גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הכל התאפס: 2018 הייתה אחת השנים הגרועות בתשואות הפנסיה ב-20 השנים האחרונות

בעקבות מפולת דצמבר בשווקים: מסלולי ההשקעה העיקריים של קבוצות הביטוח רשמו בדצמבר תשואות שליליות של מינוס 2.76% בממוצע, כשמגדל מובילה את הדירוג הענפי ● בפנסיה בלטו לחיוב: השחקנית הגדולה בשוק מנורה מבטחים, הלמן אלדובי המשתפר ביותר בשנה שעברה והפניקס, שמצטיינת בעקביות

תשואה / צילום: Shutterstock
תשואה / צילום: Shutterstock

הרבעון הרביעי בשנת 2018 היה חלש במיוחד עבור החוסכים באפיקי החיסכון לטווח ארוך, עם תשואות שליליות של מינוס 4.15% בממוצע, בעיקר בעקבות חודש דצמבר חלש במיוחד, כפי שנידון רבות לאחרונה. את המציאות הזו ניתן לראות היטב בעיקר בתשואות של מסלולי ההשקעה העיקריים של קבוצות הביטוח, המכונים הפוליסות המשתתפות ברווחים, שהן מסלולי הדגל שכוללים שלל אפיקי השקעה - סחירים ולא סחירים, שרשמו בדצמבר תשואות שליליות של מינוס 2.76% בממוצע.

אגב, סביר שהממוצעים הללו יאפיינו את שוקי הגמל וההשתלמות, שיציגו תשואות שליליות אף יותר מאלה של חברות הביטוח. זאת היות והפוליסות המשתתפות ברווחים נהנות בתקופות שליליות בשווקים מכך שיש להן רכיב משמעותי של נכסים לא סחירים שמשוערכים שלא בהתאם לתנודות בשווקים.

בכל אופן, בגלל תשואות חיוביות של כ-4.4% שנרשמו במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, רשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים תשואות חיוביות בממוצע של 0.07% בכל שנת 2018. ואולם, הממוצע במקרה זה משקר במידה רבה מהרגיל, דבר אשר מלמד על שונות גבוהה מהרגיל. זאת משום שהתשואה האפסית למעשה שרשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים ב-2018 בממוצע ענפי מסתירה בחובה שוק חצוי: שלוש השחקניות הגדולות בשוק עם תשואות חיובית, ומנגד, ארבע השחקניות האחרות עם תשואות שליליות לשנה כולה.

הפנסיה המקיפה החדשה

חודש אדום לכולם; מינוס 3% להראל בדצמבר

במה מדובר? הראל שבעבר הייתה מהמובילות בתשואות באפיקי החיסכון לטווח ארוך, ובין היתר בשוק ביטוחי המנהלים ובעיקר בפוליסות המשתתפות ברווחים שמהוות את התיק הגדול בשוק האמור. ואולם, ב-2018 הראל הציגה תוצאות חלשות יחסית, עם תשואה שלילית מצטברת של 0.85% בפוליסות המשתתפות ברווחים.

זה קרה להראל במידה רבה בעקבות הידרדרות יחסית לעומת מתחרותיה שקרתה ברבעון הרביעי בשנה שעברה, עם תשואה שלילית של מינוס 4.55% - הכי חלשה ברבעון האחרון בפוליסות המשתתפות ברווחים. זה קרה להראל, שאת השקעותיה מנהל סמי בבקוב, גם בדצמבר. בחודש האחרון של 2018 רשמה החברה תשואה שלילית של מינוס 2.99%, וזאת למרות שהיא נהנית מרכיב משמעותי מאוד של נכסים אלטרנטיביים שאינם סחירים, גם ביחס לחברות ביטוח אחרות.

מנגד, ישנה חברה שרשמה תשואות חיוביות בשקלול כל השנה שעברה, עם תשואה שנתית מצטברת של 0.47%. מדובר בקבוצת מגדל, שאת השקעותיה מנהל אסף שהם, שבשנה החולפת המחישה עוד היבט של ניהול תיקי השקעות בהיקפים אדירים: רווח או הפסד בעקבות החלטות השקעה ישנות. מגדל, שמחזיקה בתיק הגדול ביותר בשוק הביטוח, רשמה בשנה החולפת תשואה גבוהה, כשההובלה שלה קרתה במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, במהלכם היא נהנתה מההבשלה המוצלחת במיוחד של השקעה היסטורית בפתאל, שהונפקה בפברואר 2018.

בכל אופן, התשואות האפסיות ברמת שוק שנרשמו בכל 2018, והשליליות מאוד ברבעון ובחודש האחרונים של השנה שעברה, ניכרות גם מהשוק הצומח ביותר בשוק החיסכון לטווח ארוך: הפנסיה החדשה המקיפה, וגם משוק מסלולי החיסכון המרכזיים בפוליסות ביטוחי המנהלים שמושקעות בשוקי ההון ושנמכרות משנת 2004 ואילך.

נתחיל עם תיק ביטוחי המנהלים השני בגודלו - הפוליסות שנמכרות משנת 2004 ואילך. בניגוד לפוליסות המשתתפות ברווחים, שנמכרו בשנים 1992 עד 2003, ושנוהלו בעיקר באמצעות מסלול דגל אחד בכל חברת ביטוח, הרי שהפוליסות מ-2004 ואילך נחלקות למסלולי השקעה רבים. כמו כן, בעוד שבפוליסות המשתתפות ברווחים מנוהלים נכסים בהיקף כולל של כ-158.7 מיליארד שקל, הרי שהפוליסות משנת 2004 ואילך עודן קטנות יותר (הגם שזה ישתנה כנראה ב-2019), ובאמצעותן מנוהלים כ-148.5 מיליארד שקל. בכל אופן, מסלולי הדגל בפוליסות מסלולי ההשקעה מ-2004 ואילך מציגים ב-2018 תשואות שליליות של מינוס 1.02% ברמה ענפית.

המקיפות החדשות: די סולידיות אך שליליות

וכאן נעבור לשוק הגדול והצומח הרבה יותר: קרנות הפנסיה המקיפות החדשות. בקרנות אלה מנוהלים נכון לסוף 2018 נכסים בשווי של כ-329.4 מיליארד שקל, וזאת לעומת נכסים בשווי של כ-334 מיליארד שקל בסוף הרבעון השלישי ב-2018. מאחר ומדובר בשוק שנהנה מהפקדות אדירות וקבועות, הרי שהקיטון בסך הנכסים קרה בגלל תשואות חלשות במיוחד. עד כמה חלשות? קרנות הפנסיה החדשות המקיפות רשמו בשנה שעברה תשואה מצטברת של 0.94% בממוצע, כך שברבעון האחרון בשנה החולפת הן הציגו תשואה ממוצעת של מינוס 3.55%, וזאת למרות ש-30% מנכסיהן מושקעים ברכיב הכי סולידי שיש - האג"ח המיועדות שהמדינה מנפיקה להן, ושנותנות ריבית ריאלית קבועה של 4.86%. בדצמבר האדום בלבד רשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות תשואות שליליות של מינוס 2.62%.

אגב, לצד הקרנות המקיפות החדשות יש גם שוק קטן בהרבה, של 6.3 מיליארדי שקלים "בלבד", של קרנות הפנסיה הכלליות, שרשמו ברבעון הרביעי ב-2018 תשואה ממוצעת שלילית של מינוס 4.48%, בעיקר בשל תשואה שלילית של מינוס 2.74% בדצמבר האדום, ושסגרו את 2018 כולה עם תשואות של מינוס 1.71%. לגבי הקרנות הכלליות נציין כי הן דומות באופיין יותר לשוק הגמל מאשר לשוק הקרנות המקיפות, הגם ששתיהן קרנות פנסיה, מה שמחזק את הערכות כי שוק הגמל צפוי להציג תשואות שליליות ב-2018.

התוצאות הממוצעות לשני הענפים האמורים חשובות וממחישות עד כמה 2018 הייתה שנה קשה, גם אם לא דרמטית לרעה. למה הכוונה? בשוק הפנסיה מדובר בתשואה על סך ההשקעות הנמוכה ביותר מאז 2011, שהסתיימה עם תשואה שלילית של מינוס 1.15%. כמו כן, התשואות בפנסיה החדשה המקיפה מלמדות כי התשואה בשנה האחרונה הייתה אמנם חיובית אך היא גם השנה השלישית הכי חלשה מאז 1999 ועד היום, כשרק 2008 הייתה שלילית אף יותר מ-2011, עם מינוס 11.79%. ומה לגבי הפוליסות המשתתפות ברווחים? ב-2018 רשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים תשואות שנתיות ממוצעות של כמה עשיריות האחוז, דבר אשר ממצב את השנה החולפת במקום דומה לזה שבו היא נמצאת גם בשוק הפנסיה: השנה הרביעית הכי חלשה מאז 1999 ועד היום, אחרי 2011, 2002 ו-2008, שהיו שליליות ממש ברמת הממוצע הענפי.

ומיהם הגופים המובילים? נתחיל משוק הפנסיה החדשה המקיפה, שם יש כמה גופים שבולטים לחיוב: מנורה מבטחים, השחקן הגדול ביותר בשוק זה, הלמן אלדובי, השחקן המשתפר ביותר בשוק בשנה שעברה, והפניקס, השחקן המצטיין והעקבי ביותר לאורך שנים בשוק.

נתחיל ממסלולי ההשקעות הגדולים בשוק הפנסיה החדשה - המסלולים הכלליים, שסגורים להצטרפות של חוסכים חדשים. מי שמובילה פה היא מנורה מבטחים פנסיה, שאת השקעותיה מנהל יוני טל, שרשמה תשואה שנתית של 1.65%, שהינה הכי גבוהה משלל מסלולי ההשקעות בפנסיה החדשה אותם בחנו. במקום השני בקטגוריה זו ניצב מסלול ספיר של כלל פנסיה של כלל ביטוח, כששני המסלולים הגדולים של הראל פנסיה סוגרים את הטבלה ב-2018, אך מובילים אותה בבחינת התשואות בשלוש השנים האחרונות.

לצד קטגוריה זו ישנן עוד שתיים מרכזיות בשוק הפנסיה החדשה, והם מוטי גיל. נתחיל מהמסלול של עד גילאי 50, שם בולטות לחיוב הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר, והלמן אלדובי, שאת השקעותיה מנהל אמיר גיל, שהן השתיים היחידות שהציגו בקטגוריה זו תשואה שנתית חיובית, של 1.05% ושל 0.75%, בהתאמה. בצד השני של הטבלה ניצבות הראל, עם תשואה שלילית של מינוס 1.2%, ואלטשולר שחם, עם תשואה שלילית של מינוס 0.67%. בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות מי שבולטים לחיוב באפיק זה הם אלטשולר שחם והפניקס, עם תשואות שנתיות ממוצעות של 6.07% ו-5.19%, בהתאמה.

כמו כן, ישנה קטגוריית גילאי 50 עד 60, בה מובילה הלמן אלדובי, ואחריה מנורה מבטחים פנסיה ומיטב דש (איילון), כשמהצד השני ניצבות אלטשולר שחם, הפניקס והראל. אגב, שתי המצטיינות בקטגורייה זו בהסתכלות על שלוש שנים הן השתיים שלא צלחו היטב את המפולות של הרבעון הרביעי ב-2018, הן אלטשולר שחם והראל.

הטווח הארוך: הפניקס מובילה בבירור

ולסיום, מי הם הגופים המצטיינים בשוק ביטוחי המנהלים בסופה של שנת 2018? כאמור, מגדל, הפניקס וכלל ביטוח הן היחידות שרשמו ב-2018 תשואה חיובית בפוליסות המשתתפות ברווחים, בעוד שבפוליסות שנמכרות משנת 2004 ואילך מדובר בתמונה שלילית יותר, ובמסגרתה אין אף מסלול דגל שרשם תשואה חיובית.

כלומר, המצטיינים בתשואות של הפוליסות שנמכרות משנת 2004 ואילך הם גופי ניהול ההשקעות של מנורה מבטחים, של הפניקס ושל כלל ביטוח, עם תשואות שנתיות שליליות של "רק" מינוס 0.36%, מינוס 0.37% ומינוס 0.53%, בהתאמה. מהצד השני יש שלושה שחקנים עם תשואות שליליות של יותר מ-1% בכל שנת 2018, והם שתי חברות הביטוח הקטנות ביותר בשוק זה (שבו יש יתרון לגודל), והחברות המאכזבות של 2018: הכשרה ביטוח, איילון והראל, שרשמו תשואות שליליות של מינוס 1.09%, מינוס 1.15% ומינוס 1.16%, בהתאמה.

ומה לגבי טווחי זמן ארוכים יותר? בבחינת התשואות לשלוש השנים האחרונות, 2016 עד 2018, עולה כי מי שבולטת לחיוב בתשואות בביטוחי המנהלים היא חברת הביטוח הפניקס, שמציגה תשואות שנתיות ממוצעות של 5.21% ושל 4.68%, בפוליסות המשתתפות ברווחים ובפוליסות שנמכרות מ-2004 ואילך, בהתאמה. 

עוד כתבות

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

קיזוז הפסדים ושבח מקרקעין בעקבות המגפה

עסקים שמוצאים את עצמם עם הפסדים בעקבות הקורונה יוכלו להקטין את חבות המס בעזרת קיזוז הפסד עסקי או הפסד הון

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום

ארבע עשרים וארבע לפנות בוקר בסניף יוחננוף במרכז נס ציונה / צילום: יובל לידור

רגע לפני ההסגר: 4 לפנות בוקר, שעה ו-40 דקות בתור לסופרמרקט

בלילה האחרון נרשמו דיווחים על תורי ענק מחוץ לסופרמרקטים, כשלקוחות ביקשו להגיע לרשתות בשעות החריגות האלה בתקווה למצוא סניפים עמוסים פחות עם מבחר גדול יותר לאחר חידוש המלאים בחצות

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

דעה: כדי להתמודד עם המשבר, ובכלל - חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר

בניגוד למבקרים הקבועים, הגדלת החוב היא הדרך הנכונה להבטיח את השיקום הכלכלי של המשק הישראלי עם תום המשבר, מבלי לייצר צמצום נוסף בשירותים החברתיים שיחבל בסיכוייה של ישראל להתמודד עם משברים עתידיים

בנייה בגני תקווה / צילום: תמר מצפי, גלובס

לקראת פסח: רשות מקרקעי ישראל יוצאת בסדרת הקלות

בין היתר - תשלומים לספקים וללקוחות ישולמו באופן מיידי, ללא דחיית אשראי ספקים/לקוחות, גם אם נקבע כך במסגרת ההסכם מול הספק או הלקוח; פינוי פולשים מבתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועמ"ש

המשטרה סוגרת את הרחוב הראשי ז'בוטינסקי בכניסה לבני ברק בדרך להטלת סגר על העיר על פי הוראות הממשלה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

הסגר החל; משרד הבריאות ירחיב את מספר הבדיקות בבתי האבות

ממחר ב-15:00 ועד מחרתיים ב-7:00 לא ניתן יהיה לצאת מן הבית לצורך הצטיידות במזון ● תוקף ההחמרות הוא עד יום שישי ב-6:00 ● צו משרד הבריאות לחבישת מסכות ייכנס לתקוף בראשון בבוקר ● מספר מקרי הקורונה בארץ עומד על 9,248; מספר המתים - 65

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

המדדים של בורסת טוקיו משתקפים על אחת החברות הכלכליות במרכז טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

מגמה מעורבת באסיה בצל המאבק בהתפשטות הקורונה

יום מסחר תנודתי במיוחד בוול סטריט ננעל אמש בירידות שערים ● ירידות בבורסות סין, יפן עולה בלמעלה מ-2%

תל אביב./  צילום: גיא ליברמן

מכת קורונה: השוכרים בורחים מת"א ומחפשים דירות זולות בפתח תקוה

שוק השכירות מגיב במהירות למשבר הכלכלי ומשנה את מפת הביקושים • מנתוני חברת WeCheck עולה כי השוכרים הצעירים מוותרים על הדירות היקרות של העיר ללא הפסקה ומחפשים תחליפים • במקביל נרשמת ירידה של כ-30% בהיצע הדירות להשכרה בכל הארץ

מיצג של בית מעוקל בתוצאה ממשבר הסאב פריים, 2010. האם ארה"ב בדרך למשבר נדל"ן חריף יותר? / צילום: Mike Segar, רויטרס

חובות המשכנתאות מאיימים לכתוש את כלכלת ארה"ב הרבה אחרי שהקורונה תיעלם

בחסות חוק התמריצים החדש, רוב המפוטרים הפסיקו לפרוע את המשכנתאות החודש ● באמריקה חוששים כי שוק הנדל"ן עומד בפני קריסה

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

האותיות הקטנות שכדאי לעצמאים לקרוא בדרך למענק והמקרה השבדי: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

תדברו על זה בליל הסדר: הגרלה מחודשת ל-418 דירות מחיר למשתכן

אחרי שבהגרלות קודמות של מחיר למשתכן לא היה להן ביקוש, משרד הבינוי והשיכון מוציא להגרלה חוזרת 418 דירות ב-11 ערים

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

האחראית על מתחם הקורונה בשיבא: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאתגר הרפואי הגדול ביותר שידענו. ועכשיו היא גם נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל ● ליידי גלובס

מיצג מחאה במרכז תל אביב – "שולחן הסדר הנטוש" / צילום: מטה המאבק להצלת עולם התרבות, האירועים והמופעים

שולחן הסדר הנטוש: מיצג מחאה הוקם במרכז תל אביב כנגד מצבם הקשה של העצמאים בישראל

המיצג היה באורך של עשרות מטרים ולאורכו מוקמו 100 כיסאות ריקים המיצגים את הענפים השונים של העצמאים אשר ננטשו ערב חג הפסח ע"י ממשלת ישראל

מפעל עשות אשקלון / צילום: יח"צ

אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

ההצעה היא לפי מחיר של 7 שקלים למניית עשות ובהיקף כולל של כ-24.8 מיליון שקל

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

מעל רבע מיליון מובטלים בישראל; כמעט 6,000 דורשי עבודה חדשים מאמש

88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת ● מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים ● סך דורשי העבודה עומד היום על 1,059,429 בני אדם