גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שמיר וסיידוף מסתערים על יתרת נכסי אפריקה ישראל; למחזיקי האג"ח צפויה "תספורת" של 30%

מחזיקי האג"ח עשויים לזכות לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן ● מבטח שמיר הציעה לרכוש את מלוא הבעלות על חברת דניה סיבוס תמורת עד 520 מיליון שקל ● שיכון ובינוי מעוניינת לרכוש את מלוא המניות של אפריקה ישראל בתמורה ל-350 מיליון שקל, ולבטל את המניות הקיימות כיום

נתי סיידוף, בעל השליטה בחברת שיכון ובינוי / צילום: יח"צ
נתי סיידוף, בעל השליטה בחברת שיכון ובינוי / צילום: יח"צ

אנשי העסקים נתי סיידוף ומאיר שמיר מסתערים על יתרת נכסיה של קבוצת אפריקה ישראל, עם שתי הצעות משולבות לרכישת החברה ונכסיה. אמש העבירו השניים את הצעותיהם לאפריקה ישראל ולמחזיקי האג"ח שלה, אשר אם תיענינה יזכו המחזיקים לתמורה נוספת של עד 870 מיליון שקל במזומן.

שתי ההצעות הועברו במקביל באמצעות עו"ד אמיר ברטוב ממשרד שמעונוב ושות', שמייצג הן את חברת שיכון ובינוי שבשליטת סיידוף והן את חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר. על פי הצעת מבטח שמיר, החברה מעוניינת לרכוש מידי אפריקה ישראל 100% ממניות קבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס, בתמורה לסך של עד 520 מיליון שקל במזומן. רכישה זו כוללת בתוכה גם מניות השליטה (74%) בחברת ייזום הבנייה למגורים, אפריקה מגורים, שמוחזקות בידי דניה סיבוס.

מעיון בהצעת מבטח שמיר עולה כי היא מוכנה לשלם סך של 170 מיליון שקל במזומן במועד השלמת העסקה כנגד העברת 40.74% ממניות דניה סיבוס לידיה. תשלום נוסף של 250 מיליון שקל ישולם בתוך 90 ימים ממועד ההשלמה במקביל להעברת יתרת המניות הנמכרות לידיה של מבטח שמיר.

כמו כן, מציינת מבטח שמיר כי היא תהיה מחויבת לשלם תמורת רכישת דניה סיבוס סכום נוסף כולל של עד 100 מיליון שקל במשך תקופה של ארבע שנים ממועד ההשלמה. על פי ההצעה, בכל אחת מהשנים 2019-2022 תשלם מבטח שמיר סכום השווה ל-50% מהרווח הנקי (סולו) של דניה סיבוס, אולם זאת כאמור עד לסכום כולל של 100 מיליון שקל.

דניה סיבוס מחזיקה כאמור ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-650 מיליון שקל, המשועבדות לבנק דיסקונט כנגד הלוואה שיתרתה כ-230 מיליון שקל. במסגרת הרכישה, יחושב כאמור רק הרווח הנקי הקשור בפעילותה של דניה סיבוס (דוחות סולו), וינוטרלו ממנו הכספים שחולקו לדניה סיבוס כדיבידנד מחברת אפריקה מגורים.

לדברי מבטח שמיר, הצעתה מותנית בין השאר, בהסכמת הבנקים המממנים של דניה סיבוס, וכן בהסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה מגורים לוותר על עילת העמדה לפירעון מידי, המוקנית להם בשטרי הנאמנות בעת העברת השליטה בחברה. בנוסף, נדרשת כמובן הסכמת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל וכן אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

במקביל להצעה זו, הגישה שיכון ובינוי הצעה לרכישת מלוא הבעלות על אפריקה ישראל בתמורה לסכום של 350 מיליון שקל במזומן, שישולם למחזיקי האג"ח ממקורות עצמיים ומקופת אפריקה ישראל. לפי ההצעה, יוקצו לשיכון ובינוי מניות חדשות של אפריקה ישראל שיהוו 100% ממניות החברה, כאשר המניות הקיימות שמוחזקות כיום בידי לב לבייב והציבור יבוטלו ויאוינו.

במקביל, יקבלו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל גם את יתרת החזקות החברה (4.99%) בחברת אפריקה נכסים ואת הבעלות המלאה על חברת דניה סיבוס (כולל ההחזקה באפריקה מגורים), שמבטח שמיר מציעה כאמור לרכוש. בנוסף, יקבלו המחזיקים גם מניות השליטה (73%) בחברת אפריקה תעשיות הקורסת, שלא ברור מה ערכן, וכן את הזכויות של אפריקה ישראל בקרקע ברוסיה ובהלוואה לאפריקה תעשיות שהובטחה בשעבוד על קרקע זו.

הפסד צבור של כ-4 מיליארד שקל

היום אמורים מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל להצביע על הצעות שקיבלו משלושה ברוקרים למכירת הנתח (4.99%) ממניות אפריקה נכסים תמורת כ-133 מיליון שקל. אם תתקבל אחת מהצעות אלו, וכן ההצעות של סיידוף ושל שמיר במתכונתן הנוכחית, יקבלו מזיקי האג"ח עוד כ-1 מיליארד שקל במזומן, וזאת בנוסף לסכום של 1.24 מיליארד שקל שכבר קיבלו ממכירת 50.94% ממניות אפריקה נכסים שבוצעה לאחרונה. כך, שכנגד חוב של כ-3.26 מיליארד שקל, תעמוד תמורת מזומן של 2.24 מיליארד שקל - המשקפת תספורת של כ-31%.

שיכון ובינוי תקבל כאמור בעלות מלאה על אפריקה ישראל, שתמשיך להחזיק ב-35.5% ממניות המפעיל (ששיכון ובינוי כבר מחזיקה ב-35.5% מהן) ובקרקעות בסביון (כולל זכות לקבל 10 מיליון שקל מחברת משתלות סביון). בנוסף, תחזיק אפריקה ישראל ביתרת המזומנים שבקופתה בסכום נטו שלא יפחת מ-160 מיליון שקל, לאחר תשלום החובות למס הכנסה בסך של כ-50 מיליון שקל (לפי ההסכמות שהתקבלו במתווה ההסדר עם בן משה שבוטל לבסוף) וכן תשלומי ההוצאות לנאמני האג"ח, יועציהם המשפטיים והכלכליים, וכן הוצאות המומחה מטעם ביהמ"ש.

הבעלות על אפריקה ישראל תכלול גם נכס מס מהותי שמצוי בידי החברה, וזאת בעקבות הפסדי עתק שהיא צברה בשנים האחרונות. נכון לסוף ספטמבר 2018 הציגה אפריקה ישראל הפסד צבור של כ-4 מיליארד שקל, אולם נמכרו כאמור 50.94% ממניות אפריקה נכסים בהפסד כ-500 מיליון שקל.

סגירת מעגל לסיידוף, תחום חדש לשמיר

יש לציין כי עבור סיידוף מדובר בסגירת מעגל, לאחר שעד סוף 2017 התמודד מול מוטי בן משה על רכישת אפריקה ישראל במסגרת הסדר חוב כולל. בתום תהליך ארוך של כשנה בחרו אז מחזיקי האג"ח בהצעתו של בן משה, אולם לפני כשלושה חודשים נכשל בן משה בניסיונו לעמוד בתנאים המתלים וההסדר בוטל. מאז הספיק סיידוף לבחון את רכישת השליטה בבזק, לסגת מהעסקה ולרכוש לבסוף מידיה של שרי אריסון את מניות השליטה (47.7%) בחברת שיכון ובינוי, בהשקעה של 1.1 מיליארד שקל.

עבור מאיר שמיר וחברת ההחזקות מבטח שמיר שבשליטתו, רכישת דניה סיבוס ואפריקה מגורים מהווה כניסה לתחום חדש יחסית, אולם משלים לפעילות קיימת. למבטח שמיר השקעות בתחומי הטכנולוגיה והתקשורת, לצד פעילות בתחום הנדל"ן המניב. כך, שרכישת דניה סיבוס ואפריקה מגורים תרחיב את פעילותה גם לתחומי הביצוע והיזמות למגורים.

נכון לסוף ספטמבר 2018, הציגה מבטח שמיר הון עצמי של 977 מיליון שקל. באותו המועד היא החזיקה בקופתה (סולו) מזומנים בשווי של 85 מיליון שקל, וכן במזומנים המוגבלים בשימוש בהיקף של 210 מיליון שקל, כאשר כנגדם נרשם אשראי בנקאי לזמן קצר בהיקף של 197 מיליון שקל.

כמו כן החזיקה מבטח שמיר באותו המועד במניות סחירות של חברת גילת בשווי של 167 מיליון שקל וכן במניות חברת הנדל"ן BCRE של שמעון ויינטרוב בשווי של 9 מיליון שקל. מאז הספיקה מבטח שמיר להתקשר בהסכם להשקעה של 40 מיליון שקל תמורת 53% ממניות חברת קסם אנרגיה, שעוסקת בקידום פרויקט להקמת תחנת כוח מופעלת בגז טבעי, בעלת הספק של 450 מגה-ואט, בשטחי קיבוץ גבעת השלושה. 

עוד כתבות

בריאן פירס, ראש אגף הכלכלה ביאט"א / צילום: IATA

למרות הגידול במספר הנוסעים: 2019 הייתה שנה מאכזבת לענף התעופה

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין השליכה השנה גם על ענף התעופה ותנועת הנוסעים, שאומנם צמחה אך בשיעור מתון מהתחזיות ●  בפתיחת כנס המדיה העולמי של ארגון התעופה העולמי בז'נבה, הודיע הארגון כי הוא מצמצם את התחזית לשנה הבאה לתנועה עולמית של 4.7 מיליארד נוסעים

חדוה בר/ צילום איל יצהר

חדוה בר: "הביג-טק ייכנסו לפיננסים בישראל וישנו את מערכת הבנקאות המקומית"

המפקחת על הבנקים הציגה בכנס של דלויט את חזונה לעתיד הבנקאות ולהשפעות הטכנולוגיה על הענף הפיננסי ● לדברי יו"רית רשות ני"ע ענת גואטה, התפיסה החדשה לגבי הטכנולוגיה והבנקאות "מאפשרת שיתופי פעולה בין בנקים מסורתיים לבין חברות פינטק וספקי תוכנה אחרים"

יורש העצר הסעודי, מוחמד בין סלמאן / צילום: Reuters

על רקע הופעת בכורה מרשימה: האם הנפקת ארמקו תסייע להגשמת התוכניות של בין סלמאן?

מניית ענקית האנרגיה הסעודית זינקה ב-10% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה המקומית של ריאד ● ההנפקה, הגדולה בהיסטוריה, אמורה לשמש בסיס לשינוי הכלכלי העצום שמבקש לחולל יורש העצר הסעודי והאיש החזק בממלכה, מוחמד בין סלמאן

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

עמק הסיליקון מסתגל למציאות חדשה, באדיבות אדם נוימן

חברות רבות כמו אובר, WeWork ו-Juul היו בעבר הכוכבות של עמק הסיליקון, אך בשנה האחרונה שווי השוק שלהן צנח משמעותית, בהיקף שמגביר את אי הוודאות במגזר ההון סיכון לרמה שלא נראתה כבר שנים ● "היינו במסיבה פרועה כמה שנים, ופתאום מישהו כיבה את האור"

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

הפד הותיר את הריבית ללא שינוי על 1.75%-1.5%, בהתאם לתחזיות

יו"ר הפד פאוול לא הפתיע את השוק ומותיר את הריבית ללא שינוי ● תמכו בהחלטה נתונים חיוביים מצד הכלכלה האמריקאית ביום שישי האחרון, בהם תוספת משרות גבוהה מהצפוי ושיעור אבטלה נמוך של 3.5% בלבד

תקשורת דור 5 - הדלק לכלכלה של העשור הבא / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אם יתברר שמכרז הדור החמישי בסלולר ימנע מיזוגים בשוק, האם שווה לדחותו?

זו השאלה שצריכה להישאל ולהתברר, והיא לא נשאלת ● ברור למה משרד התקשורת רוצה להימנע מדחייה של המכרז ● בסוף האחריות לקדמה הטכנולוגית מוטלת עליו, וישראל במקום לא טוב

עבודות על תחנת קרליבך של הרכבת הקלה / צילום: איל יצהר, גלובס

האוצר נגד הכלכלה: פעל ללא סמכות לעצור את מכרזי הרכבת הקלה

משרד האוצר הבהיר היום כי אין משמעות משפטית לנסיונו של משרד הכלכלה לעצור את מכרזי הקו הירוק והסגול של הרכבת הקלה ● משרד הכלכלה ביקש לעצור את המרכזים לאחר שבקשת הפטור מרכש גומלין שהגישה נת"ע נדחתה

זאב בילסקי בדיון על החוק לפיזור הכנסת / צילום: טל שניידר, גלובס

האם פיזור הכנסת יוביל לשיתוק בענף הבנייה?

לפי החוק, החל מהחודש הבא כל פרויקט בניה חייב לעבור דרך מכוני בקרה ● הבעיה: המכונים לא מוכנים לבדיקת מסה של פרויקטים ● יו"ר מטה הדיור זאב בילסקי הופיע הערב בוועדה שדנה בפיזור הכנסת בניסיון להעביר סעיף שדוחה את הצורך בהתקשרות עמם ● נכון לעכשיו ללא הצלחה

רן פוליאקין / צילום: איל יצהר

חברת ההדמיה הרפואית ננוקס מקדמת הנפקה בנאסד"ק לפי שווי של יותר מחצי מיליארד דולר

החברה מנתניה, שפיתחה מכשיר CT נייד, קטן וזול משמעותית מאלה הקיימים כיום, מנוהלת על ידי היזם הסדרתי רן פוליאקין ● סורק CT נמכר כיום בעלות של כמה מיליוני דולרים, לעומת המכשיר של ננוקס, שצפוי להימכר בכ-10,000 דולר בלבד

סונדר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל (מימין) / צילום: רויטרס / HANNIBAL HANSCHKE

כבר לא גוגל: מהו מקום העבודה הטוב ביותר לעבוד בו ב-2020?

פייסבוק וגוגל שתיהן נפלטו מעשרת המקומות הראשונים בדירוג השנתי של גלאסדור ● שתי החברות התמודדו השנה עם ביקורת רבה מהעובדים בשל החלטות מעוררות מחלוקת של ההנהלה ● אלה עשר החברות שכן נכנסו לרשימה

ירון יצהרי, עומר ישראק, פרופ' ורדה שלו, רן סער וג'ף מרתה  / צילום: מדטרוניק, יח"צ

משלחת של מדטרוניק חתמה על הסכם עם מכבי בכנס ICI 

וגם: מי ביקשה מיעקב ליצמן שילמד מארה"ב ולא רק מצ'ילה

 

סוחרים צופים בנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאואל לאחר החלטת הריבית / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; המשקיעים נרגעו - הריבית לא צפויה לעלות ב-2020

יו"ר הפד פאוול לא הפתיע את השוק והותיר את הריבית ללא שינוי; רומז: לא יחולו שינויים בריבית גם בשנה הבאה ● מניית ארמקו הסעודית, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, זינקה ב-10% ביום המסחר הראשון שלה בריהאד

גרטה טונברג / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

אשת השנה של מגזין "טיים": גרטה טונברג

גרטה טונברג, שהוכרזה היום כאשת השנה של מגזין "טיים", נאמה הבוקר בפסגת האקלים והאשימה את מנהיגי העולם בעיסוק ביחסי ציבור, במקום בנקיטת פעולה אמיתית בנוגע למשבר האקלים: "מנהיגי העולם מוליכים אותנו שולל"

חוות כריית ביטקוין באיטליה/ צילום: רויטרס

חמישה אמריקאים חשודים בהונאת פונזי של 722 מיליון דולר שבה ניצלו את "העולם המורכב של מטבעות קריפטו"

אתמול דווח בארה"ב על מעצרם של שלושה ממפעילי רשת BitClub, שגייסה ממשקיעים מאות מיליוני דולרים, בהבטחה שהכספים יושקעו בפעילויות של כריית מטבעות קריפטו ● שני חשודים נוספים בפרשה טרם נעצרו

מתחם אגש, קרית ים / הדמיה: עוזי גורדון אדריכלים

1,580 דירות חדשות: אושרה תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה באזור הקריות

הוועדה המחוזית חיפה אישרה למתן תוקף תוכנית פינוי-בינוי רחבת-היקף בקריית ים, הכוללת הריסת 260 דירות ישנות ובניית 1,580 דירות בסך-הכול, ולצידן שטחי מסחר ומבני ציבור

דונלד טראמפ ושר המשפטים ביל באר / צילום: ארין סקוט, רויטרס

מה מדאיג את הרפובליקנים לקראת בחירות 2020?

עו"ד מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, משוכנע שהנשיא טראמפ עושה עבודה נהדרת, חושב שהמועמדים הדמוקרטים חלשים, ובכל זאת לא ישן טוב בלילה ● השבוע בפודקאסט "המדריך לטראמפיסט": כשחצי ציבור שונא את הנשיא שאתה אוהב ● האזינו

משה פדלון/ צילום: שלומי יוסף

אלפי יח"ד בהמתנה: בהרצליה הקפיאו בניית דירות חדשות עד לקבלת תקציבים מהמדינה

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, הודיע בימים האחרונים שבכוונתו לעצור בנייה חדשה כיוון שלדבריו המדינה לא עומדת בהסכם הגג • היום החליטה על כך העירייה רשמית • מבדיקת אתר מדלן, 260 פרויקטי בנייה ייעצרו מיידית • רמ"י: "הערמת קשיים מיותרת מצד העירייה"

ירון רצון, מנכ"ל וממייסדי קנביט / צילום: יחצ

בכירים לשעבר בקנביט במרכז חשדות הרשות לשימוש במידע פנים

רשות ניירות ערך חוקרת חשדות לעבירות של שימוש במידע פנים, במסגרתה נחקרו נושאי משרה בחברה בעבר ובהווה ● בין הנחקרים היו המנכ"ל לשעבר בשלד, ירון רצון, ושרון אדיב

יגאל מרזל, כנס לשכת עוה"ד / צילום: כדיה לוי

נוהל חדש של הנהלת בתי המשפט יילחם בפרסומים פוגעניים נגד שופטים

עפ"י הנוהל, ימונה גורם בהנהלת בתי המשפט שירכז את הטיפול בסוגיה ● לא כל פרסום פוגעני יטופל ע"י הנהלת בתי המשפט, אלא דווקא פרסום שלדעת יועמ"ש הנהלת בתי המשפט "יש בו כדי לפגוע ביכולת השופט למלא את תפקידו כראוי או לפגוע בתפקודה של הרשות השופטת"

סיבוס חוברת ל-Wolt במלחמה מול תן ביס / צילומים: שלומי יוסף

התחרות על ארוחת הצהריים מעלה הילוך: סיבוס חוברת לוולט במלחמה מול תן ביס

ספקית שירותי ההסעדה סיבוס חוברת לאפליקציית משלוחי האוכל Wolt, כדי לחזק את כוחה בתחרות מול החברה החזקה בתחום - תן ביס, וכדי לקצר את זמן המשלוחים לחצי שעה בממוצע • בנוסף, ל"גלובס" נודע כי Wolt מרחיבה את שירותיה גם לראשל"צ ולפ"ת