הרווח הרבעוני של מגדל טיפס בכ-85% לכ-261 מיליון שקל

הדוחות הם הראשונים שעליהם חתום המנכ"ל החדש: "מגדל מסכמת רבעון שני מוצלח" • חצתה לראשונה את רף ה-250 מיליארד שקל נכסים מנוהלים

דורון ספיר / צילום: איל יצהר
דורון ספיר / צילום: איל יצהר

שיפור חד בתוצאות קבוצת מגדל ברבעון השני השנה. עלייה בעקום הריבית הובילה לקיטון של כ-531 מיליון שקל לפני מס בעתודות בתחום ביטוח החיים, מה שהגדיל את רווחי החברה.

שחרור העתודות קיזז לגמרי ירידה בתשואות הריאליות (החיוביות) שהושגו על-ידי קבוצת הביטוח בשוקי ההון, בעיקר בעקבות ירידה בשערי האג"ח ועלייה במדד המחירים לצרכן, שעלה בצורה ניכרת ברבעון. על רקע זאת רשמה מגדל שיפור של כ-85% ברווח הכולל שלה ברבעון השני, שהסתכם בכ-261 מיליון שקל.

עם זאת, בעקבות רבעון ראשון הפסדי, תוצאות מגדל במחצית הראשונה השנה היו פחות טובות ב-2018 מאשר במחצית המקבילה, וזאת בעיקר בגלל שבשנה שעברה שוק ההון היה חזק בהרבה.

תוצאות מגדל ברבעון שני ובמחצית 2018
 תוצאות מגדל ברבעון שני ובמחצית 2018

כך, בניגוד לרבעון השני, שבו חלה עלייה קלה בהכנסות מהשקעות ומדמי הניהול, במחצית הראשונה השנה חל קיטון בהכנסות מהשקעות ומדמי הניהול, בשיעורים של 37% ו-11%, בהתאמה. הדבר הוביל בסופו של יום לירידה של כ-9% ברווח הכולל, שהסתכם בינואר עד יוני השנה בכ-229 מיליון שקל.

מגדל, שבשליטת שלמה אליהו ושבניהול דורון ספיר, רשמה במחצית וברבעון גידול בפרמיות בביטוחי החיים ובביטוחי הבריאות, לעומת קיטון בפרמיות בביטוח כללי (בנטרול מכרז החשכ"ל לביטוח רכבי עובדי המדינה). עוד נרשמה ירידה בהכנסות בתחום הפיננסים, שמנוהל באמצעות בית ההשקעות מגדל שוקי הון, בעיקר בגלל קיטון בהכנסות מניהול קרנות נאמנות.

בשורת הרווחיות ממגזרים עולה, כי ההטבה העיקרית ברבעון נרשמה במגזר הביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך. זאת, כאמור, בזכות הקטנת ההפרשות והעתודות בביטוח חיים בעקבות השינוי בריבית - ולמרות מעבר להפסד רבעוני בפעילויות הגמל וההשתלמות של הקבוצה.

מנגד, חלה ירידה ברווחיות בביטוחי הבריאות ובמגדל שוקי הון, בעוד שבמגזר הביטוח הכללי אף נרשם מעבר להפסד - הן במחצית והן ברבעון השני - וזאת בגלל הפסדים שנרשמו בשתי התקופות בביטוחי הרכב חובה והחבויות.

מבחינת ספיר, שזהו הדוח הראשון במגדל שהוא חתום עליו, מגדל נמצאת במומנטום חיובי: "מגדל מסכמת רבעון שני מוצלח... לראשונה חצתה החברה את רף ה-250 מיליארד שקל נכסים מנוהלים (מנהלת כבר כ-254 מיליארד שקל, ר' ש')".

העובדה שמגדל היא חברה אשר מוטה מאוד להשפעות שוקי ההון והריבית, בשל היקפי עתודות ביטוח החיים האדירים שלה, באה לידי ביטוי היטב ברבעון השני השנה. בעקבות פרסום הדוחות עלתה מניית מגדל  בשעות הצהריים בכ-2.5%.

לאחרונה אישר דירקטוריון מגדל חלוקת דיבידנד בסך של כ-66 מיליון שקל, שממומן מדיבידנד ממגדל שוקי הון ומהפחתת הון שביצעה מגדל שוקי הון באישור ביהמ"ש.

צרו איתנו קשר *5988