גזית גלוב מוכרת את FCR הקנדית בכ-3.3 מיליארד שקל

העסקה תקטין את ההון העצמי של גזית גלוב ב-510 מיליון שקל ותייצר לה הפסד של 420 מיליון שקל על השווי בספרים • לאחר השלמת העסקה תיוותר גזית גלוב עם 9.9% מ-FCR

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב / צילום: איל יצהר
חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב / צילום: איל יצהר

חברת הנדל"ן המסחרי המניב גזית גלוב, ממשיכה במדיניותה האסטרטגית למימוש החזקות בחברות ציבוריות לטובת התמקדות בנדל"ן פרטי. הבוקר דיווחה החברה כי חתמה על עסקת ענק למכירת עיקר החזקותיה בחברה הבת הקנדית, פירסט קפיטל רילטי (FCR) תמורת 1.2 מיליארד דולר קנדי (כ-3.3 מיליארד שקל) במזומן. העסקה תבוצע בחלקה עם FCR עצמה ולכן מותנית באישור רוב מקרב בעלי מניות המיעוט ב-FCR.

במסגרת ההסכם, תרכוש FCR כ-14.1% ממניותיה (36 מיליון מניות), המוחזקות על ידי גזית גלוב, בתמורה לסכום של 742 מיליון דולר קנדי. במועד ההתקשרות תשלם FCR לחברה מקדמה בסך של 3 מיליון דולר קנדי (בגין השתתפות בהוצאות עסקה של החברה). ככל שלא יתקבל אישור אסיפת בעלי מניות FCR לעסקה, תיוותר המקדמה בידי החברה.

במקביל ,התקשרה גזית גלוב בהסכם למכירת עוד 8.7% ממניות החברה הקנדית (22 מיליון מניות) לסינדיקציה של חתמים בראשות בנק RBC הקנדי, ובתמורה ל-453 מיליון דולר קנדי. המכירה תתבצע במנגנון של "הצעת מכר מובטחת", כאשר מחצית מהתמורה תתקבל במועד השלמת העסקה, בכפוף להשלמת הרכישה העצמית, והמחצית השניה תתקבל בחלוף 12 חודשים ממועד השלמת השלב הראשון של הצעת המכר המובטחת.

מניות המכר יוחזקו בנאמנות עד לקבלת התשלום השני ובמהלך תקופה זו לא תהא החברה זכאית לדיבידנד או לזכויות הצבעה בגין מניות המכר. ככל שהתשלום השני לא ישולם לחברה במלואו, מניות המכר תוחזרנה לחברה לרבות הדיבידנד שנצבר בגינן (מבלי שתידרש להשיב את התשלום הראשון בגינן).

במסגרת העסקה התחייבה גזית גלוב כי במהלך תקופה של שנה ממועד השלמת השלב הראשון של הצעת המכר לא תבצע עסקאות למכירת החזקתה ב-FCR, אלא באישור RBC ו-FCR. עוד נקבע, כי החל ממועד השלמת העסקה וכל עוד תחזי גזית גלוב בלפחות 5% מהון המניות של FCR היא תהיה זכאית להציע מועמד אחד מטעמה לדירקטוריון FCR.

לדברי גזית גלוב, ככל שתושלם העסקה, היא תחזית ב-9.9% מ-FCR והחוב נטו לסך המאזן (סולו מורחב) שלה צפוי לרדת משמעותית ולעמוד על מתחת ל- 45%. סך הנכסים באחזקה פרטית שלה יעמוד על כ-44% מסך שווי הנכסים והחוב נטו לסך המאזן (סולו מורחב) נכון לסוף ספטמבר 2018.

הוצאות המיסים בגין העסקה תסתכמנה בכ-95 מיליון דולר קנדי (כ-264 מיליון שקל) הכוללות הוצאות רישום עתודה למיסים נדחים בהיקף של כ-26 מיליון דולר קנדי (כ-71 מיליון שקל) בגין המניות הנותרות בבעלות החברה, עמלות בגין ביצוע העסקה לרבות מתן הנחות ל-FCR ולחיצוניים תסתכמנה ב-88 מיליון דולר קנדי (כ-246 מיליון שקל), ובסה"כ צפויה החברה להכיר בקיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה בהיקף של כ-510 מיליון שקל. מנגד, מימוש קרן הון בהיקף של כ-90 מיליון שקל יקטין את ההפסד ל-420 מיליון שקל בהשוואה לשווייה של FCR בספרי גזית גלוב.

גזית גלוב רכשה את השליטה בחברת FCR בקנדה בשנת 2000. הודות לניהול פרו-אקטיבי אדוק יחד עם שורה ארוכה של מהלכים אשר כללו רכישות ומכירות של נכסים לצד עסקאות M&A, הפכה FCR לחברה המובילה בתחומה בקנדה עם תיק נכסים בהיקף של כ-10.5 מיליארד דולר קנדי ושווי שוק של כ-5.5 מיליארד דולר קנדי.

לדברי חיים כצמן, מייסד, בעל השליטה ומנכ"ל גזית גלוב, "מהלך זה מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום האסטרטגיה עליה הכרזנו לפני יותר משנתיים, שעיקריה מכירת האחזקות בחברות ציבוריות בשלות, הורדת רמת המינוף, והגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי תוך התמקדות בנכסים דומיננטיים בערים מרכזיות".

"לאחר שני מימושי ענק בשנתיים האחרונות של אחזקותינו בשתי חברות ציבוריות בסדר גודל של כ-8 מיליארד שקל במזומן ועם תשואות IRR שנתי ממונף של כ- 20% בכל אחת מהשקעות אלה, אנו נחושים להמשיך ביישום האסטרטגיה שלנו, להגדיל עוד יותר את רכיב הנדל"ן הפרטי כשעיקר מאמצינו בעניין זה יכוונו לצפון אמריקה שם יש לנו הנהלה מנוסה ומיומנות של עשרות שנים, כמו גם היכרות עמוקה עם כל שחקני שוק הנדל"ן המקומי. במקביל נמשיך לפעול נמרצות להשביח את השקעותינו הקיימות בברזיל ונמשיך לפעול להשבחת והגדלת תיק הנדל"ן שלנו בישראל. באירופה נמשיך לפעול נמרצות להשביח את החברות שבשליטתנו ולהציף בהן ערך באמצעות השבחה של תיק הנכסים של חברותינו ובמגוון דרכים נוספות.

"אין ספק שמבחינתה של גזית גלוב, המהלך הזה, במידה ויושלם, הינו מהלך משנה חיים מבחינת החברה ואני משוכנע שעם השלמתו החברה תעלה על דרך חדשה-ישנה של חזרה למקורות, רכישת נכסי איכות שאינם ברי תחליף, מאזן חזק חסין מיתונים ונזילות גבוהה, הנהלה מקצוענית ובלתי מתפשרת שיכולה לאתר, להשביח את נכסינו לאורך זמן ולייצר תשואות עודפות".

כצמן הוסיף כי "יחד עם שותפי דורי סגל, התחלנו את הפעילות בקנדה בשנת 1998 עם נכס ראשון בשווי של 15 מיליון דולר קנדי. כיום, FCR הינה החברה המובילה מבין חברות הנדל"ן הקנדיות בתחום המרכזים המסחריים עם תיק נכסים מעולה של כ-10 מיליארד דולר קנדי, והנהלה איכותית בראשות אדם פול. אנו מאחלים ל-FCR ולהנהלתה הצלחה רבה בהמשך דרכם".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988