מגדל מדווחת על זינוק ברווח הרבעוני ל-243 מיליון שקל

הרווח של מגדל זינק ברבעון השלישי ב-286% מול הרבעון המקביל ב-2017, שהיה רבעון חלש לקבוצת הביטוח • מתחילת 2018 נרשמה ירידה של 8% ברווח הכולל, שהסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים ב-472 מיליון שקל • הכנסות בית ההשקעות מגדל שוקי הון ברבעון השלישי ירדו ב-19% ביחס לרבעון המקביל

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל / צילום: תמר מצפי
דורון ספיר, מנכ"ל מגדל / צילום: תמר מצפי

בצל הפרסומים על מתיחות בצמרת קבוצת הביטוח מגדל, בין בעל השליטה, שלמה אליהו, לבין ראשי חברת הביטוח שלו, המנכ"ל דורון ספיר והיו"ר פרופ' עודד שריג, מדווחת היום הקבוצה על זינוק של 286% ברווח הכולל, שהסתכם ברבעון השלישי בכ-243 מיליון שקל - בין השאר, הודות לכך שהרבעון המקביל היה לא טוב.

עם זאת, מתחילת השנה מדווחת החברה על ירידה של 8% ברווח הכולל, שהסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ-472 מיליון שקל.

מדוחות מגדל  עולה כי היא רמה את הרווח הגבוה בין היתר הודות לשיפור ברווחיות החיתומית בתחומי ביטוח בריאות וביטוח כללי, שהינו בנטרול ההכנסות מהשקעות ושינויים מריבית. לצד זאת, בחברה מסבירים ביחס לרבעון השלישי השנה כי השיפור החד ברווח קרה בעיקר הודות ל"תשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות, וכן משיפור בתוצאות החיתומיות", כשהם מציינים בנוסף כי "מנגד, ירידה קלה של עקום הריבית ברבעון המדווח גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים בסך של כ-48 מיליון שקל לפני מס".

אגב, השיפור החד בתוצאות הרבעון קרה במידה רבה הודות לכך שאשתקד היה רבעון שלישי מתון מאוד לקבוצה, ושהושפע בעיקרו מירידה של עקום הריבית שהביאה לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך של כ-411 מיליון שקל לפני מס, דבר אשר הכביד מאוד על התוצאות ברבעון המקביל.

מתחילת השנה, השפעת השינויים בעקום הריבית הביאה בתשעת החודשים הראשונים של השנה לקיטון בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-435 מיליון שקל לפני מס, וזאת לעומת גידול בהפרשות בסך של כ-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עומדת בדרישות סולבנסי 2

במקביל, בתקופה המדווחת חל קיטון בהכנסות מהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבע מירידות שערים במדדי אגרות החוב וקוזז בחלקו בשל עליות במדדי המניות. מנגד, ברבעון המדווח נרשם גידול בהכנסות מהשקעות אשר הושפע מעליות במדדי המניות.

כך או כך, לדברי המנכ"ל ספיר, "מגדל מסכמת פעילות מוצלחת ברבעון השלישי של השנה", כשבין השאר, הוא מכוון לכך שמציאות ההון של מגדל חשובה לא פחות מהרווחים בדוחות - כשמגדל מדווחת שהיא כבר עומדת בדרישות ההון על פי הסולבנסי 2 של הרגולציה.

בכך מורידה החברה מעל גבה עול שהכביד עליה בשנים האחרונות, כך שמדובר על שלב בדרך של מגדל ביטוח לשוב ולהיות חברה שיכולה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, וזו בשורה טובה לאליהו. במגדל גם מדווחים על רצונם לגייס אג"ח בהיקף של עד 1.4 מיליארד שקל, כשמקביל החברה פרסמה מתווה הון, שקובע תוכנית להגדלת יחס כושר הפירעון של החברה מבוסס סולבנסי 2 (ההוראות הרגולציה האירופיות, שמאומצות גם בישראל).

ירידה ברווחי בית ההשקעות

ומה לגבי בית ההשקעות מגדל שוקי הון? בעוד שהיקף הנכסים המנוהל על ידו צמח בכ-5.5% לכ-34.3 מיליארד שקל, הרי שההכנסות והרווחים קטנו, בעיקר בגלל שבתקופות המקבילות אשתקד נהנה בית ההשקעות מרווח חד פעמי בגין שערוך מניות הבורסה שבידיו, שנמכרו בפועל רק במהלך הרבעון השלישי השנה. כך, ההכנסות במגדל שוקי הון ברבעון השלישי השנה הסתכמו בכ-42 מיליון שקל, המהווים ירידה של כ-19% ביחס לרבעון המקביל, כשהרווח הצטמק מ-15 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד לכ-5 מיליון שקל.

מתחילת השנה התמונה דומה, ומאותה הסיבה המרכזית, והגם שהיקף הפעילות בקרנות הנאמנות דווקא גדל, כשההכנסות בית ההשקעות הסתכמו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ-117 מיליון שקל, קיטון של כ-11% ביחס לתקופה המקבילה, כשהרווח מתחילת 2018 עמד על 7 מיליון שקל, לעומת 24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. אגב, בעוד שהפער ברווח הרבעוני נמוך מסכום השערוך שהגדיל את הרווח ברבעון השלישי ב-2017, הרי שהפער ברווח בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה גבוה מרווחי השערוך שנרשמו אשתקד, כשבבית ההשקעות מפרטים כי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה גם חל "קיטון בהכנסות הושפע בחלקו מתוצאות השקעות פיננסיות ומירידה בהכנסות מדמי ניהול".

מגדל גם נותנת הצצה למה שלפי שעה קורה ברבעון הרביעי, ושממנו ניתן להשליך על כלל הענף: "בתקופה שלאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה ירידה חדה בשווקי ההון שהשפיעה לרעה על תיקי ההשקעות שבניהול החברה" כש"מנגד, לאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון, דבר הצפוי להביא לקיטון של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988