מה קורה בוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין?

התלונות על בחינות לשכת עורכי הדין הן כבר לא דבר חדש • כמוהן - גם פסילות התשובות שמעלות את אחוז העוברים • לפני כשבועיים נודע כי שיעור העוברים יעלה מ-32% ל-38% בבחינות האחרונות, ול"גלובס" נודע שהיד עוד נטויה

בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין/  צילום: אלון רון
בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין/ צילום: אלון רון

תקלה עלומה בתוכנת השיבוץ של הוועדה הבוחנת הביאה לבדיקה חוזרת של עררים שהוגשו על מטלת הכתיבה במבחן ההסמכה האחרון ללשכה, ולמעבר של מספר נוסף של נבחנים שנכשלו בבחינות ההסמכה האחרונות ללשכת עורכי הדין.

הידיעה אודות מעבר נבחנים נוספים את הבחינה הקשה מצטרף להודעת הוועדה הבוחנת מלפני כשבועיים, במסגרתה הודיע יו"ר הוועדה ושופט ביהמ"ש המחוזי בת"א שאול שוחט לשרת המשפטים איילת שקד, כי נוכח ההשגות שהוגשו על ידי הנכשלים, הוחלט לפסול שתי שאלות נוספות, ובכך עלה שיעור העוברים הכללי מ-32% ל-38%.

כעת, נודע "לגלובס" כי גם הנתון הזה אינו סופי, ונראה כי האחוזים מתחילים להתיישר, וזאת עוד בטרם נדרשו לסיפור הערכאות השיפוטיות.

מיילים ושיחות טלפון למערערים

ראשיתה של "התקלה" במייל מוזר ומסתורי שנשלח למערערים לפני כיומיים (ב') מטעם הוועדה הבוחנת; המעלה מספר שאלות על התנהלות הוועדה, ואולי גם על הצורך לבחון קיום הפרדה ברורה יותר בינה ובין לשכת עורכי הדין.

את המייל לנבחנים, שלחה ממונה בכירה על מערך ההתמחות והבחינות בלשכת עורכי הדין, עו"ד דנה בלום, המכהנת במקביל כרכזת הוועדה הבוחנת, ולפיו, במסגרת הליך ביקורת פנימית שבוצע (כנראה על ידי הוועדה הבוחנת) נמצא - "כי נפלה תקלה בבדיקת מטלת הכתיבה" של אותם מערערים.

לפי עו"ד בלום, המכהנת בנוסף גם כרכזת הועדה הבוחנת של הלשכה, התקלה האמורה הייתה "בתוכנת השיבוץ". ולפיכך, החליטה הועדה כי הערר שהגיש אותו נבחן ייבדק בשנית.

בהקשר זה נזכיר, כי בתיקון 38 לחוק לשכת עורכי הדין ועם ביטול הבחינה בעל-פה, הכוח למינוי הוועדה הבוחנת, המורכבת מתשעה חברים, עבר מידי לשכת עורכי הדין לשר המשפטים לו נתונה כעת הסמכות למנותם.

בנוסף, ועוד במסגרת המייל, הבהירה רכזת הועדה הבוחנת למערערים, כי לא יורד להם ציון גם אם הבודקים יראו לנכון לעשות זאת.

אז מה זו תוכנת השיבוץ ובאיזו תקלה מדובר? בעניין זה רב הנסתר על הגלוי בשלב זה. זאת, נוכח החלטת הלשכה שלא להתייחס בתגובתה לעניין זה, עליו נשאלה (ראו בתגובתה מטה).

ל"גלובס" נודע, כי גם ניסיונות של מספר נבחנים שונים להבין באיזו תקלה מדובר, ומהי אותה תוכנה עלומה, לא זכו להסברים מספקים מצד הלשכה ונציגיה.

מכל מקום, אותה תקלה, הביאה בסופו של דבר לבדיקה חוזרת של העררים ואף למעבר של מספר קטן של נבחנים, שלולא תוספת הנקודות היו נכשלים. יחד עם זאת, לנבחנים שנכשלו, עומדת הזכות לפנות לערכאות משפטיות ונוכח ניסיון העבר, נראה שגם כאן, יוגשו עתירות ובית המשפט יידרש בנושא. ואולי, נוכח המעורבות ההולכת וגוברת של הוועדה הבוחנת, יעשה בית המשפט העליון סדר בנורמות המצופות ממנה ובכללים החלים עליה.

מרבית הנבחנים לא עמדו ברף הנדרש של מטלת הכתיבה

כאנקדוטה לאולי "זיג-זג" שעושה הוועדה הבוחנת, מעניין להיזכר בתגובתה לאחוזי המעבר הנמוכים בכלל ולמטלת הניסוח בכתב בפרט, שצורפה להודעה לעיתונות שפרסמה לשכת עורכי הדין בתאריך 16.7.18.

תגובת הוועדה הבוחנת, הייתה אז לא פחות מדרמטית, תוך שהיא מציינת כי אחוזי המעבר בבחינה היו נמוכים במיוחד, וכי שיעור הנבחנים שהצליחו לענות על השאלות שסווגו כקלות, ואפילו קלות מאוד, "לא היה גבוה".

בכל הקשור למטלת הכתיבה עצמה, הודתה הוועדה הבוחנת, בין היתר, כי "מרבית הנבחנים (64%) (בבחינות הלשכה האחרונות - מ' ש') לא עמדו ברף הנדרש של קבלת 65% מתוך 15 הנקודות ששוקלת המטלה". עוד הודו, כי "גם צוות בודקי מטלת הכתיבה התריע בפני הוועדה הבוחנת על ירידה חדה ברמת הניסוח שהפגינו הנבחנים".

אז מה השתנה מאז? לא ברור. וגם עדיין לא ידוע על כמה נבחנים זה באמת השפיע ובזכות הבדיקה הנוספת הם עברו את הבחינה.

מה שבטוח, לאחר שיפורסמו הנתונים המעודכנים ואולי, לאחר שהוועדה הבוחנת או הלשכה בשמה תתייחסנה לתקלה שארעה בתוכנה, נדע יותר.

דוברות לשכת עורכי הדין מסרה בתגובה: "הוועדה הבוחנת מגבשת בימים אלה את כלל הנתונים הנוגעים לבחינת ההסמכה שנערכה בקיץ 2018. בכוונת הלשכה לפרסם הודעה מסכמת לתקשורת עם השלמת הבדיקה וגיבוש הנתונים. אשר לתפקידה של עורכת הדין בלום בלשכה, היא משמשת כממונה בכירה - מערך ההתמחות והבחינות, ממונה ועד מרכזי, ממונה ועדת ההתמחות הארצית. אין כל ממשק בין תפקידה כמרכזת הוועדה לתפקידה בלשכה. בדומה ליתר הוועדות הסטטוטוריות שנקבעו בחוק לשכת עורכי הדין (ועדת האתיקה, ועדת המינויים והועדה הבוחנת), הלשכה אחראית בין השאר לבצע ולהוציא לפועל את החלטות הוועדות ומעמידה לרשותם את כל השירותים האדמיניסטרטיביים הנדרשים לשם כך. בכלל זה מעמידה הלשכה מרכזיי ועדות המסייעים לוועדות השונות בממשק בין הגורמים השונים. במסגרת תפקידה כמרכזת הועדה הבוחנת כפופה עו"ד בלום לוועדת הבחינות ופועלת על פי הנחיות הועדה בלבד".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988