גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הקרב על הירושה בכפר הרי"ף: ההורים, האלמנה, הנחלה והתביעה

למי שייך משק במושב לאחר פטירת הבן הממשיך - לאלמנתו או לבן משפחה אחר? ● בסופו של הליך משפטי שהתגלגל עד לעליון נקבע כי לאלמנה יש זכות כבת ממשיכה, ולכן היא תישאר להתגורר במקום

כפר הרי"ף / צילום: אייל פישר
כפר הרי"ף / צילום: אייל פישר

א' איבדה את בעלה בשנת 2004, אך המשיכה להתגורר עם ילדיהם בבית שבנה בעלה בחצר המשק של הוריו במושב כפר הרי"ף שבשפלה. המנוח היה "הבן הממשיך" שאמור היה לרשת את כל זכויותיהם של הוריו במשק, ובשל כך, גם לאחר פטירתו, א' הייתה רגועה בנוגע לעתידה ולעתיד ילדיה, באמונה שתיכנס לנעליו כיורשת המשק. אלא שכ־6 שנים לאחר מות בעלה, היא הופתעה לגלות שחמה וחמתה מבקשים לשלול ממנה את הזכות להיחשב "בת ממשיכה" ומבקשים לרשום תחתיה את בנם הצעיר כ"בן הממשיך" במשק ולפנות אותה מהמקום.

דרישת ההורים היוותה את יריית הפתיחה לסכסוך משפחתי כואב ועצוב בין אלמנת הבן להוריו - סכסוך שהחל ב־2011 בבית המשפט לענייני משפחה בדרישה של ההורים לשלול מהאלמנה את ירושת "הבן הממשיך", והסתיים רק החודש בבית המשפט העליון, בקביעה כי אלמנתו של "בן ממשיך" במשק יכולה להיכנס לנעליו של המנוח וליהנות מזכויות כ"בת ממשיכה".

האם הקביעה הזאת של העליון נכונה בכל מקרה? לא בטוח. בשל אי-הבהירות בתחום שיגרו שופטי העליון בהכרעתם מסר למדינה, לפיו "מן הראוי כי רשות מקרקעי ישראל, בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, תקבע מדיניות ברורה ועקרונות ברורים בסוגיה זו של מעבר זכות בר-רשות לבת הזוג במקרה של מותו של הבן הממשיך, אשר תובא לידיעת כל הנוגעים בדבר".

הזכויות לפי ה"חוזה המשולש"

ראשיתו של הסיפור לפני למעלה מ-3 עשורים, בשנת 1986, אז קבעו הורי המנוח - באישור רמ"י, הסוכנות והאגודה השיתופית - כי הוא יהיה הבן הממשיך במשק, והדבר נרשם בכל הגופים הרלוונטיים. כשנתיים לאחר מכן נישאו המנוח ורעייתו, ועברו להתגורר בבית שבנה המנוח במשק. המנוח נפטר כאמור בשנת 2004, והאלמנה וחלק מילדיהם ממשיכים להתגורר בבית עד היום.

במושב כפר הרי"ף חל במועד הרלוונטי "חוזה משולש", לפיו רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בעלת הקרקע, מחכירה את הקרקע לסוכנות היהודית לארץ ישראל, וזו מעניקה לאגודה השיתופית (המושב) זכויות של בר-רשות בקרקע, אשר מחולקות על-ידה לחבריה. בהתאם למדיניות רמ"י ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, על-מנת להבטיח את המשך תפקוד המשק כיחידה חקלאית אחת ולמנוע את פיצולה, נקבעה בחוזה המשולש מגבלה על עבירוּת זכויות השימוש בנחלה, ונוצר מוסד "הבן הממשיך". לפי מוסד זה, לאחר מות שני בני הזוג שהם בני הרשות במשק, הזכויות עוברות ל"בן ממשיך" אחד שנקבע מבעוד מועד על-ידי ההורים, באישור הגופים הרלוונטיים, ונרשם ככזה אצלם.

 

בדצמבר 2011 ביקשו בעלי הזכויות במשק, הורי המנוח, להעביר את הזכויות במשק לבן אחר שלהם, אולם בקשתם לאישור ההעברה על-שמו נדחתה בשל רישומו של המנוח כבן ממשיך. זאת, כאמור, עוד בשנת 1986. ההורים לא ויתרו והגישו תובענה הצהרתית לבית המשפט לענייני משפחה, בה עתרו לקבוע כי האלמנה אינה בת ממשיכה במשק, וכי יש לרשום את הזכויות במשק על-שם בנם האחר - אך בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה.

בפסק הדין נקבע כי יש לראות באלמנה כבת ממשיכה במשק מכוח זכותו של בעלה המנוח. עוד נקבע כי על אף שהמושב מהווה כפר שיתופי, ניתן למנות בו בן ממשיך כפי שעולה מתקנות האגודות השיתופיות (חברוּת). בית המשפט הוסיף וקבע כי טענת ההורים שהתכוונו להעניק לבנם המנוח זכות מגורים בלבד ולא מינוי כבן ממשיך - לא הוכחה, ואין בה כדי לסתור את החזקה העובדתית לפיה הורים הממנים ילד לבן ממשיך מודעים למשמעות ולתוצאות הנובעות מכך. עוד נקבע כי משמינו ההורים את המנוח כבן ממשיך, והדבר אושר ונרשם על-ידי הגופים הרשמיים, הם לא רשאים לחזור בהם מכך.

לבסוף נקבע כי זכותו של המנוח לא פקעה לאחר מותו, וזכות זו עברה לאלמנתו. בעניין זה ציין בית המשפט, בין היתר, כי הגדרת "בן ממשיך" בתקנות האגודות השיתופיות כוללת גם את בת הזוג של הבן הממשיך, וזאת במטרה למנוע מצב בו לאחר מות הבן הממשיך אלמנתו מנושלת מכל זכויותיו.

ההורים ערערו על קביעות אלא לבית המשפט המחוזי, אך גם ערעורם שם נדחה. תחילה דחה בית המשפט את טענת ההורים כי הזכות שהוענקה למנוח הייתה זכות למגורים בלבד, בקובעו כי אין להתערב בקביעה העובדתית של בית משפט לענייני משפחה אשר קבע כי מדובר בזכות לבן ממשיך, ולא בזכות למגורים. בית המשפט ציין כי המסמך עליו חתמו ההורים מינה את בנם המנוח כבן ממשיך, וזאת ללא כל הסתייגות.

בנוסף נקבע כי בהתאם לפסיקה, משחתמו ההורים על האישורים הנדרשים לקביעת הבן הממשיך, וניתן לכך אישור רשמי על-ידי הגורמים המיישבים, קביעת הבן הממשיך הושלמה, ולא ניתן עוד לבטלה. לבסוף נקבע כי מהוראות ההסכם המשולש ומתקנות האגודות השיתופיות, כמו גם מהפסיקה בנושא, עולה כי עם מותו של בן ממשיך עוברת הזכות לבת זוגו.

בגלגול המשפטי השלישי בבית המשפט העליון - בקשתם לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי - טענו ההורים כי השאלה האם לבת הזוג של הבן הממשיך יש מעמד של בת ממשיכה מעצם היותה בת זוג, לא נדונה בפסיקת בית המשפט העליון מעולם, ועל כן מדובר בשאלה שחורגת מעניינם של הצדדים ומצדיקה מתן רשות ערעור. כן נטען כי הכרעתם של בתי המשפט לענייני משפחה והמחוזי מנוגדת לעמדה העקרונית של רמ"י, לפיה מינוי בן ממשיך פוקע עם פטירתו, וחזרו גם על טענותיהם כי העניקו לבנם המנוח זכויות מגורים בלבד ולא זכויות כבן ממשיך.

בדיקה פרטנית של כל מקרה

מנגד טענה האלמנה, באמצעות עו"ד אייל סודאי ממשרד חיימסון-סודאי, כי ההורים מערערים על קביעות עובדתיות של בית המשפט לענייני משפחה, ואין מקום לחזור ולדון בהן במסגרת הבקשה לרשות ערעור.

רמ"י הגיבה אף היא לבקשה, תוך שהיא מבקשת להבהיר כי גישת ההורים - לפיה זכותו של הבן הממשיך פוקעת עם פטירתו ושבה להוריו על-מנת שימנו בן ממשיך אחר במקומו - מעוררת קשיים רבים ואינה עולה גם בקנה אחד עם הפסיקה. לצד זאת צוין כי לכלל לפיו עם מות הבן הממשיך נכנסת בת זוגו לנעליו, עשויים להיות חריגים.

בית המשפט העליון החליט לדחות את בקשת ההורים כבר בשלב המקדמי של הבקשה, ולא לאשר להורים לערער על ההכרעות של בתי המשפט הנמוכים יותר. השופטים מני מזוז, יוסף אלרון וחנן מלצר ציינו בהכרעה כי הסוגיה של מערכת היחסים המשפטית שבין המדינה (רמ"י, מקודם - מינהל מקרקעי ישראל), הסוכנות, האגודה השיתופית וחברי האגודה לעניין הענקת זכות שימוש (בר-רשות) בנחלה חקלאית, לרבות שאלות הנוגעות להעברת זכות השימוש ל"בן ממשיך" ושאלות שונות הכרוכות בכך, נדונה לא פעם בפני בית העליון, ונקבע לא אחת כי מאחר שזכות השימוש במשק החקלאי היא במהותה זכות אישית, שאינה ניתנת להעברה אלא אם כן הוסכם הדבר על-ידי מעניק הזכות ובהתאם לתנאים בהם הותנתה הסכמה זו - הרי שהשאלות הנוגעות להעברת הזכות לבן ממשיך, על כל הכרוך בכך, מחייבות בדיקה פרטנית של כל מקרה לגופו ולנסיבותיו.

מטעם זה, צוין, בקשות רבות בסוגיה זו שהוגשו לבית משפט זה למתן רשות ערעור, נדחו. במקרה הספציפי שהגיע אליהם הפעם, שופטי העליון קבעו כי הממצאים העובדתיים נבחנו כנדרש על-ידי בתי המשפט, ואין להתערב בהם.

השופטים ביססו את פסיקתם גם על עמדתה העקרונית של רמ"י שהובעה בפניהם, לפיה זכותו של בן ממשיך עוברת עם פטירתו לבת זוגו, למעט אם נקבע תנאי מפורש השולל זאת, או אם הליך קביעת הבן הממשיך טרם הושלם ברישום במוסדות המיישבים.

עוד כתבות

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

ועדת המשפט קבעה: טראמפ אשם ב"עבירות ופשעים חמורים"

כל 23 הצירים הדמוקרטים הצביעו בעד; כל 17 הצירים הרפובליקאים הצביעו נגד ● השלב הבא: אישור סעיפי האישום במליאת הבית, קרוב לוודאי לפני סוף השנה ● הסנט ידון בכתב האישום בינואר ואין כמעט ספק שטראמפ יצא זכאי

תיירת  / צילום: שאטרסטוק

100 הערים בהן ביקרו הכי הרבה תיירים: מי בראש הרשימה ולאיזה מקום הגיעו ירושלים ות"א?

חברת המחקר הבריטית Euromonitor International ערכה בדיקה מעמיקה בקרב 400 ערים וגיבשה את רשימת הערים שנהנו מהכי הרבה תיירות נכנסת ● הערים מאסיה שולטות ברשימה, לונדון מאבדת מעט ממעמדה ואילו ירושלים התמקמה במקום טוב באמצע

פארק הייטק ברעננה./ צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב / Shutterstock

"שוק ההייטק ימשיך להיות שוק של מועמדים ולא של חברות"

לפי נתונים של חברת ההשמה נישה, הואט קצב הצמיחה של שכר העובדים בהייטק, ו-70% מההשמות התבצעו בתפקידים בטווח שכר של 16-30 אלף שקל

הצבעה בקריאה הראשונה על חוק פיזור לכנסת ה-22 / צילום: דוברות הכנסת - גדעון שרון, יח"צ

ממימון מפלגות עד כלים חד פעמיים - כמה אתם שולטים בחדשות?

מתי יתפטר נתניהו מתפקידיו כשר, איפה נבחרה ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם ואת מי הכי חיפשו השנה הישראלים בגוגל? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

עובדים של יקב כישור / צילום: אנטולי מיכאלו

והיה העקוב לכישור: הזמינו לכם בקבוק של היין הזה לסילבסטר

מהיינות של יקב כישור לא מתפעלים רק בגלל הסיפור של הקמתו ועובדיו בעלי הצרכים המיוחדים, אלא בעיקר כי הם מצוינים

רחוב הקניות המקושט/ צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

תענוגות של חורף: כך חוגגים בבודפשט את חג המולד

השילוב של שוקי כריסמס מקושטים, מעיינות חמים, יופי אדריכלי, אוכל טוב ומחירים זולים הופך את בודפשט ליעד אידיאלי לחופשה אורבנית עונתית קצרה

משפחה שכזאת/ צילום: נגה שדמי ואן דה ריפ

מונוגמיה זה פאסה? למה המודל של אבא, אמא, שני ילדים וכלב כבר לא עובד להרבה מאוד אנשים

יותר ויותר אנשים תרים אחר יותר ויותר פתרונות עבור מודל הזוגיות שלהם ● האם מודל המונוגמיה והמשפחה הגרעינית סיימו את דרכם ההיסטורית? ● יש מצב

דונלד טראמפ, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי / איור: אפרת לוי, גלובס

נמאס לכם לבחור? עשינו לכם את העבודה לקראת סוף השבוע

הבחירות שנגזרו עלינו בפעם השלישית הובילו אותנו לתחושת מיאוס מבחירה, אפילו כשזה נוגע לפודקאסטים ● אל חשש, עשינו בשבילכם את העבודה, וריכזנו בעבורכם את הפודקאסטים מבית "גלובס" שהכי אהבתם בשבוע החולף ● פודקאסט לשבת ● האזינו

קונסטנט דולהרט / צילום: שלומי יוסף

בינה מלאכותית ומתיחת ענק באינסטגרם: ראיון עם האמן ההולנדי שמנהל מערכת יחסים עם הטכנולוגיה

קונסטנט דולארט מהולנד הבין שהדרך להעביר מסרים על טכנולוגיה היא באמצעות שימוש בה ● הוא יצר תמונה של אנגלה מרקל באמצעות בינה מלאכותית וכדי להבין את המניעים של חברות הטכנולוגיה הוא גייס במימון המונים והקים חברה משלו

מחווה ליגאל בשן/ צילום: שלומי פינטו

עכשיו התור לגעגוע: מופע מחווה ליגאל בשן הדגיש את חסרונו

במחווה ליגאל בשן, במלאת שנה למותו, הגוונים הרבים ביצירתו התלכדו לצבע של אהבה והדגישו את חסרונו

מחוז שינג'יאנג בצפון מערב סין שבו מתגורר המיעוט המוסלמי, האויגורים / צילום: רויטרס

לא רק מלחמת הסחר: מכונת היח"צ של סין עובדת שעות נוספות בניסיון לשכנע שאין מחנות ריכוז במדינה

סין מרכזת את מאמציה בעיקר באינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסיה המוסלמית הגדול בעולם בניסיון לשכנע כי מחנות הריכוז לחינוך מחדש בתחומה, הם "מרכזים להכשרה מקצועית ומאבק בקיצוניות"

יאיר נתניהו והוריו בנימין ושרה / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גיל ההתבגרות זז בכמה שנים": למה המילניאלז לא עוזבים את ההורים?

שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים ● אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים, היום זה ממש לא המצב ● ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● האזינו לפודקאסט "הצוללת" - פרק פתיחת העונה

משה כחלון ואביגדור ליברמן /  עמית שאבי - ידיעות אחרונות

פרשנות: הבחירות יורגשו בקרוב מאוד בכיס של כולנו, וגם למה כחלון הוא לא באמת קורבן

המדינה תיכנס בסוף החודש לתקציב המשכי ● זה קרה לא פעם בעבר, אבל הפעם השמיכה קצרה יותר מאי–פעם ● פרשנות

יהודית מייזלס / צילום: יונתן בלום, גלובס

"בתיקי גירושין היום יש שימוש מוגזם ב'ניכור הורי'. ממהרים לשלוף את הקלף הזה"

יהודית מייזלס, עורכת דין מובילה בתחום דיני המשפחה, בראיון אישי ● על הילדות בת"א ("הבית היה מאוד חם ופתוח"), על הבחירה במשפטים ("מגיל מאוד צעיר הייתי לוחמת זכויות"), ועל מצבה של מערכת המשפט בדיני משפחה: "יש בה סוג של סכיזופרניה"

MG ZS EV / צילום: יחצ

הג'יפון הסיני שיעזור לכם להיגמל מבנזין

תשכחו מבדיחות על עלי אקספרס והתנשאות על מוצרים Made in China ● אם אתם גרים בגוש דן ומוכנים לאמץ טכנולוגיה חדשה - הג'יפון החשמלי של MG הוא אופציה ראויה עם פוטנציאל לשבור את מחסום השמרנות הישראלי

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

דעה: מהפכת הסבירות של השופט נעם סולברג

אף שהכרזת שופט העליון סולברג לא הופנמה, בקרוב נחוש את גלי ההדף • מי שעתיד לשמש כנשיא העליון מבקש לעצב מחדש את יחסי הממשלה ובתי המשפט, ולאפשר לדרג הנבחר לעשות את מה שהפך בשנים האחרונות ללא מקובל: למשול • וגם, מה ניתן ללמוד מראיונות הפרישה של שי ניצן ● פרשנות

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

אנליסטים: ההסכם עם סין רחוק מלהיות הישג מפואר לטראמפ

תחת הכותרת "סין תחמנה את טראמפ" כותב "וושינגטון פוסט": בהסכימה להוריד את המכסים, הסירה ארה"ב נטל כבד מעל סין תמורת הבטחות שבייג'ינג תקיים או לא תקיים בעתיד ● המחלוקות הגדולות נותרו על השולחן: הסובסידיות המסיביות שמעניקה סין לחברות ממשלתיות, והנוהג הסיני לדרוש ידע טכנולוגי מחברות זרות תמורת הזכות לפעול בסין

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

סגירה מעורבת בוול סטריט לאחר אישור ההסכם בין סין וארה"ב

הנשיא טראמפ: מכסים בגובה של 25% על סחורות מסין יישארו בתוקף אבל ארה"ב תשהה את כניסתם לתוקף של מכסים נוספים ● בורסות אירופה נסגרו בעליות לאחר פרסום תוצאות הבחירות בבריטניה

סקר הסקרים

סקר הסקרים: כחול לבן מגדילה את הפער, אבל עדיין לא תצליח להקים ממשלה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

ארבעת הפרופסורים שהעידו בשימוע על ההדחה / צילום: רויטרס - Mike Segar

פרשנות - ימים של אימפיצ'מנט: הפרופסורים ו"ההפיכה היהודית"

ימי האימפיצ'מנט בוושינגטון הם זמן של חרדה, של מרירות ושל פילוג ● אנשים מצביעים זה על זה ואומרים דברים לא נעימים ● למשל, "הם יהודים" ● פרשנות