסירו מסדר היום

יואב גלנט / צילום: איל יצהר
יואב גלנט / צילום: איל יצהר

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) החליטה היום (ג') להמליץ למועצה הארצית לתכנון ובנייה על הקמת היישוב דניאל שיוקם בסמוך לכפר השיקומי "עלה נגב". מדובר ביישוב חדש שצפוי לתת מענה עבור אנשי הסגל והמטפלים של הכפר. את הקמת היישוב החדש קידם משרד הבינוי והשיכון. בנוסף לדניאל, הוועדה החליטה להמליץ גם על הקמת היישוב ניצנית, שבגבול מצרים. את הקמת היישוב ניצנית קדימה רשות מקרקעי ישראל לצד המועצה האזורית רמת נגב.

במקביל, הוועדה דנה בבקשות נוספות שהגיש משרד הבינוי והשיכון להקמת יישובים חדשים: דיה, נווה גוריון ואשל הנשיא, והחליטה לדחות אותן. יישוב נוסף אותו ביקש משרד הבינוי והשיכון להעלות לדיון, שלח, ירד מסדר היום והוועדה לא דנה באישורו. נציין כי כעת היישובים עליהם המליצה הולנת"ע יעברו לאישור המועצה הארצית לתכנון ובנייה ובאם זו תאשר אותם, ההחלטה הסופית תעבור לממשלה. נדגיש כי בעוד הוועדה דחתה את הקמת היישוב החדש נווה גוריון, הוחלט כי במקום הקמת יישוב חדש תתאפשר הרחבה של יישובים סמוכים שתיתן מענה דומה.

במסגרת הדיון ביישובים השונים הדגישו חברי הולנת"ע כי מדיניות התכנון על פיה פועלת הוועדה מבקשת להימנע ככל הניתן מהקמת ישובים חדשים, שכן היא נוגדת את תפיסת התכנון של ריכוז הפיתוח במרקמים העירוניים ומניעת פירבור. כמו כן, הדגישה הוועדה כי הקמת יישובים כפריים חדשים בסמוך לישובים עירוניים קיימים, תפגע בהשגת יעדי הממשלה מחד, ובחיזוק הערים מאידך.

עם זאת, כאמור, השתכנעו אנשי הוועדה כי ניתן לשקול בחיוב את הבקשות לישובים המוצעים ניצנית ודניאל. המיקום המוצע ליישוב דניאל ממוקם ממערב לאופקים ובסמוך למוסד "עלה נגב", כפר שיקומי עבור ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות. במינהל התכנון הסבירו היום כי "הוועדה ראתה חשיבות במוסד זה, והשתכנעה כי על אף הסמיכות לאופקים ניתן לאפשר את הקמתו, על מנת שישמש למגורים עבור אנשי הסגל והמטפלים, וכן הצורך במענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים תוך שילובה בקהילה". על פי משרד הבינוי והשיכון, היישוב יוקם בשלבים ויכלול בין 400 ל-500 יחידות דיור מערבית לאופקים.

בכל הקשור ליישוב ניצנית, המיקום המוצע ליישוב החדש נמצא באגן ההתיישבות הדרום מערבי של מועצה אזורית רמת נגב ובסמוך למוסד החינוכי ניצנה שבגבול מצרים. במינהל התכנון הסבירו היום כי "הוועדה השתכנעה כי ניתן לאפשר את הקמת הישוב שנועד לתרום לביסוס אגן ההתיישבות כעוגן, על מנת לחזק את התפקוד של הכלל היישובים הסמוכים לו. עקרון נוסף שעמד לנגד עיני הוועדה הוא המרחק מיישובים עירוניים וסמיכותו לבינוי מאושר, כך שאינו פוגע ברציפות השטחים הפתוחים".

מנהלת מינהל התכנון, דלית זילבר אמרה היום (ג') לאחר הישיבה כי: "מינהל התכנון בוחן בכובד ראש כל מקרה של הקמת יישוב חדש על פי שיקולים תכנוניים, חברתיים, כלכליים וסביבתיים. בבחינת היישוב דניאל, בלט העניין החברתי והיווה משקל מכריע להחלטת הוועדה להמליץ על הקמת היישוב".

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט אמר היום כי: "הולנת"ע אישרה היום את תכנית משרד הבינוי והשיכון להקמת היישוב דניאל והרחבה משמעותית בין רביבים לרתמים. התכניות מתבססות על הצורך בחיזוק ההתיישבות בנגב ובביסוסה. יישובים חדשים באזור יהוו מוקד משיכה למשפחות צעירות אל הנגב, וכן יתרמו לפיזור האוכלוסייה גם בפריפריה."

"הוועדה מתנגדת להקמתו של היישוב"

כאמור, במקביל ליישובים שהומלצו ויעברו לאישור המועצה הארצית, שאר היישובים לא התקדמו הלאה ונדחו על ידי הוועדה. מדובר באשל הנשיא, נווה גוריון ודיה.

בכל הנוגע לאשל הנשיא, מדובר בבית ספר חקלאי פעיל הנמצא בסמיכות לעיר באר שבע (גובל ברשת הדרכים הארצית, מצפון מערב לעיר) ולעיר אופקים. ממינהל התכנון נמסר כי "הוועדה מתנגדת להקמתו של היישוב, העלול לפגוע בתפקודו הראוי של המוסד החקלאי וכן בערים הסמוכות".

בנוגע לנווה גוריון, יישוב חדש שמיקומו המוצע היה במרחב הסמוך ליישובים רתמים (ישוב קהילתי), רביבים (קיבוץ) וביר הדאג' (ישוב בדואי), מדרום לדרך 222. ממינהל התכנון נמסר כי: "אגן יישובי זה כולל בנוסף שני יישובים חדשים: נווה תמרים, מצפון לדרך 222, שהומלץ בעבר, ושיזף, בצומת טללים (מפגש דרכים 40/222), שהקמתו אושרה על ידי הממשלה. הוועדה סבורה כי לאור היותו בתחום מרקם כפרי עפ"י תמ"א 35, ניתן לקדם תוכנית הרחבה משותפת של רתמים ורביבים". כלומר, במקום יישוב חדש תתאפשר הרחבה של היישובים הקיימים, דבר שאינו מצריך החלטת ממשלה. על כך נמסר היום ממשרד הבינוי והשיכון כי: " הקמת ההרחבה תחזק את גוש היישובים החקלאיים המרכזיים באזור - רביבים, רתמים ומשאבי שדה, וזאת במטרה להגדיל את היקף האוכלוסייה באזור על ידי משיכת קהלים נוספים, וכן ליצור מרכז אזורי משמעותי בנגב".

היישוב השלישי שהקמתו נדחתה הוא דיה, יישוב החדש שמיקומו המוצע היה מזרחית לדרך 80, המחברת בין ערד לדימונה. על פי מינהל התכנון: "מיקום היישוב המוצע הוא בשטח הפתוח ובסמיכות למגבלות סביבתיות רבות ובכללן שדה התעופה נבטים, אתרי כרייה וחציבה, לרבות שדה בריר הנמצא צפונית לאתר. מיקומו של היישוב הוא מדרום לצומת ערד, אזור שבסמיכות לו הומלצו מספר רב של יישובים חדשים, בכללם העיר כסיף ווישובי מבואות ערד".

"הוועדה שמעה היום לקול ההיגיון התכנוני והחברתי"

בהמשך לדיון בולנת"ע ולהחלטה שהתקבלה הנוגעת ליישובים השונים, ארגוני סביבה וחברה שהתנגדו לאישור היישובים החדשים מסרו כי מדובר בהחלטה נכונה.

מהחברה להגנת הטבע נמסר היום כי: "אנחנו קוראים למדינה לפעול לחיזוק ועיבוי של היישובים הקיימים, במקום להקים עוד ועוד יישובים חדשים. זאת לאור היתרונות הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים, של חיזוק ועיבוי יישובים קיימים, על פני הקמת יישובים חדשים. הערים באזורי הפריפריה, סובלים מתחרות כפולה - מצד אחד, עליהם להתחרות על אוכלוסייה חזקה, מול מרכז הארץ, ומצד שני - מול היישובים הכפריים בסביבתם. פיתוח יישובים חדשים, על חשבון התושבים והיישובים הקיימים באזור, יוביל לנזק בלתי הפיך לנגב ולתושביו, תוך בזבוז כספים עצום ופגיעה בשטחים הפתוחים ובערכי טבע ונוף. בסופו של יום, המדינה מציגה מצג שווא, של עזרה ליישובים הקיימים בנגב, אך אין היא רואה בהם פתרון איכותי למשיכת תושבים. יש לפעול לביטול היישובים החדשים ולחיזוק ולעיבוי של יישובים קיימים סמוכים, בהתאם לעקרונות התכנון הלאומי ובעלויות כלכליות פחותות בהרבה".

נעה פינטו, מובילת המאבק לחיזוק ערי הנגב בארגון "מגמה ירוקה" אמרה היום: "אנו מתרגשים ושמחים שהוועדה שמעה היום לקול ההיגיון התכנוני והחברתי. זהו יום מרגש במאבק לחיזוק הנגב, יום בו התקדמנו צעד משמעותי נוסף לקראת נגב חזק, שיוויוני, ללא יישובים המיועדים לעשירים בלבד. המאבק עוד רחוק מסיומו, שכן ישנן עוד תכניות להקמת עשרות יישובים ברחבי הנגב- אשר גם להן נתנגד. מעבר לבשורת הדיון ההיסטורית- התרגשנו לראות את קשת השותפים הרחבה שהתגייסה היום לדיון. כעשרה ארגונים שונים עם אג'נדות שונות, חברו יחד כדי להעמיד את תושבי הנגב בראש סדר העדיפויות. יחד, נמשיך במאמצים לאפשר לערי ויישובי הנגב הקיימים לשגשג, ולהפוך את הנגב לבית טוב יותר לכולנו."

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988