גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המבחן האלטרנטיבי של חברות הביטוח

בעשור האחרון הולך וגדל המקום שתופסים האפיקים האלטרנטיביים בחטיבות ההשקעות של גופי החיסכון לטווח ארוך ● לקראת סיכומי סוף השנה בחרנו לנתח את הרכיב האלטרנטיבי בתיקי ביטוחי המנהלים המשתתפים ברווחים של חמש חברות הביטוח המובילות, שבהם סכום מנוהל של כ-176 מיליארד שקל, ושניתן לקבל מהם מהם תמונה מייצגת על כלל השוק

תשלום עמלות / צילום: Shutterstock
תשלום עמלות / צילום: Shutterstock

גופי החיסכון ארוך-הטווח בישראל הם המובילים בתחום ניהול הנכסים האלטרנטיבי. חטיבות ההשקעה המובילות מנהלות נכסים על פני אפיקים רבים ובגיאוגרפיות שונות, על-ידי צוותים מתמחים וייעודיים, ובחטיבות הגדולות מתקרב מספר אנשי החטיבה לכ-100.

בעשור האחרון היו האפיקים האלטרנטיביים במוקד ההתפתחות המקצועית בחטיבות אלו. כיום, כ-50% מצוות ההשקעות בחטיבה עוסק בניהול השקעות אלטרנטיבי, על-ידי יחידות ייעודיות למתן אשראי, להשקעות ריאליות, להשקעה ישירה בנדל"ן, לבחירת מנהלי קרנות פרייבט אקוויטי, לנדל"ן ולחוב.

לקראת סיכומי סוף השנה, בחרתי לנתח את הרכיב האלטרנטיבי בתיקי ביטוחי המנהלים המשתתפים ברווחים (קרן י' ובמקרה של כלל - קרן ט' ו-י') של חמש חברות הביטוח המובילות, שבהם סכום מנוהל של כ-176 מיליארד שקל, כמייצגים לכלל השוק.

מדובר בתיקים יציבים יחסית, שבהם אין הצטרפות והעזיבה מועטה, תיקים הנקיים מרכיבים "רגולטוריים" היוצרים שוני בניהול ההשקעות. לדוגמה, תיקי הפנסיה נהנים מאג"ח מיועדות בשיעור 30%. בעוד שהמגמה של הגדלת הרכיב האלטרנטיבי לאורך השנים זהה בין חברות הביטוח, ישנם הבדלים משמעותיים בין תיקי החברות השונות. שוני זה מבטא העדפה (או יכולת מוגברת) של חטיבת ההשקעות הספציפית.

חברות הביטוח הגדילו בשנים האחרונות את הרכיב האלטרנטיבי, כדרך לייצר תשואה עדיפה ולהקטין מתאם לשווקים הסחירים. ההובלה בתחום שייכת לקרן הראל י' שבה מושקעים כ-42% מהתיק בנכסים שאינם סחירים. עוקבות אחריה הפניקס, עם 33.5%, ומגדל (32.5%), וסוגרות את הרשימה כלל (27%) ומנורה (26%).

רכיבי נדל"ן ומניות לא סחירים - שיעור מהתיק

הרכיב הדומיננטי - אשראי אלטרנטיבי

רכיב האשראי האלטרנטיבי הוא הרכיב הדומיננטי בתיקים האלטרנטיביים של חברות הביטוח. הרכיב בנוי מהלוואות הניתנות לחברות מסחריות ולפרויקטים של תשתית במישרין, אג"ח קונצרניות לא סחירות, פיקדונות, בעיקר בנקאיים, מוצרים מובנים ועוד. גם בנושא זה מובילה חטיבת ההשקעות של הראל, עם 23.5% מתיק ההשקעות, בפער מהמתחרות המחזיקות רכיב אשראי לא סחיר במשקל 12%-18%.

רכיב האשראי הלא סחיר הינו אלטרנטיבה לאשראי הסחיר, שבו להראל 23%, לעומת 25%-30% אצל המתחרים. להראל גם רכיב אג"ח קונצרניות סחיר נמוך יחסית - 10% (לעומת 13%-16% ביתר החברות).

האשראי הלא סחיר מעניק לגופי ההשקעה יתרונות משמעותיים. ריבית הגבוהה ב-0.5%-1% ביחס לחברות סחירות בסיכון דומה, במקרים רבים תוך מתן ביטחונות עדיפים. נוסף על כך, מושגת הקטנה נוספת בסיכון התיק, עקב פיזור לחברות ולסקטורים שאינם נסחרים. אך אליה וקוץ בה; שיטת הרישום החשבונאי של רכיב האשראי הלא סחיר מצמידה את האשראי הזה לתנודות שוק האג"ח הסחירות, ומייצרת לו מתאם גבוה לשוק.

מבנה תיקי קרנות י' (ספטמבר 2018)

מניות לא סחירות וקרנות השקעה

רכיב האקוויטי הלא סחיר מורכב ממניות לא סחירות ומקרנות השקעה במגוון אסטרטגיות, תוך מתן משקל משמעותי לרכיב חו"ל. המובילה בתחום היא חברת הפניקס, המחזיקה 10.5% ברכיב זה.

בנטרול קרנות הנדל"ן, להפניקס 8.5% בקרנות השקעה ומניות, אחריה הראל עם 8%, בעוד שלחברות האחרות רכיב "נמוך" יחסית, של 3%-7%.

להפניקס י' החזקות משמעותיות בקרן וינטג' (0.62%), בקרן התשתיות נוי, כולל COINVEST - - 0.86%, בקרן טנא (0.42%), בפימי (0.41%), בקרנות חוב CLAREANT - 0.51%, HAYFIN - 0.42% ובקרן גרוב סטריט - 0.55%.

קרן י' הראל מחזיקה חשיפה משמעותית לקבוצת תשתיות ישראל (כולל COINVEST) 1.59%, בקרנות החוב - M&G 0.42% ו- OAKTREE - 0.27% ובקבוצת המילטון ליין - 0.32% (בנובמבר השנה הודיעה קבוצת הראל כי המילטון ליין תשקיע בעבורם סכום של 750 מיליון דולר בקרנות השקעה בשלוש השנים הקרובות).

כאשר בוחנים את החשיפה המנייתית בקרנות י', ניתן לראות כי הרכיב נע בין 37% (מנורה ומגדל) ל-42% (הראל). טווח צר יחסית, בעוד שההבדל ברכיב הינו בהעדפת החלק הסחיר (מנורה ומגדל) לעומת החלק הלא סחיר (הפניקס והראל).

התחייבויות עתידיות לקרנות השקעה

השקעה בקרנות השקעה נעשית על-ידי מתן התחייבויות שאותן מממשת הקרן באמצעות קריאה לכסף במועד ההשקעה בפועל. חברות החיסכון לטווח ארוך מציינות נתון זה בנפרד, ומאפשרות לנו לזהות מי צפויה להגדיל את השקעתה בתחום. בכל החברות מורה הנתון על כוונה להמשיך ולהגדיל את רכיב קרנות ההשקעה בתיקיהן בזמן הקרוב. הראל מובילה עם התחייבויות של 7.5% מכלל התיק, ועוקבות אחריה הפניקס (6.65%) ומגדל (6.5%).

למצוא איפה מסתתר הנדל"ן

גם לאחר הסתכלות מעמיקה, קשה לבודד את רכיב הנדל"ן בדיווחי הקרנות. רכיב הנדל"ן מסתתר בקרנות ההשקעה, במניות לא סחירות, בדיווח על מקרקעין ולעיתים בטבלאות אחרות בדיווחי הקרן. חברות הביטוח משקיעות בנדל"ן באמצעות שותפויות, החזקה ישירה או קרנות נדל"ן ייעודיות.

לאחר שהסתייגנו מהיכולת לדייק בנתונים, נראה כי החברות מגדל והראל הן בעלות רכיב נדל"ן משמעותי, סביב 10%, אחריהן כלל עם 8% בעוד שהפניקס מסתפקת ב-6.5% ומנורה ב-3% בלבד. השקעות הנדל"ן הישירות נהנות מרישום חשבונאי חד-שנתי, על סמך שמאות שנתית, היוצרת תנודתיות נמוכה ביותר של הרכיב.

בתיק הנדל"ן של מגדל יש החזקות משמעותיות בבניין ברקוביץ (1.18%), במרכז ויצמן בת"א (0.75%), בקניון הזהב בראשל"צ (1.4%), בב.ס.ר סנטר (0.54%), ובבית סלקום (0.48%).

הראל מחזיקה בין היתר ב-G כפר סבא (0.91%), במגדלי הארגז (0.5%) ובקריית הממשלה בבאר שבע (0.81%).

ומה קורה עם קרנות גידור?

תחום קרנות הגידור, ובפרט קרנות הגידור המנייתיות הישראליות, נעדר כמעט לחלוטין מתיקי קרנות י' של חברות הביטוח. משקל קרנות הגידור מתיקי ההשקעות נע בין 0.4% (הפניקס) ל-1.25% (הראל). כ-75% מרכיב קרנות הגידור הן קרנות שאינן ישראליות.

אנו נמצאים בסופה של שנה סוערת, שבה נראה כי ההשקעות הסחירות הניבו תשואות שליליות בתנודתיות גבוהה. בקרוב יחלו להציג ולנתח את תוצאות העבר במוצרי החיסכון השונים. כפי שהדגשתי בטורים קודמים, מוצרי החיסכון האלטרנטיביים נושאים "תשואה גלומה" גבוהה ביחס למוצרים הסחירים, וצפויים לייצר למחזיקים בהם עודף תשואה בתנודתיות נמוכה על פני הרכיב הסחיר בשנים הקרובות. 

הכותב הוא שותף מנהל וממייסדי קרן חושן קפיטל, קרן השקעות אלטרנטיביות. אין לראות באמור לעיל ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים ("המוצרים הפיננסיים") המאוזכרים בכתבה, או כשידול, במישרין או בעקיפין, לקנות, למכור או להחזיק את המוצרים הפיננסיים כאמור. אין באמור לעיל כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות, לרבות שיקולי מס. לכותב או גורמים הקשורים עימו, יש או יכולות להיות החזקות או עניין אחר במוצרים הפיננסיים המאוזכרים לעיל. 

עוד כתבות

פרויקט תמ"א 38 / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דעה - לאור המצב: על הממשלה לשקול הארכת תוקף תמ"א 38

רשויות המדינה אמנם עושות מאמצים להבטיח ודאות בשוק, ויש דברים שאפשר לקדם גם בימים אלה, אולם כדאי כבר לחשוב הלאה

אצטדיון רמת גן / צילום: איל יצהר

אסטרטגיית היציאה של הספורט הישראלי: פחות מתקנים, פחות תקציבים והרבה יותר מסים

האוצר מבקש (ויקבל) קיצוץ של עשרות אחוזים בתקציב הספורט ● בינתיים כבר הוקפאו קולות קוראים לבניית מתקנים בעקבות מצב הרשויות המקומיות ● בנוסף, הבור התקציבי מחזיר לשולחן תוכניות מגירה כמו ביטול הטבות המס לספורטאים זרים

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

במקום שבו הכל התחיל: הסגר בווהאן נגמר אחרי 77 ימים. כך זה נראה בתמונות

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה צריכה ללמד אותנו גם שיעור בצניעות

במלחמתם במידע כוזב, עיתונאים ובודקי עובדות עלולים להתמכר לאשליה ההפוכה: שהעובדות הוודאיות על המגפה נמצאות במספרים הרשמיים ובעמדות של המומחים ● לפעמים מוטב להודות בצניעות, שלא על כל הסוגיות יש כבר תשובה חד־משמעית

מסכות שמיוצרות במדפסת תלת מימד  / צילום: Marcio Jose Sanchez, Associated Press

קוד פתוח וטכנולוגיות חינמיות: כך מתגייס ההייטק למאבק בקורונה

מעבדת בדיקות, פיתוח וייצור של מכונות הנשמה ואפליקציה לזיהוי התפשטות של המחלה - פיתוחים שנעשו בקוד פתוח מאפשרים לגורמים בכל העולם להשתמש בהם בחינם כדי להילחם בקורונה

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

גנץ: "לא אכנס לממשלת חירום עם הליכוד בכל מחיר"

לדברי גנץ על אף שהיו הסכמות כמעט סופיות וניתן היה כבר לברך על המוגמר, ראש הממשלה נתניהו ביקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ● הליכוד: "ספינים תקשורתיים כוזבים של כחול לבן אינם מקרבים את האחדות אלא מרחיקים אותה"

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ועד טייסי ארקיע נגד היו"ר: "מוביל את החברה לפירוק"

הוועד שיגר מכתב חריף ליו"ר ארקיע בו הוא מאשים אותו בהתנהלות שמסבה נזק לחברה ● דורש לקבל את המושכות בדיונים מול משרד האוצר ● חורמרו: "לא אמרתי פירוק, אם המדינה לא תתעורר מהר ארקיע תישאר בהדממה"

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון שוחרר מטיפול נמרץ; יישאר באשפוז בבית החולים

צבא גרמניה יעביר מכונות הנשמה לבריטניה, מרקל הפצירה בציבור הגרמני להישמע להנחיות "למרות מזג האוויר היפה", הרשויות בספרד רואות "סימנים מעודדים" במלחמה בהפצת הנגיף וגם באיטליה שוקלים יציאה הדרגתית מצעדי הסגר

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

משרד האוצר בהבהרה חריגה: "הסגר יוסר בבוקר כמתוכנן"

במשרד הבריאות ביקשו להאריך את המגבלות שהוטלו ערב ליל הסדר ובראשן תנועה בין הערים ● במשרד האוצר מתנגדים ובהודעה חריגה מסרו הערב כי המגבלות יוסרו בשש בבוקר כמתוכנן

דגלי בריטניה ודגלי האיחוד האירופי מונפים מול הפרלמנט בלונדון / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מתקרבים להדפסת כסף: בנק אוף אינגלנד יספק מימון זמני לממשלת בריטניה

זאת על מנת לסייע בהתמודדות עם השיבושים בשווקים שגורמת מגפת הקורונה ● בהודעה הרשמית לא פורט סכום המזומן אותו יעביר הבנק אוף אינגלנד לממשלה

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"