גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"שופטים שנכשלו בקורס למועמדים לשפיטה ממונים בכל זאת לשיפוט"

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, טוען כי כי יש לבחון האם קיים קשר בין מספר התלונות המוצדקות על שופטים ותוכנן - לבין הציון שקיבלו בקורס המועמדים לשיפוט

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי
נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין / צלם: אריאל ירוזלימסקי

שופטים שנכשלו בקורס למועמדים לשפיטה ממונים בכל זאת לשיפוט; הגיע הזמן לבחון את הקשר בין הכישלון של השופטים המכהנים בקורסים הללו לבין כמו התלונות שנמצאו מוצדקות נגדם על-ידי נציב תלונות הציבור על שופטים - כך אומר היום (א') נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, שסבור כי יש מקום לבחון האם ישנו קשר בין מספר התלונות המוצדקות על שופטים ותוכנן, לבין הציון שקיבלו השופטים בקורס המועמדים לשיפוט. אלא שלצורך כך נדרש שיתוף-פעולה מצד הנהלת בתי המשפט.

הדברים נאמרו על רקע דוח הערכה מקיף שמפרסמת היום הנציבות, המתייחס לפעולתה של נציבות תלונות הציבור על שופטים ב-15 שנותיה הראשונות (2004-2016). הדוח שערכה ד"ר אתי ליברמן, מומחית לשיטות מחקר והערכה, נועד לתת מבט רוחבי על המגמות המשתקפות בתלונות ובהחלטות הניתנות בהן.

מהדוח עולה, בין היתר, כי הנושא של התמשכות הליכים ועיכוב במתן פסקי דין או החלטות מהווה את אחד הנושאים המרכזיים בתלונות שנמצאו מוצדקות; כי במהלך השנים נרשמה מגמת ירידה בשיעור התלונות המוצדקות בכלל, ובשיעור התלונות המוצדקות על התמשכות ההליכים ועיכוב בפסקי דין בפרט, אך מנגד, בכל הנוגע לשופטים נגדם הוגשו למעלה מ-5 תלונות, נרשמה דווקא מגמת עלייה בשיעור התלונות המוצדקות.

לדברי הנציב ריבלין, "הטיפול בתלונות הפרטניות מצביע לעתים על כשלים מערכתיים החורגים מתחום אחריותם של שופטים יחידים ומידע על כך מועבר בזמן אמת לרשות השופטת ולשרת המשפטים". אולם, "הצורך בהסקת מסקנות מושכלות מן התלונות ובירורן מחייב, לדעתי, חיתוך מקצועי של התלונות שנתקבלו לאורך שנים ושל ההחלטות שניתנו בהן".

לצורך כך הוקמה בשנים האחרונות בנציבות יחידת הערכה, מעקב ובקרה שתפקידה לבחון את המגמות המאפיינות את התנהגות השופטים כעולה מבירור התלונות ואת הזיקה שבין התלונות לבין מדדים אחרים כגון: התפלגות התלונות בין הערכאות השונות, בין ערי השדה לבין ערי המטרופולין, על-פי הוותק בתפקיד השיפוטי ועוד.

מכל ממצאי הדוח בחר הנציב ריבלין להתעכב דווקא על הנושא של איך בכלל מגיעים השופטים לשפיטה, והאם יש קשר בין ההכשרה שלהם - או הכישלון שלהם במהלך ההכשרה - לתלונות נגדם.

אמירתו של ריבלין על הצורך לבדוק את הקשר בין ציוני השופטים בקורס ההכנה לתלונות נגדם, נאמרה על רקע הממצא המעוגן בדוח, לפיו כ-9% מהתלונות על שופטים נגדם הוגשו למעלה מ-5 תלונות - נמצאו מוצדקות. בדוח נכתב כי "ניתן להניח שהתלונות אשר נמצאו מוצדקות עשויות לשמש משוב על איכותו של תהליך מיון המועמדים לשפיטה. לפיכך, מוצע לבחון אם קיים קשר בין ההערכה שניתנה בוועדת המיון של המועמדים לשפיטה, לבין מספר התלונות שהתקבלו על השופטים לאחר שמונו".

עוד נכתב בדוח כי "חשוב לאפיין את נושאי התלונות שהוגשו לנציבות ואת התפלגות ההחלטות בתלונות אלה - ככל שהתלונות מתייחסות לאותם מועמדים שהתמנו לשפיטה. בחינת הזיקה בין התלונות המוגשות על שופטים, לבין ההערכה שקיבלו בקורס המיון עשויה לתרום לשיפורו של תהליך מיון המועמדים לשפיטה. ייעול תהליך זה עשוי להביא לשיפור איכות השירות של בתי המשפט לציבור המתדיינים, שהיא מטרת-העל של הקמת הנציבות".

על רקע המלצות אלה כותב הנציב ריבלין כי "קיימת תועלת של ממש בבחינת הקשר שבין ההיזון החוזר המשתקף בתלונות המוצדקות אודות התנהגותם של השופטים, לבין ציוני ההערכה שקיבלו השופטים בקורסים בהם השתתפו בהיותם מועמדים לשיפוט, בהשוואה גם לאלה שמונו בלא שהשתתפו בקורסי הערכה או לאחר שנכשלו בהם. בחינה כזו מצריכה שיתוף-פעולה מצד הנהלת בתי המשפט".

יותר תלונות נגד שופטי משפחה; פחות נגד העליון

ב-15 שנותיה הראשונות הוגשו לנציבות למעלה מ- 10,000 תלונות, מתוכן למעלה מ-1,000 נמצאו מוצדקות. על-פי הדוח, בתלונות שנמצאו מוצדקות, הנושאים המתייחסים להתנהגות לקויה של שופטים ולפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי (האיסור להימצא בניגוד עניינים והחובה לשמוע את כל הצדדים טרם מתן החלטה) הם פחות שכיחים בהשוואה לנושא של התמשכות הליכים ועיכוב במתן פסקי דין או החלטות.

עוד אותרה בבדיקה מגמת עלייה במספר התלונות שנמצאו מוצדקות גם בנוגע להתנהגות לקויה של שופטים. בשנים 2008, 2011, 2014 ו-2016 - נושא זה חזר על עצמו ואותר בשכיחות גבוהה יותר.

עוד עולה מהבדיקה בנציבות כי אחוז גבוה יחסית מן התלונות הוגשו במהלך השנים 2004-2016 על שופטים בבתי משפט השלום, בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי משפט לתביעות קטנות. התביעות המתנהלות בערכאות אלה מאופיינות במקרים רבים באמוציונליות רבה (במשפחה) ובסכסוכים סביב נושאים בהיקפים כספיים נמוכים יחסית כשהצדדים לא מיוצגים (תביעות קטנות), ויתכן כי יש לכך גם השלכה על היחס של השופט לצדדים המופיעים בפניו - אשר מובילים לתלונה נגדו. לעומת השופטים בערכאות אלה, זוכים שופטי בית המשפט העליון לשקט יחסי - ורק אחוז נמוך מאוד של התלונות כוון אליהם, וכך גם אל שופטי בתי המשפט לעבודה, בתי המשפט לתעבורה ובתי המשפט לעניינים מקומיים.

באשר לשאלה מה כדאי לעשות כדי לשפר את מערך נציבות שירות המדינה, הדוח מציין כי "נוכח העלייה במספר התלונות המוצדקות הנוגעות להתנהגות בלתי ראויה של שופטים, מוצע לקיים ימי עיון לשופטים אשר במהלכם יוצגו ויידונו סוגיות אתיות מרכזיות בהחלטות הנציב. במסגרת ימי עיון מסוג זה חשוב להקדיש תשומת-לב מיוחדת לסוגיות המתייחסות להתבטאויות בלתי ראויות באולם הדיונים, לשימוש במילים או בביטויים פוגעניים והרמת קול שלא לצורך, להפעלת לחץ מופרז לפשרה ולהתבטאות בלתי ראויה בפסק דין או בהחלטה".

כן, כאמור, הומלץ לבחון את הקשר בין הכשרתם של השופטים לריבוי התלונות המוצדקות עליהם. 

מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה: "מערכת בתי המשפט בוחנת את ממצאי הדוח שפרסם נציב תלונות הציבור על שופטים, ובכלל זה את הפעולות שיש לנקוט כפועל יוצא מדוח זה. הקורס להערכת מועמדים לשפיטה וההערכות הניתנות במסגרתו מהווים חלק חשוב ומשמעותי בהליך הבחירה של שופטים בישראל, וככל שהדבר נוגע לשופטים החברים בוועדה, הערכה זו נושאת משקל מרכזי בגיבוש עמדתם לעניין התאמת המועמד". 

הקורס להכשרת שופטים

מי שבוחרת את השופטים החדשים בישראל היא הוועדה לבחירת שופטים, שמורכבת מנשיאת בית המשפט העליון, שני שופטים עליונים, שרת המשפטים ושר נוסף, שני נציגי לשכת עורכי הדין ושני נציגים מהכנסת. תהליך הבחירה של השופטים בישראל מוסדר בכללי השפיטה, והוא כולל בין היתר הגשת מועמדות לכהונה על-ידי המבקש להתמנות לשופט, הממלא שאלון ובו קורות-חייו וניסיונו. כמו כן, עליו לצרף שמות ממליצים.

בשנת 2009 חוללה הוועדה לבחירת שופטים שינוי מהותי בהליך מינוי השופטים בישראל, וקבעה כי המועמדים יעברו מבחני התאמה וקורס וילוו בפסיכולוג שיבחן את התאמתם המנטלית לתפקיד. קורס המיון מועבר על-ידי 3 שופטים מכהנים (שניים מבית המשפט המחוזי ואחד מבית המשפט העליון, לעתים שופטים בדימוס), ולצדם שני פסיכולוגים תעסוקתיים, והוא כולל סימולציות משפטיות שונות וראיון עם פסיכולוג במשך 5 ימים.

נגד מתכונת הקורס עלו בעבר טענות על התנהלות חסרת שקיפות, על כך שהוא מתנהל באופן בלעדי על-ידי השופטים והפסיכולוגים שמגיעים להסכמות ביניהם וללא שותפות גופים משפטיים אחרים. עוד נטען כי הקורס נותן העדפה לעוזרים משפטיים של שופטים ולפרקליטים על חשבון עורכי הדין הפרטיים. בשל הביקורת על הוועדה ועל הקורס, הוחלט בדצמבר האחרון לצרף כמשקיפים לקורס נציגים של לשכת עורכי הדין.

עוד כתבות

פקחים מאתרים מבודדים על מנת לוודא שאכן פועלים על פי ההנחיות של משרד הבריאות והממשלה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

התוכנית של חוקרי בר אילן: שבוע שבוע - סגר במשמרות

חוקרים מבר אילן מציעים אסטרטגיה של "סגר במשמרות", בהתבסס על מודלים מתמטיים ● האתגר המרכזי מבחינת החוקרים הוא לבודד באופן סלקטיבי את החולים, שכן חלק ניכר מנשאי הווירוס לא מפתחים סימפטומים בתקופה שבה הם מדבקים ● קורונה - אסטרטגיית יציאה

בית ספר יסודי סגור בצל הקורונה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

משרד החינוך לבתי הספר ולגנים: החזירו להורים תשלומים על פעילויות שהתבטלו

היתרה שלה זכאים ההורים תשולם להם בסוף שנת הלימודים או תקוזז מתשלומי השנה הבאה ● במשרד החינוך מדגישים כי מדובר בהחזר אך ורק על שירותים שטרם ניתנו

פרויקט המגורים של אלעד לוינשטיין וצמח המרמן בת"א / צילום: אדר' אורית מילבאואר

100 דירות יתווספו לפרויקט של אלעד, לוינשטיין וצמח המרמן בת"א

ב-2018 רכשו שלושת החברות את מתחם אצטדיון הכדורגל לשעבר של מכבי יפו בדרום העיר תמורת 292 מיליון שקל ● בקשתם לתוספת דירות אושרה בוועדה המקומית ● שטח הדירות הממוצע בפרויקט יצטמצם

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

רבע מהמדינה מובטלים באופן רשמי: מעל מיליון דורשי עבודה בישראל

בסוף השבוע נרשמו 4,710 דורשי עבודה ומאז החל המשבר בתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 887,283 דורשי עבודה חדשים ● המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד על כ-1,050,000

חרדי תושב בני ברק עם מסכת פנים סוחב עגלת קניות  / צילום: Oded Balilty, AP

בירושלים ובבני ברק יש הכי הרבה חולי קורונה. ומה קורה בעיר שלכם?

מניין החולים בישראל הוא 8,018, ו-47 מתו מהנגיף ● היקף הנדבקים בעולם עומד על 1,205,801 בני אדם, 64,975 מתו ו-247,961 החלימו ● המשטרה חילקה למפרי צווי משרד הבריאות מעל ל-12 אלף קנסות בהיקף של 11 מיליון שקל

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

"ליישובים חקלאיים או קהילתיים אין סמכות למנוע כניסה ליישוב של מי שאינם תושביו"

זאת גם אם הדבר נעשה מחשש להדבקה בנגיף הקורונה - כך מבהיר היום היועמ"ש אביחי מנדלבליט ● עמדת היועמ"ש הועברה למשטרה, שפנתה אליו בעניין

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

נכסים ובניין מציעה לשלם בשלב הראשון רק 86 מיליון שקל עבור מניות IDBG שבידי אי.די.בי

מהמכתב שהעבירה ועדת הביקורת של נכסים ובניין עולה, כי היא מציעה לשלם לאי.די.בי מחיר הנמוך ב-25% מהשווי הממוצע שהתקבל בשלוש הערכות שווי שונות ובלתי תלויות שבוצעו ל-IDBG

מדף בקבוקי פלסטיק של קוקה קולה / צילום: תמר מצפי

קוקה-קולה ישראל מתחילה למכור מזון ומשקאות ישירות לצרכנים

החברה תמכור במכירה ישירה לצרכנים משקאות קלים, אלכוהול ומוצרי מזון ממגוון המותגים שהיא משווקת, החל מקוקה-קולה ועד ממרחי עגבניות של MUTTI ● זמן האספקה יהיה "מהיום למחר", ללא דמי משלוח

רכבי יבוא בנמל אשדוד/ צילום: תמר מצפי

ענף הרכב נדבק בנגיף: ירידה במכירות לחודש מרץ

השפעות ראשונות של משבר הקורונה וסגר התחבורה: קריסה של 36% במכירות הרכב במרץ, צניחה דו ספרתית בצריכת הדלקים

משרד בחברת הייטק. שטח נרחב לעובד, לצרכי התרחבות עתידית  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בהייטק מחשבים מסלול מחדש, מגדלי המשרדים עשויים לשלם את המחיר

זרם חברות ההייטק שמילא בשנים האחרונות את מגדלי המשרדים הפך לנחשול והביא לעליית מחירים ● לכן ההאטה של חברות הטכנולוגיה במשבר הנוכחי היא חדשות רעות במיוחד עבור בעלי הבניינים הללו, שכבר עכשיו מתמודדים עם בקשות להנחות וצמצום שטחים

רינה מצליח / צילום: אביב חופי

חדשות 12: "דעתה של רינה מצליח הייתה אחת מיני רבות"

בעקבות הסערה התקשורתית שעוררו דבריה של רינה מצליח על התנהלות המגזר החרדי מול סמכות המדינה, מוציאה היום חדשות 12 תגובת הבהרה, המגבה מצד אחד את הפרשנית ומבהירה כי זכותה להביע את דעתה - ומנגד מדגישה את מגוון הקולות שנשמעים בחברה

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

מידרוג צופים כי הקורונה תפגע בבנקים בטווח הקצר אך תתרום למיתוג וליעילות בטווח הבינוני

במידרוג סבורים כי רמת הלימות ההון של הבנקים טובה וצפויה לספוג את נזקי המשבר ● עם זאת, צפוי לחץ על רווחיות הבנקים כתוצאה משחיקה בהכנסות שאינן מריבית ובהכנסות מריבית נטו, ובשל קיטון צפוי בתיק האשראי לאור התכווצות הפעילות הכלכלית

דובי אמיתי / צילום: יח"צ

עתירה לבג"ץ: הפתרונות של המדינה למגזר העסקי - "לעג לרש"

מרבית הארגונים המייצגים את המגזר העסקי התאחדו והגישו עתירה לבג"ץ נגד תוכנית הסיוע של המדינה לעסקים ● לטענתם, התוכנית כוללת פתרונות דלים מדי, ויש ליצור באופן מיידי מנגנון פיצוי או קרן תשלומים לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

בעזרת הלוואה מבעל הבית: תמיר כהן מצטרף לגרעין השליטה בשיכון ובינוי

יו"ר שיכון ובינוי ואיש אמונו של בעל השליטה, נתי סיידוף, ירכוש מידיו כ-4% ממניות החברה תמורת כ-200 מיליון שקל - ויקבל אופציה לרכישת 7% נוספים

מחאת העצמאים  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מענק העצמאים: 72 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים יקבלו כ-300 מיליון שקל ביומיים הקרובים

נכון להיום מספר העצמאים הזכאים למענק עומד על כבר על כ-80 אלף איש

תאגיד השידור כאן / צילום: שלומי יוסף

כהונתה של מועצת תאגיד השידור תוארך בחמישה חודשים

זאת מתוקף התקנות לשעת חירום ● בתוך כך, פעילותה של ועדת האיתור לבחירת מועצה חדשה בראשות השופט אילן שיף תקועה בעקבות בעיות ביורוקרטיות הנובעות ממשבר הקורונה

וואהן, השבוע / צילום: רויטרס - Aly Song

סין אחרי המלחמה: כך נראית החזרה לשגרה במקום שבו הכול התחיל

התושבים מסתובבים עם מסכות, הילדים עדיין לומדים מהבית, על תיירות אין מה לדבר, והעסקים הקטנים לא מצליחים להרים את הראש ● המסע הסיני לשגרה החל לפני חודשיים, וכבר אפשר לראות שגם כשאין יותר נדבקים בקורונה, החזרה לנורמליות איטית וארוכה

מעבדה של כללית ברמת החייל שבודקת דגימות קורונה  / צילום: דוברות משרד הבריאות, יח"צ

האם ההצהרה על 10,000 בדיקות קורונה ביום הייתה בכלל ריאלית

אחרי שתלו את הקושי בעלייה במספר בדיקות הקורונה בחוסר במטושים, התברר כי קיים חוסר כלל-עולמי בריאגנטים והמרוץ הופנה לגזרה הזו • במשרד הבריאות עובדים במתכונת של כיבוי שריפות, שעשוי להקשות על בניית אסטרטגיית יציאה מהמשבר

יעקב אילון  / צילום: איל יצהר

המשבר ברשת 13: יעקב אילון הורד מהאוויר; קמפיין עיתונאים נגד הקיצוצים בחברה

היום הודיעה רשת 13 היום כי התוכניות "הדוח היומי", "חדשות היום" עם מירי נבו ואלי אילדיס, "מהדורת חמש" עם יעקב אילון ו"מאסט" בהובלת שי לי שינדלר ועמית קוטלר יורדות מהאוויר ● עיתונאי הערוץ: חוששים שמהלך כזה יוביל לחיסולה של החברה

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: Associated Press

גנץ מבקש מהנשיא להאריך את המנדט להקמת ממשלה ב-14 יום

גנץ ונתניהו נמצאים במו"מ פוליטי מאז יום ה' 19 במרץ ● שאלת החלת הריבונות היא סלע המחלוקת העיקרי במשא ומתן בין כחול לבן והליכוד ● הסכמות לגבי חוק הגיוס