גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

יש לכם ביטוח מנהלים ללא מקדם מובטח? קצבת הזקנה שלכם בסכנה

רשות שוק ההון צפויה לפרסם בתקופה הקרובה לוחות תמותה מעודכנים לביטוחי החיים - כך נודע ל"גלובס" • השינוי צפוי לשחוק את קצבאות הזקנה ולהשפיע לרעה גם על תוצאות קבוצות הביטוח הגדולות • רשות שוק ההון: "הנושא נמצא בבחינה"

משה ברקת / צילום: תמר מצפי
משה ברקת / צילום: תמר מצפי

לאחר שלוחות התמותה בפנסיה שונו הבשורה של התארכות תוחלת החיים מגיעה גם לביטוחי המנהלים, וזה ישפיע הן על חברות הביטוח והן על המבוטחים שללא מקדם קצבה מובטח. ל"גלובס" נודע כי כשנה לאחר שרשות שוק ההון פרסמה לוחות תמותה מעודכנים לקרנות הפנסיה החדשות, ולאחר שנים של בדיקה מעמיקה שהגיעה עתה לשלב מתקדם מאוד, הרשות צפויה לפרסם בתקופה הקרובה את לוחות התמותה המעודכנים ל"ביטוחי החיים".

על פי הערכות לא מבוססות, מדובר על שינוי בשיעור ממוצע של 3%-5%, שיישקף גידול בתוחלות החיים הצפויות. אם וכאשר לוחות התמותה - כלומר, "מערך ההנחות הדמוגרפי" - יעודכנו, דבר זה יגרור העלאת מקדם הקיצבה בפוליסות ביטוחי המנהלים - שהם רכיב החיסכון הפנסיוני שמנוהל באמצעות פעילות "ביטוחי החיים" של חברות הביטוח - כך שתהיה שחיקה בקצבאות הזיקנה של המבוטחים בפוליסות שלא כוללות מקדם קצבה מובטח.

לצעד זה יש גם השפעה בזווית אחרת, זו של חברות הביטוח ולא רק של הצרכנים. זאת מאחר ולצד זה תהיה בנוסף השפעה על העתודות של חברות הביטוח, בדגש על אלה שמחזיקות בתיקי ביטוח חיים גדולים. מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבראשות ד"ר משה ברקת, נמסר בתגובה כי "הנושא נמצא בבחינה". 

דורון ספיר / צילום: תמר מצפי

אתגר גדול גם לחברות הביטוח

הצעד נדרש מאחר שלאורך השנים חלה עלייה ניכרת בתוחלת החיים של הציבור, בישראל ובשאר העולם המפותח, דבר אשר גורם לכך שיותר אנשים שורדים ומגיעים לגילאי זיקנה, ויותר ויותר אנשים מאריכים חיים ונדרשים לקצבאות זיקנה לתקופות ארוכות מבעבר. כך, לצד הברכה שבהתארכות החיים עבור רבים, הרי שמבחינה פיננסית יש גם משום האתגר, שנובע מהצורך לממן יותר שנות פרישה לאוכלוסייה גדולה מבעבר, מאותם מקורות - הצבירה שנצברה עבור החוסך מההפקדות שהפקיד לחיסכון הפנסיוני לאורך השנים, והתשואות שנרשמו בגין הפקדות אלה.

בלוחות התמותה יש שני סוגי פרמטרים חשובים, שכנראה ישתנו, הראשון זה התוחלת חיים הצפויה עצמה, והפרמטר השני הוא קצב השינוי העתידי בתוחלות החיים הצפויות. לזה השפעה ניכרת על קצבאות הזיקנה של מי שאין לו מקדם מובטח, מצד לחד, ומהצד השני על העתודות של חברות הביטוח, ובעקבות זאת גם על רווחיהן ועל ההון הרגולטורי שלהן ביחס לדרישות הסולבנסי 2, מה שגם עלול לעכב עוד את חלוקת הדיבידנד על ידן.

בנייר שפורסם בנושא זה על ידי הרגולטור האחראי, כבר ב-2011, צוין כי "הנחות דמוגרפיות עומדות בבסיס קביעת זכויות לעמיתים בקרן פנסיה וקביעת מקדמי קצבה בפוליסות בביטוח חיים. לפיכך חשוב ביותר לבסס ולעדכן הנחות אלו לאורך זמן", תוך שהבהירו כי "טבלאות תמותה לכלל האוכלוסייה קיימות בישראל זה זמן. אולם, טבלאות מותאמות לקרנות פנסיה וחברות ביטוח ומודלים לשיפורים צפויים בתמותה החלו להתפתח בשנות התשעים של המאה הקודמת בלבד, ועוברים תהליך מתמיד של כיול ושכלול". כלומר, הטבלאות לפיהן פועלים שוקי ביטוחי המנהלים והפנסיה, עברו עדכון נדרש, ובמידה רבה הפכו למותאמות הקידמה, במיוחד בשני העשורים האחרונים.

יורם נוה כלל פיננסים / צילום: יחצ

מי שמחזיק במקדם מובטח פטור מדאגה

בעבר דווח כי צוות בראשות האקטואר של רשות שוק ההון, כיום עמיר פלד ובעבר אסף מיזן, חקר ומצא כי לוחות תוחלת התמותה שלפיהן עובדות חברות הביטוח אינם נכונים, מאחר שתוחלת החיים בפועל גבוהה יותר מזו של מבוטחי הפוליסות הללו בפועל. מדובר במהלך עליו עובדים ברשות שוק ההון כבר כשלוש שנים.
עד 2013 שיווקו חברות הביטוח ביטוחי מנהלים שהבטיחו לחוסך קצבת פנסיה שלא מושפעת מהתארכות בלתי צפויה בתוחלת החיים, בזכות מקדם קצבה מובטח. ב-2013 רשות שוק ההון, אז עוד כאגף במשרד האוצר, עצרה את שיווק הפוליסות הללו ללקוחות חדשים כשאסרה על הבטחת מקדם קצבה בפוליסות ביטוחי מנהלים חדשות.

או אז הסבירו כי "תכניות לביטוח חיים משולבות בחיסכון המשווקות כיום על ידי חברות ביטוח, כוללות מקדמי המרה לקצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים (כלומר, מקדמי קצבה, ר"ש)", ואלה "נקבעים מראש - במועד הוצאת התכנית - ואינם ניתנים לעדכון גם כשמתארכת תוחלת החיים מעבר לצפוי". עתה, שינוי בלוחות התמותה לא אמנם יפגע במבוטחים אשר מחזיקים בפוליסות עם המקדם המבוטח, אלא שעדכון לוחות התמותה עדיין ישפיע מאוד על הצורך בעתודות של חברות הביטוח, בעיקר על מגדל, כלל ביטוח, הפניקס והראל, בסדר יורד.

מדובר בתיקי ביטוח חיים בהיקף של מאות מיליארדי שקלים, כך שתזוזה של כמה אחוזים מהווה שינוי שנמדד במיליארדי שקלים. על מנת להמחיש את היקפי השוק נציין כי מהדוח השנתי של רשות שוק ההון לשנת 2017, עולה כי תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים עמד בסוף אותה שנה על כ-306 מיליארד שקל, כשהפרמיות לפוליסות אלה הסתכמו באותה שנה בכ-35.1 מיליארד שקל (רובן לרכיב החיסכון).

אייל לפידות / צילום ארכיון: תמר מצפי

כך או כך, באחד מהדוחות הכספיים של אחת מחברות הביטוח הגדולות מוסבר כי "ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים למבוטחים המקבלים קצבה, מחושבת בהתאם ללוחות תמותה עדכניים שפורסמו על ידי אקטואר האוצר. לוחות אלה משמשים גם בחישובי התמותה למבוטחים שטרם החלו לקבל קצבה החל מהמועד הצפוי לקבלת הקצבה. עד המועד הצפוי לקבלת הקצבה מבוצע שימוש בלוח תמותה עדכני המחושב על בסיס ניסיון החברה".

עוד מצוין בהקשר זה כי "לוחות התמותה שפורסמו על ידי אקטואר האוצר, משמשים גם בעת ביצוע בדיקת נאותות העתודה" וכי "עלייה בהנחה של שיעור התמותה, עקב עליה בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת, תביא לגידול בהתחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ולקיטון ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים. יצוין כי בעשורים האחרונים קיימת מגמה הפוכה של הגדלת תוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותה. הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבון הנחה בגין גידול עתידי בתוחלת החיים".

ולסיום, כבר באוקטובר 2017 פורסם על ידי רשות שוק ההון חוזר שעניינו תיקון החוזר המאוחד בקרנות הפנסיה, בעניין "דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה". החוזר עידכן את הנחות ברירת המחדל שעל בסיסן חברות מנהלות של קרנות פנסיה הפועלות במתכונת של ביטוח הדדי, נדרשות לחשב את המאזן האקטוארי של הקרנות שבניהולן ואת המקדמים הכלולים בתקנון שלהן. העדכון נכנס לתוקף בסוף אותה שנה. 

מישל סיבוני קבוצת הראל ביטוח / צילום: יחצ ורדי כהנא

עוד כתבות

אל על דרימליינר / צילום: גלובס

בשעה שנתניהו יחליט האם לחלץ את אל על, הסיוע לישראייר ולארקיע מתקרב

ההחלטה של רה"מ בדבר גורלה של ה"חברה הלאומית" תגיע גם על רקע הסדרי הלוואות שהמתחרות ארקיע וישראייר צפויות לקבל מהאוצר ● ועל אף זאת, חשוב להדגיש כי הסכנה הקיומית של אל על היא גם ההזדמנות הגדולה שלה לבצע מהלך של התייעלות מהשורש

AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס

תעשיית התיירות מקבלת תמיכה? פלטפורמת Airbnb גייסה מיליארד דולר

אחרי ההשקעה הזו עולה סך היקף ההשקעות בחברה ל-5.4 מיליארד דולר

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה צריכה ללמד אותנו גם שיעור בצניעות

במלחמתם במידע כוזב, עיתונאים ובודקי עובדות עלולים להתמכר לאשליה ההפוכה: שהעובדות הוודאיות על המגפה נמצאות במספרים הרשמיים ובעמדות של המומחים ● לפעמים מוטב להודות בצניעות, שלא על כל הסוגיות יש כבר תשובה חד־משמעית ● המשרוקית של גלובס

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

עוצר פסח: יציאה מהבתים תיאסר מ-15:00, עשרות מחסומים נפרסו ברחבי הארץ

הפעילות המשטרתית בכבישים וביישובים תוגבר עוד יותר לקראת כניסתן לתוקף של המגבלות בערב החג, שבמסגרתן האזרחים מתבקשים שלא לעזוב את מקום מגוריהם מחשש להתפשטות הקורונה ● רשת המחסומים תתרחב מהצפון ועד הדרום, ומפרי ההנחיות יסתכנו בקנסות ● העוצר - עד מחר ב-7:00

רוני חזקיהו החשב הכללי במשרד האוצר / צילום: משרד האוצר

הביקורת עשתה את שלה: עסקים קטנים יוכלו לקבל אשראי מוגדל מקרן הסיוע

החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, קבע כי עסקים קטנים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון שקל יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת מקרן הסיוע המיוחדת שהקים האוצר ● עפ"י ההנחיה החדשה, עסקים אלה יוכלו לקבל הלוואה מוגדלת בגובה עד 16% ממחזור המכירות השנתי

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל

לאחר דיון בבית הדין לעבודה: הנהלת רשת ועובדי חדשות 13 חוזרים לשולחן המו"מ

עד לסיום המו"מ תוקפא הוצאתם לחל״ת של 21 עובדי חדשות 13 המועסקים בתכניות 5 עם יעקב אילון וחדשות היום עם אלי ומירי

מפעל עשות אשקלון / צילום: יח"צ

אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

ההצעה היא לפי מחיר של 7 שקלים למניית עשות ובהיקף כולל של כ-24.8 מיליון שקל

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

מנכ"ל גלאסבוקס, ירון מורגנשטרן / אילוסטרציה: גלאסבוקס

גלאסבוקס גייסה 40 מיליון דולר כדי להקליט את המסך שלכם

החברה מפתחת ומשווקת פלטפורמה טכנולוגית לניתוח ושיפור חוויית משתמש, ע"י תיעוד המסך של המשתמשים וכל האינטראקציות שלהם באפליקציות ובאתרים של לקוחות החברה

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

תדברו על זה בליל הסדר: הגרלה מחודשת ל-418 דירות מחיר למשתכן

אחרי שבהגרלות קודמות של מחיר למשתכן לא היה להן ביקוש, משרד הבינוי והשיכון מוציא להגרלה חוזרת 418 דירות ב-11 ערים

תל אביב./  צילום: גיא ליברמן

מכת קורונה: השוכרים בורחים מת"א ומחפשים דירות זולות בפתח תקוה

שוק השכירות מגיב במהירות למשבר הכלכלי ומשנה את מפת הביקושים • מנתוני חברת WeCheck עולה כי השוכרים הצעירים מוותרים על הדירות היקרות של העיר ללא הפסקה ומחפשים תחליפים • במקביל נרשמת ירידה של כ-30% בהיצע הדירות להשכרה בכל הארץ

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,000 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על מענק הסיוע לעצמאים נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

אתר בנייה של פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב, בשבוע שעבר. ממשיכים לבנות למרות משבר הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מריחות הזדמנות: חברות המימון החוץ בנקאי מסתערות על השוק

התפרצות הקורונה, אומרים יזמים, הכניסה את הבנקים למצב של "נחכה ונראה" בכל הקשור למימון פרויקטים של בנייה ● המרוויחות הגדולות הן חברות המימון החוץ בנקאי ● "מה שמשפיע זה הפאניקה", אומרים בשוק

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

האחראית על מתחם הקורונה בשיבא: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאתגר הרפואי הגדול ביותר שידענו. ועכשיו היא גם נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל ● ליידי גלובס

בנייה בגני תקווה / צילום: תמר מצפי, גלובס

לקראת פסח: רשות מקרקעי ישראל יוצאת בסדרת הקלות

בין היתר - תשלומים לספקים וללקוחות ישולמו באופן מיידי, ללא דחיית אשראי ספקים/לקוחות, גם אם נקבע כך במסגרת ההסכם מול הספק או הלקוח; פינוי פולשים מבתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועמ"ש

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בשל הקורונה: האוצר ורשות שוק ההון יתירו לבנקים לספק ייעוץ פנסיוני מרחוק

הצעד נועד לסייע לענף הייעוץ הפנסיוני שהיקפו הצטמצם בשנים האחרונות ●  נכון לסוף 2018 ומאז 2007 ניתן ייעוץ פנסיוני בבנקים לכ-444.2 אלף איש, שלהם נכסים בהיקף של 187.5 מיליארד שקל