גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על מי ייפול חוב של 78 מיליון שקל? גלי ההדף של פירוק הפועל ת"א מגיעים גם למשרד רואי החשבון

כחלק מדוח הפירוק של קבוצת הכדורגל, הוגשה בקשה לחייב את רו"ח עופר אורליצקי ומשרדו ב-77.9 מיליון שקל על חלקם בקריסת הקבוצה • הערכות: מגדל המבטחת את המשרד תטען כי הפוליסה לא מכסה את פעילותו של רו"ח אורליצקי כראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל

רו"ח עופר אורליצקי / צילום: איל יצהר
רו"ח עופר אורליצקי / צילום: איל יצהר

תיק הפירוק של מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, גורר מחלוקת עסקית גדולה בין חברת הביטוח מגדל לבין משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות'. ל"גלובס" נודע כי מגדל, שביטחה את משרד ליאון אורליצקי בביטוח אחריות מקצועית, צפויה להכריע בקרוב כי היא מסרבת לעמוד מאחוריו, במסגרת בקשה למתן הוראות שהוגשה נגד המשרד ו-17 נתבעים נוספים, לחייבם בחובות המועדון בסך כולל של 77.9 מיליון שקל.

לטענת מגדל, הפוליסה עליה היא חתומה מול משרד ליאון אורליצקי אינה מכסה את הפעילות שנטל על עצמו השותף הבכיר במשרד, רו"ח עופר אורליצקי, במסגרת תפקידו כראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. ככל הידוע, חברת הביטוח טרם השיבה באופן רשמי וחלוט ביחס לבקשה האמורה, שעדיין נבחנת על-ידי גורמי המקצוע בחברה. עם זאת, לפי הערכות כבר מסתמן כי תידחה על-ידה, ובכל מקרה גם אם תשולם תהיה פשרה ניכרת. במגדל סירבו להתייחס לנושא.

הסיפור מתחיל לפני כשבועיים, אז הוגש תיק הפירוק של הפועל תל-אביב לידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, על-ידי מפרקי הקבוצה, עו"ד שאול קוטלר ורו"ח חן ברדיצ'ב. תיק הפירוק שעוסק בקריסתה של הקבוצה הוגש לאחר חקירה של למעלה משנה, במסגרתה נחקרו 58 עדים וגורמים שהיו מעורבים במועדון, מאז שלהי תקופת הבעלות של אלי טביב ב-2012, דרך חיים רמון ועד הבקשה לפירוק המועדון בדצמבר 2016 בתקופת הבעלות של אמיר כבירי.

במסגרת הבקשה למתן הוראות שעומדת נגד 18 גופים ואנשים פרטיים, נתבע גם ראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל, רו"ח עופר אורליצקי, ומשרדו, ליאון אורליצקי ושות', על כלל סכום התביעה - 77.9 מיליון שקל. במסגרת התיק נתבעת גם מגדל ביטוח שביטחה את אורליצקי בביטוח אחרית מקצועית, גם היא על כלל הסכום. היבט זה קורה אגב תפיסה נרחבת, במיוחד בהקשרים משפטיים, שלפיה חברות הביטוח הן "כיס עמוק" שיכול לשלם סכומי-עתק.

את הביטוח ביצע אורליצקי במסגרת פוליסת האחריות המקצועית הקבוצתית של חברי לשכת רואי חשבון, שנעשית באמצעות סוכנות הביטוח מדנס. בפוליסה מצוין, בין היתר, כי מקרה ביטוח יוכר בגין "תביעה שהוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח, בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה במסגרת עיסוקו כרואה חשבון"; וכי "פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין מקרה ביטוח, חבות, תביעה, דרישה, אובדן או נזק הנובעים או הקשורים, באחד או יותר מהגורמים הבאים", שבהם "התחייבות וולונטרית על-פי הסכם" או "חבות המוטלת על המבוטח בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד", למשל.

מאבק משפטי ארוך בגלל גובה התביעה

ל"גלובס" נודע כי עוד לפני הגשת דוח הפירוק פנתה מגדל למשרד אורליצקי והודיעה כי הפעילות של המשרד במסגרת שירותי הבקרה התקציבית שהוא מעניק להתאחדות לכדורגל אינם מכוסים בפוליסה.

במשרד אורליצקי ושות' מסרבים לקבל את טענת מגדל ומביאים כראיה מקרה קודם שבו שילמה חברת הביטוח בגין תביעה שהוגשה על-ידי שחקן כדורגל נגד המשרד, שעסקה בפעילות המשרד בענייני הבקרה התקציבית של קבוצות הכדורגל.

מאחר שמדובר בפוליסה הנעשית דרך לשכת רואי החשבון, הרי שבכל מחלוקת שמתגלעת בין הצדדים מועבר הסכסוך לבורר מוסכם - נשיא לשכת רואי החשבון. בתביעה שהגיש שחקן הכדורגל נגד מגדל, פסק הבורר כי הפוליסה של מגדל מכסה את הפעילות עופר אורליצקי בבקרה. הפעם, בעקבות הסכום הגבוה של התביעה, נראה כי שני הצדדים נערכים למאבק משפטי ארוך יותר שבו תיבחן הפרשנות לפוליסה פעם נוספת.

"התרשל באופן מובהק וברור"

רו"ח עופר אורליצקי משמש מאז יוני 2009 כיו"ר הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. הוא זכה במכרז של ההתאחדות אחרי 18 שנים שעמד בראש הבקרה רו"ח יאיר רבינוביץ'. תפקידה המרכזי של הבקרה הוא לפקח על האיזון התקציבי ולאורך זמן להבריא את מצבן הכספי של קבוצות הכדורגל בשתי הליגות המקצועניות בישראל. הבקרה הוקמה בתחילת שנות ה-90 בעקבות המלצות של ועדה ציבורית שמונתה על-ידי ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרון למצבם הכלכלי הקשה של המועדונים.

מאז מונה אורליצקי לתפקיד יו"ר הבקרה, החוזה שלו הוארך פעמיים. אלא שלאחרונה הודיעה ההתאחדות לכדורגל כי החליטה להעמיד את התפקיד למכרז חדש, ואורליצקי יסיים את תפקידו ב-31 במאי השנה. 

טענות המפרקים נגד רו"ח אורליצקי

במסגרת כתב התביעה שהגישו מפרקי הפועל תל-אביב מוקדשים עמודים נרחבים לפעולתו של אורליצקי כרגולטור, וכמי שאחראי באופן ישיר לטענת המפרקים לקריסת המועדון. בין היתר נטען נגד אורליצקי שהוא בין האחראים לגירעון הקבוצה בתקופת הניהול של חיים רמון (2012-2015) ובתקופת הניהול של אמיר כבירי (2014-2016). בנוסף נטען בתביעה נגד אורליצקי על אחריותו לוויתור פעמיים על ערבות בנקאית; שחרור כספי הקבוצה לידי אלי טביב; ושחרור בטוחות למרות גירעון שעמד נגד המועדון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין היתר נטען בדוח הפירוק כי "לא נכון היה כי רו"ח אורליצקי יתעלם מגירעון הולך וגדל ולא יממש בטוחות. בפרט כאשר יש ראיות מוצקות בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה כי לחברה גירעון-עתק שהולך וגדל מעונה לעונה".

עוד טוענים המפרקים בדוח על חלקו של אורליצקי כי "למרות גירעונות-עתק בכל עונה ועונה, מחזיק רו"ח אורליצקי לידי נותני הבטוחות 30 בטוחות סוף עונה בסך כולל של 43.7 מיליון שקל!". ובהמשך טוען המפרק כי "רו"ח אורליצקי בשחרור בטוחות כאמור פועל בניגוד להוראות סעיף 6ב (4) לתקנון בקרת תקציבים האוסרות יצירת גירעון".

עוד מציינים המפרקים כי "רו"ח אורליצקי התרשל באופן מובהק וברור ופעל בניגוד לכללים שנוסחו על-ידי ההתאחדות לכדורגל ועל-ידי עצמו ופעל לא כפי שהיה פועל רו"ח סביר בכלל ובתפקידו כיו"ר הבקרה בפרט". בהמשך נכתב בדוח כי "רו"ח אורליצקי והבקרה התקציבית פעלו ברשלנות רבתית, החליטו להתעלם ולעצום עיניים מפני נתונים אלה, וגם לעצום עיניים ולאטום אוזניים מפני טרוניות שהעלה אפילו צוות העבודה הפנימי שלו".

רו"ח עופר אורליצקי מסר בתגובה כי "הפוליסה כללה כל השנים את הבקרה התקציבית, והיא הופיעה בפוליסת האחריות המקצועית של המשרד, ולכן אנחנו מניחים שהפוליסה תכובד". 

עוד כתבות

ספרים מומלצים ברוח התקופה

"ניסו, אתה מפוצץ באגו": ספרים לימים מערערים

העדכני, המצויר וההיסטורי ● ספרים מומלצים ברוח התקופה

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מחדל בתי האבות: דיירת שישית ממשען מתה לאחר שנדבקה בקורונה

האישה, בת 84, סבלה ממחלות רקע ● מניין החולים בישראל הוא 7,851, ו-46 מתו מהנגיף ● בשעות הבוקר יתווספו מתחמי "היבדק וסע" גם בערים נוף הגליל ועראבה ● 750 מתו באיטליה בתוך יממה. המלכה אליזבת בנאום עידוד לאור התפשטות הקורונה: "נהיה חזקים"

מסעדת אילבן מדיסון פארק בניו יורק / צילום: AP

בצל הקורונה: המסעדה שזכתה בשלושה כוכבי מישלן הופכת לבית תמחוי

"אילבן מדיסון פארק", הממוקמת בניו יורק ונחשבת לאחת המסעדות הטובות בעולם, מתגייסת לסייע לצוותים הרפואיים ולנזקקי העיר, ותגיש כ-3,000 ארוחות ביום במחירי בית תמחוי

ניר כנורי, טוטנאור / צילום: יח"צ

"סטריליזציה היא הנשק האולטימטיבי - ה-F15 כדי למנוע התפשטות חיידקים"

ניר כנורי, מנכ"ל יצרנית מכונות הסטריליזציה טוטנאור: "יש לנו נוכחות נרחבת בבתי חולים ומרפאות בעולם, ואנחנו רואים שקיים מחסור אדיר במסכות בעיקר מסוג N95 ובציוד נלווה"● "ביציאה מהמשבר יהיה ביקוש גדול לציוד שלנו"

וואהן, השבוע / צילום: רויטרס - Aly Song

סין אחרי המלחמה: כך נראית החזרה לשגרה במקום שבו הכל התחיל

התושבים מסתובבים עם מסכות, הילדים עדיין לומדים מהבית, על תיירות אין מה לדבר והעסקים הקטנים לא מצליחים להרים את הראש. המסע הסיני לשגרה החל לפני חודשיים, וכבר אפשר לראות שגם כשאין יותר נדבקים בקורונה, החזרה לנורמליות איטית וארוכה

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

פרשנות: העליון ביטל את פוטנציאל השווי - ויצר פוטנציאל לצרות

פסק הדין של ביהמ"ש העליון, שנדרש לסוגיית הפיצויים כתוצאה מתוכנית בנייה פוגעת, קבע כי יש לנטרל את רכיב הפוטנציאל משווי הנכס ● ההחלטה תמריץ ועדות תכנון לפעול ליצירת מערכת מלאכותית של מחירים, שמנותקת ממחירי השוק

מטוסי אל על חונים בנתב"ג, שהתרוקן מנוסעים / צילום: Ariel Schalit, AP

שעון החול הולך ואוזל: חברות התעופה זועקות לסיוע ממשלתי. מה עוצר אותו?

ממשלות שונות ברחבי העולם כבר העבירו סיוע כספי משמעותי לחברות התעופה שפועלות בארצן, אך בישראל הנושא עדיין נמצא בדיונים עם משרד האוצר ● בחברות התעופה הישראליות חוששים שעד שיתנו אור ירוק להלוואות, כבר לא יהיה למי לתת אותן

בנימין נתניהו במליאת הכנסת / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

דעה: דרושה תוכנית צנע לאומית ורשת ביטחון תעסוקתית

חשוב כי מדינת ישראל והמגזר העסקי יכינו את עצמם למשבר ארוך יחסית, ויאמצו כבר כיום תוכניות צנע מהותיות שיבטיחו את תקומת המשק

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

מבטלים עסקת רכישה של דירה? בדקו קודם אם תקבלו החזר מס

רשויות המס אינן מכירות באופן אוטומטי בביטול עסקת נדל"ן: חובת ההוכחה היא על הרוכש, והוא צריך להראות שהביטול הוא על דעת שני הצדדים

ניתוח/צילום:shutterstock

אקזיט בצל הקורונה: בכמה נמכרה חברת המכשור הרפואי אפיפיקס

החברה מקבוצת טרנדליינס פיתחה מערכת פחות פולשנית לניתוחי עקמת לבני נוער ● הרוכשת, רוב הסכום ישולם במניות של Orthopediatrics, העוסקת בתחום האורתופדיה לילדים

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

האם מספר המתים באיטליה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים ?

ניתוח של "וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי באזורים שהוכו במיוחד במגפה, איטליה לא מדווחת על אלפי מקרי מוות ●   "אנשים מתים מבלי שנבדקו כי הזמן והמשאבים מוגבלים", אומר יוג'ניו פוסאטי, סגן ראש העיר קוצ'אליו

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

“מליפיסנט: אדונית הרשע" /   צילום: באדיבות פורום פילם

מטיפולי פוריות ועד ניאו נאצים: 5 המלצות צפייה לעת בידוד ומגפה

המשפחתי, העילאי, הקשוח, האופטימי, וסרט הילדים. המלצות קולנועיות לתקופה הזו

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

התוכנית הגרנדיוזית להקמת מעבדה שתבצע אלפי בדיקות קורונה ביום בישראל הותירה שובל של סימני שאלה

בתחילת השבוע הודיע הסטארט–אפ הישראלי מיי–הריטג’ כי יקים בשיתוף חברה סינית מעבדה שתבצע 10,000 בדיקות קורונה ביום • זמן קצר לאחר מכן הקפיא משרד הבריאות את המיזם ללא הסבר • בכירים במערכת הבריאות, בהייטק ובאקדמיה מעלים שורה של שאלות • מאחורי הקלעים של ההקפאה

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

צוות רפואי עורך בדיקות קורונה בקרב דיירי בית אבות בברצלונה / צילום: Santi Palacios, Associated Press

צרפת: מספר המאושפזים בטיפול נמרץ עולה; סגר בספרד עד 26 באפריל

בצרפת מתו עד כה 7,560 בני אדם מקורונה ● הציבור הצרפתי נמצא תחת צעדי סגר חמורים, והמשטרה מחלקת קנסות של מאות אירו למי שמתרחקים מבתיהם ● באיטליה יותר מ-15,000 בני אדם מתו עד כה

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט קפץ בעוד 12%

המשק האמריקאי איבד 701 אלף משרות בחודש מרץ ושיעור האבטלה קפץ לרמה של 4.4% לעומת 3.5% בפברואר ● טסלה קפצה לאחר שדיווחה על מסירת כ-88,400 כלי רכב ברבעון הראשון ● בורסות אירופה ננעלו בירידות

בני גנץ / צילום: Sebastian Scheiner - AP

פרשנות: להיות אופציה על המדף - ולהמתין בסבלנות

החלופה לשלטון הימין הגיעה אל סוף דרכה ● האפשרות האחרונה שנותרה לאופוזיציה הישראלית היא להודות בעקרותם של קיצורי הדרך, להסכים להיות אופציה, ולדעת שמימושה יצריך דור שלם

שר הבריאות יעקב ליצמן / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

פרשנות - האדמו"רים נעלמו, המנהיגים התמהמהו: כל הדרך למשבר בחברה החרדית

בשיאו של המשבר, הבינו אנשי רפואה שכדי לגרום לציבור החרדי להפנים את צו השעה יש לרתום את בכירי הקהילה למשימה • וגם: בדרך להקמת ממשלה נתניהו מוותר על מוקדי הכוח שטיפח במשך שנים