גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רכישת אלרגן שאיימה על עתיד טבע ממשיכה לסבך אותה: הורחבה התביעה בגין העסקה

העסקה לרכישת חטיבת התרופות הגנריות של אלרגן בכ-40 מיליארד דולר כמעט הכריעה את טבע תחת נטל החוב העצום • בעקבות העסקה הגישו בעלי מניות מיעוט בקשה להגיש נגזרת נגדה טבע ובכיריה • השבוע אישר העליון לתובעים להוסיף עילות לתביעה, למרות התנגדות טבע

טבע / צילום: רויטרס - Ammar Awad
טבע / צילום: רויטרס - Ammar Awad

ההפסד לטבע באחת מהמערכות במאבק משפטי המתנהל נגדה בעקבות העסקה עם חברת אלרגן: בית המשפט העליון קבע השבוע כי יורחבו עילות התביעה הנגזרת שהוגשה נגד טבע   ובכיריה בגין נזקים לכאורה שנגרמו לחברה ולבעלי המניות בעקבות העסקה.

ביולי 2015 נחתמה עסקה בין ענקית התרופות לבין אלרגן, שעניינה רכישת חטיבת התרופות הגנריות של אלרגן, אקטביס, על-ידי טבע. העסקה הושלמה באוגוסט 2016. התמורה עמדה על סכום של כ-40.5 מיליארד דולר, מתוכו שולם במזומן כ-33.75 מיליארד דולר, והיתרה בגובה של כ-6.75 מיליארד דולר שולמה על דרך של הקצאת כ-10% ממניות טבע לאלרגן.

זאת הייתה הרכישה הגדולה ביותר בתולדות טבע. הקצאה המניות הפכה את אלרגן לבעלת המניות הגדולה ביותר בטבע. במסגרת העסקה חתמה אלרגן על הסכם בעלי מניות, שהתווה את האופן שבו תוכל להצביע באסיפה הכללית מכוח בעלותה במניות טבע.

בעקבות העסקה עמדה טבע בפני המשבר הגדול בתולדותיה, שאף איים על עתידה. רכישת אקטיבס כמעט הכריעה את טבע תחת נטל החוב העצום. כבר בשנה שעברה בין הדיווח על העסקה לבין השלמתה החלו להתגלות סימנים לכך שהשוק הגנרי בארה"ב נחלש, ועלו תהיות על המחיר הגבוה שטבע משלמת. אולם טבע המשיכה עם העסקה וגייסה חוב למימון הרכישה.

בתקופה שלאחר הרכישה, התברר כי החוב העצום שרבץ על המאזן של טבע (כ-35 מיליארד דולר), בשילוב עם לחץ המחירים בשוק הגנרי בארה"ב, היו יותר ממה שטבע יכלה לספוג. התרומה של אקטביס לתוצאות טבע הייתה נמוכה מהצפוי; מניית טבע ירדה; המנכ"ל שהוביל את העסקה, ארז ויגודמן, נאלץ לפרוש; ומחליפו בתפקיד, המנכ"ל הזמני והיו"ר לשעבר, יצחק פטרבורג, הוביל את החברה לרשום מחיקות חשבונאיות עצומות בגין עסקי אקטביס. במקביל, סוכנויות הדירוג הפחיתו את דירוג החוב של טבע לרמת "אג"ח זבל".

בנובמבר 2017 נכנס לתפקיד טבע המנכ"ל הנוכחי, קאר שולץ, שמוביל תוכנית קיצוצים אגרסיבית במטרה להתמודד עם החוב. 14 אלף עובדי טבע ברחבי העולם, מתוכם 1,750 בישראל, פוטרו או יפוטרו עד סוף 2019, במטרה לחסוך 3 מיליארד דולר בעלויות השנתיות. שולץ כבר הכריז כי טבע לא תבצע רכישות בשנים הקרובות, עד שתוריד את המינוף הגבוה שרכישת אקטביס הכניסה אותה אליו.

בעקבות עסקת אלרגן הגישו בעלי מניות מיעוט מן הציבור בטבע, בארי לנואל וד"ר עמרם אהרוני, לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הגשת תביעה נגזרת בשם טבע נגד החברה, נושאי משרה בכירים בחברה ודירקטורים, בהם ויגודמן, וכן נגד אלרגן. הבקשה עוסקת בעיקר בהסכם בעלי המניות בין טבע לאלרגן, שלטענת התובעים העניק לדירקטוריון טבע שליטה באופן הצבעת אלרגן באסיפת בעלי המניות, גם בנושאים הנוגעים לדירקטוריון במישרין. בתביעה נטען נגד מעשים ומחדלים של נושאי משרה בטבע ושל אלרגן בעת אישור העסקה, וכי הסכם בעלי המניות הפך כל אחד מחברי הדירקטוריון לבעל עניין אישי בעסקה.

הכבדה מיותרת

לאחר שהוגשו התגובות לבקשת אישור הנגזרת, הגישו התובעים בקשה לתיקון התביעה. זאת, בנימוק כי התגלה להם מידע חדש מן התגובות לבקשת האישור, שנוגע להליך הרכישה, ולפיכך יש להוסיף עילות לתביעה. במאי אשתקד קיבל המחוזי את הבקשה לתיקון התביעה הנגזרת, תוך שהוא מציין כי המדיניות הנוהגת בפסיקה היא להתייחס בדרך-כלל ברוחב לב לבקשות לתיקון כתבי טענות, "כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין".

בהחלטה צוין גם כי בקשת האישור ובקשת התיקון נוגעות לאותה עסקה, וטענות התובעים הופנו ברובן אל אותם נמענים. כן צוין כי הפרדת הדיון בתביעות (המקורית והמתוקנת) "תביא בהכרח לניהול שני הליכים מקבילים בקשר לאותה עסקה ובין אותם צדדים" - הליכים שהדיון בהם עשוי להיקבע במאוחד במועד מאוחר יותר מחמת קירבתם. לדברי המחוזי, ההפרדה תגרום הכבדה מיותרת, חוסר יעילות דיונית ופוטנציאל להכרעות סותרות. בנוסף ציין המחוזי כי הבקשה לתיקון התביעה הוגש בשלב מוקדם של ההליך.

עוד קבע המחוזי כי יש לקבל את הבקשה לתיקון נוכח הנחיתות האינפורמטיבית המובנית של בעלי המניות מקרב הציבור, וטענתם כי "התיקון המבוקש הוא תולדה של עובדות חדשות שלא היו בידיעתם במועד הגשת הבקשה המקורית לאישור הנגזרת".

הרחבת העילות

טבע ערערה לעליון על החלטת המחוזי, בטענה כי עילות התביעה בבקשה המקורית ובבקשת התיקון הן נפרדות, וכי בקשת התיקון היא ניסיון "לנהל הליך חדש לגמרי מאשר בקשת האישור הממוקדת והספציפית". אלרגן הצטרפה לעמדת טבע וטענה אף היא כי מדובר בהליכים שונים, שאיחודם יוצר "יצירה חדשה". 

מנגד, התובעים טענו כי העילות בשתי הבקשות כרוכות זו בזו, ועניינן בשני אופנים שונים של הפרת חובת הזהירות מצד נושאי המשרה באותה עסקה, כלפי אותם נתבעים (ברובם), באותן ישיבות דירקטוריון, וכאשר הנזק הוא אותו נזק.

השבוע נדחתה התנגדותה של טבע סופית, כאשר העליון קבע כי התובעים זכאים להרחיב את עילות התביעה נגד החברה, כך שיכללו גם את השלבים המקדמיים שהובילו לחתימה על העסקה. השופט נעם סולברג ציין כי יש לנקוט משנה זהירות בבחינת הדברים כאשר נראה שהתועלת הנובעת מהתיקון מאפילה על הנזק, אך במקרה זה צוין, כפי שקבע המחוזי, כי בקשת האישור ובקשת התיקון נסבות סביב אותה עסקה; הטענות שבהן מופנות ברובן המכריע כלפי אותם נתבעים ובקשר עם אותם נושאים ופעולות; בין העילות מתקיימת קירבה המדגישה את משקלם של אינטרס הציבור והתובעים - ואלה מטים לטובת בירור העילות יחדיו.

לדברי סולברג, "התיקון אכן נחוץ לשם בירור מלא של השאלות השנויות במחלוקת. התובעים תמי-לב בבקשתם, וסיבת האיחור בהעלאת הטענות טמונה בפערי מידע. אופיו של ההליך והשלב שבו הוגשה הבקשה לתיקון, בחינת האינטרס הציבורי 'המורחב' והתחשבות בפערי המידע, מטים לטעמי כולם את הכף לדחיית הערעור".

חברת טבע בחרה שלא להגיב.

תיקון התביעה הנגזרת: "הליך הרכישה בוצע כלאחר יד, באופן פזיז וברשלנות רבתי"

התביעה הנגזרת נגד טבע בעניין עסקת רכישת אלרגן מבוססת בעיקרה על הטענה כי נושאי המשרה בחברה העדיפו את טובתם האישית על פני טובת החברה, הפרו את חובת הזהירות וחובת האמונים כלפיה והסבו לה נזקים כספיים. עוד נטען בבקשה כי רכיב המזומן בעסקה היה גבוה מדי, דבר שחייב נטילת הלוואות בריבית גבוהה.

בנוסף, לטענת התובעים הנגזרים, בארי לנואל וד"ר עמרם אהרוני, ההחלטה להתקשר בהסכם בעלי המניות אינה חוסה תחת כלל "שיקול-הדעת העסקי" המוגן של הדירטוריון בחברה, שכן היא התקבלה בחוסר תום-לב סובייקטיבי ותוך ניגוד עניינים חריף. זאת, לדבריהם, הואיל וההסכם מעניק כוח לדירקטוריון להחליט על תנאי ההעסקה של הדירקטורים; לכוון את פעילות החברה בהתאם להעדפות הדירקטוריון ולעשות שימוש במנגנון המוסכם לשם הסרת איומים כגון השתלטות עוינת; ולהפוך את הדירקטוריון לגורם השולט בחברה במקום האסיפה הכללית.

בבקשה לתיקון התביעה הנגזרת שהתקבלה סופית השבוע בעליון, נטען כי לאחר קבלת תגובות נושאי המשרה בטבע לנגזרת, התברר לתובעים כי לחברה קיימות עילות תביעה מהותיות נוספות נגד נושאי המשרה שכיהנו בחברה במועד אישור העסקה.

לטענת התובעים, הליך הרכישה כולו בוצע כלאחר יד, באופן פזיז, ברשלנות רבתי ותוך הפרת חובות נושאי המשרה כלפי החברה. זאת, בין היתר, כיוון שלא נעשה הליך של בדיקת נאותות טרם הרכישה; מחיר הרכישה סוכם בין הצדדים בתחילת המגעים שבין הצדדים בלחיצת יד בין מנכ"לי החברות, והוא הועבר לדירקטוריון טבע כמעשה עשוי; לא נבחנו חלופות לעסקה; התקיים רק דיון אחד בדירקטוריון החברה; והליך הרכישה כולו בוצע בתוך 12 יום, שמתוכם היו רק 8 ימי עבודה. 

כעת, עם תיקון התביעה, תיאלץ טבע להתגונן גם מול טענות חדשות אלה. 

עוד כתבות

שרת המשפטים איילת שקד בוועידת המשפט / צילום: שלומי יוסף

שקד נגד ההסתדרות ולהיפך: המאמר שממשיך לעורר סערה

שרת המשפטים לשעבר תקפה השבוע בטור מיוחד ל"גלובס" את מה שהיא מכנה הכוח המופרז של העבודה המאורגנת ● יושבי ראש ההסתדרות בעבר ובהווה הגיבו בחריפות והבוקר המשיכה שקד לעסוק בסוגייה

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר

פריז / צילום: Shutterstock

אלפי ביטולים של טיסות בצרפת - שביתת עובדי התחבורה הגיעה לנמלי התעופה

לפי אתר מעקב הטיסות FlightAware לאורך היום הזה בוטלו 13% מהטיסות המתוכננות בנמל התעופה הגדול של פריז, שארל דה גול ו-30% מהטיסות בנמל התעופה אורלי בפריז

שר החוץ ישראל כ"ץ לצד מקבילו הרוסי, שר החוץ סרגי לברוב / צילום: סטאפנו מלוני

שר החוץ ישראל כ"ץ ביקש מעמיתו, שר החוץ הרוסי לברוב: שהנשיא פוטין יתן חנינה לנעמה יששכר

עוד ביקש כ"ץ מלברוב לאפשר יותר ביקורים לבני משפחתה של יששכר ● בתחילת אוקטובר בית המשפט ברוסיה גזר על יששכר עונש של 7.5 שנות מאסר בשל החזקת סמים קלים

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

החרם הכלכלי מעיק, אז מדוע ההנהגה באיראן אופטימית

בממשל טהראן הצליחו לדכא את המהומות במדינה, ונהנים גם מהצטרפותן של שש מדינות אירופיות למנגנון עקיפת הסנקציות האמריקאיות

מחאת האקלים / צילום: Cheena Kapoor, רויטרס

האם מדינות יתקשו לממן שירותי בריאות בשל משבר האקלים

ההתחממות הגלובלית, הקרחונים הנמסים, חלקו של המגזר העסקי ומחאת הענק ● כמה נקודות מעניינות מהימים האחרונים של פסגת האקלים

פינוי בינוי בת ים רחוב ירושלים 5 פינת סוקולוב 14 - שבע כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: כדיה לוי

מחיר הביטול של קו הרכבת וכללי הפינוי בינוי החדשים. כותרות הנדל"ן

מי הצהיר ש"הורדת הרגל מהגז של תוכנית מחיר למשתכן תייצר את משבר הנדל"ן הבא? למה לא הפסיקו לדבר השבוע על המספר 12 מ"ר בהקשר של פינוי בינוי? ומדוע כדאי להצטייד במחצלת בפעם הבאה שעוברים ליד בניין ההסתדרות בתל אביב?

הטרדה במקום עבודה, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוק

עובדים צעירים חווים ושמים לב לאפליה יותר מאשר עמיתיהם המבוגרים

כך לפי סקר חדש של גלאסדור ומכון האריס שסקר 1,100 עובדים מקבוצות גיל שונות ● הצעירים דיווחו יותר גם על אפליה על רקע גיל (גילנות)

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון / צילום: יוסי כהן

דעה: ראשי הערים ממשיכים להתנער מהסכמי הגג, ובצדק

הסכמי הגג בראשון לציון ובקריית ביאליק הם דוגמאות מצוינות לפער שבין הדיבורים המפליגים על פתרון בעיות הדיור לבין המציאות העלובה בשטח

שאול אלוביץ' / צילום: שלומי יוסף

תיק ניירות הערך שחולט הוליד תביעת מיליונים: שאול אלוביץ' ואחיו תובעים את המדינה

אלוביץ, בעל השליטה בבזק לשעבר ואחיו יוסי תובעים מהמדינה 20 מיליון שקל על חילוט תיק ניירות ערך שהחזיקו במשותף ● נגד אלוביץ תלוי ועומד כתב אישום על מתן שוחד בתיק 4000, אחיו יוסי שגם כספו חולט אינו חשוד או נאשם בפרשה

ארנון בר דוד / צילום: כדיה לוי

יו"ר ההסתדרות מגיב למאמר של שקד ב"גלובס": "אנחנו לא אויבי האומה"

בר-דוד כיוון את דבריו כתגובה למאמר שפרסמה אתמול ב"גלובס" יו"ר מפלגת הימין החדש ושרת המשפטים לשעבר ח"כ איילת שקד: "אם מישהו חושב להשית את הגרעון מתקציב המדינה על העובדים – אנחנו נעמוד כחומה בצורה ונצא לרחובות"

פרשת הצוללות/  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

"גלובס" מאמ;לק: כל מה שצריך לדעת על פרשת הצוללות ב-5 שלבים

האם שיקולים זרים גברו על שיקולי הביטחון? כיצד מיקי גנור הפך מעד מדינה לנאשם המרכזי? ומה יקרה הלאה? ● "גלובס" מאמ;לק

חקלאי בוחן שתילי קַנַבּוֹס, הצמח שממנו מופק קנאביס, לקראת הקציר / צילום: NICK OXFORD, רויטרס

החקלאים בארה”ב התנפלו על הפוטנציאל של גידולי הקנאביס - עכשיו הם נאלצים להתמודד עם היצף והפסדים צפויים

מזה שנים רבות, מחפשים החקלאים באמריקה גידולים רווחיים יותר מתירס ופולי סויה ● הלגליזציה של הקנאביס הלהיבה מגדלים רבים והביאה להתנפלות על הצמח ● אבל לשוק כידוע יש חוקי היצע וביקוש משלו, ועכשיו חלק מהחקלאים עומדים בפני מציאות עגומה

אוקסיקונטין (Oxycontin) של פרדו פארמה / צילום: ג'ורג' פריי, רויטרס

שמה של משפחת סאקלר הוסר מאוניברסיטה בבוסטון בצל פרשת משככי הכאבים בארה"ב

אוניברסיטת טאפטס בבוסטון תסיר את השם סאקלר מכל התוכניות והמתקנים בקמפוס מדעי הבריאות ● נשיא האוניברסיטה: "בהתחשב בנזק שגרמה מגיפת האופיואידים בה קשורים בני משפחת סאקלר והחברה שבבעלותם, פרדו פארמה, ברור כי המשך הצגת השם סאקלר אינו עולה בקנה אחד עם ערכינו"

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: אני לא ביביסט, אבל השבוע יש מצב שהייתי ביביסט-יסט

בהפגנה בעד נתניהו קיבלתי קצת שנאה, אך גם אהבה, כנות וצלקות פתוחות ● דעה

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

מחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות בצרפת / צילום: Jean-Paul Pelissier, רויטרס

צרפת משותקת: שביתה נרחבת נגד רפורמת הפנסיות שמוביל מקרון

ביומה הראשון של שביתה במחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות, שותקה 90% מתנועת הרכבות ובוטלו 30% מהטיסות הפנימיות ● מחר מאיימים "האפודים הזוהרים" להצטרף למחאה

סוחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס, ברנדן מקדרמיד

בורסות וול סטריט ננעלו ללא שינוי מהותי; מניית טבע צנחה בכ-5% ללא דיווח מצד החברה

המדדים בוול סטריט ננעלו סביב רמת הפתיחה ● נעילה שלילית באירופה, מלבד מדד הקאק הצרפתי ● מניית גלנקור נפלה ב-9% בלונדון בצל חקירה וחשד לשוחד ● ההזמנות ממפעלים בארה"ב בחודש אוקטובר האחרון עלו ב-0.3%, אך הנתון לספטמבר עודכן מטה

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

המסחר בבורסה ננעל במגמה מעורבת: ת"א 35 נסוג ב-0.24%, טבע צנחה ב-4.1%

מזרחי טפחות, אופקו ובזק בלטו בצד החיובי; נייס נחלשה ב-1.5% ● טאואר טיפסה ב-2%, אפי נכסים זינקה בכ-4%, אלקטרה עלתה ב-2.3% ופז עלתה בכ-1% ● מחזור המסחר, כולל הפקיעה השבועית, הסתכם ב-3 מיליארד שקל

מרצדס A180 / צילום: יח"צ

אם כבר לזחול ב-15 קמ"ש, אז לפחות לעשות את זה בסטייל

הגרסה הזולה ביותר של מרצדס בישראל לא מציגה ביצועים מלהיבים אך מחפה על כך עם סביבת מחייה מסוגננת