נמשכת העלייה בנטילת משכנתאות: 14.8 מיליארדי שקל ברבעון

זאת לעומת כ-13.1 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, לפי נתוני בנק ישראל • יתרת ה חוב של משקי-הבית גדלה ברבעון השני של 2018 בכ-8 מיליארד שקל, 1.5%, לרמה של כ-544 מיליארד שקל • למדריך ומחשבון משכנתא

משכנתא / צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב
משכנתא / צילום: Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב

נמשכת העלייה בנטילת משכנתאות על-ידי משקי-הבית. על-פי נתוני בנק ישראל, ברבעון השני של השנה נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-14.8 מיליארדי שקל - גבוה מהתקופה המקבילה אשתקד, כ-13.1 מיליארד שקל. בנק ישראל הוסיף כי ביולי 2018 נרשמה רמה גבוהה יחסית בנטילת משכנתאות חדשות, בעיקר על רקע עונתי, והן הסתכמו בכ-5.8 מיליארדי שקל.

יתרת החוב של משקי-הבית גדלה ברבעון השני של שנת 2018 בכ-8 מיליארד שקל, 1.5%, לרמה של כ-544 מיליארד שקל. הבנק ציין כי נמשכת הירידה בקצב הגידול השנתי של יתרת החוב שלא לדיור, שהחלה בסוף שנת 2016: יתרה זו גדלה ברבעון השני של השנה בכ-0.9 מיליארד שקל בלבד, או 0.5%, לרמה של כ-195 מיליארד שקל. לעומת זאת, החוב למטרות דיור גדל בשיעור של 2%.

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברבעון השני של שנת 2018 בכ-13 מיליארדי שקל, 1.5% לרמה של כ-903 מיליארד שקל. העלייה ביתרת החוב נבעה בעיקר כתוצאה מפיחות של כ-3.9% בשער החליפין של השקל מול הדולר ומעלייה במדד המחירים לצרכן בכ-1.2%, שהגדילו את השווי של החוב הנקוב במט"ח, הצמוד למט"ח והצמוד מדד. לעלייה ביתרת החוב תרם גם גידול כמותי שהסתכם בכ-3.6 מיליארדי שקל, בעיקר בגלל גידול באג"ח סחירות בישראל שקוזז במקצת כתוצאה מהקטנה של החוב באג"ח לא סחירות ובחוב לחו"ל.

ברבעון השני של השנה הנפיק המגזר העסקי, ללא בנקים וביטוח, אג"ח בשווי של כ-9.4 מיליארדי שקל, זאת לאחר הגיוסים הגבוהים שנרשמו בשנתיים האחרונות, ממוצע של כ-12 מיליארד ברבעון. ברבעון זה בלטו הגיוסים של חברות מענף הנדל"ן והבינוי, כ-59% מסך הגיוסים. ביולי 2018, נמשכה ההתמתנות בהנפקות האג"ח של המגזר העסקי, והן הסתכמו בכ-1.6 מיליארד שקל.

ברבעון השני של השנה המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל-בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות, התרחב בכ-0.08 נקודות האחוז לרמה של כ-1.29 נקודות האחוז, בהמשך להתרחבות שנרשמה מסוף שנת 2017. ביולי 2018 מרווח זה המשיך להתרחב עד לרמה של כ-1.30 נקודות האחוז. 

צרו איתנו קשר *5988